Domeniul public

Cuprins licenta Cum descarc?

Introducere 3
Capitolul I. Proprietatea publica si dreptul de proprietate 5
1.1. Notiunea, continutul si caracterele dreptului de proprietate 5
1.1.1. Consideratii generale 5
1.1.2. Notiune, definirea termenului 6
1.1.3. Scurt istoric 7
1.1.4. Continutul juridic al dreptului de proprietate 10
1.1.5. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate 11
1.2. Formele dreptului de proprietate 12
1.3. Dreptul de proprietate publica 14
1.3.1. Consideratii generale 14
1.3.2. Sediul materiei dreptului de proprietate publica 14
1.3.3. Notiunea si caracterele juridice ale dreptului de proprietate publica 15
1.3.4. Dobandirea dreptului de proprietate publica 17
1.3.5. Exercitarea dreptului de proprietate publica 18
1.3.6. Stingerea dreptului de proprietate publica 26
Capitolul II. Delimitarea regimului juridic al domeniului public 28
2.1. Titularii dreptului de proprietate publica si delimitarea bunurilor care le apartin 28
2.2. Sfera bunurilor care apartin proprietatii publice 31
2.2.1. Domeniul public al statului 33
2.2.2. Domeniul public judetean 35
2.2.3. Domeniul public local al comunelor, oraselor si municipiilor 36
Capitolul III. Domeniul public, obiect al dreptului de proprietate publica 39
3.1. Domeniul public si domeniul privat al proprietatii publice 39
3.1.1. Domeniul public 39
3.1.2. Domeniul privat 41
3.2. Corelatia proprietate publica -  domeniu public. Delimitarea proprietatii publice 43
Capitolul IV. Circulatia bunurilor din domeniul public in domeniul privat si invers 53
4.1. Studiu de caz. Imobil preluat in mod ilegal de stat si intrat prin licitatie publica in patrimoniul unei organizatii cooperatiste. Cerere de restituire in natura. 57
Concluzii 61
Bibliografie 63


