Lucrări de Licență pentru domeniul Economie

doc

Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria

INTRODUCERE Activitatea turistică se înscrie printre fenomenele ce s-au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind una dintre trăsăturile caracteristice ale secolului nostru şi în special a celei de a doua jumătăţi a acestuia, când se poate vorbi cu adevărat de o “explozie turistică”. Ca mijloc de utilizare în mod plăcut şi în condiţii de confort a timpului liber, turismul a devenit în zilele noastre o activitate social-culturală şi economică de mare importanţă. Sarcina de a oferi informaţiile necesare pentru coordonarea eforturilor întreprinderilor sp... vezi detalii

doc

Obiceiurile alimentare și influența lor asupra producției alimentare și agricole. studiu de caz Slow Food România

Introducere Lucrarea aleasă prezintă probleme ale obiceiurilor alimentare şi influența acestora asupra producțiilor agricole cât şi producțiilor alimentare, subiect destul de vast, complex şi contradictoriu cu rol definitoriu în evoluţia societăţii, şi soluții în rezolvarea acesteia. Am ales ca temă acest subiect în urma unei prezentări a unor studenți, colegi de-ai noştrii din cadrul Universității ‘’Dunărea De Jos’’, membrii ai unei organizații Slow Food din Brusturoasa Palanca. Am fost acaparată de ideea întoarcerii la tradițional, renunțarea la vechile obiceiuri sau actualele, de a co... vezi detalii

doc

Analiza Rezultatelor care Exprimă Volumul de Activitate al Firmei

ANALIZA REZULTATELOR CARE EXPRIMĂ VOLUMUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI Orice întreprindere, indiferent de profil, dimensiune şi de spaţiul socio-economic în care activează, trebuie să-şi probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenţă şi adaptare, performanţa economico-financiară, aceasta cu atât mai mult cu cât mecanismele clasice ale economiei de piaţă se formează şi urmează să funcţioneze cu toate rigorile ce le presupun. Sintetic, astfel de probleme îşi găsesc reflectarea în eficienţa activităţilor care au la bază anumite determinări cantitativ-calitative ale factorilor de produc... vezi detalii

doc

Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale

Introducere În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi deosebite pentru a însănătoşi economia ţării, de a realiza reconstrucţia şi restructurarea acesteia. O data cu apariţia treptată a instituţiilor de drept, finanţele ţării se integrează hotărîtor în susţinerea programelor economice curente şi de perspectivă pentru a aşeza economia pe baze noi, sănătoase, în măsură să creeze condiţiile intrării ţării noastre în rîndul ţărilor cu economia de piată. În acest context se impune adoptarea unor măsuri radicale... vezi detalii

doc

TVA

INTRODUCERE Trecerea României la economia de piaţă a impus perfecţionarea activităţii şi-n domeniul financiar contabil, mărind importanţa contabilităţii în cadrul sistemului informaţional economic. Specifică contabilităţii contemporane este tendinţa tot mai pregnantă de orientare spre o normalizare accentuată. Acest proces generează în principal opoziţia dintre puterea publică exercitată prin intermediul fiscalităţii şi profesia contabilă. Statul reprezintă interesele generale ale societăţii, în timp ce contabilitatea apără aspiraţiile lumii afacerilor. Cu toate acestea, nu se poate perce... vezi detalii

doc

Etalonul monetar - tipuri de sisteme monetare

CAPITOLUL I MONEDA ŞI EVOLUŢIA SA. SCURT ISTORIC. Secţiunea 1. Moneda şi funcţiile ei 1.1.Noţiune Moneda a contribuit substanţial la patrimoniul de valori al omenirii în cursul mileniilor. Fiind în primul rând un instrument social-economic, indispensabil oricărei economii, ea a reprezentat “o instituţie istorică, a urmat şi urmează evoluţia societăţii umane” . Ascensiunea sau declinul naţiunilor a fost adesea marcat profund de modurile de administrare a monedei, care s-a manifestat – după caz – ca factor propulsor al dezvoltării ori ca obstacol în calea evoluţiei, avantajând ori împied... vezi detalii

doc

Analiza statistică dintre ofertă și cererea turistică din Delta Dunării în perioada 2000-2007

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze activitatea turistică, ca parte integrantă a sistemului economico-social naţional, care poate fi cuantificată şi analizată folosind întreaga metodologie statistică, dar particularizată în funcţie de condiţiile şi trăsăturile specifice sectorului turistic. Proiectul de faţă reprezintă o încercare de a surprinde cât mai pe larg activitatea turistică din Delta Dunării. Probabil va întrebaţi de ce am ales pentru realizarea acestui proiect această regiune, şi nu altă destinaţie mai cunoscută sau mai exotică. Am ales Delta Dunării deoarece ... vezi detalii

doc

Rolul și funcțiile lichidității bancare

Introducere Actualitatea temei de cercetare este abordată pentru a prezenta o analiză cît mai detaliată a gestionării lichidităţii de către băncile comerciale Instituţiile bacare, deţin un rol important în cadrul sectorului financiar, în bună funcţionare a unităţilor economice şi a economiei în ansamblu, astfel că de-a lungul timpului a constituit o preocupare permanentă crearea unui sistem bancar funcţional, capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii, care să satisfacă exigenţele tuturor potenţialilor clienţi, de la apariţia primelor manifestări bancare pînă în prezent Această... vezi detalii

