Lucrări de Licență pentru domeniul Drept Comercial

pdf

Subiectele dreptului comerțului internațional

Capitolul 1. Notiuni generale privind comertul international si dreptul comertului international. Epoca contemporana, a generat dezvoltarea, diversificarea si specializarea fara precedent a economiei, respective a productiei de marfuri si a serviciilor. Astfel, realizarea exclusiv prin mijloacele proprii ale unui stat a intregii game de produse si servicii necesare pentru satisfacerea necesitatilor sale economice si sociale a devenit practic imposibila sub aspect tehnic si oricum ineficienta din punct de vedere economic. In acest sens putem spune ca s-a creat o legatura intre economiile nat... vezi detalii

doc

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un organism autonom,caruia legea i-a conferit personalitate juridica.În doctrina, societatea comerciala este definita ca fiind „o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica , în care asociatii se înteleg sa puna în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert , în scopul realizarii si împartirii beneficiilor rezultate”.Conditiile necesare constituirii societatilor comercial... vezi detalii

doc

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae dilabuntur ) SALLUSTIUS Evenimentele din ultimii ani au determinat multipe şi profunde mutaţii în toate sferele vieţei sociale. Impactul acestora s-au produs, după cum era şi firesc, şi asupra sistemului de drept, deoarece dreptul nu este altceva decît „viaţa socială în tiparele normelor juridice”. Pornind de la ideea că: „Piaţa şi cadrele sunt verigi principale ale lanţului care constituie baza economică”, Societăţile pe Acţiuni sunt cel mai adec... vezi detalii

doc

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de piaţă a determinat o continuă extindere a sferei de aplicare a dreptului comercial si totodată a contribuit la constituirea unor noi ramuri ale dreptului, cu un obiect distinct si norme specifice unor anumite domenii de activitate. Intre aceste noi ramuri figurează si dreptul societăţilor comerciale sau dreptul societar. Constituirea normelor si instituţiilor care privesc societăţile comerciale într-o ramură distinctă a dreptului este îndreptăţită ... vezi detalii

doc

Cambia

Introducere În perioada economiei comuniste, instrumentele de plată nu îşi găseau utilitatea pe piaţa internă din România, şi, drept urmare, au fost neglijate, fiind foarte greu pentru economiştii şi juriştii români să îşi formeze o bază teoretică în acest domeniu. În acest timp ele au continuat însă să ocupe un loc important pe plan internaţional. Trecerea la economia de piaţă, dezvoltarea şi diversificarea comerţului, sporirea relaţiilor comerciale internaţionale, au readus mijloacele de plată în atenţia specialiştilor români. Creşterea economică ce s-a realizat după 1989, creşterea con... vezi detalii

doc

Societatea Europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ SECŢIUNEA 1 SCURTE CONSIDERAŢII ISTORICE Realizarea pieţei interne şi îmbunătăţirile pe care aceasta le aduce situaţiei economice şi sociale din Comunitate, necesită nu numai o înlăturare a barierelor din calea comerţului, ci şi o adaptare a structurilor de producţie la dimensiunea comunitară. În acest scop, este esenţial, ca acele societăţi a căror activitate nu este limitată la satisfacerea nevoilor pur locale, să poată concepe şi întreprinde reorganizarea activităţilor lor la scară comunitară . Pornind de la a... vezi detalii

doc

Procedura Insolvenței

INTRODUCERE Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie şi urmăresc să ofere posibilitatea înţelegerii cât mai detaliate a procedurii insolvenţei Pornind de la aspectele normate prin legislaţia în vigoare, această lucrare prezintă partea generală a procedurii insolvenţei: domeniul de aplicare al legii, termeni şi expresii specifice, delimitarea rolurilor în procedură (practicianul în insolvenţă, creditori, debitori, administrator judiciar, lichidator, persoane de specialitate, administrator special)... vezi detalii

doc

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret domeniu de studiu si cercetare. Pe parcursul perioadei de studiu din cadrul acestei facultati, am învatat ca unul dintre cele mai importante lucruri este sa stii sa-ti "negociezi" opiniile, sa reusesti sa ramâi integru în orice situatie. "Efectele contractelor comerciale internationale" este titlul ales de mine pentru aceasta lucrare, comertul fiind domeniul care mi se potriveste cel mai bine. Asemeni situatiilor din viata de zi cu zi în care tre... vezi detalii