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Proprietatea l-a insotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapanire nu numai pe mediul sau natural, ci si pe celelalte fiinte. Asupra a tot ce-l inconjoara, asupra a tot ce descopera s-a declarat stapan si aplica sau cere aplicarea fata de alti semeni a normelor sociale prin intermediul puterii, la inceput a comunitatilor obstesti, mai apoi a statului.
In diferitele stadii ale dezvoltarii societatii omenesti a existat preocuparea de a justifica institutia proprietatii, toate curentele, toate conceptiile au ramas unanime in a sustine importanta si necesitatea ei.
Proprietatea este privita in dubla ei acceptiune: economica si juridica. Privita ca o categorie economica proprietatea a existat de-a lungul societatii omenesti, producerea si procurarea de bunuri necesare traiului este o premisa indispensabila pentru viata sociala si, ca atare, proprietatea este strans legata de sfera productiei de bunuri materiale si de culegerea roadelor acestei activitati.
Proprietatea este apreciata ca fiind o categorie economica, spre deosebire de care, dreptul de proprietate este o categorie juridica si se distinge prin apropriere, insusire a unui bun, iar titularul este indreptatit sa-si exercite prerogativele dreptului sau prin putere proprie si in interes propriu, respectand limitele impuse de lege, cu indreptatirea de a pretinde tuturor celorlalti de a se abtine de la orice acte care sa fie de natura a stanjeni acest drept. 
Sensul juridic este imbinat cu cel economic, pentru ca totalitatea relatiilor economice dintre oameni sunt in acelasi timp si relatii juridice, pe care acestia le au intre ei in legatura cu bunurile.
In ambele sale acceptiuni, proprietatea creeaza accesul suprem al omului la aproprierea bunurilor naturale sau a celor care sunt rezultatul activitatii umane desfasurate in sfera productiei de bunuri materiale si spirituale. Aceasta insusire opereaza fie individual, fie colectiv. 
Desi termenul de ,,domeniu public" a aparut relativ tarziu, in secolul al XIX-lea, creatie a doctrinei juridice franceze, inca din antichitate, dreptul roman stabilea o categorie de bunuri care nu puteau forma obiectul proprietatii private, fiind considerate ca apartin colectivitatii (res extra patrimonium), in aceasta categorie intrand aerul, apele, drumurile, porturile, teatrele, pietele, templele, mormintele, portile si zidurile cetatilor. Acest lucru denota importanta proprietatii publice, preocuparea asupra acesteia inca din cele mai vechi timpuri si totodata motivul pentru care am considerat a fi interesanta o lucrare in care sa fie delimitat regimul juridic al acesteia. 
Prevederile Constitutiei, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia stabilesc conceptul actual de domeniu public, cui apartine proprietatea publica, bunurile care fac parte din domeniul public, precum si caracteristicile acestuia. 
Domeniul public cuprinde totalitatea bunurilor care constituie obiectul dreptului de proprietate publica al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, bunuri care, potrivit legii ori prin natura sau destinatia lor, sunt de uz sau interes public. Sunt bunuri de uz public bunurile de folosinta generala, adica acele bunuri care pot fi folosite in acelasi timp de toti membrii societatii (drumurile si parcurile publice s.a.). 
Bunurile de interes public sunt bunurile destinate functionarii serviciilor publice (instalatii, echipamente s.a.) sau cele care, prin importanta social - economica, valoarea culturala sau istorica (colectiile de arta, muzeele s. a.) fac parte din avutia nationala si servesc intereselor generale ale societatii sau ale colectivitatilor locale. Astfel, domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute in Constitutie, iar dupa cum reiese din prevederile constitutionale, subiectele dreptului de proprietate publica sunt statul sau unitatile administrativ-teritoriale.
Lucrarea de fata este structurata pe patru capitole. Primele trei acopera partea teoretica, incepand cu dreptul de proprietate in general, continuand cu o clasificare a dreptului de proprietate si o dezvoltare succinta a dreptului de proprietate publica, si incheind cu o corelatie intre domeniul public si proprietatea publica. Ultimul capitol pune in practica o parte din teoria amintita in capitolele anterioare referindu-se la modul de trecere a bunurilor dintr-un tip de proprietate in alta si analizarea unui studiu de caz cu un asemenea continut.
CAPITOLUL I. 
PROPRIETATEA PUBLICA SI DREPTUL DE PROPRIETATE
1.1. Notiunea, continutul si caracterele dreptului de proprietate
1.1.1. Consideratii generale
Dintre toate drepturile care fac parte din continutul patrimoniului, dreptul de proprietate este de departe cel mai important. El este cel care-i ofera independenta economica oricarui subiect de drept, dar si temeiul pe care se constituie desmembramintele dreptului de proprietate privata si celelalte drepturi reale principale. Pe de alta parte, se poate spune ca multe dintre drepturile de creanta nici nu ar putea exista fara dreptul de proprietate, luand nastere tocmai pentru a-1 pune in valoare. Am in vedere, spre exemplu, drepturile de creanta care se nasc in temeiul actelor juridice translative de proprietate sau imprumutul bunu rilor consumptibile, cum ar fi cel care are ca obiect o suma de bani, care si el este translativ de proprietate.
Proprietatea nu putea ramane in afara sferei de reglementare a dreptului, pentru ca ea reprezinta premisa oricarei activitati econo mice, adica premisa functionarii motorului oricarei societati, iar finalitatea dreptului este tocmai aceea de a organiza si asigura functionarea societatii.
Inainte de a fi un drept, proprietatea este insa o realitate sociala si economica. Aceasta realitate a fost cunoscuta inca din fazele incipiente ale organizarii societatii omenesti. ,,A avea" si ,,al meu" nu sunt doar expresii, ci si moduri de raportare a individului sau a comunitatii din care acesta face parte fata de bunuri si ele s-au nascut inaintea constituirii unei autoritati interesate si capabile sa stabileasca reguli general obligatorii, susceptibile de a fi impuse cu forta fata de oricine. 
Importanta dreptului de proprietate pentru indivizi si pentru societate a condus si la includerea in cuprinsul reglementarilor internationale consacrate drepturilor omului a unor prevederi menite sa protejeze dreptul de proprietate privata. 
Proprietatea, ca realitate economica si sociala, a constituit astfel premisa nasterii dreptului de proprietate, a devenit un astfel de drept de indata ce a intrat in atentia autoritatii statale si a facut obiectul reglementarilor edictate de acesta.


