Erori de argumentare în discursul politic

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1: ARGUMENTAREA 6
1.1 Descrierea procesului de argumentare 6
1.2 Tehnici de argumentare 9
1.3Tipologia argumentelor 12
CAPITOLUL II. ERORI DE ARGUMENTARE 18
2.1 Structura corectă a unei argumentări 18
2.2 Modalităţi greşite de argumentare – sofismele 22
CAPITOLUL III: DISCURSUL POLITIC 40
3.1 Notiuni generale despre discurs 40
3.2 Particularitătile discursului politic 42
3.3 Strategii argumentative în discursul politic 44
3.4 Discursul politic românesc – studiu de caz: analiza erorilor de argumentare 49
CONCLUZII 60
BIBLIOGRAFIE 62


Extras din licență Cum descarc?

Motto: “…nu socotim că discuţiile sunt o pagubă pentru fapte, ci lipsa de lămurire prin discuţie, făcută mai înainte de a porni la înfăptuirea a ceea ce trebuie”**
Tucidide
INTRODUCERE
De la conversaţia uzuală la contextele oficiale, suntem mereu puşi în situatia de a crea argumente convingătoare pentru a susţine o idee, a apăra o opinie proprie sau pentru a respinge opinia interlocutorului .Deşi argumentarea ţine de cotidianul vietii umane, fiindu-i familiară fiecărui om pus în situaţia de a-şi rezolva problemele vietii zilnice sau de a se angaja în dispute cu semenii (prieteni, adversari, membri ai familiei, oamenii politici, colegi de serviciu etc.), puţini sunt cei care o cunosc în esenţa si detaliile funcţionării ei. Familiaritatea nu-i asigura decât parţial înţelegerea. 
Dacă în viaţa obişnuită argumentarea este familiară fără a fi înţeleasă, literatura de specialitate surprinde multitudinea încercărilor de a o întelege, defini si explica. 
Obiectul de studiu al acestei teze este discursul politic românesc contemporan, iar scopul acesteia este de a investiga cazurile de apariţie a manevrelor eronate în argumentare, cu aplicarea analizei efectuate asupra acestora în discursurile politice romanesti. Politicienii asupra cărora ne îndreptăm atentia în mod special pentru a releva specificul discursului lor sunt: Ion Iliescu, Adrian Năstase, C.V.Tudor şi Traian Băsescu. 
Corpusul care stă la baza acestei cercetări este constituit, în încercarea de a acoperi o diversitate cât mai mare de structuri şi aspecte caracteristice ale discursului politic, din texte provenite din diverse surse: site-ul Parlamentului, presă, internet, talk-show-uri înregistrate şi transcrise. 
Este la îndemana simţului comun să constate că atunci cand argumentăm în faţa unui public, punem în mişcare diferite tipuri de raţionamente. Argumentarea este adecvată şi corectă dacă aceste raţionamente sunt valide, adică respectă normele generale ale raţionalitătii. Dacă raţionamentele nu sunt corecte, atunci rezultatul se concretizează într-o argumentare sofistică.
Primul capitol se axează cu precădere pe aspectele general-teoretice ce vizează configuraţia argumentului, cum ar fi: elementele constituţionale ale argumentului, ce este şi ce nu este un argument (când poate fi considerat un segment comunicaţional argument: propoziţiile trebuie să aibă valoare de adevăr şi măcar unul dintre ele să poată asigura dovada necesară extragerii concluziei), pe o reprezentare a tipologiei argumentelor şi o scurtă prezentare a celor mai cunoscute dintre acestea, cât şi o clasificare a tehnicilor de argumentare folosite cel mai adesea.
În capitolul al doilea numit Erori de argumentare sunt prezentate structura unei argumentări şi câteva exemple de modalităţi greşite de argumentare dintre care enumerăm: argumentum ad populum (argumentul relativ la majoritate/popor), argumentul bazat pe prestigiu (argumentum adverecundiam, argumentul apelului la autoritate, argumentul bâtei, argumentul proastei companii,cauza falsă, etc. 
Capitolul trei al lucrării are în vedere chestiuni legate de discursul politic şi anume teoriile discursului în general şi cele ce ţin de analiza discursului, în particular, cu sublinierea aportului adus pragmaticii şi argumentaţiei de analiza conversaţională, au fost, de asemenea, considerate utile pentru a fi incluse în studiul de faţă. Şi pentru că suntem de părere că orice studiu teoretic ar trebui să se concretizeze într-o aplicaţie practică, am selectat pentru analiza corpusului discursul politic, un context care, aşa cum se ştie, este un bun suport pentru acest tip de inverstigaţie şi cercetare. 
În sfârşit, un alt motiv ar fi acela că acest domeniu de cercetare se face remarcat prin prosperitate şi diversificare crescândă, în special datorită numărului tot mai mare de forme argumentativ-atitudinale eronate care oferă din plin hrană pentru cercetările viitoare, indiferent cărui domeniul de investigaţie se circumscriu.
De asemenea, ȋn cadrul aceluiasi capitol sunt prezentate strategiile argumentative folosite în discursul politic ȋncheiandu-se cu un studiu de caz referitor la erorile de argumentare în discursul politic din zilele noastre.


