Dreptului de proprietate comună pe cote-părți

Cuprins licență

INTRODUCERE . .3
CAPITOLUL I. PROPRIETATEA COMUNA PE COTE-PARTI . . . 5
1.1 Notiunea, caracterele si definitia dreptului de proprietate comuna pe cote parti .5
1.2 Exercitarea dreptului de proprietate comuna pe cote-parti . .10
1.3 Formele proprietatii comune pe cote-parti .14
CAPITOLUL II PROPRIETATEA COMUNA PE COTE-PARTI OBISNUITA SAU TEMPORARA . .18
2.1 Consideratii generale privind proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita si temporara . .18
2.2 Drepturile si obligatiile copartasilor . 25
2.3 Modurile de incetare a corpoprietatii obisnuite sau temporare .26
CONCLUZII . . 32
BIBLIOGRAFIE . 34


Extras din licență

INTRODUCERE:
In teza de fata mi-am propus sa analizez problemele actuale ale dreptului de proprietate comuna pe cote-parti. Mi-am ales aceasta tema fiindca sunt interesata in deosebi de tratarea acesteia si de parerea diferitor autori la acest compartiment.
Cercetarea problemelor referitoare la dreptul de proprietate comuna pe cote parti impune de la sine analiza principalelor caractere juridice ce le prezinta in acest drept. 
Vom vedea ca evidentierea principiilor si caracterelor dreptului de proprietate pe cote-parti are o importanta deosebita in definirea acestui drept si in fixarea cadrului general juridic pentru rezolvarea tuturor aspectelor de ordin teoretic si practic.
In sistemul de invatamint din tarile civilizate studierea dreptului si educarea constiintei de drept ocupa un loc important: fiecare cetatean trebuie sa cunoasca mecanismele de baza, de reglementare a vietii juridice a societatii, drepturile, libertatile si obligatiunile sale, organele la care sa se adreseze in caz de violare a intereselor legitime, sa aiba o imagine clara despre corelatia dintre drept si putere. 
In societatea contemporana, si mai ales in Republica Moldova, ca, de altfel, si in alte tari aflate in perioada de tranzitie, spiritul timpului este agitat de chestiunea proprietatii.
Acest lucru este de inteles, caci in ultimele doua secole atitudinea fata de proprietate s-a schimbat radical de citeva ori: aceasta institutie juridica reflecta particularitatile feudale de reglementare a raporturilor de proprietate, apoi pe cele capitaliste, socialiste cu orientarea lor social-economica, iar azi, are menirea sa asigure ostabilitate durabila in conditiile economiei de piata. 
Astfel, noile cerinte ale dezvoltarii sociale explica interesul sporit fata de tema dreptului de proprietate. Constitutia, care reprezinta nu numai o simpla totalizare a victoriilor si implinirilor societatii, dar si propune noi perspective de dezvoltare pentru societate si stat, consfintind principiile fundamentale ale intregii vieti economice, politice, sociale si juridice ale statului, nu poate trece sub tacere tema proprietatii.
La etapa actuala de dezvoltare a societatii relatiile de proprietate imbraca forme noi, iar proprietatea ca institutie de drept a simtit necesitatea unor schimbari esentiale, indeosebi, institutia dreptului civil cum este proprietatea pe cote- parti.
Asa, privatizarea locativa, administrarea fondului locativ in conditiile actuale, activitatea comuna de antreprenoriat s.a. au servit drept temei pentru aparitia multor proprietari, ce detin dreptul de proprietate asupra unei cote dintr-o proprietate comuna. 
O asemenea stare de lucruri a generat studierea aprofundata si sesizarea teoretica a acestei institutii juridice, ca mai apoi de a modifica si completa sistemul stiintei de drept civil pentru imbunatatirea sistemului de reglementare juridica a proprietatii comune pe cote - parti. 
Pornind de la faptul ca diferenta in reglementarea juridica a relatiilor de proprietate este acel factor care justifica inegalitatea economica si materiala dintre statele lumii, cit si, reiesind din necesitatea de integrare a Republicii Moldova in spatiul cultural si juridic unic al tarilor europene, scopul lucrarii este de a face o analiza juridico-comparata, de a studia diferitele aspecte teoretice si practice ale temei abordate si de a sistematiza normele ce reglementeaza dreptul de proprietate comuna pe cote- parti, de a elucida acele momente insuficient cercetate in acest domeniu in vederea crearii unui mecanism adecvat si eficient de protectie a dreptului de proprietate comuna pe cote- parti.
CAPITOLUL I. PROPRIETATEA COMUNA PE COTE-PARTI.
1.1 Notiunea, caracterele si definitia dreptului de proprietate comuna pe cote-parti.
O prima forma sub care se infatiseaza dreptul de proprietate comuna o constituie dreptul de proprietate comuna pe cote-parti. 
Obiectul dreptului de proprietate comuna pe cote-parti poate fi alcatuit atat din bunuri imobile, cat si din bunuri mobile. In ceea ce priveste titularii acestui drept, ei pot fi, in dreptul nostru, atat persoanele fizice cat si persoanele juridice. 
Dreptul de proprietate comuna pe cote-parti se caracterizeaza prin aceea ca asupra unui bun sau a unei universalitati de bunuri au drept de proprietate doua sau mai multe persoane. In cadrul dreptului de proprietate comuna pe cote-parti, un bun sau o universalitate de bunuri apartine mai multor titulari, fara ca bunul in materialitatea sa sa fie fractionat, individualizat. In cadrul acestei forme de proprietate insa, dreptul de proprietate se fractioneaza in atatea cote-parti cati titulari sunt. 
Titularii dreptului de proprietate comuna pe cote-parti cunosc intinderea dreptului lor asupra bunului comun, dar ei nu cunosc partea materiala din bunul comun ce corespunde intinderii dreptului lor.
Desi titularii dreptului de proprietate comuna pe cote-parti nu cunosc partea materiala din bun ori bunurile comune, totusi cotele lor parti din dreptul de proprietate sunt precis determinate.
O prima problema ce se ridica in legatura cu dreptul de proprietate comuna pe cote-parti este de ordin terminologic. Dreptul de proprietate comuna pe cote-parti, cel mai adesea, in literatura de specialitate, ca si in practica judiciara, este desemnat prin termenii de ,,coproprietate" sau de ,,indiviziune". 
Utilizarea acestor termeni pentru desemnarea dreptului de proprietate comuna pe cote-parti nu se face in toate cazurile in modul cel mai corespunzator.


Fisiere în arhivă (1):

  • Dreptului de proprietate comuna pe cote-parti.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Constitutia Republicii Moldova din 29.07.94, M.O. al RM nr.1 din 12.08.1994;
2. Codul Civil al Republicii Moldova (nr. 1107-XV din 6 iunie 2002) M.O. al R.M. nr. 82-86 din 22.06.2002;
3. Codul civil al Republicii Moldova. Comentariu. Art.1-511/aut. : Aurel Baesu,; coord.: Mihai Buruiana,...- Chisinau.: I.S.F.E.-P. Tipografia Centrala, Vol. I.-2006
4. Legea RM cu privire la condominiu in fondul locativ, nr. 913- XIV din30.03.2000;
5. Adam Ioan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck Bucuresiti 2005.
6. Filipescu, Ion, P. Filipescu, Andrei. I.Drept civil: dreptul de proprietate si alte drepturi reale. Ed. Revizuita si completata. Bucuresti: Universul juridic, 2004;
7. Gisca Veronica. Drept civil. Drepturile reale:(curs de lectii) Chisinau 2005 (Tipografia Elena-V.I.);


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!