Lucrări de Licență pentru domeniul Electrotehnică

doc

Resurse de excutie pentru echiparea instalaților de ventilare mecanică a aerului

Instalaţiile de ventilare şi climatizare au rolul de a menţine starea aerului din incăperi, respectiv temperatura, umiditatea, viteza şi puritatea, in anumite limite dinainte stabilite, in tot timpul anului, indiferent de variaţia factorilor meteorologici, degajărilor şi a consumurilor de căldură interioare. Limitele parametrilor microclimatului interior depind, la randul lor, de destinaţia incăperilor, de natura activităţii desfăşurate, de procesele tehnologice. Calitatea mediului in care oamenii işi desfăşoară activitatea are o influenţă complexă asupra acestora, atat din punct de vedere ... vezi detalii

doc, ppt

Metode de măsurare a filetelor

ARGUMENT Lucrarea de faţa reprezintă „lucrarea de diplomă” pentru şcoala postliceală cu profil mecanic de Tehnician Tehnolog Mecanic. Dezvoltarea continuă a ştinţei si tehnicii a făcut ca această meserie să devină din ce in ce mai complexă şi să solicite celor care o practică cunoştinţe deosebite de fizică, mecanică, studiul materialelor precum şi spirit iventiv şi capacitate de gîndire creatoare. Lucrarea reprezintă o sinteză a filetelor, caracteristici tehnice, clasificarea filetelor si capitolul de bază metode de măsurare a filetelor. Filetele de orce natură şi de orce profil reprezi... vezi detalii

doc

Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800

Capitolul I ACŢIONAREA INSTALAŢIILOR DE GUVERNARE În funcţie de mărimea momentului necesar la arborele cârmei, acţionarea instalaţiilor de guvernare poate fi manuală, electromecanică sau electrohidraulică. În cazul acţionării manuale lipsesc transmisia de comandă şi maşina de cârmă, între timonă şi cârmă existând doar o transmisie de forţă care poate fi mecanică (lanţuri, pârghii), la navele mici sau hidraulică cu hidromotor acţionat direct de la timonă (instalaţia de guvernare de avarie) la navele mari. 1.1 Condiţii impuse maşinii de cârmă. Puterea şi momentul ei nominal. Maşina de câr... vezi detalii

doc

Posibilități de Stocare a Energiei Electrice pe Vehicule Hibride

1.CAPITOLUL I 1.1. Introducere în vehicule electrice hibride Automobilele constituie o parte integrantă a vieţii noastre cotidiene,dezvoltarea lor fiind unul dintre principalii factori care au determinat creşterea gradului de civilizaţie si stimularea continuă a progreselor societăţii. În momentul de faţă, una din cinci persoane active din Europa este angrenată direct in industria automobilelor (cercetare,fabricaţie,producţie componente,întreţinere,exploatare,reparaţii) sau în domenii conexe (combustibili,comerţ,drumuri,protecţia me-diului etc.). Performanţele automobilelor au fost determ... vezi detalii

doc

Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație

Capitolul 1 Generalităţi 1.1. Definiţii. Clasificări Funcţionarea normală şi corectă a oricărui aparat electronic necesită alimentarea acestuia de la surse de tensiune la care variaţiile tensiunii de alimentare să nu depăşească anumite limite, dependente de performanţele aparatului. Principala sursă de energie electrică folosită la alimentarea aparaturii electronice o constituie reţeaua de curent alternativ. Conversia energiei de curent alternativ în energie de curent continuu se realizează cu sisteme de redresare. Exceptând consumatorii alimentaţi în curent continuu, de putere mare (mot... vezi detalii

docx

Studiul unui Electromagnet de Curent Continuu

1 Introducere Comisia Internatională de Electrotehnica (C.E.I.) defineşte electromagneţii astfel: "Electromagnetul este un magnet excitat de un curent". Dezvoltând această definiţie, putem spune că electromagnetul este un magnet temporar, a carui acţiune de atragere sau eliberare a unei armături feromagnetice este determinată de prezenţa curentului electric într-un circuit de excitaţie. Forţele de interacţiune între electromagneţi şi corpurile din materiale feromagnetice sau conductoarele parcurse de curenţi, situate în câmpul magnetic al acestora sunt denumite forţe electromagnetice. Me... vezi detalii

doc

Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea, provenienţa şi importanţa folosirii resurselor energetice secundare Resursele energetice secundare (R.E.S.) reprezintă toate formele de energie ieşite dintr-un contur considerat, care permit utilizarea lor suplimentară la un potenţial interior celui din contur [1-36]. Forma energiei conţinută în R.E.S. poate fi : - căldura sensibilă a fluidelor şi materialelor caracterizată de excesul de temperatură faţă de temperatura mediului ambiant ; - căldura latentă dezvoltată prin condensarea vaporilor ; - energia chimică dezvoltată prin ardere... vezi detalii

doc, docx, ppt

Tehnica Ventilației Industriale Utilizând Instalații de Reglare prin Frecvență a Vitezei Motorului Asincron