Fisiere în arhivă (1):

  • Erori de argumentare in discursul politic.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Andrei Marga, Raţionalitate, comunicare, argumentare, Editura Dacia, Cluj, 1991
2. Anne Reboul, J. Moeschler, Pragmatica azi, Editura Echinox, Cluj, 2001
3. Benveniste,Emile, Problèmes de linguistique générale, Paris, 1966
4. Botezatu, Petre , Valoarea deductiei, editura Stiintifică, Bucuresti, 1971
5. Charadeau,P. Reflexion pour une typologie des discours, în Études de linguistique appliquée, nr. 11, sept., 1973
6. Cmeciu,Camelia, Aspecte ale interacţiunii în discursul electoral, în Maria Carpov (coordonator), Ipostaze ale interacţiunii, Editura Alma Mater, Bacău, 2004
7. Dascălu, Valentina, Manipulation through Words: rhetorical Devices in political and religious Speeches, în Horia Hulban (editor), Style in Language, Discourses and Literature, Editura Lumen, Iaşi, 2004, vol al 2-lea
8. Dragoş, Elena , Introducere în pragmatică, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2000
9. Ducrot,O. Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique , Paris, 1972
10. D. P. Gorski şi P. V. Tavaneţ, Logica, ed. Stiintifică, 1957
11. Gavriliu,L. Mic tratat de sofistica, Bucuresti, ed. Iri, 1996 
12. Maingueneau, D. Initiation aux méthodes de l’analyse du discours. Problèmes et perspectives, Paris, 1976 
13. Michel le Guern, Métaphore et argumentation, în L’argumentation, Presses Universitaires de Lyon, 1981 
14. Oddo, L, McClain, T, B, 1990: Preparing for Legislative Debate, National Texbook Company
15. PERELMAN, C., OLBRECHTS-TYTECA, L., 2012 [1958]: Tratat de argumentare. Noua retorică, trad. de Aurelia Stoica, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” [La nouvelle rhétorique. Traité de l'argumentation, Paris, PUF]. 
16. Popa, Cornel, Logica, actiunea si discursul argumentativ, ed.Stiintifică si pedagogica, Bucuresti, 1983
17. Rastier, F. Sens et textualité, Paris, 1989
18. Ricoeur, P. Eseuri de hermeneutică, Bucureşti, 1995
19. Rotaru, Marina, 2006: Tony Blair şi noul discurs laburist. O analiză critică a discursului politic al partidului New Labour, Editura Lumen, Iaşi
20. Rovenţa-Frumuşani, Daniela, 2000: Argumentarea. Modele şi strategii, Bucureşti, All.
21. Rybacki, K, C, Rybacki, Donald, J, 2004: O introducere in arta argumentarii’, (trad. rom.), Iaşi, Polirom, 2004.
22. Sălăvăstru, Constantin, 2003: Teoria şi practica argumentării, Iaşi, Polirom.
23. Sălăvăstru, Constantin, 2006: Mic tratat de oratorie, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”.
24. Săvulescu, Silvia, 2001: Retorică şi teoria argumentării. Note de curs, Bucureşti, SNSPA [reeditare 2004, Comunicare.ro].
25. TOULMIN, S.E., 1958: The Uses of Argument, Cambridge, Cambridge University Press.trad. Fr Les usages de L argumentation , PUF Paris, 1993.
26. Tuţescu, Mariana, 1998: L’argumentation. Introduction à l’étude du discours, Bucureşti, EUB. 
27. Van Eemeren, F.H, Rob Grootendorst, 2004: A Systematic Theory of Argumentation, Cambridge, University Press
28. WALTON, Douglas, 2007: Media Argumentation. Dialectic, Persuasion, and Rhetoric, Cambridge, University Press


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!