Dubla impunere internațională

Cuprins licență

Introducere  pag.4
Capitolul I 
1.1Aparitia dublei impuneri internationale pag.7
1.2 Formele dublei impuneri pag.12
1.3Masurile de eliminare a dublei impuneri interntionale pag.14
1.4Criterii ce stau la baza indepartarii dublei impuneri internationale pag.17
Capitolul II
2.1 Fenomenul de dubla impunere internationala pag.28
2.2 Dezvoltarea relatiilor economice internationale prin evitarea dublei impuneri internationale  pag.30
2.3 Instrumente juridice de reducere a dublei impuneri internationale pag.31
Capitolul III
3.1 Conventii internationale pentru evitarea dublei impuneri internationale pag.33
3.2 Necesitatea eliminarii dublei impuneri internationale pag.40
3.3 Metode folosite pentru evitarea dublei impuneri internationale pag.41
Capitolul IV
4.1 Valori fundamentale ale impunerii internationale pag.49
4.2 Studiu de caz  pag.50
Concluzii  pag.56
Bibliografie pag.59


Extras din licență

In orice oranduire sociala, ,,sistemul veniturilor publice este determinat de forma de proprietate asupra mijloacelor de productie si de sfera relatiilor marfa-bani". La formarea veniturilor publice ordinare participa regiile autonome, societatile comerciale, organizatiile cooperatiste si persoanele fizice. Putem defini sistemul fiscal ca reprezentand ,,totalitatea impozitelor si taxelor provenite de la persoanele juridice si persoanele fizice care alimenteaza bugetele publice" 
In practica financiara, se utilizeaza si notiunea de <<fiscalitate>>, care este definita ca un ,,sistem de constituire a venitului statului prin redistribuirea venitului national cu aportul impozitelor si taxelor, reglementat prin norme juridice" Sistemul fiscal cuprinde o diversitate de impozite, taxe si alte varsaminte oblig-torii, care afecteaza veniturile tuturor persoanelor fizice sau juridice, ponderea efortului fiscal fiind suportata de masa populatiei , mai ales prinintermediul preturilor. Pentru o buna functionare a economiei, este necesara asigurarea unei stabilitati a sistemului fiscal. 
Frecventele modificari si completari care se aduc reglementarilor fiscale creeaza greutati in cunoasterea corecta si aplicarea unitara a legislatiei fiscale. De asemenea, prin acest fenomen se creeaza si o stare de neincredere si nesiguranta investitorilor interni si straini pentru soarta investitiei pe care intentioneaza s-o faca. 
Reglementarile legale adoptate dupa Revolutia din Decembrie 1989 permit a se observa cateva orientari spre care s-a indreptat noul sistem fiscal: 
a) reforma fiscala care se realizeaza in Romania are in vedere, in principiu, conditiile sociale si economice specifice etapei actuale de dezvoltare. 
Sistemul fiscal este conceput pentru a corespunde cerintelor impuse de reforma social-economica aflata in plina desfasurare. Nu este posibil sa se copieze un sistem fiscal specific unor anumite state avansate, deoarece conditiile economice si sociale sunt esential diferite, dar se poate incerca o armonizare fiscala cu sistemele fiseale mai avansate; 
b) prin reforma fiscala se urmareste costruirea unui sistem fiscal coerent, echitabil si eficient.
Dupa Revolutia din 1989 a fost initiat cadrul legislative al privatizarii, prin adoptarea unor masuri de stimulare a acesteia, atat in ce priveste sectorul de stat cat si in organizarea activitatiilor pe baza liberei initiative si atragerii capitalului strain. In domeniul agricol a fost creat cadrul legal pentru extinderea si incurajarea sectorului privat. In aceste conditii apare necesara organizarea unui sistem fiscal coerent si eficient bazat pe obtinerea veniturilor publice pe cale fiscal si nu prin metode administrative.
Infaptuirea pietei unice intre tarile membre ale comunitatii europene, ca o etapa mai avansata in procesul de integrare economica, impune rezolvarea problemelior Iegate de armonizarea fiscala. Pornind de la definirea pietei unice ca un spatiu fara frontiere, deducem ca existenta vamilor destinate controlului marfurilor ar constitui o frana in calea schimburilor comerciale ale statelor membre. 
Considerand ca frontiera fiscala semnifica detaxarea exportului si taxarea impor-tului, suprimarea frontierelor va conduce la disparitia acestui mecanism al formalitatilor si al amanarilor. Desfiintarea frontierelor fiscale consta ininlocuirea principiului destinatiei (aplicat in prezent) cu cel al de origine, ceea ce inseamna ca suportarea sarcinii fiscale se face in statul unde s-au produs bunurile si serviciile, indiferent unde acestea urmeaza sa fie consumate. 
Statele membre, dar si nemembre ale Comunitatii Europene, trebuie sa actioneze in mod concertat in vederea prevenirii eroziunii incasarilor fiscale si pastrarii, in acest mod, a suveranitatii lor in domeniul fiscal. Pentru solutionarea problemelor interdependente, care presupun o abordare coordonata la nivel comunitar, politica fiscala a fiecarui stat trebuie sa actioneze pe mai multe planuri:
-in materie de T.V.A. (taxa pe valoarea adaugata) se impune un sistem simplu, obiectiv si modern, care sa raspunda atat operatiunilor intracomunitare cat si celor nationale; 
-realizarea unei apropieri a ratei accizelor; 
- in ceea ce priveste impozitarea persoanelor fizice, este necesara aplicarea unui trata-ment nondiscriminatoriu pentru lucratorii transfrontalieri si nerezidenti impozabili; 
-in legatura cu fiscalitatea agentilor economici se va impune desfiintarea barierelor fiscale asupra fluxurilor transfrontaliere de venituri (de ex: tratament discriminatoriu al filialelor si intreprinderilor cu sediul stabil in alte tari membre ale comunitatii) 
Realizarea armonizarii fiscale are ca principal obiectiv aplicarea principiului tarii de origine in raport cu impozitarea indirecta, mai ales a T.V.A., careia ii revine ponderea cea mai mare in cadrul impozitelor indirecte. Nerespectarea acestui principiu insa, poate conduce la aparitia unor consecinte negative, precum: 
- relansarea fraudei fiscale; 
-incitarea fiscala de a importa din anumite state membre, fara a tine cont de criterii strict economice;
- repercusiuni in bugetele nationale, fie pozitive, in cazul ratelor de impozit scazute, care favorizeaza schimburile comerciale, fie negative, in caz contrar. 
Aplicarea principiului tarii de origine necesita solutionarea anumitor aspecte:
- natura juridica a T.V.A., pentru ca, indiferent de locul perceperii (intara de origine sau de destinatie), aplicarea acesteia da dreptul reducerii sale; 
- probleme de trezorerie, dat fiind faptul ca T.V.A. este o importanta sursa de venit public;
- probleme de echitate economica, deoarece unele tari membre ale Comunitatii Europene sunt preponderent exportatoare, iar altele importatoare


