Evaluarea Riscurilor pentru Securitate si Sanatate in Munca la SC Mobiter Prest SRL Novaci

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE.3
CAPITOLUL 1: PREZENTAREA GENERALA A S.C. MOBITER PREST S.R.L.NOVACI.5
CAPITOLUL 2: METODA I.N.C.D.P.M. BUCURESTI DE EVALUARE A RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA.8
2.1.Premise teoretice.8
2.1.1.Relatia risc - securitate.8
2.1.2.Notiunea de risc acceptabil.9
2.1.3.Determinarea coordonatelor riscului.11
2.2.Descrierea metodei.19
2.2.1.Scop si finalitate.19
2.2.2.Principiul metodei.20
2.2.3.Utilizatorii potentiali.20
2.2.4.Etapele metodei.20
2.2.5.Instrumentele de lucru utilizate.21
2.3.Aplicarea metodei.23
2.3.1.Procedura de lucru.23
2.3.2.Conditiile de aplicare.26
2.3.3.Consideratii privind utilizarea tehnicii de calcul automate in aplicarea metodei si gestiunea computerizata a riscurilor.27
CAPITOLUL 3: EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA LA S.C. MOBITER PREST S.R.L. NOVACI.29
3.1.Locul de munca: Tamplar - masini pentru debitat, gaurit si finisat lemn.30
3.1.1.Procesul de munca.31
3.1.2.Elementele componente ale sistemului de munca evaluat.31
3.1.3.Factorii de risc identificati.33
3.1.4.Fisa de evaluare a locului de munca.35
3.1.5.Fisa de masuri propuse.40
3.1.6.Interpretarea rezultatelor evaluarii.43
3.2.Locul de munca: Tamplar - pulverizare lacuri si vopsele.46
3.2.1.Procesul de munca.47
3.2.2.Elementele componente ale sistemului de munca evaluat.47
3.2.3.Factorii de risc identificati.48
3.2.4.Fisa de evaluare a locului de munca.50
3.2.5.Fisa de masuri propuse.55
3.2.6.Interpretarea rezultatelor evaluarii.58
3.3.Locul de munca: Muncitor necalificat - activitati de tamplarie si manipulare.60
3.3.1.Procesul de munca.61
3.3.2.Elementele componente ale sistemului de munca evaluat.61
3.3.3.Factorii de risc identificati.62
3.3.4.Fisa de evaluare a locului de munca.64
3.3.5.Fisa de masuri propuse.69
3.3.6.Interpretarea rezultatelor evaluarii.72
CAPITOLUL 4: PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE.74
CAPITOLUL 5: CONCLUZII SI OBSERVATII.86
BIBLIOGRAFIE.89
Anexa 1: Lista de identificare a factorilor de risc.90
Anexa 2: Lista de consecinte posibile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman.94 
Anexa 3: Scala de cotare a gravitatii si probabilitatii consecintelor actiunii factorilor de risc
asupra organismului uman.96
Anexa 4: Grila de evaluare a riscurilor combinatie intre gravitatea consecintelor si probabilitatea
producerii lor.97
Anexa 5: Scala de incadrare a nivelurilor de risc/securitate.98
Anexa 6: Fisa de evaluare a locului de munca.99
Anexa 7: Fisa de masuri propuse.100
Anexa 8: Ordinea ierarhica a masurilor de prevenire.101


