Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Capitolul 1 IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL APEI ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI DIN ROMÂNIA
1.1 Resursele de apă ale României 3
1.2 Consumul de apă 7
1.3 Calitatea apei potabile 7
1.4 Problematica apei în localitățile rurale 9
1.5 Apa și sanătatea populației 9
1.6 Cadrul de reglementare în domeniul alimentării cu apă 11
Capitolul 2 STUDIU DE CAZ –EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ DIN LOCALITĂȚILE PUTNA ȘI IVĂNCEȘTI, COMUNA BOLOTEȘTI județul, VRANCEA
2.1 Informații generale 13
2.2 Evaluarea impactului 17
2.3 Situatii de risc 31
2.4 Măsuri de reducere a impacturilor adverse semnificative 33
CONCLUZII 
Bibliografie


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit proiect/ politică de dezvoltare asupra mediului, printr-o abordare sistematică, reproductibilă, interdisciplinară, care include studierea alternativelor existente de reducere şi management a impactului
Pe termen scurt, prin EIM se urmărește îmbunătăţirea proiectului din punct de vedere al consideraţiilor legate de mediu; asigurarea că resursele sunt utilizate corespunzător şi eficient; identificarea măsurilor adecvate pentru reducerea impacturilor potenţiale ale proiectului propus;
facilitarea informării decidenţilor, inclusiv stabilirea termenelor şi condiţiilor de mediu pentru implementarea proiectului propus. 
Pe termen lung insă, prin EIM se urmarește: protejarea sănătăţii umane şi a siguranţei; evitarea schimbărilor ireversibile şi a deteriorărilor severe ale mediului; conservarea resurselor valoroase, a zonelor naturale şi a componentelor ecosistemului; întărirea aspectelor sociale ale propunerii de proiect .
Lucrarea intitulată ” Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția ” Extindere rețea alimentare cu apă în localitătile Putna și Ivăncești, județul Vrancea” are drept scop evidenţierea impactului asupra mediului a proiectului de reabilitare si extindere a sistemului public de alimentare cu apă din localitătile menționate. Evaluarea se referă la amplasamentul și zona din jurul obiectivului care pot fi afectate mai ales în etapa de construcție și mai puțin în cea de operare. 
Capitolul 1 IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL APEI ASUPRA CALITĂŢII 
VIEŢII POPULAŢIEI DIN ROMÂNIA
1.1 Situația resurselor de apă din țara noastră
Teritoriul României dispune de toate tipurile de resurse de apă dulce (râuri, lacuri şi din straturile subterane). Cea mai mare resursă de apă dulce provine din Dunăre şi din râurile interioare. Lacurile naturale, deşi numeroase (3450) au o contribuţie nesemnificativă la volumul resurselor de apă ale României. 
Apele interioare sunt cele mai accesibile, mai bine repartizate pe teritoriu şi cu o pondere mare în privinţa valorificării economice. 
Cel mai important parametru ce caracterizează resursele de apă din râuri îl constituie stocul mediu multianual, exprimat fie sub formă de volum scurs, fie sub formă de debit. România este împărţită în 11 bazine hidrografice, conform fig. 1. 
Tabel nr. 1.1 Bazinele hidrografice pe care se elaboreaza Planurile de Management
Nr.crt. 
Bazin hidrografic Suprafata (Km2)
% 
(l/s)
1. Someș - Tisa 22.380
9,43 4364
2. Crișuri
14.860 6,26 11389.9
3. Mureș
28.310 11,93 5265.9
4. Banat
18.393 7,74 5151.98
5. Jiu
16.713 7,05 7898.7
6. Olt
24.050 10,14 15580.6
7. Argeș - Vedea
21.479 9,0 84652.2
8. Ialomița - Buzău 
23. 874 10,05 13649
9. Siret 
28.116 11,85 2555
10. Prut 
20.267 8,53 9156.3
11. Dunare, Delta Dunarii, SH Dobrogea + ape costiere 18.949+1130
7,98
84833.4
TOTAL România + ape costiere 
237.391+ 1130 100 244496.98
Din punct de vedere absolut cel mai mare aport de apă îl are bazinul Siret (224 m3/s, 7083 mil.m3) reprezentând 17% din volumul total al resurselor de apă ale ţării. Urmează Mureşul (186 m3/s, 5870 mil.m3) cu 14% şi Oltul (174 m3/s, 5490 mil.m3) cu 13%, cele trei bazine furnizând, împreună, aproape jumătate din volumul resurselor de apă ale ţării. Există însă şi bazine care deşi au suprafeţe aproape identice, din cauza condiţiilor diferite de altitudine, relief şi climă prezintă resurse total diferite.


Fisiere în arhivă (1):

  • Evaluarea Impactului Asupra Mediului pentru Investitia Extinderea Retelei de Alimentare cu Apa in Localitatile Putna si Ivancesti, Judetul Vrancea.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. - Conf. Dr. Mihaela Vasilescu - Metodologia studiilor de impact
2. -Raport la Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului Reabilitare / înlocuire / extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducţiune, staţii de tratare, rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Buşteni, judet Prahova; 
3. -Petre Abeabioeru, Ion Purdel - Bolotești de la ”Poarta Vrancei”
4. -Documentație Autorizare Sanitară pentru Sistemul de alimentare cu apă al localitaților Putna si Ivancești comuna Bolotești, judetul Vrancea
5. -Dumitru Chiriac, Cristina Humă, Cristina Tudor – Impactul socioeconomic al apei asupra calității vieții populației din România;
6. - Ghidul solicitantului- Axa Prioritară 1 - POS Mediu 
7.http://www.promoafaceri.com/informatii/articole/Mediu+energie/Resursele+de+apa+din+Romania+printre+cele+mai+reduse+din+Europa+cerinta+de+apa+in+scadere-1337
8.file:///D:/facultate/studiu/Apa%20si%20Sanatatea%20in%20zonele%20rurale%20din%20Romania.htm


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!