Lucrari de Licenta pentru Drept Civil

doc

Conditiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile

Caracteristica generala a tezei "Intreaga viata a omului, de la nastere ori in legatura cu acest moment, si pana la moarte, dar si in privinta acestui eveniment legat de lasamantul succesoral, este reglementata in aspectele sale esentiale de normele dreptului civil. Institutiile juridice apartinatoare acestei ramuri a dreptului contribuie intr-o masura importanta la reglementarea vietii persoanei juridice, de la infiintare, ori in legatura cu acest proces si pana la incetarea ei prin reorganizare si dizolvare, ba chiar si in privinta consecintelor ce decurg din aceste masuri." ... vezi detalii

doc

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE Sectiunea I - Conceptul de mandat A. Reprezentarea si mandatul - Qui facit per alium est perinde ac si faciat per se ipsum - "cel care lucreaza prin altul este ca si cum ar lucra prin el insusi." Aceasta maxima exprima cu precizie esenta mecanismului reprezentarii. In teoria generala a dreptului civil, reprezentarea este considerata a fi "procedeul tehnico-juridic prin care o persoana (reprezentantul) incheie acte juridice in numele si pe seama altei persoane (reprezentatul), efectele actului juridic astfel incheiat producandu-se direct in... vezi detalii

doc

Asigurarea Executarii Obligatiilor

INTRODUCERE In orce sistem de drept o persoana care contracteaza o obligatie raspunde de indeplinirea acesteia cu propriul sau patrimoniu. Pentru a se proteja de eventualele riscuri cum ar fi spre exemplu insolvabilitatea debitorului, creditorul poate solicita prezentarea unor garantii. Deseori in vederea obtinerii unor asemena garantii pentru creditor, debitorul se adreseaza unor terti. Oferind asemenea garantii, tertii alaturi de debitorul principal, genereaza de cele mai dese ori o solidaritate in fata creditorului, sporind astfel gradul de securitatea a acestuia. Astfel garantiile obl... vezi detalii

doc

Procedura de Obtinere a Daunelor Cominatorii in Drept Civil si Contencios Administrativ

Capitolul I. DAUNE COMINATORII 1.1.Contract de leasing imobiliar, cu clauza irevocabila de vanzare-cumparare contractuala. Contractul de leasing imobiliar este acel contract prin care o parte, denumita locator, se obliga sa confere celeilalte parti, denumita utilizator, folosinta si posesia unui bun mobil sau imobil in scopul exploatarii sale comerciale sau pentru consumul final, cu dreptul recunoscut utilizatorului de a opta, pana la sfarsitul perioadei de leasing, pentru achizitionarea sau restituirea bunului, ori prelungirea contractului.Contractul de leasing imobiliar, cu clauza irevo... vezi detalii

doc

Imbogatirea fara Justa Cauza

Cap. I Introducere. Faptul juridic licit ca izvor de obligatii 1.Consideratii generale Relatiile sociale se convertesc in raporturi juridice prin intermediul normelor de drept care le reglementeaza. Norma juridica, fiind rezultatul unui proces de abstractizare si de generalizare, se refera la raporturi juridice tip, adica abstracte si potentiale. Pentru a trece de la raportul juridic abstract la raportul juridic concret, adica la acel raport juridic prin care actioneaza efectiv norma de drept, este necesara producerea unor fapte generatoare de efecte juridice. In lumea materiala si in... vezi detalii

doc

Conditii de Validitate ale Contractului de Donatie

I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONATIE I.1. NOTIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA SI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONATIE DE ALTE OPERATIUNI JURIDICE I.1.1. Scurt istoric al contractului de donatie Potrivit conceptiei romane care a fost insusita de legislatiile de origine latina, contractul este prezentat ca unul din izvoarele obligatiilor. La randul lor, obligatiile sunt definite ca simple raporturi juridice care iau nastere, intre doua sau mai multe persoane, prin acte sau fapte juridice. Pozitia contractului in raport cu institutia ,,obligatiilor" il prezint... vezi detalii

docx

Conditiile de Valabilitate ale Contractului de Comodat. Aspecte Teoretico-Practice

INTRODUCERE Actualitatea investigatiei: In viata cotidiana, zilnic au loc premize favorabile pentru nasterea raporturilor juridice civile, care pe linga norma juridica si subiectele de drept mai aduc cu sine si imprejurari de fapt, care sunt indicate in ipoteza normei de drept. Astfel pentru stabilirea unui raport de drept civil, trebuie neaparat sa se produca anumite imprejurari, ce de multe ori pot fi prevazute de lege, unde se concretizeaza atit persoanele cit si obiectele. Iar ca o urmare apar si se nasc drepturi si obligatii reciproce intre persoane. Aceste imprejurari de fapt, in pr... vezi detalii

doc

Executarea Silita Imobiliara

Introducere - pg. 4 Capitolul 1. - Consideratii generale privind executarea silita 1.1 Scurt istoric al executarii silite - pg. 5 1.2 Conceptul de executare silita - pg. 8 1.3 Natura juridica a executarii silite - pg. 10 1.4 Normele executionale si principalele acte normative ce reglementeaza executarea silita - pg. 14 1.5 Reguli privind executarea silita - pg. 18 1.6. Organele de executare silita - pg. 19 1.7. Masurile asiguratorii - pg. 21 1.8 Modalitatile executarii silite - pg. 24 Capitolul 2 - Executarea silita imobiliara 2.1 Executarea silita a bunurilor imobile - pg. 28 2... vezi detalii

doc

Modalitatile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOTIUNI INTRODUCTIVE Sectiunea 1 Actul juridic civil in sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile In doctrina noastra s-a subliniat ca prin izvorul obligatiei intelegem sursa care ii da nastere . Asadar, prin izvor al dreptului subiectiv civil se va intelege acea imprejurare de care legea civila leaga nasterea unui astfel de drept. Se admite ca izvorul raportului juridic civil concret constituie, in acelasi timp, si izvor al drepturilor subiective si al obligatiilor civile care formeaza continutul raportului juridic respectiv. In dreptul roman Gaius arata in manu... vezi detalii

Hopa sus!