Divizibilitate

Cuprins licență Cum descarc?

CUPRINS
I. NUMERE NATURALE 3
1.1.Construcţia numerelor naturale 3
II. NUMERE ÎNTREGI 7
2.1.Teorema împărţirii numerelor întregi în cazul numerelor naturale 7
2.2. Teorema împărţirii întregi în cazul numerelor întregi 9
2.3. Relaţia de divizibilitate 13
2.4.Criteriul general de divizibilitate 16
III. NUMERE PRIME 36
3.1. Numere prime şi descompunerea unui număr natural în factori primi.36 
3.2. Importanţa numerelor prime în matematică 38
3.3. Teorema fundamentală a aritmeticii 40
3.4. Teorema lui Euclid 42
3.5. Ciurul lui Eratostene 42
3.6. Cel mai mare divizor comun 46
CONCLUZII 52


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE 
Obiectul iniţial al teoriei numerelor a fost studiul proprietăţilor numerelor întregi. Ca ramură a matematicii, teoria numerelor s-a constituit sitematic abia mai târziu. 
Rezultate separate se cunosc încă din antichitate şi aparţin lui Euclid ( 300 î. H.) şi lui Diofante (250 î. H.) .
În secolul al XVII –lea, în cercetările sale Pierre Fermat ( 1601-1666) face descoperiri remarcabile, de o reală valoare ştiinţifică. 
Progrese mari a realizat prin numeroasele sale lucrări Leonhard Euler ( 1707 -1783) ale cărui idei au fost deosebit de fructuoase. 
Teoria numerelor este azi o ramură cu multe ramificaţii, înrudită cu algebra abstractă ( în special în ceea ce priveşte teoria algebrică a numerelor ) şi care foloseşte cele mai rafinate metode ale analizei ( în teoria analitică a numerelor ). Apar astfel probleme şi subdomenii care au numai indirect legătură cu numerele întregi .
Spre deosebire de alte domenii ale matematicii, multe rezultate ale teoriei numerelor sunt accesibile şi unor nespecialişti fără cunoştinţe temeinice aprofundate. Demonstraţiile acestor rezultate necesită un instrument matematic foarte complicat .
Teoria numerelor este denumită “ regina matematicii “. Vorbind de ea, Gauss a afirmat “ Este remarcabil că oricine se ocupă serios de această ştiinţă este cuprins de o adevărată pasiune “ ( Gauss 1808 –către prietenul său din tinereţe Bolyai ).
Teza constă din introducere, 3 capitole, 11 subdiviziuni, concluzii şi bibliografie.
În primul capitol se studiază numerele naturale, construcţia acestora, operaţiile, proprietăţile operaţiilor.
În capitolul doi se cercetează relaţia de divizibilitate în cazul numerelor întregi.
Ultimul capitol explică amănunt teoria numerelor prime, inclusiv şi importanţa acestora în matematică.
Teza finisează cu concluzii.
I. NUMERE NATURALE 
1.1.CONSTRUCŢIA NUMERELOR NATURALE 
Elevii fac cunoştinţă cu mulţimea numerelor naturale 0,1,2,3, …n notată cu N încă din clasele primare . 
Matematicianul Italian Giuseppe Peano (1858-1932) a definit numerele naturale ca fiind elemente ale unei mulţimi N în care s-a fixat un element 0 ( numit numărul natural 0) împreună cu o funcţie 
s: N N (numită funcţie succesor) astfel încat axiomele următoare să fie îndeplinite:
Axiomele lui Peano
A1 Zero este număr natural
A2 Orice număr natural admite un succesor unic, care este tot număr natural.
A3 Zero nu este succesorul nici unui număr natural.
A4 Dacă succesorii a două numere naturale coincid, atunci numerele considerate coincid.
A5 Dacă o mulţime de numere naturale conţine pe 0 şi pentru fiecare număr din această mulţime succesorul său aparţine mulţimii, atunci mulţimea considerată coincide cu mulţimea tuturor numerelor naturale.
Observaţie :
Axioma A5 se mai numeşte principiul inducţiei sau axioma inducţiei.
Adunarea numerelor naturale
Definiţie Se numeşte adunarea numerelor naturale aplicaţia:
+ : N N N ( unde N N = { ( a,b )/ a, b N } ) astfel încât : 
1. a+ 0 = a a N 
2. a+bI = (a+b)I a,b N ( bI = succesorul lui b ) 
Proprietăţile adunării numerelor naturale 
Adunarea numerelor naturale este asociativă .
a,b,c N , (a+b)+c = a+ (b+c) 
2. Adunarea numerelor naturale este comutativă .
a,b N , a+b=b+a .
3. Adunarea numerelor naturale admite pe 0 ca element neutru.
a N , 0+a=a+0=a.
Demonstraţie :
Fie a, b N şi fie P = { c N / (a+b)+c=a+(b+c) }.
Evident 0 P iar dacă c P atunci 
(a+b)+cI = ( ( a+b)+c)I = a+(b+c)I = a+(b+cI) deci şi cI P . Aşadar P=N şi proprietatea e demonstrată. 
Fie a N şi fie P = { b N / a+b = b+a } 
Din definiţia numerelor naturale rezultă că 0 P. 
Dacă b N atunci 
a+bI = (a+b)I = (b+a)I = bI+ a . 
Din definiţia numerelor naturale rezultă :
a+0=a a N şi 0+aI = (0+a)I = aI 
a + 0I = (a+0)I = aI 
Înmulţirea numerelor naturale.


Fisiere în arhivă (3):

  • Divizibilitate
    • Divizibilitate.doc
    • Foaie de titlu.doc
    • NUMERE NATURALE.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

N.A. Andrunachievici, Chitoroagă. Numere şi ideale. 
G.N. Berman – Despre numere şi studiul numerelor , Bucureşti ,
Ed. Tehnică , 1961
A. Hariton, Matematică, manual experimental pentru clasa a V-a, Chişinău, Ştiinţa, 1997.
4.A.Hariton, V.Rolinscky, Matematică ( Aritmetica, Algebra ), cl a-VI-a, Chişinău, Editura Lumina, 1998.
Curriculum şcolar pentru disciplina Matematica, clasele V-IX, Chişinău 2010.
Cîrjan Florin. Didactica matematicii. Bucureşti 2008.
Ioan Dancilă, Divizibilitatea numerelor, Editura Sigma,2003.
Ilie Lupu. Divizibilitatea numerelor. Teorie şi practică. Editura Prut Internaţional, 2007. 
Ioan Cerghit Metode de învăţămînt, Bucureşti, 2006.
Victor Raischi, Aurelia Răileanu, Mihaela Singer, Matematică, manual pentru clasa a VI-a, Editura Prut Internaţional, Chişinău 2001.
Victor Iavorschi Matematică, Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a.
Н.Н. Воробев. Признаки делимости.
12. Constantin Popovici – Logica şi teoria numerelor, Bucureşti, EDP,1970


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!