Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale

Cuprins licență Cum descarc?

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. CONTABILITATEA STOCURILOR DE MATERII PRIME, MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR 
1.1. Conţinutul şi structura stocurilor 5
1.2. Obiectivele şi factorii organizării contabilităţii stocurilor 6
1.3. Evaluarea stocurilor 9
CAPITOLUL II. ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CONTABIL AL STOCURILOR PE EXEMPLUL SC BIT TRADE SRL 
2.1. Organizarea contabilităţii analitice a stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi obiecte de inventar 
18
2.2. Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor de materii prime, materiale şi obiecte de inventar 
22
2.3. Contabilitatea materiilor prime şi a materialelor consumabile 30
2.4. Contabilitatea obiectelor de inventar 39
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 46
BIBLIOGRAFIE 48


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar (sau mai ales) socială a unei societăţi. În ţara noastră contabilitatea reprezintă o provocare datorită deselor schimbări şi ambiguităţi prezente în mediul legislativ, precum şi a tendinţei de armonizare cu sistemul contabil european; contabilitatea trebuie să se adapteze mediului de afaceri tot mai dinamic, să răspundă unor provocări din ce în ce mai incitante cum ar fi: pieţele financiare în dezvoltare, instrumente financiare noi, mişcarea rapidă a capitalurilor etc. “Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui să o folosească în gospodăria sa”.
Încă de la apariţia ei ca ştiinţă, contabilitatea a fost legată de constituirea, gestionarea şi utilizarea eficientă a patrimoniului, fiind disciplina care pune la dispoziţia conducerii firmei atât date cât şi informaţii operative privind starea şi gestionarea patrimoniului.
Scopul tezei Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o prezentare cât mai detaliată a stocurilor de materii prime, materiale şi obiecte de inventar, precum şi contabilitatea acestora. 
Sarcinile lucrării au rezultat dn scopul determinat:
- Analiza conţinutului şi structura stocurilor;
- Studierea obiectivelor şi factorii contabilităţii stocurilor;
- Organizarea contabilităţii analitice a stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi obiecte de inventor;
- Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor de materii prime, materiale şi obiecte de inventor;
- Contabilitatea materiilor prime şi a materialelor consumabile;
- Contabilitatea obiectelor de inventor.
Lucrarea este elaborată pe baza prevederilor Legii contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii contabilităţii, a Planului de conturi general şi normelor de utilizare a acestuia, a legislaţiei în vigoare până la data elaborării ei, a unor lucrări de specialitate din ţară şi străinătate.
Suportul metodologic al lucrării este dat de informaţiile furnizate de materialul bibliografic care face parte din prezenta lucrare, cei fai listaţi savanţi au fost : Bălănescu R., Bălăşescu F., Epuran M., Bădăiţă V., Moşteanu T., Pătruţ V., Petrescu S., Popescu G., Răileanu V., Sasu H., Ţâţu L.
În cadrul elementelor patrimoniale ale unei societăţi un rol important îl au activele circulante materiale din cadrul cărora fac parte şi stocurile, adică acele materiale deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, în curs de producţie în vederea vânzării în aceleaşi condiţii ca mai sus sau sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii. Această importanţă este dată de faptul că o unitate de producţie nu poate funcţiona fără existenţa stocurilor. O firmă care are ca obiect principal de activitate producţia trebuie să deţină suficiente stocuri (materii prime, materiale, etc.) astfel încât procesul de producţie să aibă continuitate. În acelaşi timp, structura şi mărimea stocurilor trebuie stabilită judicios, astfel încât să nu existe lipsuri dintr-o anumită materie primă sau din contră, să existe supra stocuri din alte materii prime. Pe de altă parte, aceste stocuri aprovizionate în exces se pot degrada sau altera ca urmare a depozitării necorespunzătoare sau ca urmare a influenţelor factorilor de mediu, mai ales în industria alimentară.
În concluzie, gestionarea stocurilor reprezintă o latură importantă în buna desfăşurare a activităţii unei firme şi acesta este motivul pentru care am ales această temă.
Structura tezei Lucrarea este structurată în 2 capitole astfel: primul capitol abordează contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale şi obiecte de iunventar, iar cel de-al doilea descrie organizarea sistemului informaţional contabil al stocurilor.
CAPITOLUL I. CONTABILITATEA STOCURILOR DE MATERII PRIME, MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR
1.1. Conţinutul şi structura stocurilor
Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia când au starea de marfă sau produse rezultate din prelucrare, precum şi producţia în curs de execuţie.
Stocurile, sub aspectul gestionării, se pot grupa în stocuri şi producţia în curs de execuţie, ambele fiind considerate active circulante materiale. Comisia Internaţională a Standardelor Contabile (I.A.S.C.), în norma de contabilitate IAS 2 „Stocurile” aplicată începând cu 1.01.1976 şi revizuită în anul 1993 defineşte stocurile ca fiind un element de activ, iar costul de achiziţie al acestora cuprinde preţul de cumpărare, taxele vamale şi alte taxe nerecuperabile, cheltuieli de transport-aprovizionare. Stocurile pot fi [30, p.68]:
- Bunuri achiziţionate în scopul revânzării ( marfa cumpărată de un comerciant cu amănuntul şi destinată revânzării) sau orice altă achiziţie având acest scop;
- Bunuri finite sau în curs de execuţie fabricate de întreprindere;
- Materii prime, materiale, utilităţi ce urmează a fi folosite în procesul de producţie;
- Costul serviciului pentru care întreprinderea nu a recunoscut încă venitul aferent, în cazul prestărilor de servicii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Evaluarea si Contabilitatea Stocurilor de Materiale.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!