docx

Contractul de vânzare-cumpărare Comercial - Regimul Juridic

INTRODUCERE Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic referitoare la regimul juridic al contractului de vânzare-cumpărare comercial, interesul pentru acesta fiind determinat în special de adoptarea Noului Cod civil. Importanţa studiului evidenţiat pe parcursul lucrării constă în prezentarea sistematică şi comparativă a regimului juridic al contractului din perspectiva normelor juridice corespunzătoare reglementării Codului civil din 1864, respectiv Noului Cod civil. În acest sens, studiul debutează cu pr... vezi detalii

doc

Contractul de transport maritim

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. În cadrul activităților de navigație civilă, transporturile maritime dețin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor maritime se reduce la semnificația comercială a acestora, respectiv la folosirea navelor maritime în transporturi în interes privat. Transportul maritim se exercită în afara limitelor suveranității vreunui stat. În activitatea de navigație civilă prezintă interes delimitarea dintre marea libera și marea teritorială iar convențiile referitoare la ele au incidența și în transporturile maritime comerciale. Avînd în v... vezi detalii

doc

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume : participanţi la raporturile de comerţ internaţional aparţinând ordinii juridice internaţionale şi participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional aparţinând ordinii juridice interne, la care se adaugă şi societăţile transnaţionale. Din prima categorie fac parte statele şi organizaţiile interguvernamentale.Ca titular de suveranitate, statul stabileşte regimul juridic aplicabil subiecţilor de drept care îi aparţine. El nu are calitate de c... vezi detalii

doc

Patromoniul societăților comerciale

INTRODUCERE Premisa constituirii şi funcţionării unei societăţi comerciale o reprezintă patrimoniul său. Sub acest aspect, patrimoniul constituie fundamentul personalităţii juridice a societăţii comerciale şi în consecinţă, fundamentul juridic al activităţii şi al răspunderii societăţii pentru obligaţiile contractate. Ca subiect de drept autonom, societatea comercială are dreptul de a participa în nume propriu la raporturile juridice, prin dobândirea de drepturi şi asumarea de obligaţii, felul şi sfera raporturilor juridice fiind determinate de specialitatea capacităţii de folosinţă a soci... vezi detalii

doc

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul dreptului,conceptul de societate comercială implică asocierea unor persoane fizice sau juridice,care pun în comun anumite valori patrimoniale în vederea desfaşurării unei activităţi economice şi a împarţirii beneficiilor rezultate. Concepută ca un organism autonom căruia legea i-a conferit personalitate juridică,societatea comercială a apărut ca urmare a unor cauze economice şi sociale,pe măsură ce acţiunile individuale nu au mai corespuns nece... vezi detalii

doc

Instituția Sancțiunilor în Dreptul Internațional

Cât timp relaţiile prieteneşti între naţiuni, demnitatea umană şi consolidarea păcii mondiale vor fi considerate priorităţi ale omenirii? În mod sigur atingerea acestui scop comun presupune un efort militant unitar pentru garantarea respectării obligaţiilor ce decurg din tratate şi convenţii bi şi multilaterale. Experienţe nefireşti având ca rezultat măsuri colective cu eficienţă sporită în prevenirea, dar mai ales în reprimarea actelor de agresiune de orice natură, trebuie să constituie exemple pentru toate naţiunile lumii, indiferent de zonă geografică, mărime, putere economică sau organi... vezi detalii

doc

Contractul de Comerț Internațional

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL –DEFINIŢIE, CONCEPT, CONŢINUT SECŢIUNEA I EXPLICAŢIE PRELIMINARĂ . DEFINIŢIE, CONCEPT Contractul de comerţ internaţional este una din cele mai importante instituţii juridice ale dreptului comercial internaţional. Comerţul internaţional a depăşit de mult sfera schimburilor de bunuri, adică sfera acelor operaţii care se reduceau la import şi export de mărfuri, realizate aproape exclusiv prin contractul de vânzare – cumpărare, executabil fie uno ictu, fie în termene foarte scurte. În condiţiile actuale, comerţul internaţional, lato sensu, îmb... vezi detalii

Hopa sus!