Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

Cuprins licență Cum descarc?

Titlul I. Dizolvarea societăţii comerciale 3
1.1.Noţiuni generale 3
1.2.Cauzele dizolvării 3
1.3.Modalităţi de dizolvare 9
Titlul II. Lichidarea societăţii comerciale 11
2.1. Noţiunea de lichidare a societăţii comerciale 11
2.2. Principiile lichidării societăţii comerciale 11
2.3. Modificările produse de trecerea la faza de lichidare a societăţii comerciale 14
2.4. Statutul lichidatorilor 15
2.5. Desfăşurarea lichidării societăţii comerciale 19
1) Lichidarea activului şi pasivului 19
Titlul III . Concluzii 27
Bibliografie 28


Extras din licență Cum descarc?

Titlul I. Dizolvarea societăţii comerciale
1.1.Noţiuni generale 
Dizolvarea constituie o etapă intermediară în încetarea existenţei unei societăţi comerciale, pentru că aşa cum se menţionează expres în art.228 alin.1 din Legea nr.31/1990, dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării.
În conformitate cu Legea nr.31/1990, hotărârea privind dizolvarea societăţii comerciale se ia fie de către adunarea asociaţilor, fie de către instanţa judecătoreacă şi numai în mod excepţional,dizolvarea societăţii se produce în temeiul legii.
Dizolvarea nu afectează personalitatea juridică a societăţii, deoarece operaţiunile care se desfăşoară în cadrul acestei etape au numai rolul de a declanşa procesul de încetare a existenţei societăţii. 
1.2.Cauzele dizolvării 
Cauzele de dizolvare ale societăţilor comerciale sunt:
1) cauze generale, care sunt valabile pentru toate formele juridice de societăţi comerciale; 
2) cauze specifice, care sunt valabile numai pentru anumite forme juridice de societăţi comerciale.
Acestea sunt fie stabilite prin lege (art.227 alin (1) lit.a-f) fie prin actul constitutiv (art.227 alin (1) lit.g). Dacă în privinţa cauzelor de dizolvare prevăzute de lege nu este nici o problemă în sensul că acestea conduc obligatoriu la dizolvare,se pune problema dacă lista cauzelor de dizolvare poate fi extinsă şi la altele aşa cum dispune art. 227 alin (1) lit g din Legea nr.31/1990: "dizolvarea poate interveni şi pentru alte cauze prevăzute de actul constitutiv".
1) Cauzele generale de dizolvare sunt urmatoarele:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;
b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii
c) realizarea obiectului de activitate al societăţii;
d) declararea nulităţii societăţii;
e) hotărârea adunării generale;
f) hotărârea tribunalului;
g) falimentul societăţii;
h) alte cauze de dizolvare prevăzute de lege;
i) alte cauze prevăzute de actul constitutiv.
a) Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii
Societatea comercială este constituită pentru a desfăşura o activitate comercială pe durata de timp stabilită în actul constitutiv. În lipsa unei clauze exprese cuprinse în actul constitutiv al societăţii comerciale prin care să se stabilească durata societăţii, se consideră că societatea a fost înfiinţată pe perioadă nedeterminată. 
Efectul dizolvării societăţii ca efect al expirării duratei acesteia poate fi evitat, în cazul în care asociaţii decid prelungirea duratei societăţii. Chiar dacă prelungirea duratei de funcţionare a societăţii nu are semnificaţia constituirii unei noi persoane juridice ,ci numai continuarea ei, această modificare trebuie să fie efectuată aşa cum prevede art.204 din Legea nr.31/1990.
Hotărârea privind prelungirea duratei societăţii se ia de către adunarea asociaţilor, în condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute de lege pentru adunarea extraordinară. Actul adiţional care constată hotărârea privind prelungirea duratei societăţii, încheiat în forma impusă de lege trebuie menţionat în registrul comerţului şi publicat în Monitorul Oficial.
b) Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii
Obiectul de activitate al societăţii reprezintă un element esenţial al contractului de societate, astfel încât legiuitorul a decis că în cazul în care apare imposibilitatea realizării sale să intervină dizolvarea societăţii.
c) Realizarea obiectului de activitate al societăţii
O cauză generală prin care se realizează dizolvarea de drept a societăţii comerciale în drepul francez este realizarea obiectului de activitate al societăţii, precum şi încetarea activităţii societăţii.
Ca şi în dreptul român, această cauză de dizolvare are o frecvenţă redusă în practică, deoarece majoritatea societăţilor comerciale au prevăzut în cadrul obiectului lor activităţi care se pot desfăşura pe perioadă nedeterminată sau care pot fi înlocuite cu altele.


Fisiere în arhivă (1):

  • Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Stanciu D.Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck
Stanciu D.Cărpenaru, Procedura reorganizării şi lichidării judiciare,Ed. Atlas Lex,1996
Stanciu D.Cărpenaru, Sorin David, Cătălin Predoiu, Gheorghe Piperea, Legea societăţilor comerciale, Ed. C.H.Beck, 2006
O.Căpăţână, A.Savin, R. Leşe, Probleme referitoare la dizolvarea unei societăţi comerciale
O.Căpăţână, Societăţile comerciale,Ed. Lumina ,Bucureşti,1991
Crina-Mihaela Letea, Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, Ed. Hamangiu,Bucureşti, 2008
M.Scheaua, Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 comentată şi adnotată, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003
***Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
***Legea insolvenţei nr. 85/2006
***Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului
***Legea nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
***Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice,asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice,înregistrarea fiscală a acestora,precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!