Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română

Cuprins licență Cum descarc?

CUPRINS
CUPRINS 1
ADNOTARE 3
ANNOTATION 4
LISTA ABREVIERILOR 5
INTRODUCERE 6
1. ASPECTE TERMINOLOGICE ALE LIMBAJULUI JURIDIC 8
1.1. Terminologia in viziunea lingviștilor 9
1.2. Interpretarea conceptului 10
1.3. Definiția noțiunii 11
1.4. Interpretarea termenului 12
1.5. Modalități de formare ale termenilor juridici 16
1.6. Originea termenilor juridici 30
2. PARTICULARITĂȚILE TEXTULUI JURIDIC 39
2.1. Particularitățile lexicale ale textelor juridice 39
2.2. Particularitățile gramaticale ale textelor juridice 50
2.3. Particularitățile stilistice ale textelor juridice 53
2.4. Folosirea adagiilor latine in discursul juridic 67
2.5. Prezența arhaismelor in limbajul juridic 68
3. ANALIZA CONTRASTIVĂ A TEXTELOR JURIDICE ÎN ENGLEZĂ ȘI ROMÂNĂ.69
3.1. Specificul traducerii textelor juridice (lexical, gramatical, stilistic și sintactic) 69
3.2. Traducerea termenilor juridici 76
3.3. Fidelitatea în traducere. Competențele traducătorului 82
3.4. Tehnici de traducere ale textelor juridice 83
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 87
BIBLIOGRAFIE 89
ANEXA 1. Hotărîre privind organizarea activității interpreților și traducătorilor 93
ANEXA 2. Fișe terminologice 100
ANEXA 3. Articole și prevederi din Convenția de la Haga (1954) 117
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 123


Extras din licență Cum descarc?