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Punctul de plecare in optimizarea activitatii de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale intr-un sistem il constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv.
Indiferent ca este vorba de un loc de munca, un atelier sau o intreprindere, o asemenea analiza permite ierarhizarea riscurilor in functie de dimensiunea lor si alocarea eficienta a resurselor pentru masurile prioritare.
Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat si cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinatiei dintre doi parametri: gravitatea si frecventa consecintei maxime posibile asupra organismului uman. Se obtin astfel niveluri de risc partiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru intregul sistem analizat.
Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca contine urmatoarele prevederi care vizeaza obligativitatea evaluarii riscurilor:
o angajatorul are obligatia ,,sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca" (art. 7, alin. 4, lit. a); 
o angajatorul are obligatia ,,sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice" (art. 12, alin. 1, lit. a).
De asemenea, prin prevederile art. 13, lit. b, Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca stabileste faptul ca, pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia ,,sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii".
In conformitate cu prevederile art. 15, alin. 1, pct. 1 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, prima dintre activitatile de prevenire si protectie desfasurate in cadrul intreprinderii si/sau unitatii este reprezentata de ,,identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru".
Pentru facilitarea indeplinirii obligatiilor legale ale angajatorilor in domeniul evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala au fost concepute si sunt utilizate in prezent un numar relativ mare de metode.
Din multitudinea de metode utilizate pe plan mondial si national pentru evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, in cadrul acestei lucrari de disertatie s-a optat pentru utilizarea metodei elaborate de I.N.C.D.P.M. Bucuresti. Aceasta metoda a fost avizata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in anul 1993, reavizata in 1996, editata in 1998 si reeditata in 2002.
Metoda elaborata de I.N.C.D.P.M. Bucuresti face parte din categoria metodelor analitice, semicantitative si consta, in esenta, in identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat (loc de munca) cu ajutorul unor liste de control prestabilite si cuantificarea dimensiunii riscului pentru fiecare factor de risc in parte, pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxime previzibile. Nivelul de risc global, pe loc de munca, se determina ca medie ponderata a nivelurilor de risc partiale, astfel incat compensarile sa fie minime. Nivelul de securitate rezulta indirect, fiind invers proportional cu nivelul de risc.
Aplicarea metodei se finalizeaza cu doua documente centralizatoare pentru fiecare loc de munca: fisa de evaluare a riscurilor si fisa de masuri propuse.
In prima fisa se inscriu factorii de risc identificati, parametrii de cuantificare ai acestora, consecinta maxima previzibila, clasele de gravitate si frecventa, nivelul de risc pentru fiecare factor de risc in parte si nivelul de risc global pe loc de munca.
Fisa a doua contine masurile tehnice si organizatorice necesare pentru combaterea actiunii fiecarui factor de risc de la locul de munca evaluat, ierarhizate in functie de nivelurile de risc, incepand cu nivelurile foarte mari (7, 6, 5, 4,.). Prin aplicarea acestor masuri locul de munca trece de la un nivel de risc superior la niveluri inferioare.
In prima parte a lucrarii de disertatie este prezentata o descriere detaliata a metodei elaborate de I.N.C.D.P.M. Bucuresti (finalitate, principiu, utilizatori, etape, mod de aplicare, procedura de lucru si conditii de aplicare), precum si a instrumentelor de lucru (lista de identificare a factorilor de risc, lista de consecinte, scala de cotare a gravitatii si a frecventei, grila de incadrare a nivelurilor de risc etc.).
Partea a doua a lucrarii de disertatie este dedicata prezentarii modului concret de utilizare a metodei elaborate de I.N.C.D.P.M. Bucuresti pentru evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca la S.C. MOBITER PREST S.R.L. Novaci si intocmirii, pe aceasta baza, a planului de prevenire si protectie.
CAPITOLUL 1
PREZENTAREA GENERALA A
S.C. MOBITER PREST S.R.L. NOVACI
Datele de identificare ale societatii sunt urmatoarele:
1. Denumirea societatii: S.C. MOBITER PREST S.R.L.;
2. Forma de proprietate: privata (societate cu raspundere limitata);
3. Sediul social: str. Ocolului, nr. 33, Novaci, Gorj;
4. Tel.: 0767661618; 
5. E-mail: cosorr@yahoo.com;
6. Obiectul de activitate (codul CAEN): 3109 - Fabricarea de mobila n.c.a.;
7. Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J18/771/2007;
8. Cod Unic de Inregistrare: 22425614;
9. Numarul total de angajati: 59.
Procesul de munca are drept scop realizarea de articole de mic mobilier pentru copii: paturi, 
tarcuri, mese pentru infasat, cadre pentru cada, gratare pentru pat etc.
Mobilierul este confectionat din cherestea de fag, placaj, MDF sau HDF. 
Activitatea de productie este organizata in flux tehnologic si cuprinde urmatoarele etape:
- aprovizionarea si depozitarea materiilor prime;
- uscarea materialului lemnos;
- prelucrarea mecanica de baza a materiei prime in vederea obtinerii subansamblurilor produselor finite;
- finisarea subansamblurilor produselor finite;
- asamblarea produselor finite;
- ambalarea produselor;
- depozitarea produselor finite;
- livrarea produselor finite.


Fisiere in arhiva (10):

  • anexe.doc
  • bibliografie.doc
  • capitol-1.doc
  • capitol-2.doc
  • capitol-3.doc
  • capitol-4.doc
  • capitol-5.doc
  • coperta-2.doc
  • cuprins.doc
  • introducere.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. Babut, G., Moraru, R., Protectia muncii, Editura Universitas, Petrosani, 1999.
2. Babut, G., Moraru, R., Evaluarea riscurilor: transpunerea cerintelor Directivei 89/391/CEE in legislatiile statelor membre ale Uniunii Europene, Editura Universitas, Petrosani, 2009.
3. Darabont, Al., Pece, St., Protectia muncii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.
4. Darabont, Al., Pece, St., Dascalescu, A., Managementul securitatii si sanatatii in munca (vol. I si II), Editura AGIR, Bucuresti, 2001.
5. Darabont, Al., Darabont, D., Constantin, G., Darabont, D., Evaluarea calitatii de securitate a echipamentelor tehnice, Editura AGIR, Bucuresti, 2001.
6. Moraru, R., Babut, G., Analiza de risc, Editura Universitas, Petrosani, 2000.
7. Moraru, R., Babut, G., Matei, I., Ghid pentru evaluarea riscurilor profesionale, Editura Focus, Petrosani, 2002.
8. Moraru, R., Babut, G., Managementul riscurilor: abordare globala - concepte, principii si structura, Editura Universitas, Petrosani, 2009.
9. Pece, St., Metode de analiza apriorica a riscurilor profesionale, I.N.I.D., Bucuresti, 1993.
10. Pece, St., Metoda de evaluare a securitatii muncii la nivelul microsistemelor (loc de munca), Risc si securitate in munca, I.C.S.P.M. Bucuresti, nr. 3-4/1994.
11. Pece, St., Dascalescu, A., Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca, M.M.P.S.-I.C.S.P.M. Bucuresti, 1998.
12. Pece, St., Dascalescu, A. s.a., Securitate si sanatate in munca - Dictionar explicativ, Editura GENICOD, Bucuresti, 2001.
13. Pece, St., Evaluarea riscurilor in sistemul om-masina, Editura Atlas Press, Bucuresti, 2003.
14. * * *, Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646/26.07.2006.
15. * * *, H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882/30.10.2006.
16. * * *, SR EN ISO 14121-1: 2008 - Securitatea masinilor. Aprecierea riscului. Partea 1: Principii, Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO), Bucuresti, 2008.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!