Fenomenul criminalității în răndul minorilor

Cuprins licență

Lista abrevierilor 3
Introducere  4
Capitolul I. Consideratii generale privind fenomenul criminalitatii in rindul minorilor  7
1.1Consideratii terminologice privind notiunea de criminalitate a minorilor si delincventa juvenila  7
1.2 Aspecte fenomenologice privind criminalitatea in rindul minorilor 10
1.3 Premisele si cauzalitatea fenomenului criminalitatii minorilor 15
Capitolul II. Personalitatea criminalului minor 23
2.1 Notiuni si concepte privind personalitatea criminalului minor 23
2.2 Particularitatile bio-psihologice a criminalului minor 26
2.3 Influenta bolilor psihice asupra formarii comportamentului criminal 31
Capitolul III. Programe de prevenire a criminalitatii minorilor 36
3.1 Reglementari nationale privind prevenirea criminalitatii minorilor 36
3.2 Metode si tipuri de prevenire si de resocializare a infractorului minor 43 
3.3 Programe de reabilitare psihologica 51
Concluzii si recomandari  58
Bibliografie  61


Extras din licență

Actualitatea temei. In prezent, societatea este contaminata de un rau cu care lupta dintodeauna - criminalitatea. Acest fenomen datorita modificarilor sociale, demografice, economice, politice ce au avut loc in comunitate, sufera anumite schimbari ce necesita in mod constant a fi cercetate si studiate. Odata ce exista anumite norme de conduita, vor exista si abateri, indiferent de forma de organizare statala si de guvernamint. 
Criminalitatea, si in special cea in rindul minorilor, necesita o abordare deosebita, datorita particulatitatilor acestei categorii de persoane si de statutul lor in societate. Aceasta necesitate se accentuiaza odata ce urmarim dinamica, structura si starea criminalitatii minorilor la etapa actuala, care prognozeaza raspindirea acestui fenomen in viitor. Pe parcursul anilor 2010-2012 criminalitatea minorilor, in special a celor de sex masculin a inregistrat o crestere accentuata, atit in cazul infractiunilor contra patrimoniului, cit si a celor contra vietii si sanatatii persoanei. Daca in anul 2010 au fost depistate 5 cazuri de omor savirsit de catre un minor, in anul 2012 aceste cazuri au crescut cu 75%, fiind inregistrate 15 cazuri. 
Reprezentind o problema de mare amploare, criminalitatea minorilor perturba linistea, siguranta societatii, comunitatea isi pierde increderea in viitor, in moralitate si bunastare. Este extrem de necesara studierea, in primul rind, a cauzelor declansarii acestui fenomen, pentru depistarea conditiilor ce-l favorizeaza si-l determina sa creasca in mod constant. Odata ce aceste cauze vor fi descoperite, vor putea fi puse in aplicare o serie de masuri de prevenire a criminalitatii, aceasta fiind insasi esenta studierii fenomenului dat, deoarece este mai usor sa previi decit sa combati.
Fenomenul criminalitatii minorilor este un indicator al gradului de degradare a moralitatii din cadrul societatii. Minorii de multe ori, fiind victime a influentelor negative din exterior, isi manifesta un comportament criminal, agresiv, indreptat contra regulilor de conduita prescrise de stat. 
Gravitatea acestui fenomen este evidenta, de aceea, la etapa actuala criminalitatea in rindul minorilor suscita interesul intregii societati si necesita interventii prompte din partea autoritatilor pentru ameliorarea situatiei existente.
Cuvinte cheie: criminalitate, minor, crima, cauzalitate, prevenire, reintegrare.
Scopul si obiectivele tezei. Prin studierea acestui fenomen am urmarit sa cercetez cel putin la nivel teoretic aceasta problema, care din pacate astazi capata amploare, prin definitivarea trasaturilor acestui tip de criminalitate, pentru a-l putea evidentia ca fenomen criminal aparte. Am dorit sa descopar realitatea la care ne aflam astazi in ceea ce priveste vinovatia pe care o purtam cu totii in formarea destinelor acestor copii. 
Pentru efectuarea investigarii stiintifice date, mi-am propus urmatoarele obiective:
1.Distingerea criminalitatii minorului de fenomenul delincventei juvenile;
2.Identificarea trasaturilor definitorii ale criminalitatii minorilor;
3.Stabilirea cauzelor si determinantelor principale ale declansarii comportamentelor criminale;
4.Identificarea particularitatilor bio-psihologice ale criminalului minor precum si influenta bolilor psihice asupra personalitatii minorului;
5.Evidentierea reglementarilor cu privire la fenomenul criminalitatii minorilor si rolul acestora in prevenirea actelor criminale;
6.Identificarea, celor mai eficiente, metode si tipuri de preventie si resocializare a criminalilor minori;
