Documentele de sinteză - Obiectiv fundamental al contabilității financiare

Cuprins licență

CAPITOLUL 1 DATE GENERALE PRIVIND SC ,,REVA" SA SIMERIA 1
1.1. Prezentarea generala 1
1.1.1. Scurt istoric 1
1.1.2. Modul de constituire 1
1.1.3. Baza legala a functionarii 2
1.1.4. Profilul activitatii 2
1.2. Structura organizatorica si de conducere 3
1.3. Evolutia principalilor indicatori economico-financiari 5
CAPITOLUL 2 DOCUMENTELE DE SINTEZA - OBIECTIV FUNDAMENTAL AL CONTABILITATII FINANCIARE 6
2.1. Definirea, rolul si functiile bilantului contabil 7
2.2. Principii in proiectarea si construirea bilantului 9
2.3. Utilizatorii informatiilor furnizate de bilant 14
2.4. Structura patrimoniala specifica bilantului 19
2.5. Evaluarea posturilor bilantiere si teoriile bilantului contabil 21
2.6. Conceptii de interpretare a continutului bilantului 27
2.7. Lucrari premergatoare elaborarii bilantului contabil 32
2.8. Certificarea, aprobarea si prezentarea bilantului contabil 38
CAPITOLUL 3 PREZENTAREA COMPONENTELOR BILANTULUI CONTABIL 40
3.1. Bilantul contabil propriu-zis 40
3.2. Contul de profit si pierdere 43
3.3. Situatiile contabile ale anexei la bilant 46
3.4. Raportul de gestiune 48
CAPITOLUL 4 DECIZII FUNDAMENTATE PE BAZA ANALIZEI DOCUMENTELOR DE SINTEZA ALE SOCIETATII SC ,,REVA" SA SIMERIA 49
4.1. Fundamentarea deciziilor pe baza analizei economice a bilantului societatii SC ,,REVA" SA Simeria 49
4.1.1. Analiza mijloacelor economice din patrimoniul societatii 50
4.1.2. Analiza capitalurilor societatii 55
4.1.3. Analiza creantelor si datoriilor 56
4.1.4. Indicatori de solvabilitate si lichiditate 58
4.1.5. Analiza echilibrului financiar 59
4.2. Analiza contului de rezultate a societatii SC ,,REVA" SA Simeria si decizii fundamentate pe baza acestuia 60
4.2.1. Soldurile intermediare de gestiune 60
4.2.2. Capacitatea de autofinantare 62
4.3. Concluzii si propuneri 62
ANEXE 65
BIBLIOGRAFIE 84


