Extinderea Uniunii Europene spre Est

Cuprins licență

Introducere 3
CAPITOLUL I. INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ – EVOLUŢIE ŞI REALITĂŢI 4
1.1. Uniunea Europeană – scurt istoric 4
1.2. Tratatele Uniunii Europene 7
1.3. Instituţiile Uniunii Europene 13
CAPITOLUL II. EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE SPRE EST 22
2.1. Principiile şi criteriile aderării la Uniunea Europeană 22
2.2. Argumente “pro” şi “contra” extinderii în Europa Centrală şi de Est 32
2.3. Costuri şi beneficii ale integrării pentru ţările din această regiune 39
CAPITOLUL III. ROMÂNIA – MEMBRĂ A UNIUNII EUROPENE 46
3.1. Evoluţia relaţiilor României cu Uniunea Europeana 46
3.2. Aderarea României la Uniunea Europeană 48
3.3. Avantaje şi dezavantaje ale integrării României în Uniunea Europeană 55
Concluzii 64
Bibliografie 67


Extras din licență

Introducere
Uniunea Europeană este o organizaţie bine structurată şi complexă de cooperare interstatală, între statele europene. A început în perioada postbelică şi a evoluat încet, dar cu paşi siguri spre ceea ce este astăzi. Integrarea statelor în Uniune s-a realizat paşnic, cu guverne democratice, şi între naţiuni libere care au optat pentru aderare cu liber consimţământ. 
La început concepută ca o organizaţie de cooperare între puţine state, mai precis şase, a evoluat, şi-a lărgit orizontul şi diversificat orientările politice şi economice, cuprinzând astăzi 28 de state membre, iar alte state fiind candidate la aderare.
Cu paşi înceţi, dar siguri, în timp, Uniunea Europeană devine ca un singur stat, ţările membre fiind regiuni ale acestuia, devenind o mare forţă economică pe plan mondial, un stâlp de stabilitate în Europa şi în lume.
România a trecut printr-un proces de aderare, cu evaluări periodice ale forurilor europene competente şi cu sprijinul acordat de Uniunea Europeană a reuşit aderarea în 2007.
Pentru România, comunitatea şi integrarea în Uniunea Europeană aduce pe termen lung o dezvoltare durabilă economic, politic şi social şi totodată ajunge să constituie un partener de încredere pentru investitorii străini.
Pornind de la aceste elemente, am realizat prezenta lucrare, pe care am structurat-o în trei capitole.
În primul capitol, numit „Integrarea Economică Europeană – evoluţie şi realităţi”, am prezentat un scurt istoric al Uniunii Europene (înfiinţare şi evoluţie), am etalat tratatele Uniunii Europene şi, nu în ultimul rând, instituţiile Uniunii Europene cu rolul fiecăreia în parte.
În al doilea capitol, „Extinderea Uniunii Europene spre est”, am etalat principiile şi criteriile aderării la Uniunea Europeană, argumentele „pro” şi „contra” extinderii în Europa Centrală şi de Est, precum şi costurile şi beneficiile integrării pentru ţările din această regiune.
Al treilea capitol, sub numele „România – membră a Uniunii Europene”, tratează evoluţia relaţiilor României cu Uniunea Europeană, aderarea şi nu în ultimul rând, avantajele şi dezavantajele integrării României în Uniunea Europeană.
Uniunea Europeană este o organizaţie bine structurată şi complexă de cooperare interstatală între statele europene. Integrarea interstatală a debutat în perioada postbelică, cuprinzând ţări din toate colţurile lumii, atât dezvoltate, cât şi în curs de dezvoltare. De la o zonă la alta există deosebiri în ceea ce priveşte momentul declanşării procesului de integrare, ritmul evoluţiei sale, formele concrete de manifestare şi, mai ales, performanţele realizate. Fără îndoială, „vitrina publicitară” a integrării interstatale o constituie Uniunea Europeană de astăzi care reuneşte un număr de 28 de state membre. 
CAPITOLUL I
INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ – EVOLUŢIE ŞI REALITĂŢI
1.1. Uniunea Europeană – scurt istoric