7.Stabilirea rolului reabilitarii psihologice a minorului pentru reeducarea si corijarea comportamentelor antisociale;
In urma investigarii fenomenului dat, am analizat legatura existenta intre delincventa juvenila si criminalitatea minorilor, a legaturii incontestabile intre criminalitate in general si cea a minorilor in special. La fel am observat ca stiinta psihologica are un rol eminent pentru explicarea comportamentelor deviante ale criminalilor minori si pentru determinarea cauzelor declansarii acestora.
Originalitatea stiintifica a rezultatelor obtinute consta in sistematizarea cercetarilor stiintifice din domeniu criminologiei si a altor stiinte (psihologice, psihiatrice, penala etc.) fara de care explicarea acestui fenomen ar fi imposibila. 
Am studiat date statistice privind dinamica criminalitatii minorilor la etapa actuala pentru a intelege impactul pe care il are in cadrul societatii si tendintele acesteia.
Semnificatia teoretica si valoarea aplicativa a lucrarii. Abordarea teoretica este foarte importanta pentru cunoasterea, macar in limite reduse, a unui fenomen dat. Criminalitatea minorilor reprezinta o latura speciala a criminalitatii in general, care urmeaza a fi studiata si cercetata pentru a da o explictie acestuia. Astfel ca doar acumulind cunostinte, sistematezind altele putem sa contracaram savirsirea actelor criminale de catre minori.
Astfel, este necesara existenta acestui studiu in materie, care este o continuare a viziunilor stiintifice elaborate pina acum, pentru a identifica principalele directii de prevenire si de combatere a criminalitatii in rindul minorilor.
Suportul metodologic si teoretico-stiintific al lucrarii. In cadrul investigarii stiintifice date am folosit urmatoarele metode: Metoda comparativa - prin intermediul careia am distins criminaliatea minorilor si delincventa juvenila; Metoda constatativa - prin studierea si cercetarea fenomenului dat ca parte integranta a criminalitatii in general; Metoda statistica - am studiat date statistice ale starii, structurii si dinamicii criminalitatii la etapa actuala; Metoda observatiei - am 
studiat, prin observare, fenomenul dat din afara, fara a participa in anumite structuri ce activ se implica in prevenirea si combaterea comportamentelor criminale; Metoda pluridisciplinara - prin fololosirea cunostintelor din diverse stiinte , cel al criminologiei, psihologiei, psihiatriei etc.; Metoda logica - prin studierea profunda a realitatii existente in societate, prin abstractizarea acesteia; Metoda sociologica - prin studierea si cercetarea normelor juridice, in interconditionarea lor cu viata sociala, adica cu mediul in care isi au aplicare. Sumarul compartimentelor tezei. In cadrul capitolului I, mi-am propus sa delimitez notiunea de criminalitate a minorilor si cel de delincventa juvenila, precum si legatura incontestabila existenta intre aceste doua fenomene care reprezinta o parte si un intreg. La fel am evidentiat concepte cu privire la criminalitate si trasaturile definitorii a acesteia. In finalul capitolului dat am evidentiat principalele cauze de declansare a comportamentelor criminale si impactul acestora asupra starii, structurii si dinamicii criminalitatii minorilor. In capitolul II am analizat criminalul minor din interior, anume prin studierea particularitatilor sale bio-psihologice si influenta acestora asupra formarii unei personalitati criminale. La fel am atras atentia asupra influentei bolilor psihice si aportul acestora asupra adoptarii unui comportament criminal. In capitolul III am analizat reglementarile nationale pentru prevenirea criminalitatii minorilor, rolul si eficacitatea lor pentru ameliorarea situatiei existente la etapa actuala in Republica Moldova. La fel am stabilit care sunt metodele si tipurile de prevenire si de resocializare a minorului, evidentiindu-le pe cele mai eficiente pentru acesta. Am identificat notiuni si tipuri de programe de reabilitare psihologica pentru evidentierea importantei acestor programe intru reeducarea comportamentului criminal. In cadrul concluziei, punem accentul pe rezultatele obtinute in baza efectuarii cercetarii date, astfel ca scoatem in evidenta laturile si tendintele pozitive si negative pe care ni-o prognozeaza situatia criminogena data la etapa actuala. La fel stabilim si recomandarile care ar facilita procesul de prevenire si combatere a criminalitatii in rindul minorilor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Fenomenul criminalitatii in randul minorilor.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

