Lucrari de Licenta pentru Energetica

doc

Casa Calitatii la Energie Electrica

INTRODUCERE Conform noii conceptii privind masurarea si evidenta energiei electrice se impune stabilirea de prioritati in imbunatatirea sistemului de masurare a energiei electrice. Masurarea (gestiunea) energiei electrice tranzitate trebuie sa aiba in vedere aspectul de deconectare a acesteia- in care caz este necesara utilizarea de contoare si grupuri de masura cu clase de precizie corespunzatoare caracteristicilor energiei electrice masurate, cat si aspectul de gestiune operativa a energiei electrice- in care caz pot fi utilizate si alte aparate de masura (mai ieftine decat contoarele) c... vezi detalii

doc

Repartitia Tensiunii pe Lantul de Izolatoare de Tip Capa si LST

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1. Generalitati Ritmurile inalte de dezvoltare a economiei noastre au determinat si cresterea productiei de energie (electrica, termica, hidraulica, chimica). Consumul ridicat de energie, in special de energie electrica, a devenit determinant pentru dezvoltarea societatii omenesti contemporane cu numeroasele sale activitati. Satisfacerea acestei necesitati a condus la dezvoltarea intr-un ritm deosebit a instalatiilor energetice. Astazi, practic, nu se poate vorbi de economia unei tari fara a se tine seama de modul de alimentare cu energie a consumatorilor, de ... vezi detalii

doc

Alimentarea unui Consumator din Surse Diferite cu Ajutorul AAR

Capitolul 1 NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea si obiectivele automatizarii si protectiei prin relee din sistemele electroenergetice Prin automatizarea sistemelor electroenergetice se intelege aplicarea principiilor si metodelor automaticii in conducerea si exploatarea acestora; automatica fiind stiinta aplicata care se ocupa cu dispozitivele ce realizeaza, fara participarea omului, operatiile de conducere automata. Echiparea sistemelor electroenergetice cu diferite dispozitive de automatizare este impusa de o serie de particularitati ale procesului de producere, transport si distribut... vezi detalii

doc

Actionarea Electrica cu Motorul de Curent Continuu a Mecanismelor unei Macarale Portuare

1. GENERALITATI. MASINA DE CURENT CONTINUU. 1.1. Definitii. Masina de curent continuu este un sistem de conversie electromecanica a energiei care, prin intermediul campului electromagnetic, transforma energia mecanica in energie electrica de curent continuu sau invers, energia electrica de curent continuu in energie mecanica. Statorul indeplineste functia de inductor, iar rotorul reprezinta indusul masinii. Tensiunile electromotoare induse in bobinele infasurarii indusului sunt redresate prin intermediul comutatorului solidar cu rotorul, si prin perii (solidare cu statorul) care calca pe... vezi detalii

pdf

Conectarea la Reteaua Electrica a Instalatiilor de Generare Distribuita pe Baza Energiei Solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. In conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la titei si gaze naturale, existentei unor rezerve limitate de hidrocarburi si amenintarilor climatice continuu -promovarea energiilor regenerabile (energia eoliana, energia solara, energia biomasei) si tehnologiilor energetice avansate si curate (cogenerarea, trigenerarea, turbinele pe gaze, microturbinele, celulele cu combustie) a devenit un imperativ al secolului XXI, o prioritate a politicilor energetice la nivel national, european si global... vezi detalii

doc, ppt

Contributii la Imbunatatirea Indicilor de Exploatare in Sectia de Alimentare cu Energie Electrica Cet-Nord, Or. Balti

INTRODUCERE Exploatarea utilajului electric la CET, in deosebi exploatarea utilajului de putere, are foarte multe tangente cu electrificarea agriculturii. De exemplu transformatoarele, generatoarele, motoarele electrice, separatoarele, etc. la CET suporta o exploatare nu mai putin dificila decat in agricultura, ba chiar datorita importantei strategice - posibil si mai dificile, de aceea studiul particularitatilor la exploatarea unui asa fel de utilaj si imbunatatirea indicilor de exploatare este binevenit si pentru electrificarea agriculturii. Un lucru important in alimentarea cu energi... vezi detalii

docx, pptx, dwg

Tehnologiile Integrate de Producere a Energiei si a Biocombustibililor din Biomasa

ADNOTARE In prezenta teza de licenta a fost analizat si valorificat potentialulu de biomasa din zona de nord a RM si utilizat in cadrul unei biorafinarii, in cadrul caruia sunt implementate tehnologiile integrate. Bioprodusele obtinute sunt bioetanolul, biodiesel, peletele, brichete si alte tipuri de bioproduse secundare. Calculele aferente preturilor de cost, a biooproduselor si a energiilor sunt in concordanta cu metodele ce tin cont de factorul timp. Pe langa aceasta in lucrare a fost determinata influenta beneficiului de carbon asupra preturilor de costului, bioproduselor si energiilor... vezi detalii

docx

Surse Regenerabile de Energie si Rolul Lor in Complexul Energetic al Republicii Moldova

1.1 Starea sectorului energetic al Republicii Moldova 1.1.1 Consumul de energie si resursele energetice in Republica Moldova Energia este factorul dominant ce determina bunastarea tarii si a omului, ce influenteaza asupra nivelului de dezvoltare a tuturor segmentelor de activitate ale societatii. Energia este forta motrica in avansarea tarii si a dezvoltarii ei economice pe termen lung. In atingerea unei dezvoltari economice continue si durabile este necesar ca sursele de energie sa fie adecvate si sigure, la pret rezonabil si sa asigure economiei si tarii competitivitate. Sectorul energe... vezi detalii

doc

Surse Regenerabile de Energie

GENERALITATI In sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformari majore determinate de necesitatea cresterii sigurantei in alimentarea cu energie a consumatorilor, iar in cadrul acestei cerinte sursele regenerabile de energie ofera o solutie viabila, inclusiv aceea de protectie a mediului inconjurator. Siguranta alimentarii cu energie a consumatorilor din statele membre ale Uniunii Europene este asigurata in mod obligatoriu prin luarea in considerare a importurilor, in conditiile liberalizarii pietei de energie si in conformitate cu nevoia stringenta de atenu... vezi detalii

doc

Instalatii Electrice Navale

Memoriu justificativ Tema dezvoltata in prezentul proiect o consider ca o punte de legatura fireasca intre sistemele electroenergetice instalate pe uscat si cele existente in alte domenii ale activitatii umane precum: naval, aerian, cale ferata, etc. Toate acestea au ceva esential in comun, dar au si particularitati conforme cu domeniului lor aplicativ. O instalatie electroenergetica in orice domeniu aplicativ se constituie din surse de energie electrica, reteaua de transport si distributie, si apoi toate sistemele de protectie si automatizare. Suportul teoretic, stiintific si apoi apli... vezi detalii

Hopa sus!