Expertiza Contabilă

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 4
Capitolul I
Organizarea şi desfăşurarea activităţii experţilor contabili 6
1.1. Profesiunea de expert contabil 6
1.1.1. Concepte 6
1.1.2. Accesul la profesia de expert contabil 6
1.1.3. Modul de exercitare a profesiei de expert contabil 13
1.1.3.1 Exercitarea profesiei individual ori în societăţi comerciale de profil 13
1.1.3.2. Înscrierea în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România 16
1.1.4. Conduita etică şi profesională a experţilor contabili 18
1.1.5. Răspunderea experţilor contabili 24
1.1.6. Misiunile expertului contabil 26
1.2. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în România- C.E.C.C.A.R. 27
1.2.1. Organizarea şi atribuţiile C.E.C.C.A.R. 28
1.2.2. Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi 31
Capitolul II 
Noţiuni generale privind expertiza contabilă 37
2.1. Conceptul de expertiză contabilă 37
2.2. Trăsăturile expertizei contabile 38
2.3. Tipuri de expertiză contabilă 39
2.3.1. Expertize contabile judiciare 39
2.3.2. Expertize contabile extrajudiciare 41
2.4. Obiectivul de cercetare al expertizei contabile 43
2.5. Obiective ale expertizei în legătură cu constituirea şi funcţionarea societăţilor
comerciale 44
Capitolul III
Raportul de expertiză contabilă 52
3.1. Conţinutul raportului de expertiză contabilă 52
3.2. Condiţii de redactare a raportului de expertiză contabilă 54
3.3. Valorificarea raportului de expertiză contabilă 56
3.4. Alte rapoarte din cadrul misiunilor expertului contabil 58
Capitolul IV
Expertiza contabilă în procesul civil şi expertiza contabilă în procesul civil.62
4.1. Expertiza contabilă în procesul civil 62
4.1.1. Procesul civil 62
4.1.2. Expertiza în materie civilă şi comercială 63
4.1.3. Numirea expertului contabil pentru a efectua expertiza contabilă în procesul civil 64
4.1.4. Efectuarea expertizei contabile în procesele civile 67
4.1.5. Onorariul expertului contabil 73
4.2. Expertiza contabilă în materie penală 74
4.2.1. Urmărirea penală 74
4.2.2. Procesul penal, acţiunea civilă şi părţile în procesul penal 77
4.2.3. Expertiza contabilă- mijloc de probă 79
4.2.3.1. Expertiza contabilă în sistemul mijloacelor de probă 79
4.2.3.2. Obiective ale expertizei contabile judiciare în cauze penale 82
4.2.4. Numirea expertului contabil pentru efectuarea expertizei contabile în cauze 
penale 87
4.2.5. Cheltuieli judiciare. Costul expertizei contabile 89
Capitolul V
Programul informatic pentru tipărirea unui raport de expertiză contabilă..92
5.1. Conceptul de sistem informaţional 92
5.2. Descrierea aplicaţiei şi necesitatea utilizării ei 96
Concluzii 101
Bibliografie 102
Anexe 103


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale de fond. Reglementările contabile apărute în această perioadă încearcă să adapteze sistemul contabil la mutaţiile profunde care influenţează contabilitatea internaţională, precum şi la tendinţele europene în domeniu. 
Într-o conjunctură complexă, profesiunea contabilă din România încă îşi caută identitatea. Renăscută în anul 1992 ca asociaşie profesională şi reglementată în anul 1994, într-o atmosferă de entuziasm colectiv, în ultimii ani a cunoscut un fenomen de stagnare a statului său în mediul de afaceri. Această situaţie se datorează, în mare măsură, mediului de tranziţie existent în economia romănească, dar şi profesioniştilor, care trbuie să depăşească mentalităţile cu privire la statutul lor profesional, fiind forţati să activeze într-un mediu economic de tranziţie care limitează piaţa serviciilor contabile. Un rol semnificativ revine şi organismelor profesionale care trebuie să gestioneze corect problemele care apar la fiecare pas pe calea reformei profesiunii contabile.