Literatura de specialitate:
1.Alina Sanda Vasile - ,,Psihologia delincventei juvenile" - Universul Juridic, Bucuresti 2010;
2.Bogdan Sergiu, ,,Criminologie", ed. Sfera Juridica, 2005;Pitulescu I., "Delincventa juvenila", ed. Ministerul de Interne, Bucuresti, 2002;
3.Botnaru Stela, Savga Alina, Grosu Vladimir, Mariana Grama, ,,Drept Penal - Partea Generala", Vol-I, ed. Cartier Juridic, 2005;
4.Oancea Ion, ,,Probleme de criminologie", ed. ALL Educational S.A., Bucuresti, a. 1994;
5.Buciuceanu Mariana - ,, Probleme sociale ale comportamentului delincvent in rindul tineretului" - Autoreferat al tezei de doctor in stiinte sociologice, Chisinau, 2007;
6. Butoi T., Tiru G., L padusi V., "Interferenta intre psihologie si criminalistica", Editura Little star, Bucuresti, 2007;
7. Ciobanu Igor , ,,Criminologie", ed. Tipografia Centrala, Chisinau, 2011;
8.Cristea D, ,,Tratat de psihologie sociala", Bucuresti, Editura Pro Transilvania, 2001;
9.Disctionar de sociologie - coordonatori Catalin Zamfir, Lazar Vlasceanu, Bucuresti, ed.Babce, 1993;
10.Dolea I, Zaharia V, Pritcan V, Baciuceanu- Vrabie M, ,,Fenomenul Delincventei juvenile in Republica Moldova", ed.Cartea Juridica, Chisinau, 2012;
11.Duble A., Luca Sofia, Moisescu R., Scripcaru C., Luca C , Vlad Mirela, ,,Ghid de practici institutionale in instrumentarea cauzelor cu minori", Asociatia Alternative Sociale, Iasi, 2005;
12. Doru S. Luminosu , Vasile Popa, ,,Criminologie (texte alese)", Ed.Helicon, Timisoara, 1995;
13.Enachescu C., ,,Tratat de psihopatologie", Editura Tehnica, Bucuresti, 2000;
14.Radulescu S.M., Banciu Dan, Teodorescu Vasile, ,,Criminalitatea in Romania in perioadade tranzitie (Teorii, Tendinte, Preveniri)", Pitesti, Editura Lica, 2000
15.Georgiana-Ozana Tache "Ghid de medicina fizica si recuperare medicala" Bucuresti 2001;
16.Gh.Nistoreanu, ,,Prevenirea infractiunilor prin masuri de siguranta", Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 1991;
17.G.Ionescu, ,,Ce este psihopatologia?", Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1979;
18.Jana Chihai, Larisa Boderscova , Reabilitarea In Sanatatea Mentala- Ghid Practic,
19.Mihail Birgau ,,Curs universitar de criminologie", ed. Print-Caro, Chisinau, 2010;
20. M.Scott Peck ,,Psihologia minciunii" Editia a II-a, ed. Cartea Veche, Bucuresti 2012;
21. Oancea Ion, ,,Probleme de criminologie", ed. ALL Educational S.A., Bucuresti, a. 1994;
22.Octavian Pop, ,,Teorii si modele explicative in domeniul delincventei juvenile", Editura Mirton, Timisoara,2002;
23.Pitulescu I., "Delincventa juvenila", ed. Ministerul de Interne, Bucuresti, 2002;
24.Pruna T.,, Psihologie judiciara", Editura Fundatiei Chemarea, Iasi, 1994;
25.Popescu Maria ,,Delinventa juvenila si criterii psihiatrice de recuperare: autoreferatul tezei de doctor", Institutul de Medicina si Familie din Bucuresti, 1983;
26.Rotari Oxana ,,Delincventa juvenila: probleme actuale si cai de solutionare:Monografie", Chisinau, 2010;
27.Rotari Oxana, "Delincventa juvenila si regimul penal al minorilor. Sorgintea notiunilor", In "Avocatul poporului", Chisinau, 2005 ;
28.Stanisor Emilian ,, Delincventa juvenila", Ed.Oscar Print, Bucuresti, 2008;
29.Stanoiu M. - ,,Introducere in criminologie" , Editura Acord, Bucuresti, 1989;
30.Strulea Maria, ,, Delincventa juvenila", CEP.USM, Chisinau, 2008;
31.Sorin M.Radulescu, Dan Baciu, ,,Introducerea in sociologia delincventei juvenile", Editura Medicala, Bucuresti, 1990;
32.Tiberiu Bogdan, ,,Probleme de psihologie judiciara", Editura Stiintifica, Bucuresti 1973;
33.Tudor Amza, ,,Criminologie - Tratat de teorie si politica criminologica", Editura Lumina Lex, Bucuresti , 2002;


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!