Evoluția Marketingului și Avantajele Adoptării Acestuia în Biblioteci

Extras din licență

Introducere
Termenul de marketing și-a facut apariția în instituțiile culturale în urmă cu 20 de ani.
Specialiștii în economie demonstrează prin studiile efectuate evoluția marketingului, de la focusarea pe produs și pe vânzare, la determinarea necesităților și preferințelor consumatorului.
Activitatea de marketing este astăzi centrată pe satisfacerea utilizatorilor, iar instituțiile culturale se asigură că prin serviciile implementate reușesc să își atingă obiectivele.
Lucrarea de față urmărește cronologic evoluția marketingului și avantajele adoptării acestuia în biblioteci. Oferă exemple ale strategiilor de marketing adoptate atât de bibliotecile din afara țării cât și cele românești și analizând în ultimul capitol strategiile de marketing adoptate în cadrul Bibliotecii Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București și efectele implementării acestora
Lucrarea de față este structurată pe 3 capitole după cum urmează:
În capitolul 1, intitulat „Marketingul de la opțiune la necesitate” este prezentat un scurt istoric al conceptului de marketing și influența lui asupra comportamentului consumatorului. Definițiile prezentate înfățișează atât asemănările cât și deosebirile punctelor de vedere ale specialiștilor în domeniu. Sunt prezentate de asemenea și ultimele inovații din domeniul tehnologic care ne demonstrează utilitatea, importanța și eficacitatea marketingului în secolul vitezei. 
Capitolul 2 „Marketingul în structurile infodocumentare” se deschide cu istoricul marketingului în biblioteci, completat cu diverse strategii de marketing folosite atât de bibliotecile din afara tării cât și cele românești. Capitolul oferă o scurtă comparație a bibliotecilor românești cu cele străine, pe baza strategiilor de marketing implementate și influența acestora asupra comportamentului utilizatorilor.
Capitolul 3 „Strategii de marketing în UMF Carol Davila București” urmărește procesul de creare și implementare a strategiilor de marketing în cadrul Bibliotecii Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, pornind de la analiza situației curente și al gradului de satisfacere al utilizatorilor privit din perspectiva acestora și urmărind apoi efectele implementării schimbării.
În 2007 Linda Berube, managerul regional al bibliotecilor din estul Statelor Unite ale Americii spunea că „înainte aveam o nişă, dar odată cu dezvoltarea web-ului această nişă s-a micşorat considerabil, existând oameni, companii care ne pot face treaba, o pot face mai repede, - poate şi mai bine.” 
Pornind de la acest îndemn Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București își dorește să rămână în continuare sursa principală de onținere a informației științifice și un partener în procesul de cercetare.
1. Marketingul de la optiune la necesitate 
1.1 Scurt istoric al marketingului
În funcție de modul de abordare și de noile viziuni asupra părților componente ale unei acțiuni de marketing, definițiile aduse acestui termen sunt variate și într-o continuă adaptare la noile realități ale mediului economic și tehnologic.
Ideile care au stat la baza formării conceptului de marketing se conturează încă din secolele XVII-XVIII, pe fondul dezvoltării comerțului mondial. „Le parfait negociant” care îi aparține lui Jaques Savari este una dintre primele lucrări care fundamentează marketingul internațional, acesta abordând problema evoluțiilor sociologice și nevoia adaptării la cerințele consumatorului. 
În această perioadă se dezvoltă teoria avantajului absolut a lui Adam Smith, iar doua secole mai târziu, teoria avantajului comparativ, a lui David Ricardo. Ambele aduc dovezi dezvoltării comerțului și, implicit, marketingului. Prima teorie menționată, susține că o țară ar trebui să se axeze pe unul dintre domeniile în care producția este absolut superioară în raport cu alte țări și să dezvolte importul în domeniile în care producția este slabă, iar cea de-a doua menționează că nu este necesar ca o țară să producă toate bunurile de care are nevoie ci mai degrabă să dezvolte comerțul cu alte țări și să se axeze pe dezvoltarea specializării activităților .
Teoriile lui Adam Smith și ale lui David Ricardo pot fi considerate drept strategii de marketing, care doresc să sporească șansele producătorilor de a avea succes. Observăm astfel, că dezvoltarea conceptului de marketing este strâns legată de dezvoltarea comerțului. Datorită dezvoltării acestuia, producătorii sunt nevoiți să gândească diverse strategii pentru a ieși în câștig. Trebuie subliniat că toate teoriile acelei perioade se centrează asupra ideii de a vinde un produs și nu pe aceea de a vinde produse create în funcție de anumite tipuri de clienți.


Fisiere în arhivă (1):

  • Evolutia Marketingului si Avantajele Adoptarii Acestuia in Biblioteci.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

ENACHE, I. Marketingul în structurile infodocumentare. Ed. Universitatii, 2006.
ENACHE, I. Economia structurilor infodocumentare. Ed. Universitatii, 2011.
KOTLER, Philip. Principiile marketingului. Teora, 2008. 
KOTLER, Philip. Managementul markentingului. Teora, 2008. 
KOTLER, Philip; JAIN, Dipak; MAESINCEE, Suvit. Marketingul în era digitala. Meteor Pess, 2009
MOLDOVEANU, Maria; IOAN-FRANC, Valeriu. Marketing şi cultură. Bucureşti: Editura Expert, 1997
STANCIU, Sica. Introducere în marketingul organizaţiilor non-profit. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 1999
Webografie
Articole
ENACHE, Ionel. Marketingul in biblioteca [online] [21.04.2012] Available from: http://ebooks.unibuc.ro/filologie/enache-market/1.htm
GIDDENS, Anthony. Sociologie [online] [05.05.2012] Available from: http://www.scribd.com/doc/27538225/20/TEORIA-SOCIOLOGICA
PORUMBEANU, Luciana-Octavia. Aspecte referitoare la marketingul serviciilor de biblioteca [online] [29.05.2012] Available from: http://ebooks.unibuc.ro/filologie/octavia/2.htm
PORTER, M. E. What is a strategy? Harvard Business Review [online] [05.05.2012] Available from: http://maaw.info/ArticleSummaries/ArtSumPorter96.htm
MEZEY, Matthew. Use the new tools – or be overtaken. [online][20.04.2012]
Available from :
http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/archive2007/june/LISreportMatthew.htm
SICA, Stanciu. Comportamentul consumatorului [online] [05.05.2012] Available from: http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/sica/5.htm
SICA, Stanciu. Bazele generale ale marketingului [online] [05.05.2012] Available from: http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/sica/5.htm
A brief history of the last ten years of digital marketing [online][20.05.2012]
Available from: http://www.ymarketing.com/blog/bid/105227/A-Brief-History-Of-The-Last-Ten-Years-Of-Digital-Marketing


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!