Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE . 2
CAPITOLUL 1. CONCEPTE PRIVIND EVALUAREA ÎNTREPRINDERII ... 3
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII .. 8
CAPITALUL 3. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ... 13
3.1. Analiza bilanțului contabil .. 13
3.2. Analiza contului de profit și pierdere . 15
3.4. Analiza lichidității ... 16
3.5. Analiza solvabilității ... 17
3.6.Analiza stabilității financiare ... 17
3.7.Analiza indicatorilor de gestiune 19
3.8.Analiza rentabilității 19
CAPITOLUL 4. EVALAUREA SOCIETĂȚII .. 21
4.1. Metoda DCF (Discounted Cash Flow) . 21
4.2. Metoda valorii economice actualizate (EVA) . 24
CONCLUZII . 27
BIBLIOGRAFIE 28
ANEXE 30


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Conform lui Maczynska, evaluarea unei companii necesită aplicarea unor cunoștințe vaste din diferite domenii ale științei. Necesitatea evaluării unei firme a apărut odată cu dezvoltarea economică, aceasta devenind necesară vânzării, cumpărării, fuziunilor, achizițiilor etc. Conform lui Van de Schootbrugge și Wong, evaluarea este determinată de situația economică a țării, strategia de dezvoltare a companiei, matura și modul de utilizare a activelor deținute, atractivitatea pieței, resursele umane. Așadar, putem concluziona ca evaluarea companiei reprezintă un proces prin care se estimează prețul activelor și beneficiilor obținute de o companie în urma unei gestionări eficiente a acestora.
Scopul acestei lucrări este de a evalua compania Impact SA. Lucrarea va fi împărțită în 2 părți principale: o parte teoretică și o parte practică. În prima partea, va fi prezentat cadrul teoretic al evaluării unei companii. În această parte, vor fi descrise principalele metode de evaluare, importanța lor în procesul de evaluare. Pentru a desfășura procesul de evaluare, am ales metode și anume metoda Discound Cash-Flow și metoda valorii economice adăugate. Aceste metode vor fi descrise în detaliu în partea teoretică a lucrării. Voi efectua și o analiză financiară a întreprinderii. În urma analizei financiare, vor putea fi estimați principalii indicatori financiari care mă vor ajuta pentru previziunea veniturilor și a cheltuielilor pentru perioada 2022-2026. În pasul următor, voi putea efectua calcule necesare pentru a afla valoarea întreprinderii. În final, voi discuta rezultatele.
CAPITOLUL 1. CONCEPTE PRIVIND EVALUAREA ÎNTREPRINDERII
Conform OG 24/2011, evaluarea reprezintă „activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activități și cu deontologia profesională de un evaluator autorizat”.
Valoarea unei companii reprezintă o măsură foarte importată a eficacității și eficienței acțiunilor realizate de aceasta. Potrivit lui Miciula, există cinci funcții de evaluare și anume: funcția de consiliere (luarea deciziilor) care asigură necesarul de informații despre valoarea companiei în raport cu executarea anumitor tranzacții, funcția argumentativă (de justificare) care are rol în selectarea argumentelor necesare în negociere, funcția de mediere (de negociere) care are în vedere opiniile părților care participă la tranzacție, funcția de securitate care oferă informații necesare în scopul protejării împotriva litigiilor apărute în legătura cu valoarea companiei și funcția de informare care are rol de a furniza informații destinate investitorilor, băncilor, partenerilor comerciali, clienților etc.
Conform lui Engel și Keilbach, factorii care influențează selectarea metodei de evaluare sunt: obiectul de evaluare, tipul companiei, starea economică a companiei, tipul și numărul activelor, perspectivele de funcționare și dezvoltare ale companiei etc.
Conform lui Zwolak, caracteristicele unei evaluări corecte sunt:
- Actualizarea datelor
- Luarea în considerare a mai multor metode de evaluare
- Luarea în considerare a tuturor informațiilor relevante
- Luarea în considerare a factorilor de risc și a previziunilor de dezvoltare ale companiei
Evaluarea poate fi utilizată pentru următoarele scopuri:
1. Operațiuni de cumpărare și vânzare a companiei:
2. Bursa de Valori pentru a compara valoarea obținută cu prețul acțiunii pe piața de valori și pentru a decide dacă se vinde, se cumpără sau se dețin acțiunile
3. Oferte publice pentru a justifica prețul la care sunt oferite anumite acțiuni publicului
4. Moșteniri și testamente pentru a compara valoarea acțiunilor cu cea a activelor
5.Scheme de compensare bazate pe crearea de valoarea pentru cuantificarea creării de valoare
6. Identificarea factorilor de valoare
7. Decizii strategice legate de continuarea sau nu a activității unei companii
8. Planificare strategică


Fisiere în arhivă (2):

  • Evaluarea unei intreprinderi cotate pe piata de capital.pdf
  • prezentare.pptx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. A. Damodaran, Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory and Evidence (2006)
2. E. Kislingerova, T. Krabec, Valuation methods for the advanced. A deeper look at selected issues. Politickî Ekonomie, 61(3), 439-444 (2013)
3. J. Vrbka, P. Suler, J. Horak, Analysis of companies operating in the construction industry in the Czech Republic based on Kohonen networks - identification of leaders in the field. Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019) (2019)
4. K. Aljifri, H. I. Ahmad, Choosing valuation models in the UAE. Lecture Notes in Information Systems and Organisation, (2019)
5. M. Marik, P. Marikova, Capital structure - the problem of income business valuation. Journal of Economics, (2015)
6. M. Zyla, The APV Method: Is it Better Than The DCF? (2002)
7. N. Rhaiem, S. Ben, & A. B. Mabrouk, Estimation of Capital Asset Pricing Model at Different Time Scales. The International Journal of Applied Economics and Finance , (2007)
8. R. Nyvltova, P. Marinic, Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy [Financial management of a company: Modern methods and trends]. Prague: Grada Publishing (2010)
9. R.A. Brealey, S.C. Myers, & F. Allen, Principles of Corporate Finance (8th Edition ed.). McGraw-Hill (2006)
10. S. Behera, Does the EVA valuation model explain the market value of equity better under changing required return than constant required return? Financial Innovation, (2020)
11. T. Luehrman, What’s It Worth? Harvard Business Review (1997)
12. T. Luehrman, Using APV: A Better Tool for Valuing Operations. Harvard Business Review (1997)
13. E. Maczynska, Valuation of Companies; The Association of Accountants in Poland: Warsaw, Poland (2005)
14. D. Engel, M. Keilbach, Firm-level implication of early stage venture capital investment: An empirical investigation. J. Empir. Financ (2007)
29
15. I. Miciuła, Współczesna metodyka wyceny przedsi ˛ebiorstw i jej wyzwania w przyszło´sci (Contemporary corporate valuation methodology and its challenges in the future). Acta Univ. Lodz. Folia Oecon (2014)
Site-uri web:
https://www.impactsa.ro/


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!