Extras din licență

1.1.1.Scurt istoric 
SC "REVA" SA Simeria este cea mai veche intreprindere de profil nu doar din Transilvania, ci si din tara 
In a doua jumatate a sec. al XIX- lea au luat fiinta Atelierele CFR -Simeria odata cu punerea in functiune a liniei ferate Arad -Teius cu ramificatia Simeria-Petrosani. Desi aceste ateliere sunt cele mai vechi din tara, nu exista un studiu monografic care sa ilustreze coordonatele economice dupa care au evoluat.
Constructia atelierelor pentru reparat vagoane si locomotive a inceput in anul 1868, in prima faza cu doar 20 de muncitori. In anul 1870 se termina constructia halelor de locomotive si vagoane, iar nu marul personalului creste la 50. Doi ani mai tarziu statul austro-ungar procedeaza la etatizarea intre prinderii, drept pentru care sunt luate masuri de dezvoltare a capacitatii de productie.
In anul 1911 se introduce energia electrica, iar in anii 1917-1918 ia fiinta sectorul de reparat va goane construit la o distanta de 3 km de atelierul initial.
Dupa unirea Ardealului cu Romania in decembrie 1918, Atelierele CFR -Simeria trec printr-o noua etapa de dezvoltare construindu-se noi hale si dotari pentru sporirea capacitatii de productie. In aceasta perioada atelierele trec sub administratia CFR.
Pana in 1942 au loc numeroase activitati de constructii si dotari cu echipamente 
In 1961 conducerea statului a considerat necesar ca toate atelierele sa treaca sub conducerea Ministe rului Industriei Constructiilor de Masini si intreprinderea a primit denumirea de " Uzina Meca nica de Material Rulant " Simeria (UMMR Simeria ). In 1969 s-a revenit la vechea forma de conducere si astfel toate atelierele de reparat material rulant au trecut din nou sub tutela CFR-ului. Noua denumire a intreprinderii a fost "Intreprinderea Mecanica de Material Rulant" Simeria ( IMMR Simeria).
In perioada 1968-1973 se pun in functiune importante capacitati de productie cum ar fi: noi hale in sectorul de reparatii vagoane, utilaje moderne cu un randament ridicat.
In 1973 se schimba profilul de reparatii al sectorului principal, de la repararea de locomotive cu abur la repararea vagoanelor cisterna si tot in aceasta perioada Atelierul de Zona Timisoara trece sub tutela celui din Simeria
Din 1976, sub indrumarea Oficiului de Calcul din Ministerul Cailor Ferate, s-a constituit un nu cleu de 4 informaticieni care cu ajutorul programelor preluate au inceput o activitate de informatica. Din 1986 firma s-a inzestrat cu un microcalculator M18 ce a permis abordarea informatica a activitatii de productie. In 1991 s-a achizitionat un calculator CORAL 4020 si terminale in punctele importante ceea ce a permis prelucrarea informatiilor din toate activitatile. In prezent societatea dispune de 13 calcula toare PC legate in retea si totodata legate la reteaua de Internet 
1.1.2.Modul de constituire 
Intreprinderea cu denumirea de: Societatea Comerciala de Reparatii Vagoane Simeria este constitu ita ca Societate pe Actiuni si apare sub aceasta denumire in toate documentele, anunturile si pu blicatiile emanand de la societate. 
SC "REVA" SA este persoana juridica romana, avand forma juridica de SA si isi desfasoara activi ta tea conform legilor statului roman si a statutului de functionare.
SC "REVA" SA are sediul in Simeria, judetul Hunedoara, strada Atelierului, numarul 32.
Capitalul social la data de 31.12.2000 era in valoare de 10 824 125 mii lei impartit in 432 965 actiuni nominative cu o valoare nominala de 25000 lei fiecare.
Capitalul social al SC "REVA" SA este detinut de:
- SIF Banat-Crisana 86 593 actiuni in valoare de 2 164 825 mii lei, adica 20 % din totalul capitalu lui social;
- FPS 303 074 actiuni in valoare de 7 576 850 mii lei, adica 69,97 % din totalul capitalului social ;
- manager 4 330 actiuni in valoare de 108 250 mii lei, adica 0,99 % din totalul capitalului social ;
- alti actionari cu 38 968actiuni in valoare de 974 200 mii lei dobandite prin cumparare in baza certifi catelor de proprietate si cupoane, adica 8,99% din totalul capitalului social
1.1.3.Baza legala a functionarii
SC "REVA"SA Simeria functioneaza conform legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat prin care sectorul feroviar este mentionat ca ramura strategica a economiei nationale si functioneaza ca regie autonoma, astfel la 29 martie 1991 conform hotararii de guvern nr.235 ia fiinta SNCFR caruia ii era subordonata IMMR Simeria.
Prin hotararea de guvern nr.570/1991 IMMR Simeria a fost scoasa din structura SNCFR, iar prin hotararea de guvern nr.77 / 1992 IMMR Simeria se organizeaza si functioneaza ca societate comerciala pe actiuni schimbandu-si denumirea in SC "REVA" SA Simeria aflata sub coordonarea Ministerului Transporturilor.
SC "REVA " SA Simeria este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului din judetul Hune doara, avand codul fiscal : R2150217.
Societatea este reprezentata in toate documentele oficiale, acte si in relatiile cu tertii de : 
-Director General -Budacu Octavian
-Director Tehnic -Poenar Mihai
-Director Economic -Pilecki Gyongyi
1.1.4.Profilul activitatii 
In statutul de organizare si functionare a SC "REVA" SA Simeria sunt prevazute urmatoarele activi tati ca obiect de activitate:
- executarea lucrarilor de reparatii, de modernizari si fabricatie material rulant, pentru calea ferata si terti, atat din tara cat si de peste hotare ;
- fabricarea utilajelor si instalatiilor specifice pentru reparatii material rulant pentru beneficiari din tara si din strainatate ; 
- fabricarea si reconditionarea pieselor de schimb necesare repararii mijloacelor si utilajelor de trans-port, producerea si comercializarea de produse industriale metal -lemn pentru beneficiari din tara si din strainatate ;
- fabricarea de constructii metalice si alte lucrari cu caracter industrial necesare intretinerii si exploata rii in scopul satisfacerii interesului public, social si de aparare ;
- activitatea de consulting tehnico-economic de specialitate si de management si marketing pentru partenerii din tara si strainatate ;
- export -import de materiale si utilaje specifice obiectului de activitate ;
- transporturi terestre de calatori si de marfuri ;
- depozitari ;
- alte activitati si servicii.
1.2. Structura organizatorica si de conducere
Functiile de baza ale unitatii SC "REVA" SA Simeria precum si compartimentele care le definesc sunt urmatoarele :
-functiunea de cercetare -dezvoltare tehnica;
-functiunea de productie ;
-functiunea comerciala ;
-functiunea financiar-contabila ;
-functiunea de personal ;