doc

Bunurile Comune ale Soților

INTRODUCERE Casatoria este o institutie schimbatoare, ce a cunoscut numeroase fluctuatii de-a lungul istoriei pornind de la comunismul sexual, casatoria in grup, poligamie pana la casatoria individuala. Dupa unele opinii, privita ca o uniune a indivizilor intr-un cuplu in interesul procrearii, casatoria a fost “inventata” de stramosii nostri din regnul animal, la unele pasari cum ar fi corbi, la gorile si la urangutani asocierea parintilor durand pana la incheierea educatiei puilor sau pana la moartea unuia dintre parteneri . Privind zorii civilizatiei umane, dupa o perioada a comunismul... vezi detalii

doc

Combaterea sărăciei în Republica Moldova

Odată cu trecerea la economie de piaţă , societatea s-a ciocnit cu o mulţime de probleme social-economice: dezechilibrul dintre cererea şi oferta forţei de muncă; micşorarea numărului de salariaţi; creşterea şomajului; intensificarea migraţiei forţei de muncă; decalajul dintre coşul minim de consum şi salariul primit de un lucrător. Toate aceste probleme au un caracter actual ceea ce a condus la alegerea temei date, adică „Remunerarea muncii şi decontarea cu personalul”. Scopul tezei de licenţă constă în urmărirea şi prezentarea evidenţei remunerării muncii şi decontării cu personalul la o ... vezi detalii

doc

Prioritățile structurale și problema intensificării competitivității economiilor naționale în condițiile globalizării

INTRODUCERE Unul dintre procesele de bază ce au loc în sistemul unitar al economiei mondiale îl constituie procesul de globalizare Globalizarea intensifică neuniformitatea dezvoltării economice şi concurenţa între state Totodată, în condiţiile globalizării, se accelerează procesele integrării crescânde a economiilor naţionale în mişcarea lor spre o piaţă mondială unică Pentru ţara noastră, integrarea în UE este considerată un obiectiv de lungă durată Astfel, pe parcursul viitoarei perioade, R Moldova trebuie să obţină succese reale în dezvoltarea social-economică şi constituirea unei e... vezi detalii

doc

Proiect economic la SC Sere Scurtesti SA

INTRODUCERE Aprovizionarea populaţiei cu legume proaspete în tot timpul anului şi crearea de disponibilităţi la export constituie obiective majore ale sectorului legumicol din ţara noastră. În ultimul timp cerinţele în ceea ce priveşte consumul de legume produse în sere au devenit din ce în ce mai mari în perioada rece a anului. Pornind de la aceste considerente, în ţara noastră s-a creat un important sector de sere industriale încălzite, acoperite cu sticlă şi sere-solar, acoperite cu material plastic fără încălzire, organizate în întreprinderi sau ferme de producţie. Serele fiind constr... vezi detalii

doc, ppt

Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000

INTRODUCERE Prăbuşirea „cortinei de fier” care a separat, timp de peste 40 de ani, ţările foste comuniste din Europa Centrală şi de Est de ţările Europei Occidentale, a reprezentat un eveniment istoric cu consecinţe majore pentru viitorul continentului european. Eşecul doctrinei comuniste pe toate planurile - economic, politic, social, cultural, - a readus în ţările Europei Centrale şi de Est opţiunea pentru valorile statului de drept şi ale economiei libere de piaţă. Ideea reunificării Europei a început tot mai mult să prindă contur, mai întâi pe plan ideologic, al discursului politic, ia... vezi detalii

doc

Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII DISCOVERY SRL Societatea Comercială poartă denumirea ,, DISCOVERY S.R.L.,, şi îmbracă forma juridică de Societate cu Răspundere Limitată, înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. J20 / 3901/2003, cod fiscal al societăţii 71243888. Domeniul principal de activitate al prezentei societăţi este grupa CAEN 602 ,,Alte transporturi terestre ,,având ca activitate principală 4932 ,, Transporturi cu taxiul ,,. Capitalul social subscris vărsat este de 200 lei şi este constituit din aportul proprietarilor în numerar al celor doi asoc... vezi detalii

doc

Activități de promovare a produselor bancare la Volksbank România SA

INTRODUCERE Produsele şi serviciile oferite de Volsbank România sunt unule dintre cele mai moderne servicii bancare la ora actuală în domeniul bancar. Dezvoltarea lor pe parcursul aniilor ce au trecut, şi previziunea dezvoltării în continuare şi pe viitor, le fac să capete o încredere considerabilă din partea clienţilor şi o utilizare din ce în ce mai mare. Am ales şi tratat cu interes această temă prin prisma actualităţii şi viitorului acestor produse şi servicii bancare. Tema aleasă pentru elaborarea acestei lucrări de licenţă are un grad de noutate destul de ridicat, fiind prezentate c... vezi detalii

Hopa sus!