Dreptul fiscal și amendă fiscală

Cuprins licență

Introducere  2
Capitolul I. Conceptul de raspundere juridica in dreptul fiscal 4
1.1. Aspecte generale privind notiunea, rolul si functiile raspunderii juridice in materie fiscala 4
1.2. Conditiile raspunderii juridice in dreptul fiscal 9
1.3. Formele raspunderii juridice fiscal 13
Capitolul II. Profilul juridic al amenzii fiscale 25
2.1. Amenda fiscala: concept si particularitati 25
2.2. Conditiile preexistente ale aplicarii amenzii fiscale 42
2.3. Exonerarea de raspundere in cazul neindeplinirii obligatiilor fiscale 45
Capitolul III. Aspecte de drept procesual privind aplicarea amenzii fiscale 51
3.1. Particularitatile solutionarii cauzelor legate de organele cu atributii de administrare fiscala 52
3.2. Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale 56
3.3. Practici nationale si internationale de modernizare a sistemului de amendare fiscala 60
Concluzi si recomandari 64
Bibliografie  67


Extras din licență

Importanta si actualitatea temei cercetate. Actualitatea temei de cercetare consta in elaborarea si
fundamentarea teoretica a conceptului de amenda fiscala pe plan national si international. In
Republica Moldova, astfel, controlul fiscal reprezinta verificarea corectitudinii cu care
contribuabilul executa obligatia fiscala si alte obligatii prevazute de legislatia fiscala, inclusiv
verificare a altor persoane sub aspectul lor cu activitatea contribuabilului prin metode, forme si
operatiuni prevazute de codul fiscal, unde pentru neresepectarea obligatiunilor aplica amenzi in
urma controalelor fiscale. Actualitatea temei analizate in prezenta lucrare se bazeaza pe citeva
momente de baza:
- Importanta controalelor fiscale, pe baza carora se aplica amenzile fiscale daca sau depistat
nereguli;
- Activitatile desfasurate de organele fiscale din Republica Moldova in legatura cu:
inregistrarea fiscala; declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor,
contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
- Care este solutia de contestare impotriva actelor administrative fiscale.
- Inovatia lucrarii consta in comentarea detaliata a prevederilor legale din domeniul comertului
de flori care sunt regulile de baza si ce amezi se aplica in cazul de fata.
Scopul si obiectivele lucrarii consta in efectuarea pe baza teoriilor inaintate si practicii
acumulate a unor investigatii ample asupra controlului fiscal in Republica Moldova, accentuind piata
de flori. Scopul lucrarii ar fi realizarea unui studiu amplu asupra cadrului legislativ privind
exercitarea controlului fiscal, in vederea perfectarii instrumentelor de care dispun organele de
administrare fiscala, penatlitatile si evaziuna fiscala in acest sens.
Importanta teoretica si valoarea aplicativa a tezei in urma analizelor esste relevata de
recomandarile continute in lucrare precum si de conceptul ca principiile fundamentale, noutatile
relevate si concluziile principale ale lucrarii pot fi aplicate: in cadrul si cu ocazia conferintelor si a
seminariilor pentru informarea despre informatiile updatate in lege, schimbari si condintii noi
introduse; in scopul eficientizarii sistemului de amenda fiscala. A fost studiata si analizata literatura
stiintifica de specialitate a doctrinarilor din mai multe state, dar un accent deosebit, s-a pus pe normele
respective ale legislatiei fiscale, precum si actele de ordin intern a organelor de resort.
3
Baza stiintifico-metodologica. La baza studiului sta principiul metodologic al abordarii complexe
si sistemice a conceptelui drept fiscal. Lucrarea se bazeaza pe lucrarile, fundamentale in domeniul
dreptului ale specialisti in domeniu ca Carasciuc L. si Clocotici D., Ghiorghiu Gh., Gladii ?.,
Ceban M. In procesul de cercetare s-a apelat si la metode si tehnici de cercetare traditionale: analiza
literaturii stiintifice, analiza legelor si codului fiscal, utilizarea bazei de date concrete, anchete,
tehnici de masurare folosite in cercetarile amenda fiscala. Baza informationala a tezei o constituie
literatura stiintifica si metodologica in domeniul cercetat, unele acte legislative si normative, date
furnizate de Institutul National de Statistica al Republicii Moldova, precum si rezultatele
investigatiilor proprii.
Structura si volumul tezei. Teza cuprinde Introducere, 3 Capitole, Concluzii si Propuneri si
Bibliografie. Textul tezei este expus in limba romana pe 71 de pagini.
In cadrul Capitolul I "Conceptul de raspundere juridica in dreptul fiscal" sunt indicate definitii,
concepte, structuri despre dreptul fiscal, conceptul de raspundere juridica in dreptul fiscal, care este
notiunea de dreptul fiscal si care este rolul acesteia in societate si cum se pune in practica.
In Capitolul II "Profilul juridic al amenzii fiscale" sunt prezentate conceptele si particularitatile
amenzilor fiscale, sanctiunile ce se aplica in cazul evaziunilor fiscale. La fel tot in acest capitol in
urma analizelor se pune accent si pe exonerarea de raspundere in cazul neindeplinirii obligatiilor
fiscale.
In Capitolul III "Aspecte de drept procesual privind aplicarea amenzii fiscale" este o analiza
solutionarii cauzelor legate de organele cu atributii de administrare fiscala, solutionarea
contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale si practici nationale si internationale
de modernizare a sistemului de amendare fiscala pe baza unor exemple concrete din Republica
Moldova cit si pe plan international.
Ultimu compartiment al tezei cuprinde concluziile si propunerile autorului privind analiza
investigatiilor a codului fiscal, a particularitatile si propuneri pentru imbunatatirea sistemului fiscal
si pentru aplicarea corecta a amendei fiscale in scopuri benefice pentru bugetului statului si
respectarea codului fiscal


