Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1. DISCRIMINARE ŞI EXCLUDERE SOCIALĂ 6
1.1. Terminologie şi definire 6
1.2. Stereotipuri şi moduri ale discriminării 6
1.3. Importanţa reţelelor sociale 19
1.4. Evaluarea suportului social 20
1.5. Excluderea socială 20
CAPITOLUL II PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ A PERSOANELOR DISCRIMINATE 26
2.1. Istoricul preocupãrilor pentru protecţia
şi asistenţa socialã a persoanelor discriminate 26
2.2. Legislație antidiscriminare 30
2.2.1 Standarde internaţionale 30
2.2.2 Standarde europene 31
2.2.3 Legislaţie antidiscriminare internă 35
2.3. Baza teoreticã a intervenţiei asistentului social în asistenţa socială a persoanelor discriminate 38
2.4. Implicarea statului în asistenţa persoanelor discriminate
în epoca modernã 43
CAPITOLUL III CERCETAREA APLICATIVĂ PRIVING DISCRIMINAREA PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST 46
3.1 Metodologia cercetării 46
3.2. Interpretarea datelor 51
CONCLUZII 60
BIBLIOGRAFIE 64


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Obiectivul general al lucrării este de a reflecta atât din punct de vedere teoretic însă mai ales din punct de vedere aplicativ discriminarea, cauzele şi efectele acesteia, modalităţile de combatere şi de diminuare, crearea şi susţinerea egalităţii între oameni indiferent de: vârstă, sex, culoare, apartenenţă politică, orientare sexuală sau anumite anormalii.
Metodele de cercetare ştiinţifică utilizate se bazează pe studiul bibliografic, al legislaţiei în vigoare, informaţiilor electronice disponibile în domeniul temei, observarea directă a faptelor şi fenomenelor de discriminare. 
Prima etapă a constat din percepţia problemei privind discriminarea, cauzele şi efectele acesteia, modalităţile de combatere şi de diminuare, crearea şi susţinerea egalităţii între oameni indiferent de: vârstă, sex, culoare, apartenenţă politică, orientare sexuală sau anumite anormalii, din punct de vedere teoretic.
În etapa a doua am realizat un studiu de caz privind discriminarea persoanelor cu disabiliăţi/handicap şi reintegrarea acestora în rândul comunităţii. Studiul a fost realizat cu observare directă în cadrul Colegiului Tehnic Cărăşan din Municipiul Reşiţa.
În ultima etapă am efectuat verificarea ipotezelor şi concluziilor şi am realizat cu observare directă, o radiografiere a situaţiilor persoanelor din categoriile defavorizate, mai exact a persoanelor cu disabilităţi/handicap.
Cuvinte cheie: discriminare, asistenţă socială, persoane discriminate, legislaţie.
CAPITOLUL I
DISCRIMINARE ŞI EXCLUDERE SOCIALĂ
1.1. Terminologie şi definire
Discriminarea poate fi definită ca o deosebire dăunătoare întemeiată pe motive care nu pot fi atribuite persoanei şi care au consecinţe nejustificate în relaţiile sociale, politice sau juridice (culoare, rasă, sex, etc.) sau pe motive de apartenenţă la anumite categorii sociale (culturale, de limbă, religioase, opinia politică, originea socială, clasa socială, averea, ascendenţa sau alt statut)” (Michael Banton, 1998, p. 47).
În sociologie, termenul „discriminare” este tratamentul defavorabil al unui individ sau al unui grup de indivizi bazat pe aparteneţa lor la o anumită „clasă” sau „categorie”. 
1.2. Stereotipuri şi moduri ale discriminării
Stereotipuri
Stereotipurile reprezintă un ansamblu de convingeri împărtăşite vis-a-vis de trăsăturile personale, de însuşirile de personalitate însă şi de comportamentele specifice ale unui grup de persoane(Mihu, Achim, 2002, p.47).
Stereotipurile sunt colective din punct de vedere al originii, deşi sunt împărtăşite de fiecare individ în parte. Ele tind să devină „credinţe împărtăşite normativ, consistente cu valorile şi ideologiile grupului de care aparţine persoana” (Bourhis, Turner, Gagnon, 1997, pag.273).
Stereotipurile tind să se dezvolte mai repede atunci când ţinta este mai larg răspândită în societate sau este mai vizibilă la nivel social. Deci, se vor dezvolta şi răspândi mai mult stereotipurile referitoare la grupurile mai numeroase de persoane, cum ar fi minorităţi etnice sau rasiale, şomerii, care cuprind un număr suficient de mare membrii sau la persoanele fără locuinţă, care sunt vizibile social.