Odată cu încheierea celui de-al Doilea Război Mondial care a avut urmări devastatoare, toată Europa fiind în ruine, a apărut o puternică voinţă politică de apropiere şi colaborare între state. O mică uniune interstatală apare încă din 1948 numită Benelux şi care era compusă din Belgia, Olanda şi Luxemburg. Am putea spune că o primă piatră de temelie a Europei unite o pune Robert Schuman, pe atunci ministru francez al afacerilor externe, cu declaraţia sa din 9 mai 1950 care rămâne istorică; el spunea că „Europa nu se va face dintr-o dată printr-o construcţie de ansamblu, ci prin realizări concrete la baza cărora trebuie să stea solidaritatea..., inteligenţa şi capacitatea creatoare a europenilor vor putea fi mai bine valorificate dacă naţiunile continentului vor acţiona împreună.” 
Contradicţii şi divergenţe au existat întotdeauna între diferitele ţări ale continentului european, de aceea Jean Monnet, om de afaceri şi economist, fost acţionar în mişcarea de rezistenţă împotriva nazismului, propunea în 1950 lui Robert Schuman şi cancelarului german Konrad Adenauer înfiinţarea unei „Comunităţi a Cărbunelui şi Oţelului” care aducea şi Germania din nou în sfera colaborării occidentale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Extinderea Uniunii Europene spre Est.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Andresan-Grigoriu Beatrice, Stefan Tudorel Tratatele Uniunii Europene (Actualizat 2011), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011
2. Apetrei Alice Mariana, Drepturile omului in Uniunea Europeana, Editura Lumen, Iasi, 2010
3. Arvatu Cristina (coord.), Romania si Uniunea Europeana. Cronologie istorica, Editura Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale, Bucuresti, 2004
4. Bache I., George S. Politica în Uniunea Europeană, Chişinău, 2009
5. Balassa B European Economic Integration, Amsterdam, North Holland, 2008
6. Berinde Mihai, Adriana Giurgiu Aderarea României la Uniunea Europeană, Editura Universităţii din Oradea, 2007
7. Bidilean Vidu Uniunea Europeană. Instituţii, Politici, Activităţi, Editura Universitară, Bucureşti, 2011
8. Chilian Mihaela Nona Competitivitatea economiei româneşti şi integrarea în Uniunea Europeană, Editura Universitară, Bucureşti, 2011
9. Dacian Cosmin Dragos Uniunea Europeana. Institutii. Mecanisme, Editura All Beck, Bucuresti, 2005
10. Diaconescu M. Asocierea României la Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2003
11. Dinan Desmond Originile şi evoluţia Uniunii Europene. – Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2010
12. Dumitrascu Mihaela Augustina Dreptul Uniunii Europene si specificitatea acestuia, Editura Universul Juridic, 2012
13. Dumitrescu Sterian Ana Bal „Economie mondială”, Editura Economică, Bucureşti, 2002
14. Fuerea Augustin Manualul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2008. 
15. Golban R Silaşi G Eurosistemul: o tensiune arhitecturală a convergenţei. –Editura Economică, Bucureşti, 2009
16. Ispas Gabriel-Liviu Uniunea Europeana Evolutie. Institutii. Mecanisme, UNIVERSUL JURIDIC, Bucureşti, 2012
17. Luca Dan Dilemele comunicării UE, Editura Casa Europei, Cluj Napoca, 2009
18. Nello S., Smith K. The European Union and Central and Eastern Europe. The Implication of Integration in Stages, Ashgate, Aldershot, 1998
19. Popescu-Birlan Liliana Constructia Uniunii Europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009
20. Scaunas Stelian Dreptul Uniunii Europene, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008
21. Schütze Robert Dreptul constitutional al Uniunii Europene, Editura Universitară, Bucureşti, 2013
22. Tescasiu Bianca Institutii europene. Schimbari si adaptari din perspectiva extinderii UE, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009
23. Ungureanu Diana. Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenţei: jurisprudenţa recentă a Curţii de la Luxemburg, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010
24. *** Portalul Uniunii Europene, rubrica „Uniunea Europeană pe scurt”: http://europa.eu/abc/history/index_en.htm
25. *** Site-ul Centrului Infoeuropa: http://www.infoeuropa.ro/
26. *** http://www.adrnordest.ro/index.php?page=ROMANIA_EU_MEMBER
27. *** http://ro.wikipedia.org/wiki/Extinderea_Uniunii_Europene


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!