Capitolul I ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE MOTOARELOR ASINCRONE Pentru rezolvarea unui întreg şir de probleme legate de pornirea motoarelor, de comportarea acestora în timpul scurt-circuitelor şi a autopornirii în perioada de restabilire a tensiunii,precum şi alegerea reglajelor protecţiilor prin relee în alte probleme similare, este necesar să existe o reprezentare clară a însuşirilor fundamentale ale motoarelor asincrone trifazate. În cele ce urmează, determinarea tuturor parametrilor necesari motorului asincron se face prin metoda analitică, folosind o serie de formule foarte simple. Const... vezi detalii

docx

Sistem off grid de automatizare a porților batante

CAPITOLUL 1. SISTEME DE ACȚIONARE ELECTRICĂ Introducere Tema aleasă reprezintă o testare a cunoștințelor dobândite pe parcusul anilor de facultate, îmbină domeniul atutomatizărilor și domeniul electric cu aspectele tehnice civile și reprezintă o îmbunătățire în controlul locuinței. Un alt aspect îl reprezintă faptul ca este o lucrare practică cu utilizări reale și vaste, la un cost redus atât material cât și energetic care poate fi implementat cu ușurință si aduce un plus de confort. Motorul de current continuu. Motoarele de curent continuu (fig.1.1) sunt construite din următoarele păr... vezi detalii

docx

Sistem de CNC de tăiere materiale moi cu fir cald

Capitolul 1. Introducere Un echipament este cu comandă numerică dacă instrucţiunile care permit punerea în funcţiune a maşinii sunt implementate în formă codificată. Prima maşină-unealtă cu comandă numerică a fost maşina de ţesut a lui Jacquard (1800) care avea drep program o bandă perforată. Comanda numerică a maşinilor-unelte a apărut în anii 1950. Aceasta a fost dezvoltată în USA începând cu 1942 pentru a satisface necesitățile industriei aeronautice la realizarea suprafeţelor complexe cum ar fi : - buzunarele de diverse forme în panouri mari de aluminiu. - paletele elicei elicopte... vezi detalii

doc

Generatoare de Impuls de Tensiune

CAPITOLUL 1 DESCRIERE TEORETICA 1.1. Generatoare de impuls de tensiune Generatoarele de impuls produc tensiunea de impuls in scopul verificarii nivelelor de izolatie si de protectie, in concordanta cu principiile coordonarii izolatiei [1,4] De asemenea aceste generatoare se folosesc in uzine si institute de cercetari, la dezvoltarea echipamentelor electrice noi prin studierea fenomenelor fizice specifice impulsului de tensiune si de curent: producerea descarcarii in diferite medii, aparitia ionizarii la impuls, stabilirea caracteristicilor volt- secunda etc. In esenta generatorul de im... vezi detalii

doc, ppt, dwg

Proiectarea unui generator sincron cu câmp modulat utilizat în sistemele eoliene

Date nominale pentru proiectare: SN = 12,8 [kVA] – puterea nominală UN = 120 [V] – tensiunea nominală n1 = 3800 [rot/min] – turaţia sincronă f1 = 380 [Hz] 2p = 12 m = 3 – numărul de faze cos = 0,8 (inductiv) – factorul de putere Uex = 26÷30[V] – tensiunea de excitaţie Iex = 28,5[A] – curentul de excitaţie Gama de viteză: 3000÷9100 [rot/min] Frecvenţa corespunzătoare: 380÷910 [Hz] INTRODUCERE Pe plan mondial, evoluţia promovării industriale a energei eoliene, începută practic în 1983-85, este extrem de încurajatoare, majoritatea ţărilor industrializate având preocupări notabile.... vezi detalii

docx, pptx

Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor

Memoriu Justificativ Evoluția actuală în domeniul aparatelor electrice a permis contactoarelor să îşi găsească o foarte mare utilizare în aplicaţiile practice, în schemele de actionare și automatizare.Functionarea perfectă a acestor implica cunoașterea temeinică a fenomenelor fizice și electrice ce stau la baza funcționarii acestora şi utilizarea lor corecta in proiectarea , construcția si exploatarea acestora. În lucrarea de faţa autorul işi propune să prezinte o privire de ansamblu asupra chestiunilor legate de constructia, utilizarea și încercarea contactoarelor. Lucrarea este structur... vezi detalii

doc

Realizarea unui programator pentru o centrală termică

I. Partea teoretica 1. Programatoare pentru centrala termica 1.1 Programator Un programator se utilizeaza in instalatii de incalzire pentru programare zilnica sau saptamanala. Un programator este componenta unui sistem de control care regleaza temperatura unui sistem, astfel incat temperatura sistemului este mentinuta in apropierea temperaturii dorite. Acesta face acest lucru prin comutarea de dispozitive de incalzire sau racire, sau care reglementeaza fluxul de fluid de transfer termic dupa cum este necesar, pentru a mentine temperatura corecta. Poate fi o unitate de control pentru un s... vezi detalii

doc

Proiectarea Centralelor Eoliene

1.1. Scurtă istorie a utilizării energiei eoliene Posibilitatea folosirii forţei vântului a fascinat omenirea încă din cele mai vechi timpuri. Chinezii au fost primii care au intuit ca forţa vântului poate fi folosită pentru a propulsa plutele primitive daca ridicau un catarg pe care erau ţesute un fel de pânze din piei de animale legate între ele cu liane sau fibre vegetale. Şi în mitologia greacă se întâlneşte mitul omului care a încercat sa zboare folosindu-se de aripi, asemeni pasărilor. Primele turbine eoliene au fost confecţionate în Europa în jurul anilor şi erau folosite la pompar... vezi detalii

Hopa sus!