Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională

Cuprins licență

Introducere.3
1. Marketingul cultural.6
1.1. Importanta marketingului in institutiile cultural-artistice.7
1.2. Particularitatile marketingului cultural.9
2. Piata concurentiala a institutiei "Serghei Lunchevici".16
2.1. Filarmonica Nationala. Scurt istoric.18
2.2. Piata institutiilor teatral - concertistice din Republica Moldova.20
2.3. Piata internationala a institutiilor teatral - concertistice.46
3. Politica de marketing a Filarmonicii Nationale.50
3.1 Politica de promovare. Statistici, evolutie, tehnici de promovare.51
3.2. Sugestii si concluzii privind imbunatatirea politicii de marketing.58
Bibliografie, webografie.61
Anexe.63


Extras din licență

Introducere
Importanta si actualitatea temei. Patrimoniul cultural national material este o valoare inestimabila de care dispune o comunitate, o organizatie sau chiar o anumita persoana fizica. El are o bogata semnificatie spirituala, o misiune culturala nobila, dar si o componenta economica din ce in ce mai importanta. Administrarea patrimoniului cultural material este o problema vitala pentru prezervarea si dezvoltarea acestuia, pentru studierea, cunoasterea si promovarea sa astfel incat intreaga societate sa poata beneficia de existenta sa.
Managementul patrimoniului cultural trebuie sa se bazeze pe diagnosticarea si analiza continua a elementelor de valoare aflate in custodie, dar si pe monitorizarea si cunoasterea evolutiilor din societate. Este deci necesara derularea unei activitati de marketing. Activitatea de marketing strategic permite organizatiilor care gestioneaza patrimoniul cultural sa isi indeplineasca misiunea specifica, sa supravietuiasca din punct de vedere financiar si sa satisfaca nevoile, dorintele si exigentele unor categorii foarte variate de public.
Activitatea de marketing influenteaza de asemenea, imaginea organizatiei, la fel ca in cazul oricarei alte organizatii. Aceasta imagine este suma ideilor, impresiilor si opiniilor pe care publicul le are despre o organizatie. Este foarte important ca aceasta sa fie pozitiva pentru a putea atrage diferite categorii de public catre patrimoniul cultural administrat si pentru a putea obtine finantare pentru diverse proiecte culturale, sociale sau educationale.
Scopul si obiectivele cercetarii. Scopul prezentei teze de licenta este cercetarea aspectelor ce vizeaza politica de marketing a Filarmonicii Nationale.
Astfel obiectivele lucrarii sunt:
o evaluarea domeniului culturii ca moment distinct in activitatea umana;
o analiza importantei marketingului cultural;
o caracterizarea pietei institutiilor teatral-concertistice;
o analiza politicii de marketing in cadrul institutiei "Serghei Luchevici";
o analiza activitatii de promovare a Filarmonicii Nationale "Serghei Lunchevici";
o chestionarea consumatorilor in legatura cu activitatea Filarmonicii Nationale;
o inaintarea sugestiilor privind imbunatatirea politicii de marketing. Obiectul investigat si subiectul cercetat. Obiectul cercetarii il constituie
politica de marketing si strategiile de promovare utilizate in activitatea Filarmonicii Nationale "Serghei Lunchevici". De asemenea, obiectul de studiu reprezinta importanta marketingului in activitatea Filarmonicii Nationale "Serghei Lunchevici".
Subiectul cercetat rezida eficacitatea politicii de promovare la nivelul Filarmonicii.
Descrierea concisa a fiecarui dintre capitolele tezei. Teza are la baza structurii sale o introducere, 3 capitole, concluzii, bibliografie si anexe.
Introducere - se defineste scopul lucrarii, actualitatea si importanta temei, obiectivele cercetarii, obiectul investigat si subiectul cercetat.
Primul capitol - intitulat "Marketingul cultural" este constituit din doua subcapitole: Importanta marketingului in institutiile cultural-artistice, Particularitatile marketingului cultural; in care sunt descrise tehnicile de promovare in marketingul cultural si rolul pe care il joaca marketingul in activitatea institutiilor culturale;
Al doilea capitol , intitulat - Piata concurentiala a institutiei "Serghei Lunchevici" este format din 3 subcapitole si prezinta: istoricul Filarmonicii Nationale si evolutia acestuia, dar si date despre piata institutiilor teatral - concertistice nationale, dar si internationale.
Al treilea capitol, intitulat - Perfectionarea sistemului de management la nivelul Filarmonicii Nationale "Serghei Lunchevici" are 2 subcapitole si descrie politica de promovare in cadrul institutiei "Serghei Lunchevici", date statistice despre activitatea si evolutia Filarmonicii pe plan de marketing, mixul de marketing, dar si tehnici noi de promovare a produsului cultural. In subcapitolul doi sunt la fel mentionate si concluziile create in urma realizarii acestei lucrari, reprezentind o generalizare, in baza constatarilor, observatiilor facute pe parcursul realizarii tezei a principalelor rezultate ale investigatiei.


Fisiere în arhivă (1):

  • Elaborarea strategiilor de promovare a institutiei cultural-concertistice Filarmonica nationala.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/sica/11.htm 
2. https://smarters.ro/grow/idei-marketing/ 
3. http://filarmonica.md/new/
4. Balaure Virgil - Tehnici promotionale, Editura Metropol, Bucuresti, 1994.
5. Balaure, Virgil - Marketing, Editia a II-a revazuta si adaugita, Editura Uranus, Bucuresti 2002.
6. Caune Jean - Cultura si comunicare, Editura Cartea Romaneasca, 2000.
7. De Pelsmacher Patrick - Foundations of Marketing Communications-A European 
8. Geuens Maggie - Perspective, Prentice Hall, 2001.
9. Diggles, K. - Guide to arts marketing: the principles and practice of marketing as they apply to the arts, Rhinnegold Publishing Limited, London, 1986.
10. Hill, Elizabeth - Creative Arts Marketing, Butterworth-Heinemann, Oxford, O'Sullivan, Catherine 2003.
11. Kotler, Ph.- Principiile marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 1998.
12. Moldoveanu, Maria - Marketing si cultura, Editura Expert, Bucuresti, 1997.
13. Ioan-Franc, Valeriu Nita, Iulia-Anamaria - Strategii de marketing in domeniul serviciilor teatrale
14. Olteanu, Valerica - Marketingul serviciilor, Editura Ecomar, Bucuresti, 2005.
15. Popescu, Ioana Cecilia - Comunicarea in marketing, Editia a II-a revazuta si adaugita, Editura Uranus, Bucuresti, 2003.
16. Ries, Al - Pozitionarea. Lupta pentru un loc in mintea ta, Editura Trout, Jack Brandbuilders, Bucuresti, 2006.
17. Zecheru, Vasile - Management in cultura, Editura Litera International, Bucuresti, 2002.
18. Revista Dilema Veche, perioada septembrie 2006-mai 2007
19. Cotidianul Gandul, perioada septembrie 2006-aprilie 2007
20. Colectia revistei Teatrul Azi, 2002-2006
21. Hotarire cu privire la reglementarea activitatii Ministerului Finantelor nr. 1265 din 14.11.2008. Monitorul Oficial nr.208-209/1278 din 21.11.2008
22. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, structurii si efectivului-limitaale aparatului central al acestuia nr. 696 din 19.11.2009. Monitorul Oficial nr. 169-170/775 din 24.11.2009


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!