ADNOTARE
Dificultăți de traducere a textelor juridice din engleză în română. 
Structura tezei. Teza cuprinde adnotări în limbile engleză și română, lista abrevierilor, cuprins, introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie (64 de titluri), 88 de pagini de text de bază, 3 anexe. 
Cuvinte- cheie: termen, derivare, compunere, sinonimie, antonimie, hiponimia, coeziune, coerență, nivel (~frastic, ~ transfrastic), noțiune, concept, terminologizare, polisemie (~ externă, ~ internă, ~ coerentă, ~ dezordonată). 
Domeniu de studiu: lingvistică aplicată.
Scopul și obiectivele. Scopul de bază al lucrării constă în identificarea și analiza trăsăturilor textelor juridice și a dificultăților lor de traducere din engleză în română.
Pentru realizarea acestui scop, ne-am propus următoarele obiective: să stabilim caile de formare a termenilor juridici, să descriem originea termenilor juridici, să delimităm evoluția termenilor juridici în plan diacronic, să relevăm particularitățile lexicale ale textelor juridice, să analizăm aspectele lor gramaticale, să cercetăm procedeele și tehnicile de traducere a textelor juridice din engleză în română.
Noutatea și originalitatea științifică. Studiul dat realizează o încercare de a analiza și clasifica termenii juridici, în dependență de modalitățile lor de formare. În lucrare am intenționat să analizăm trăsăturile lexicale, semantice și stilistice ale termenilor juridici, în baza materialului faptic selecționat. Pe lîngă aceasta, am realizat o analiză contrastivă a textelor juridice în cele două limbi. Principalul aspect la care ne-am referit este cel al dificultăților de traducere și a situațiilor întîlnite pînă acum. 
Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Cercetarea de față constituie un suport teoretico-practic pentru traducătorii de texte specializate. Rezultatele investigației vor contribui la umplerea unor goluri în ce privește strategiile și procedeele de traducere ale termenilor juridici. Fișele terminologice anexate vor servi drept suport pentru translatorii specializați, utilizîndu-i în calitate de glosar de termeni juridici. Mai mult decît atît, traducătorii vor face cunoștință cu etimologia termenilor juridici, astfel vor pătrunde în esența atît a limbii surse, cît și a limbii ținte. 
Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigației au fost implementate în cadrul orelor practice de traducere. Materialul de limbă va fi folosit la alcătuirea unui glosar de termeni juridici. 
ANNOTATION
Difficulties in Translating Legal Texts. Master’s Thesis, 
Thesis Structure. The thesis comprises annotations in Romanian and English languages, abbreviation list, contents, introduction, 3 chapters, conclusions and recommendations, bibliography (64 titles), 88 pages, 3 annexes. 
Key Words. term, derivation, compounding, synonymy, antonimy, hyponimy, cohesion, coherence, frastic/transfrastic level, notion, concept, terminologisation, external/internal/coherent/random polysemy. 
Study Field: Applied Linguistics
Aim and Objectives: The main aim of the research paper constitutes the identification and analysis of legal texts, their peculiarities, as well as the difficulties in translating legal texts from English into Romanian. 
To achieve the aim, we proposed to ourselves the following objectives: to establish the ways of legal term formation, to describe the origin of legal terms, to distinguish the evolution of legal terms diachronically, to point out the lexical peculiarities of legal texts, to analyse their grammatical aspect, to study the translation procedures and techniques of legal terms in translation from the English into Romanian language.
Scientific Innovation and Originality. The study constitutes an attempt to analyze and classify the legal terms, depending on their ways of formation. We’ve intended to analyze the lexical, semantic and stylistic features of the legal terms, based on the relevant material selected. Moreover, we’ve accomplished a contrastive analysis of legal texts in both languages. The main aspect we’ve referred to is the one related to difficulties of translation and different situations faced so far.
Theoretical Significance and Practical Value. The research presents a theoretical and practical support for specialized translators. The investigation results will help to fill some gaps
concerning translation procedures and strategies. The terminological records annexed will serve as a support for the specialized texts translators, using them as a glossary on legal terms. In addition, the translators will find out something more about the etymology of legal terms, thus enriching their knowledge in both the source and the target languages.
Implementation of Scientific Results. The investigation results were implemented in practical translation lessons. The material will contribute to the elaboration of a glossary on legal terms. 
LISTA ABREVIERILOR
1. DDC = Dicționar de drept civil
2. DJP = Dicționar juridic penal
3. DDI = Dicționar de drept internațional
4. DEX = Dicționar explicativ al limbii române
5. VG = Vocabular general
6. VJ = Vocabular juridic
7. DS = Dicționar de sinonime
8. DJN = Discurs juridic normativ 
9. DDP =Hotca, Mihai Adrian (2004): Dicționar de drept penal. București: Editas.
10. DJP = Antoniu, George; Bulai, Constantin; Chivulescu Gheorghe (1976): Dicționar juridic penal. București: Editura Științifică și Enciclopedică.
INTRODUCERE
Grație colaborărilor internaționale, schimbului de experiență și pur și simplu dorinței de a cunoaște altceva străin, activitatea traducțională dintr-o limbă spre alta, sau dintr-un limbaj specializat spre altul, a devenit o practică răspîndită pe glob și este în continuă creștere. Limbajul este un ansamblu care utilizează sistemul complex al limbii, dar care, în interiorul acestei limbi, a stabilit un cod și și-a organizat un sistem propriu. Fiecare limbaj utilizează într-o anumită măsură complexitățile sistemelor organizaționale: fonologia, morfologia, sintaxa, stilistica. Acestea organizează o rețea terminologică de semnificanți pornind de la resursele lexicale ale limbii comune în scopul de a exprima noțiunile și de a conceptualiza sistemele specifice domeniului avut în vedere. Limbajul juridic are o rețea terminologică ce cuprinde noțiunile specifice domeniului său.


Fisiere în arhivă (1):

  • Dificultati de Traducere a Textelor Juridice din Engleza in Romana.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!