Fisiere in arhiva (1):

  • Domeniul public.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. Adam I., Drept civil. Drepturile reale, Editura AII Beck, Bucuresti, 2002;
2. Adam I., Proprietatea publica si privata asupra imobilelor in Romania, Editura All Beck, Bucuresti, 2000;
3. Adam I., Legea nr. 10/2001. Regimul juridic apli cabil imobilelor preluate abuziv, Editura AII Beck, Bucuresti, 2001;
4. Baias F., Dumitrache B., Nicolae M., Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv, voi. I, Editura Rosetti, Bucuresti, 2001;
5. Beleiu G., Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de editura si presa ,,Sansa" S.R.L., Bucuresti, 1998;
6. Birsan C., Drepturi reale principale, Editura All Beck, Bucuresti, 2001;
7. Brezoianu D., Drept administrativ roman, Editura All Beck, Bucuresti, 2004;
8. Chelaru E., Administrarea domeniului public si a domeniului privat, Editura All Beck, Bucuresti 2005;
9. Chelaru E., Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck , Bucuresti, 2000;
10. Chelaru E., Impactul revizuirii Constitutiei asupra regimului juridic al proprietatii, in ,,Dreptul" nr. 8/2001;
11. Chelaru E, Masurile reparatorii prevazute de Legea nr. 10/2001, in ,,Dreptul" nr. 10/2001;
12. Chelaru E., Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 - Comentata si adnotata, Editura AII Beck, Bucuresti, 2001; 
13. Costin M.N., Marile institutii ale dreptului civil roman, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982;
14. Curierul Judiciar nr. 2/2002;
15. Dogaru I., Drept civil-Teoria generala a drepturilor reale, Editura CH Beck, Bucuresti, 2003;
16. Filipescu I., Filipescu A., Drept civil. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale, Editura Actami, Bucuresti, 2000;
17. Filipescu I.P., Domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, Dreptul nr. 5- 6/1994;
18. Giurgiu L., Domeniul public, Editura Tehnica, Bucuresti,1997;
19. Giurgiu L., Segarceanu A., Zaharie C.G., Drept administrativ,editia a III-a, Editura Sylvi, Bucuresti, 2002;
20. Hamangiu C., Georgean N., Codul Civil Adnotat, Editura SOCEC & CO. S.A.R., Bucuresti, 1999;
21. Iorgovan A., Tratat de drept administrativ, vol II, editia a III-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2002;
22. Iorgovan A., Tratat de drept administrativ, vol. II, Editura Nemira, Bucuresti 1996;
23. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Jurisprudenta sectiei civile pe anul 2005, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2006;
24. Micescu I., Curs de drept civil, Editura AII Beck, Bucuresti, 2000;
25. Nicolae M., Consideratii asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in Dreptul nr. 6/1999;
26. Pop L., Curs de drept civil, Editura All Beck, Bucuresti, 2006;
27. Pop L., Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006;
28. Pop L., Dreptul de proprietate si dezmembramintele sale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001;
29. Prisacaru V., Tratat de drept administrativ roman, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002;
30. Revista de drept public, nr.1/1999;
31. Revista Dreptul, anul XVIII, Seria a III-a, Nr. 3 ,Editura C.H. Beck, 2007;
32. Revista Dreptul, anul XVIII, Seria a III-a, Nr. 4 ,Editura C.H. Beck, 2007;
33. Rizoiu R., Unele consideratii asupra conditiei juridice a domeniului public si criteriilor de domenialitate, Dreptul nr. 9/2001;
34. Sabau I., Drept civil -  drepturi reale, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2002;
35. Sebeni A., Notiunea contractului de concesiune si incheierea acestuia, in Dreptul nr. 8/1999;
36. Stoica V., Drepturile reale principale, Editura Humanitas, Bucuresti, 2004;
37. Tofan D.A.,Corelatia proprietate publica-domeniu public potrivit Constitutiei si legislatiei in vigoare, in Juridica, nr. 1, 2001;
38. Ungureanu O., Drepturi Reale, Editia a II-a,Ed. Rosetti, Bucuresti,2003;
39. Vedinas V., Consideratii asupra legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Analele Universitatii Bucuresti, 1999;
40. *** Constitutia Romaniei, adoptata la 8 decembrie 1991 si revizuita prin Legea nr. 429/2003, republicata;
...


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!