Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere.3
Capitolul I. Etica avocatului în procesul urmăririi penale.5
1.1. Conţinutul moral al legislaţiei procesual-penale.5
1.2. Corelaţia dintre scop şi mijloace în urmărirea penală.11
1.3. Drepturile şi obligaţiile avocatului în procesul urmăririi penale şi aspectele ei 
etice.27
Capitolul II. Etica avocatului în procesul cercetării judecătoreşti.35
2.1. Etica comportamentului avocatului în procesul cercetării judecătoreşti.35
2.2. Etica pledoariei avocatului în cadrul cercetării judecătoreşti.40
2.3. Cerinţele morale şi psihologice înaintate activităţii avocatului.44
Capitolul III. Caracterele etice a psihologiei avocatului în procesul penal şi cel 
civil.50
3.1. Aspecte psihologice ale apărării în dezbaterile judiciare.52
3.2. Conţinutul pledoariei avocatului în instanţă.60
Concluzii.65
Bibliografie.68


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Problemele eticii judiciare, a procedurii penale în genere şi a eticii avocatului în procesul cercetării judecătoreşti, în special, sunt condiţionate de transformările şi reformele ce se produc în toate sferele vieţii sociale în Republica Moldova. Perioada de tranziţie prin care trece ţara noastră determină un nou mod de viaţă, constituirea unui stat de drept în care democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul sunt declarate valori supreme.
Avocatura în Republica Moldova are tendinţă de internaţionalizare şi de stabilire a unui echilibru în vederea soluţionării juste şi obiective a cauzelor de încălcare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Adoptarea Legii Republicii Moldova cu privire la avocatură actualmente constituie încă un pas în procesul de implementare a reformei judiciare ş8i necesită aplicarea ei în viaţă. Constituţia Republicii Moldova, legile şi codurile noi au legalizat noile relaţii în organizarea judecătorească, noi raporturi ale procedurii penale ce corespund standardelor contemporane. Totodată, putem constata că noile instituţii şi doctrinele ştiinţifice adoptate în jurisprudenţă, normele etice şi standardele internaţionale în procesul cercetării judecătoreşti se implementează în viaţă cu greu.
Un rol deosebit în formarea şi cristalizarea noii mentalităţi în acest domeniu îi revine eticii judiciare, corpului judecătoresc, avocaţilor şi savanţilor autohtoni din domeniul dreptului. De aceea problema pregătirii personalului, cadrului juridic, precum şi perfectării legilor rămîne a fi o lacună a statului nostru, care cu toate că a fost definit în Constituţie ca stat de drept, în realitate fiind încă departe de acest obiectiv destul de important.
Actualitatea temei Problemele eticii judiciare în genere, şi cele ale eticii avocatului, în special ]n literatura de specialitate este abordată destul de timid. În Republica Moldova problemele în cauză au fost reflectate doar în unele articole din ediţiile de specialitate „Legea şi viaţa", „Revista naţională de drept", „Avocatu poporului", „Analele ştiinţifice" etc. A fost publicată monografia lui T. Popovic consacrată unor aspecte ale eticii judiciare şi responsabilităţii judecătorului îi Republica Moldova şi manualul „Etica şi deontologia juridică" a lui V. Capceles in care sunt elucidate cele mai importante probleme ale eticii profesionale ; juristului şi ale eticii avocatului. A fost adoptat şi Codul deontologic al avocaţilo baroului din Republica Moldova. Dar aceste lucrări au marcat numai un începu de cale în tratarea acestor probleme destui de actuale.
Scopul şi obiectivele temei Reieşind din cele de mai sus, scopul lucrării de licenţă este examinarea aspectelor etice ale comportamentului avocatului în cadrul cercetări judecătoreşti. 
Pentru materializarea scopului în cauză au fost puse următoarele obiective:
- a elucida conţinutul moral al legislaţiei procesual-penale;
- a studia problema corelaţiei dintre scop şi mijloace în procesul penal; 
- a scoate la iveală bazele etice ale utilizării unor tipuri de probe în cadrul cercetării judecătoreşti; 
- a cerceta problemele eticii comportamentului avocatului în procesul cercetării judecătoreşti. 
- a cerceta aspectele şi conţinutul eticii pledoariei avocatului în cadrul cercetării judecătoreşti;
- a scoate la iveală cerinţele morale şi psihologice înaintate activităţii avocatului.
Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al tezei 
Cercetările înfăptuite la cercetarea temei date s-au desfăşurat cu aplicarea metodelor ştiinţifice recunoscute în doctrina de specialitate
Metodele folosite în lucrare sînt:
- metoda comparativă;
- metoda discriptivă;
- metoda genetică;
- metoda logică;
- observaţia;
- inducţia; 
- deducţia.
Baza teoretică şi metodologică a studiului efectuat au constituit-o: Constituţia Republicii Moldova, legile privind organizaţia judecătorească, cu privire la statutul judecătorului, cu privire la procuratură, cu privire la avocatură, Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Codul de procedură civilă ai Republicii Moldova, Codul penal al Republicii Moldova, Codul Civil al Republicii Moldova, Codul deontologic al avocaţilor baroului din Republica Moldova, Codu! General al regulilor avocaţilor statelor Uniunii Europene şi aşa acte internaţionale ca: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; Convenţia Europeană s Drepturilor Omului; Pactul internaţional cu privire la drepturile economice şi sociale; Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice etc.
Totodată, au fost utilizate manuale, monografii, articole din domeniul etici; judiciare ale autorilor moldoveni V. Capcelea, V. Lebedev, E. Martîncic, T Popovici, ale autorilor români I. Leş, E. Herovanu, V. Doculescu, V. Cioleanu, ale autorilor ruşi M. Barşcevschi, G.Gorschi, L. Kocorev, D. Kotov, I. Karpeţ, A Rarinov, I. Galperin, V. Kudreavţev, A. Koblicov.


Fisiere în arhivă (1):

  • Etica Comportamentului Avocatului in Procesul de Judecata.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!