Fisiere în arhivă (4):

  • PARTEA III.doc
  • PARTEA II.doc
  • PARTEA I.doc
  • CUPRINS.DOC

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. M. Capron - ,,Contabilitate in perspectiva", Editura Humanitas, Bucuresti, 1994
2. B. Colasse - ,,Contabilitate generala", Editura Moldova, Iasi, 1995
3. C. Colette, J. Richard - ,,Comptabilite generale par la methode des flux", Ed. Dunod, Paris,
1990
4. D. Cotlet, I. Pers, E. Bunget, O. Bunget - ,,Bilantul contabil - Intocmire. Prezentare. Certificare.
Auditare", Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000
5. D. Cotlet - ,,Contabilitate, informatie, decizie", Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara, 1998
6. G. Demetrescu, L. Possler - ,,Contabilitatea, stiinta fundamentala si aplicativa", Editura Scrisul
romanesc, Craiova, 1979
7. ,,Dictionar explicativ al limbii romane', Editura Academiei, Bucuresti, 1975
8. ,,Dictionar practic al limbii romane", Editura Academiei, Bucuresti, 1995
9. M. Epuran, V. Babaita - ,,Bazele contabilitatii", Editura de Vest, Timisoara, 1997
10. M. Epuran, D. Cotlet - ,,Contabilitate financiara", Editura de Vest, Timisoara, 1998, vol. II
11. N. Feleaga - ,,Contabilitate aprofundata", Editura Economica, Bucuresti, 1996
12. N. Feleaga - ,,Controverse contabile", Editura Economica, Bucuresti, 1996
13. N. Feleaga, I. Ionascu - ,,Tratat de contabilitate financiara", Ed. Economica, Bucuresti, 1998, 
vol I
14. P. Joffre, Y. Simon - ,,Encyclopedie de Gestion", Economica, Paris, vol I, 1989
15. B. Meheut - ,,Analyse financiere. La lecture du bilan", Ed. Delmas, 1995
16. ,,Mic dictionar enciclopedic", Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1978
17. E. Nisulescu - ,,Analiza bilantului si a contului de rezultat", Tribuna economica, 1997
18. C. Oprea, M. Ristea - ,,Contabilitate generala", Editura Independenta Economica, Braila, 1999 
19. I. Oprean - ,,Intocmirea si audutarea bilantului contabil", Editura Intercredo, Deva, 1997
20. I. P. Pantea, I. Cainap, L. Henegaru, I. Popa - ,,Bilantul contabil", Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
1987
21. I. Peres, O. Bunget - ,,Auditul financiar-contabil", Editura Mirton, Timisoara, 1999
22. J. Rafegeau, P. Duffis, J. Corre - ,,Memento practique", Edition Francis Lefebvre, 1993
23. M. Ristea - ,,Bilantul in gestiunea patrimoniului", Editura Academiei, Bucuresti, 1989
24. E. G. Snozzi, ,,L' interpretation du bilan", Edition Dunod, Paris, 1965
25. I. Stancu - ,,Finante", Editura Economica, Bucuresti, 1996
*** Legea contabilitatii nr.82/1991
*** Norme metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale
agentilor economici pe anul 2001
*** Revista ,,Contabilitate, expertiza si auditul afacerilor", colectia 1999-2001
*** Revista ,,Tribuna economica", colectia 1998-2001
*** Revista ,,Finante, credit, contabilitate", colectia 1999-2001


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!