Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere
Cap. 1. Aspecte teoretice privind evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor
1.1. Evaluarea în contabilitate: concept, principii, baze de evaluare
1.1.1. Conceptul de evaluare
1.1.2. Principiile evaluării în contabilitate
1.1.3. Bazele de evaluare în contabilitate
1.2. Formele de evaluare în contabilitate
1.2.1. Evaluarea la intrare
1.2.2. Evaluarea la inventariere
1.2.3. Evaluarea la inchiderea exerciţiului
1.2.4. Evaluarea la ieşire
1.3. Particularităţi privind evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor
1.3.1. Evaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale
1.3.2. Evaluarea imobilizărilor financiare
1.3.3. Evaluarea stocurilor
1.3.4. Evaluarea creanţelor
1.3.5. Evaluarea elementelor de trezorerie
Cap. 2. Prezentarea S.C. Eurolil S.R.L., Tîrgu Neamț 
2.1. Scurt istoric, obiectul de activitate și activele societății
2.2. Structura organizatorică şi funcţională
2.3. Compartimentul financiar contabil în structura organizatorică a S.C. Eurolil S.R.L., Tîrgu Neamț
Cap. 3. Studiu de caz privind evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor la S.C. Eurolil S.R.L., Tîrgu Neamț
3.1. Documente justificative privind activele
3.2. Evaluarea elementelor de natura activelor la S.C. Eurolil S.R.L.
Cap. 4. Aplicație informatică privind evaluarea stocurilor la ieșirea din entitate
Concluzii
Bibliografie
Anexe


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Această lucrare reprezintă o modalitate de prezentare concretă a aspectelor teoretice și practice pe care le ridică evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor, în concordanță cu actualele reglementări contabile, atât românești cât și internaționale.
Primul capitol al acestei lucrări tratează aspectele teoretice privind evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor: concepte de evaluare, principii de evaluare, baze de evaluare, forme de evaluare, precum și particularități privind evaluarea diferitelor categorii ale activelor.
Cel de-al doilea capitol cuprinde descrierea S.C. Eurolil S.R.L. cu scurt istoric, obiect de activitate, activele societății, structura organizatorică și funcțională a societății și compartimentul financiar contabil al societății. Acest capitol reprezintă un precursor al studiului de caz efectuat la S.C. Eurolil S.R.L., Tîrgu Neamț în cel de-am treilea capitol. Studiul de caz cuprinde evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor: imobilizări corporale și necorporale, stocuri, creanțe , investiții financiare, în toate cele patru momente ale inventarierii: la intrarea în patrimoniu, la ieșirea din patrimoniu, la inventariere și la închiderea exercițiului financiar.
Capitolul al patrulea al prezentei lucrări este reprezentat de partea informatică, unde s-a realizat crearea unui program informatic realizat în Visual Basic, privind evaluarea la ieșirea din entitate a stocurilor, prin cele trei metode CMP, FIFO și LIFO.
Această lucrare de licență a fost elaborată în urma unui lung studiu bibliografic și se încheie cu concluziile pe care le-am tras în urma elaborării lucrării de licență, bibliografia utilizata pentru elaborarea lucrării și anexele ce vin să completeze lucrarea de licență elaborată.
Cap. 1. Aspecte teoretice privind evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor
1.1. Evaluarea în contabilitate: concept, principii, baze de evaluare
1.1.1. Conceptul de evaluare
Prin evaluarea, în sens general, se întelege cuantificarea şi exprimarea în unităţi monetare a mărimii elementelor patrimoniale (elementelor de natura activului şi elemente de natura pasivului) precum şi a operaţiilor economice şi financiare, cu modificările ce au intervenit în masa patrimoniului. 
În contabilitate se măsoară şi înregistrază cu ajutorul unităţilor monetare elementele patrimoniale şi operaţiile ce modifică masa patrimoniului. Unitatea monetară se identifică cu banii având drept rol măsurarea valorii, ce conduce la omogenizarea masei patrimoniului, cerându-se posibilitatea centralizării şi sistematizării informaţiilor (datelor) contabile.
Măsurarea valorii cu ajutorul banilor se realizează prin semnul monetar propriu fiecărei ţări: - ca exemplu leul fiind semnul corespunzător României, sau a unui grup de ţări: - ca exemplu euro pentru Uniunea Europeană.
Valoarea determinată în bani a elementelor patrioniale, se calculează după relaţia:
Valoare exprimată în etalon monetar (unităţi monetare) 
= Mărimea de evaluat exprimată în talon natural (unităţi fizice) sau în etalon muncă 
x Preţ/cost/tarif unitar
Preţul/tariful reprezintă valoarea exprimată în unităţi monetare necesare pentru a vinde/achiziţiona o marfă sau un serviciu, la un moment dat, într-un anumit loc, luându-se în calcul şi calitatea prevăzută a celei/celui ce reprezintă obiectul transferului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Evaluarea in Contabilitate a Elementelor de Natura Activelor - Studiu de Caz la SC Eurolil SRL.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!