Fisiere în arhivă (1):

  • Discriminarea si tehnici specifice de asistenta sociala.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Academia Română, Institutul de lingvistică “Iorgu Iordan”, Dicţionar explicativ al limbii române, Editura Universul Enciclopedic, 1998.
2. Banton, Michael. , Discriminarea, Editura Du Style, Bucureşti, 1998.
3. Georgiu, Grigore., Naţiune, cultură, identitate, Editura Diogene, Bucureşti, 1997.
4. Grosu, Nicolae, Opere sociologice, vol. II, Axiomele sociologiei, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2005.
5. Hofstede, Geert, Managmentul structurilor multiculturale, Editura Economică, Bucureşti, 1996.
6. Mihu, Achim, Sociologia americană a grupurilor mici, Editura Politică, Bucureşti, 1970.
7. Mihu, Achim , Antropologia culturală, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2002.
8. Miley, Krogsrud, Karla; O’Melia, Michael; DuBois, Brenda, Practica asistenţei sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
9. Neamţu, George; Stan, Dumitru, Asistenţa socială - studii şi aplicaţii, Editura Polirom, Iaşi, 2005.
10. Neamţu, George, Tratat de asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi, 2003.
11. Pasti,Vladimir; Miroiu,Mihaela; Codiţă Cornel. , România – starea de fapt, vol 1, Editura Nemira, Bucureşti, 1997.
II. Internet:
1.http://www.event365.ro/Martin_Luther_King_8211_artizanul_drepturilor_civile-n56365.html
2. http://www.romfest.org/rost/iun-iul2006/homosexualitatea.shtml
3. http://accept.ong.ro/presarom.html
4. http://www.protv.ro/stiri/exclusiv-protv-ro/romanii-din-italia-de-multe-ori-discriminati.html
5. http://www.stop-discrimination.info/7245.0.html6. http://www.referat.ro/
7. http://www.dgas.ro/24_10_nediscriminarea.htm
III. Legislaţie
Convenţia–Cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995;
Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor modurilor de discriminare rasială adoptată si deschisa spre semnare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, intrată in vigoare la 4 ianuarie 1969, conform dispoziţiilor art. 19;
Protocolul nr. 10 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000;
Carta Socială Europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 şi intrată în vigoare în 1998;
Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale amendată de protocolul nr. 11 insoţită de Protocolul adiţional şi Protocoalele nr. 4, 6 şi 7;
Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992, intrată în vigoare in martie 1998; 
Ordonanţa nr.137 din 31 august 2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor modurilor de discriminare;
8. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată la 10 decembrie 1948, de Adunarea Generală a O.N.U. ;
9. Legea nr. 27/05.03.2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor modurilor de discriminare;
10. H.G. nr. 1079/04.11.2003 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;
11. O.G. nr. 77/28.08.2003 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor modurilor de discriminare;
10. Legea nr. 283/26.06.2003 - pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor modurilor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999; 
13. H.G. nr. 1514/18.10.2002 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;
14. Legea nr. 48/16.01.2002 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor modurilor de discriminare; 
15. O.G. nr. 137/31.08.2000 - privind prevenirea şi sancţionarea tuturor modurilor de discriminare; (Observaţie: Legea a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 99 / 8 februarie 2007);
16. Protocol opţional din 06.10.1999 la Convenţia asupra eliminării tuturor modurilor de discriminare faţă de femei (Anexa Legii nr. 283/26.06.2003);


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!