Elaborara tehnico-economica a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion

Cuprins licenta Cum descarc?

Introducere	15
I. DATE INITIALE NECESARE PROECTARI PROCESULUI TEHNOLOGIC A PIESEI DE TIP ARBORE- PINION	17
1.1. Analiza desenului tehnic a piesei de tip arbore-pinion	17
1.2. Motivarea tipului semifabricatului	18
1.3. Descrierea proprietatilor fizico-mecanice si continutul chimic a materialului 	19
1.4. Determinarea adaosului de prelucrare mecanica prin metoda tabelara	19
1.5. Elaborarea consecutivitatii prelucrarii piesei date, luind in consideratie cualitetele de precizie si rugozitatea suprafetelor	21
1.6. Alegerea masinilor-unelte	38
1.7. Alegerea sculelor aschietoare pentru fiecare operatie tehnologica, faza, trecere	42
1.8. Alegerea dispozitivelor de prindere si fixare a piesei pentru fiecare operatie tehnologica	47
1.9. Alegerea instrumentelor de masura si control	47
II. CALCULUL TEHNICO-THNOLOGIC A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PRODUCERE A PIESEI DE TIP ARBORE-PINION	48
2.1. Calculul elementelor regimului de aschiere	 48
2.2. Operatia - strungire (005)	48
2.3. Operatia - frezarea (010)	84
2.4. Operatia - de lacatusarie (015)	86
2.5. Operatia - mortezarea (020)	90
2.6. Operatia - strungirea (025)	92
2.7. Operatia - tratarea termica (030)	95
III. CALCULUL ECONOMIC 	97
3.1. Calculul timpului auxiliar	97
3.2. Calculul costului de productie.	100
3.2.1. Determinarea costului de material:	100
3.2.2. Determinarea cheltuielilor de materie prima pentru programa intreaga:	100
3.2.3. Determinarea cheltuielilor de remunerare a muncii.	100
3.2.4. Determinarea salariului tarifar:	100
   3.2.4.1. Deterninarea salariului de baza:	100
   3.2.4.2. Determinarea salariu suplimentar	101
   3.2.4.3. Determinarea fondului anual total de retribuire a muncitorilor de baza:	101
   3.2.4.4.Salariu mediu lunar al muncitorilor de baza:	101
3.2.5. Determinarea consumurilor indirecte:	101
3.2.6.Determinarea consumului de energie electrica:	101
3.2.7. Calcularea costului de productie pe unitatea de produs:	102
IV. OPTIMIZAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PRODUCERE A PIESEI DIN CADRUL INTREPRINDERII STROMACOM S.R.L SI PROTECTIA MUNCII	103
4.1. Descrierea conditiilor de munca si substantele nocive si factorii de risc ce apar pe parcursul procesului tehnologic.	103  
4.2. Masurile de securitate la exploatarea sculelor.	106
4.3.Metode de optimizre a procesului tehnologic	107
CONCLUZII SI RECOMANDARI	108
BIBLIOGRAFIE	109


Extras din licenta Cum descarc?

