Evaluarea Diversității Ofertei de Agrement Turistic în Municipiul Chișinău

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere.3
Capitolul I. Agrementul turistic – parte componentă a ofertei turistice.7
1.1. Servicii de agreement – funcţii şi tipologie.7
1.2. Rolul agrementului în structura turismului naţional şi internaţional.15
Capitolul II. Evaluarea diversităţii ofertei de agreement turistic în municipiul Chişinău.22
2.1. Potenţialul turistic al municipiului Chişinău şi a suburbiilor sale.22
2.2. Structurile de primire turistică din Chişinău şi capacitatea lor de cazare.32
2.3. Analiza pieţei turistice – cererea şi oferta de agrement turistic.36
Capitolul III. Strategii şi direcţii de relansare a ofertei turistice în municipiul Chişinău.52
3.1. Organizaţii publice sau private de dezvoltare a turismului.52
3.2. Analiza turismului receptor şi emiţător în municipiul Chişinău.54
3.3. Itinerarii turistice.56
3.4. Direcţii de dezvoltare şi promovare a turismului în municipiul Chişinău.69
Concluzii şi recomandări.74
Bibliografie. .78
Anexe.80


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
În perioada actuală, când turismul a devenit o activitate de mare importanţă socială, economică şi, chiar politică, atât pe plan naţional cât şi internaţional, necesitatea cunoaşterii potenţialului turistic, a valorificării lui raţionale se impune din ce în ce mai mult. Determinarea potenţialului turistic prin metode cantitative a preocupat pe mulţi specialişti, rezultatele fiind de un real ajutor acţiunilor de sistematizare turistică a teritoriului, de amenajări şi dotări corespunzătoare valorii potenţialului respectiv. 
Oferta de agrement turistic reprezintă o componentă indispensabilă a sectorului turistic. Astfel, se impune ca un domeniu necesar de analizat, în lipsa căruia, percepţia fenomenului de turism contemporan, ar fi nu numai incompletă, dar şi deformată. Studierea acestei forme de turism precum şi oferta actuală pe piaţa serviciilor, ne oferă posibilitatea de a ne crea o viziune mai clară şi mai profundă despre particularităţile de evoluţie, precum şi despre calitatea serviciilor prestate în oraşul Chişinău.Turismul de agrement în municipiul Chişinău fiind un domeniu nevalorificat încă, necesită o reorganizare şi implimentare de strategii de promovare pe plan internaţional, ceea ce denotă actualitatea temei.
Scopul principal al lucrării reprezintă studierea potenţialului turistic al municipiului Chişinău şi diversităţii de agrement turistic ce ar înlesni înţelegerea manierelor în care locuitorii capitalei concep sensul de a petrece timpul liber, dar şi problemele care împiedică dezvoltarea şi promovarea agrementului la nivelul ţărilor modernizate care au reuşit să atingă cele mai mari venituri din prestarea serviciilor turistice şi a celor de agrement în special. Alte sarcini propuse spre cercetare sunt: studierea pieţei turistice din municipiul Chişinău, analiza turismului receptor şi emiţător al capitalei, care sunt traseele turistice propuse de către agenţiile de turism, precum şi direcţiile de relansare a turismului.
Suportul teoretic în lucrare l-au constituit: lucrările fundamentale, publicaţiile şi studiile economiştilor autohtoni şi străini, precum Adăscăliţei, Belostecinic, Bran, Cosmescu, Cristireanu, Cătoiu, Glăvan, Nistureanu, Turcov şi alţii, anuare statistice, publicaţii periodice, legi şi baza normativ-juridică în domeniul turismului, precum şi sursele Internet.
Lucrarea cuprinde următoarele compartimente: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie şi anexe.
Capitolul I - “Agrementul turistic – parte componentă a ofertei turistice”, conţine două părţi: prima parte este o introducere în noţiunile de servicii de agrement - funcţii şi tipologie. A doua parte reprezintă o argumentare a rolului agrementului în structura turismului naţional şi internaţional, cu exemple de organizare a ofertei de agrement în ţările care au reuşit să-şi dezvolte acest domeniu al turismului.
Capitolul II - “Evaluarea diversităţii ofertei de agrement turistic în municipiul Chişinău” , conţine trei părţi: în prima parte este prezentată o evaluare a potenţialului turistic al capitalei şi a suburbiilor sale; a doua parte reflectă capacitatea structurilor de cazare din Chişinău şi nivelul de confort al acestora; a treia parte cuprinde analiza pieţei turistice – cererea şi oferta de agrement.
Capitolul III - “Strategii şi direcţii de relansare a ofertei turistice în municipiul Chişinău” - cuprinde patru părţi: în prima parte evidenţiem organizaţiile publice sau private de dezvoltare a turismului; a doua parte este o analiză a indicatorilor ce reflectă situaţia turismului receptor şi cel emiţător în municipiul Chişinău; partea a treia cuprinde itinerarii turistice oferite pentru promovarea obiectivelor de interes turistic; respectiv în ultima parte a capitolului, , sunt menţionate direcţiile de dezvoltare şi promovare a turismului în municipiul Chişinău. 
Capitolul I 
Agrementul turistic - parte componentă a ofertei turistice
1.1. Servicii de agrement - funcţii şi tipologie
În prezent timpul liber nu este apreciat ca un timp rezidual în raport cu timpul de muncă, ci acesta este folosit în scopul lărgirii orizontului de cunoaştere precum şi de odihnă activă pentru reconfortare. Astfel, se poate constata că noile nevoi de consum şi noile exigenţe privind calitatea componentelor turistice aduc îmbunătăţiri privind consumul timpului liber, stimulînd apariţia şi dezvoltarea unor servicii specifice - a celor de agrement.
Intensificarea preocupărilor pentru realizarea odihnei active a turiştilor – cerinţa actuală a vacanţelor – evidenţiază rolul agrementului ca element fundamental pentru satisfacerea nevoilor turiştilor ceea ce îi conferă poziţia de componentă de bază a prestaţiei turistice.
Agrementul este o parte a produsului turistic şi este definit ca fiind „ansamblul mijloacelor, echipamentelor, evenimentelor şi formelor oferite de unităţi, staţiuni şi zone turistice, capabile să asigure individului sau unei grupări sociale o stare de bună dispoziţie, de plăcere, să dea senzaţia unei satisfacţii, unei împliniri, să lase o impresie şi o amintire favorabilă ” [29] .


Fisiere în arhivă (2):

  • FOAIAD~1.DOC
  • TEZADE~1.DOC

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!