Fisiere în arhivă (1):

  • Dubla impunere internationala.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

Lucrari, Tratate si Cursuri
- Baker,Ph., ,,Double Taxation Agreements and International Tax Low", Sweet and Maxwell, London, 1991 
- Capatana,O. ,,Tratat de drept al comertului international", Vol.1, Partea generala, Editura Academiei, Bucuresti, 1985 
- Cojocaru, 0., Frateanu, R. ,,Evitarea dublei impuneri: Acorduri si Conventii incheiate de Romania", Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999 
- Condor,I., ,,Evitarea dublei impuneri pe venit si pe avere", Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 1999 
- Condor,I., ,,Evitarea Dublei Impuneri Internationale", RA Monitorul Oficial, Bucuresti, 1999 
- Condor I., Drept financiar si fiscal, Ed. Tribuna Economica, Bucuresti, 1996
- Leicu, C., ,,Eliminarea dublei impuneri in relatiile financiar-comerciale", Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1995 
- Marin G. A. Dictionar de relatii economice intemationale, Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 1993
- Mosteanu, Narcisa Roxana, "Dubla impunere internationala", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2003
- Mosteanu, Narcisa Roxana, ,,Finante Publice. Dubla impunere internationala. Metode de Evitare", Editura Semne '94, Bucuresti, 1999 
- Mosteanu, Narcisa Roxana, ,,Obligatiile fiscale ale agentilor economici", Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2000 
- Mosteanu, Narcisa Roxana, ,,Impozite si taxe 2000/2001", Editura Economica, Bucuresti, 2001 
- Mosteanu, Narcisa Roxana, ,,Problematica dezvoltarii regionale in Romania", Editura Silvy, Bucuresti, 2001 
- Mosteanu, Narcisa Roxana, ,,Managementul riscurilor valutare aplicabile in relatiile internationale, Editura Silvy, Bucuresti, 2002 
- Mosteanu, Narcisa Roxana, ,,Finantarea dezvoltarii regionale in Romania", Editura Economica, Bucuresti, 2003 
- Mosteanu, Tatiana, ,,Finante Publice", Editura Lucman, Bucuresti, 2001 
- Mosteanu, Tatiana, ,,Finante -- Buget", Editura Economica, Bucuresti, 2001 
- Stefanescu,Brandusa, ,,Avutia nationala", Editura Academiei Republicii Populare Romane, Bucuresti, 1965 A
- Saguna,D.D., ,,Drept Financiar si Fiscal", Editura Eminescu, Bucuresti, 2000 
- Smith A., ,,The Avoidance of the International Double Taxation in the Conventions Concluded by Romania", al VII-lea Simpozion International de Drept financiar, Cluj-Napoca, 1985 
- Vacarel I.,, ,,Relatii Financiare Internationale", Editura Academiei Romane, Bucuresti, 1997 
- Vacarel I.,,Finante Publice", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2000 
Reviste
- Mosteanu,Tatiana, ,,Conventiile pentru evitarea dublei impuneri intema-tionale", Revista Impozite si Taxe, Nr.8/1997 
Site-uri consultate
- http://www.stiucum.com/drept/drept-general/Dubla-impunere-juridica-intern14893.php
- http://codfiscal.net/923/evitarea-dublei-impuneri-internationale
- https://www.anaf.ro/anaf/internet/DGAMC/asistenta_contribuabili/conventii
- https://www.scribd.com/doc/83800590/Dubla-Impunere-Fiscala
- http://www.academia.edu/7249588/Dubla_Impunere_Fiscala


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!