Intreprinderea Stromacom S.R.L. a fost fondata in anul 2001 de proprietarul Vladimir Tanciuc.
Ea se afla pe strada Stefan cel Mare, 170.
Intreprinderea Stromacom S.R.L. se ocupa cu producerea:
Bariere, porti din metal;
Prelucrarea mecanica si restaurarea pieselor din metal pentru diferite utilaje, strunguri:
-Bucse;
-Arbori;
-Roti dintate.
Elemente de structuri metalice pentru lucrarile de constructii:
-structuri metalice usoare dupa specificatia clientului;
-structuri metalice din fier dupa specificatia clientului;
In tehnologiile moderne, tecu tehnologiile neconventionale s-au extins tot mai mult, cu tendinta de crestere rapida in urmatorii ani, pentru realizarea unor piese pentru masini, instalatii, aparate ect., executate din diferite materiale. Calitatea pieselor fabricate nu depinde numai de calitatea utilajului tehnologic folosit dar depinde si de tehnologia de fabricare.
La intreprinderile constructoare de masini pentru obtinerea produselor fabricate: masini, utilaje, aparate, bunuri de consum, se desfasoara un proces de productie prin care materiile prime si semifabricatele sunt transformate in produs finit - piesa. 
Delimitam 2 tipuri de procese de productie: de baza si auxiliare.
Procesele de baza contribuie la transformarea materiilor prime in produse finite:
-prelucrarea prin aschiere;
-tratamente termice asupra pieselor;
-obtinerea din fabricate tumate, forjate matritate 
Procesele ?uxiliare ajuta la buna desfasurarea a proceselor de baza:
-constructia de scule, dispozitive si verificatoare; 
-repararea masinilor si utilajelor folosite in cadrul proceselor de baza;
-transportul materialelor, semifabricatelor, pieselor, produselor finite pe teritoriul uzinei;
Orice proces de productie trebuie sa fie eficient.
Exista trei tipuri de productie:
-unicate;
-serie;
-in masa;
Procesele tehnologice sunt ? parte a procesului de productie legata direct de schimbarea treptata a starii produsului in timpul fabricarii sale.
Elaborarea procesului tehnologic presupune rezolvarea problemelor complexe ale procesului de
transformare a semifabricatului in piesa finita. Este necesara conlucrarea dintre inginerul proiectant cu
inginerul tehnolog, cu atributii diferite:
- inginer proiectant asigura, elaborarea documentatiei de executie, in concordanta cu procedeele
tehnologice accesibile si aplicabile, pentru asigurarea rolului functional al reperului si produsului in ansamblu,
- inginer tehnolog asigura, elaborarea documentatiei tehnologice optimizate prin detalierea
elementelor tehnice, organizatorice, corelat cu cele economice, care are rolul sa materializeze conceptul din documentatia de executie.
Elementul de baza a procesului tehnologic il constituie operatia tehnologica: 
Operatia - acea parte a procesului tehnologic efectuata de catre un muncitor sau ? echipa de muncitori, fara intrerupere, la un singur loc de munca, cu utilajele si uneltele necesare cu scopul modificarii proprietatilor fizico- chimice, formei si dimensiunilor, netezimii si aspectului suprafetelor materiilor prime sau semifabricatelor supuse prelucrarii.
Operatia la randul sau este alcatuita din una sau mai multe faze.
Faza - este ? parte a operatiilor care se realizeaza intr-? singura asezare si pozitie a piesei de prelucrat, cu aceleasi unelte de lucru, cu acelasi regim tehnologic. 
Trecerea - este aceea parte a fazei, care se desfasoara in timpul procesului de indepartare a unui adaus de prelucrare, la aceeasi asezare si pozitionare a semifabricatului, inclusiv cu acelasi regim de aschiere fiind de regula caracterizat printr-o singura valoare a adancimii de aschiere.
Scopul lucrarii: Studiul tehnico - economic procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion.
Obiectivele lucrarii:
- analiza desenului tehnic si alegerea semifabricatelor,
- divizarea procesului tehnologic in operatii,
- analiza si alegerea utilajelor de prelucrare,
- analiza si alegerea sculelor necesare,
- calculul adaosurilor de prelucrare si a dimensiunilor intermediare,
- calculul regimului de prelucrare,
- realizarea calculul economic al produsului,
- analiza comparativa a procesului tehnologic de producere a piesei din cadrul intreprinderii si cel propriu elaborat.
I.DATE INITIALE NECESARE PROECTARI PROCESULUI TEHNOLOGIC A PIESEI DE TIP ARBORE- PINION
1.1.Analiza desenului tehnic a piesei de tip arbore-pinion

USARB 06.78.00.00.02.NE

ModCoala Nr. documentSemnat Data
Elaborat Marchitan G.DATE INITIALE NECESARE PROECTARI PROCESULUI TEHNOLOGIC A PIESEI DE TIP ARBORE- PINIONLit.CoalaColi
Verificat Besliu V.i1730
USARB, FSREM, gr.IMTA 42Z 
Este un desen tehnic industrial a piesei de tip arbore - pinion de proiectie ortogonala reprezentat intr-o scara reala. Aceasta piesa este reprezentata intr-o vedere fundamentala si una suplimentara. Este un arbore - pinion cilindric cu dinti drepti destinat pentru transmiterea momentului de rotatie in componenta unui reductor cilindric. Are dantura formata din z = 40 dinti cu modulul m = 3 mm si diametrul de divizare d = 120 mm. Piesa trebuie de prelucrat conform treptelor de precizie si rugozitatilor indicate, suprafetele neindicate dupa Rz 80. Conform cerintelor tehnice muchile ascutite de tesit, duritatea suprafetei de lucru a dintilor HRC 35 - 45, tratarea termica normalizarea.
1.1.Motivarea tipului semifabricatului
La alegerea semifabricatului se ia in consideratie urmatoarele conditii:
-forma geometrica si dimensiunile semifabricatului nu trebuie sa difere cu mult de forma si dimensiunea piesei finite;
-suprafata exterioara trebuie sa fie fara defecte;
Luand in consideratie ca tipul de producere a piesei proiectata in lucrarea data este serie pe unicate vom alege tipul semifabricatului ca laminat, deoarece in comparatie cu alte tipuri de semifabricate se primeste cel mai ieftin.
Industria propune urmatoarele dimensiuni a laminatelor;
-de la 5 la 56 peste fiecare 1 mm;
-de la 58 la 82 peste fiecare 2 mm;
-de la 85 la 150 peste fiecare 5 mm;
-de la 160 la 250 peste fiecare 10 mm;
Dimensiunea si diametrul semifabricatului se va cunoaste calculand adaosurile de prelucrare mecanica.
Procedeele tehnologice aplicate la executia arborilor (in cazul nostru - semifabricat) trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de tehnologia constructiilor de masini. Alegerea procedeului de prelucrare este determinat de calitatea materialului si de modul de obtinere a semifabricatelor (laminate, forjate, matritate, turnate).
Operatia optima pentru obtinerea semifabricatelor (arbori) este forjarea.
Aceasta metoda de capatare a semifabricatului ne da posibilitatea de a economisi metal si de a micsora volumul prelucrarii mecanice, insa pentru fabricarea semifabricatelor forjate se foloseste aparataj foarte scump.
Procesul de capatare a semifabricatelor v-a consta numai in taierea in parti a tijei laminate, lungimea si diametru careia vor corespunde semifabricatului.
Diametrul si lungimea semifabricatului se determina cunoscand adaosul de prelucrare mecanica.