Fisiere în arhivă (1):

  • Dreptul fiscal si amenda fiscala.pdf

Imagini din acest licență

Bibliografie

Constitutia RM. adoptata la 29 iulie 1994 M.O. al R.M., nrl - 2016.
2. Codul fiscal al RM.
3. Cod Contraventional nr.218 din 24.10.2008, Publicat : 16.01.2009 in Monitorul Oficial Nr.
3-6, art Nr : 15, data intrarii in vigoare: 31.05.2009
4. Legea R.M. cu privire la modul de urmarire a impozitelor taxelor si altor plati, r. 869-XIII
din 7 iulie 1996/ M.O. al R.M. 1996 nr. 8-9-80.
5. Legea privind impozitul pe beneficiul intreprinderilor, nr. 1214-X11 din 2 decembrie
1992/M.P. nr. 1 1993.
6. Legea RM nr. 332-XIV din 26.03.1999 "Privind acordarea de licente pentru unele genuri
de activitate". M.O. nr. 36-39 din 18.04.1999.
7. Legea RM nr.H04-XV din 0606.2002 cu privire la Centrul de Combatere a
Crimelor Economice si a Coruptiei. M.O. nr. 55-57/1196 di n 30.06.2002.
8. Legea contabilitatii nr.426-XIII din 04.04.1995, MO nr. 28, din 25.05.1995.
9. Legea nr.64 din 11.04.2014, in vigoare 09.05.2014
10. "Hotarirea Guvernului RM nr.171 din 27.02.2001 despre formele si metodele de lucru
ale sefului IFPS privind ridicarea eficientei activitatii organelor fiscale in combaterea
evaziunilor fiscale si sporirea veniturilor la buget", MO nr. 27-88/207 din 06.03.2001.
11. Hotarirea Guvernului RM nr.1736 din 31.12.2002 cu privire la reglementarea activitatii
organelor Serviciului Fiscal de Stat M.O. nr. 190- 197/1887 din 31.12.2002.
12. Hotarirea Guvernului RM nr.1081 din 25.10.2000 "Privind reglementarea controalelor
asupra activitatea agentilor economici". M.O. nr. 101-105/1562 din 25.11.2000
13. Decretul Presedintelui a RM nr. 167 din 18.10.1993 "Despre aplicarea masinilor de casa si
control". M.O nr. 145-147 din 20.11.1993.
14. Inspectoratul de Stat al R.M., Regulamentul cu privire la metodologia controlului fiscal
privind taxa pe valoare adaugata, nr. 10-18-08-206 din iunie 2000.
15. Instructiunea Ministerului Finantelor nr. 05/l-ef-06/88 din 23.12.1997 "Cu privire la
retinerea impozitului pe venit la sursa de plata".
16. Instructiunea Ministerului Finantelor nr. 17-10-13-02/1-1375 din 12.05.1999 privind
"Unele precizari si completari aferente intocmirii Declaratiei privind TVA".
68
17. Instructiunea Ministerului Finantelor nr. 20 din 13.06.1995 "Cu privire la modul de calculare
si achitare a accizelor"
18. Hotarirea MF nr. 09-03-22 din 01 august 1995 "Instructiunii Provizorii cu privire la modul
de realizare a Timbrelor de acciz, marcarea cu ele a unor marfuri importate supuse accizelor
si varsarea in buget a mijloacelor banesii obtinute de la realizarea lor". MO nr. 51-52/14 din
14 septembrie 1995.
19. Hotarirea Plenului Curtii Supreme de Justitie a R.M. cu privire la practica judiciara de
aplicare a unor prevederi ale legislatiei fiscale, nr. 13 din 1997/ Buletinul CSJ a R.M. nr.6, a.
1997.
20. Ordinul IFPS, nr.035, din 05.10.2004, cu privire la" aprobarea metodologiei de efectuare a
contolului fiscal la fata locului."
21. Scrisoarea IFPS nr. 10-4-12/124-724 din 02.04.1998.
22. Scrisoarea IFPS nr. 10-13-02/3-2409 din 02.07.1999 privind unele particularitati ale
controlului TVA.
23. Ordinul IFPS ,nr.045 , din 15.08.2002,cu privire la "modul de elaborare a deciziei pe actul de
control
24. Scrisoare IFPS 10-2-09/1-3387 din 01.10.1999 "Cu privire la intrebarile principale care trebuie
sa fie examinate in procesul efectuarii controlului privind corectitudinea calcularii impozitului
pe venit".
25. Scrisoare IFPS nr.40 din 15.03.2001 ,,Cu privire la procedura de totalizare si perfectare a
rezultatelor controalelor fiscale".
26. Scrisoare IFPS nr. 77 din 05.06.2000 "Privind metodologia controlului fiscal privind
taxa pe valoarea adaugata".


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!