Începând cu anul 1999, profesiunea contabilă românească este reprezentată de două categorii de profesionişti, pe de o parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, şi, pe de altă parte, auditoarii financiari, fiecare organizaţi în organisme profesionale proprii. În paralel cu această separare, a avut loc şi un fenomen de dispersare a misiunilor lor tradiţionale, prin organizarea acestora în organisme profesionale distincte ( evaluarea, lichidarea şi reorganizarea întreprinderilor, consultanţa fiscală) 
Aderarea ţării noastre la marea familie europeană în anul 2007, a născut o serie de întrebări privind conformitatea reglementărilor profesiunii contabile din Romănia cu cele din Uniunea Europeană. Pentru profesioniştii contabili romăni, aceste schimbări constituie adevărate provocări care solicită, pe de o parte, cunoaşterea şi înţelegerea unor noi concepte, principii şi practici contabili, dar şi un examen al fiecărui profesionist contabil cu privire la capacitatea sa de asimilare şi gradul de adaptabilitate la modificări semnificative într-o perioadă scurtă de timp.
Lucrarea debuteaza cu definirea conceptelor de expert contabil şi expertiza în primele două capitole, cu enunţarea şi explicarea procedurii de dobândire a calităţii de expert contabil, care reprezintă bazele teoretice şi metodologice ale studiului. Astfel sunt prezentate şi modul de exercitare a profesiei de expert contabil, conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi răspunderea acestora, cât şi misiunile experţilor contabili.
În următorul capitol, capitolul III, sunt prezentate conţinutul unui raport de expertiză, condiţiile de redactare a raportului şi nu în ultimul rând, un lucru important, ataşarea a două anexe cu un model de raport de expertiză contabilă judiciară şi un model de raport de expertiză contabilă extrajudiciară.
În capitolul IV lucrarea dezvoltă conceptul de expertiză contabilă, metodologia de efectuare şi valorificare a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare, având în vedere legislaţia şi normele în vigoare la acest moment şi ,pentru a avea o idee mai amplă a ceea ce presupune un raport de expertiză contabilă, am anexat lucrării un raport de expertiză contabilă judiciară.
În ultimul capitol se abordează problematica referitoare la perfecţionarea expertului prin proiectarea şi prezentarea unei aplicaţii informatice privind întocmirea unui raport de expertiză contabilă judiciară.
Asimilarea şi respectarea tuturor rigurilor prezentate în această lucrare de către experţii contabili fac din profesiunea contabilă un partener credibil în viaţa economică.
Lucrarea se încheie cu o redare concisă, selectivă a rezumatului, cu sublinierea contribuţiei acesteia la rezolvarea acestei teme de cercetare.
Experţii contabili sunt chemaţi să contribuie semnificativ la crearea unui climat de încredere între diferiţii protagonişti ai lumii afacerilor şi să ofere asigurări care să crească încrederea în informaţiile financiare. Cine sunt aceşti experţi contabili români, de unde vin, care este statul lor, şi mai ales ce trebuie să facă pentru a-şi contura viitorul, sunt câteva întrebări la care lucrarea de faţă încearcă să găsească răspunsuri.
Capitolul I. Organizarea şi desfăşurarea activităţii experţilor contabili
1.1. Profesiunea de expert contabil
1.1.1. Concepte 
Expertul este persoana care posedă într-o specialitate o competenţă deosebită şi care este numită de un organ de stat sau de părţile interesate spre a fi consultată pentru a-şi da avizul în cazul de neînţelegeri, precum şi în materie de organizare a unei intreprinderi sau instituţii.
Este persoana care are o pregătire superioară intr-o anumită specialitate şi e desemnată de către organele competente să cerceteze o anumită problemă, cauză, dosar şi să se refere în scris asupra situaţiei constatate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Expertiza Contabila.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!