Fisiere in arhiva (1):

 • Elaborara tehnico-economica a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion.doc

Bibliografie

1.?. ?????????, ?. ????????, ,,?????????? ??????? ????????? ??????????????????? ??????", ?????: ????????, 1972. 266 c;
2.?. ?. ????????, ?. ?. ?????????,"?????????? ????????? ???????????????" ??? 2, ??????, ??????????????, 1986. 495 c;
3. ?. ?. ????????, ?. ?. ?????????, ,,?????????? ??????", ?????????: ??????????????, 1981. 406 c;
4. ?. ?. ???????, ,,????????? ???????? ????????, ?????????? ?????????", 
??????: ??????????????, 1974. 489 c;
5.?. ?. ???????, ?. ?. ??????, ,,??????? ????? ? ???????? ?? ??????? ???????? ? ???????? ??????????", ??????: ??????????????, 1976. 568 c;
6.?.???????????, ?.?????????, ,,????????????? ???????????-?????????? ?????? ?????? 2?118", ?????: ??????????<<??????>>, 1971. 535 c;
7.?. ?.?????????? ?. ?. ??????????, ,,????????????? ???????????: ?????????? ????????????" -????? : ????? ??????, 2009. 1039 ?;
8.?. ?. ?????, "?????????? ????????? ???????????????" ??? - 2, ???. 3, ??????: ??????????????, 1973. 568 c;
9.?. ?????, "?????????? ????????? ???????????????" ??? - 1, ???. 3, ??????: ??????????????, 1973. 694 c;
10. ?. ?. ????????, ?. ?. ?????????,"?????????? ????????? ???????????????" ??? 1, ??????: ??????????????, 1986. 656 c;
11. ?. ?. ???????, ,,?????????? - ??????? ? ??????", ???. 2- ?.: ???????, 1977. 263 c;
12. T. DULAMITA, E. FLORIAN - "Tratamente termice si termochimice" - Bucuresti: EDP, 149 p;
13. ?.?.??????, ,,????????????? ??????", ??????: ??????????????, 1988. 414 c;
14. ?.?.???????? ,,?????????????????????? ????????? ??????? ???????" , ????? - 1, ??????: ??????????????, 1967. 376 c;
15. ?.?.?????????, ?.?.????????, ?.?.????, ,,?????????????? ????????", ??????: ??????????????, 1990. 688 c; 
16. ?.???????, ?.?.???????????, ,,??????? ?????????? ??????????", ??????: ??????????????, 1986. 960 c; 
17.?.?.???????????, ,,??????????? ???????? ??????????", ??????: ?????? ?????, 1988. 398 ?;
18.FLESER T. ,,FABRICAREA SISTEMELPOR TEHNICE MECANICE, PROCESE TEHNOLOGICE DE BAZA", Editura Sudura: Timisoara, 2008. 280 p;
Declaratia privind asumarea raspunderii
Subsemnatul, Marchitan Gheorghe, declar pe raspundere personala ca materialele prezentate in teza de master sunt rezultatul propriilor cercetari si realizari stiintifice. Constientizez ca, in caz contrar, urmeaza sa suport consecintele in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Marchitan Gheorghe
Semnatura 
Data 17.06.2016


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 10 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!