Elaborarea și analiza bilanțului contabil

Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
In contextual economico-social actual, intreprinderea are un rol determinant, in calitatea ei de furnizori de bunuri si servicii destinate satisfacerii nevoilor societatii. 
Deoarece intre intreprinderi exista relatii de interdependenta, acestea trebuie sa puna la dispozitia partenerilor date despre rezultatele activitatii lor, iar acest lucru se re-alizeaza prin intermediul contabilitatii. 
Contabilitatea este elementul esenţial de analiză și apreciere a situaţiei economi-ce, cea mai mare parte a deciziilor luate de către conducerea intreprinderii bazandu-se pe datele furnizate de aceasta.
La nivelul unei întreprinderi, contabilitatea ofera baza informationala ce per-mite partenerilor de afaceri sa aiba o imagine completa a rezultatelor activitatii sale.
Intr-o economie de piata moderna, este vitala o buna cunoastere a situatiei pa-trimoniale a unei intreprinderi pentru ca aceasta sa participe cu succes la viata economi-ca.
Aceasta lucrare isi propune sa evidentieze faptul ca elaborarea si analiza info-rmatiilor cuprinse in bilantul contabil sunt de o importanta majora, deoarece bilantul contabil reprezinta cel mai important si cel mai complex document al contabilitatii, mo-dalitatea perfecta prin care un agent economic poate estima obiectiv perfomanta obtinu-ta pe parcursul unui exercitiu financiar.
Obiectul acestei lucrari il reprezinta elaborarea si analiza bilantul contabil al societatii comerciale Unique S.R.L. Lucrarea isi propune sa prezinte etapele parcurse pentru intocmirea bilantului societatii mai sus mentionate, precum si analiza activitatii acesteia, pe baza rezultatelor reflectate in bilant, si este structurata in patru capitole, du-pa cum urmeaza :
a) Capitolul I – Bilantul contabil – Notiune, functii, structura, elaborare
b) Capitolul II – Elaborarea bilantului contabil al S.C. Unique S.R.L.
c) Capitolul III – Analiza economico-financiara a bilantului contabil al S.C. Unique S.R.L.
d) Capitolul IV – Concluzii si propuneri
Primul capitol cuprinde un scurt istoric al bilantului, acele notiuni teoretice ne-cesare intelegerii conceptului de bilant, informatii privind functiile si structura bilantului, regulile si modalitatile de intocmire, norme si legi care reglementeaza intocmirea bilantului contabil. 
Capitolul doi contine o prezentare a societatii comerciale Unique S.R.L. ( o-biectul de activitate, structura de personal, piata careia i se adreseaza, etc.), precum si studiul de caz cuprinzand monografii contabile cu inregistrarile contabile care stau la baza intocmirii bilantului .
In capitolul trei este prezentata analiza economica financiara a societatii reali-zata pe marginea datelor cuprinse in bilantul contabil incheiat la finele a trei ani succe-sivi, indicatorii de perfomanta aferenti celor trei ani analizati si compararea acestora, prezentarea si interpretarea rezultatelor.
Capitolul patru incheie aceasta lucrare prin prezentarea catorva concluzii ce se deprind in urma analizei economico-financiare a activitatii societatii comerciale si propuneri pentru imbunatatirea performantelor acesteia.
CAPITOLUL I 
BILANTUL CONTABIL NOTIUNE, FUNCTII, STRUCTURA, ELBORARE
1.1. Scurt istoric
Notiunea de bilant este foarte veche, originea ei se pierde undeva in antichita-te . Din punct de vedere etimologic, originea cuvantului este in limba latina,si este obti-nut prin alaturarea termenilor ,,bi” ( cu doua) si ,,lanx” ( talere), ceea ce sugereaza ima-ginea unei balante aflate in echilibru : intr-un taler apare valoarea averii (activul), iar in 
celalat valoarea obligatiilor (pasivul). 
Avand in vedere una din primele definitii ale bilantului, aceea de ,,cantar al averii in corelatie cu sursele sale de dobandire”, bilantul a facut obiectul unor preocu-pari si studii permanente. S-au acumulat de-a lungul timpului o multitudine de teorii si aspecte practice referitoare la modelul de bilant, modelarea bilantiera a patrimoniului si functiile bilantului. 
Bilantul apare ca notiune in scrierile vechi. În Egipt, cercetările arheologice au scos la iveală numeroase documente ce se refereau la contabilitatea publică. In Gre-cia antica, este cunoscut faptul ca administrarea averii statului şi a templelor se făcea in baza unor reguli clare, in acest sens, grecii folosind mai multe registre si intocmind bi-lanturi ce erau aduse la cunostinta cetatenilor. Aristotel, în operele sale „Retorica” şi „Politica”, scrie despre aceste bilanturi, facand referire la bugetul de venituri si cheltu-ieli si la darea de seama privind modul de folosire al bugetului si regulile după care se întocmeau acestea.
Mai tarziu, in Italia secolului XV, apar pentru prima dată consemnari re-feritoare la bilanţ. Astfel, „în registrele din 1408 ale Băncii Sfântului Gheorghe din Ge-nova se regăseşte înregistrarea « Bilantium creditorium debet nobis in billantio debito-rium in CXIII », iar Desimoni precizează faptul că în Cartea Mare a comunei Genova, la 1340, se folosea denumirea de – billantium – pentru contul Bilanţ” ¹
¹ C.D.Demetrescu, Istoria contabilităţii, editura Stiinţifică, Bucurşti, 1972, p.56


Fisiere în arhivă (1):

  • Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!