Fertilitate-Chisinau SA

Cuprins licență

Introducere .pag. 3
Capitolul I. Aspectele teoretice de baza ale managementului 
comertului ...pag. 6
1.1. Comertul si functiile sale ...pag. 6
1.2. Specificul managementului resurselor umane si
motivarii in comert ..pag. 13
1.3. Specificul gestiunii logisticii si desfacerilor in comert ...pag. 18
Capitolul II. Analiza activitatii firmei de comert 
S.A. Fertilitatea -  Chisinau ...pag. 24
2.1. Caracteristica generala a intreprinderii pag. 24
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai intreprinderii pag.29
Capitolul III. Modalitatile de perfectionare a sistemului 
managerial al SA Fertilitate-Chisinau .pag.42
3.1. Modernizarea subsistemului informational la 
SA Fertilitate-Chisinau .pag. 42
3.2. Perfectionarea subsistemului organizational pag.50
3.3. Perfectionarea subsistemului decizional ..pag. 55
Incheiere .. ...pag. 60
Bibliografie . .. pag.62
Rezumat ... ... pag. 64
Anexe pag.65


Extras din licență

INTRODUCERE
Actualitatea temei de cercetare. Organizarea schimburilor de marfuri, activitate care constituie continutul comertului, constituie una din etapele fundamentale ale circuitului economic, alaturi de producere, schimb si consum. In conditiile unei intensificari a relatiilor economice internationale, problemele organizarii si gestiunii comertului capata o importanta deosebita, cauzata de intensificarea circulatiei marfurilor la nivel mondial si regional. Firmele comerciale sunt nevoite sa implementeze in permanenta noi metode de comert, sa utilizeze pe larg instrumentele informationale, care intra tot mai activ in viata economica de zi cu zi. 
Din punct de vedere managerial, firmele de comert au nevoie de un sistem informational eficient, care le-ar permite accesul rapid la cele mai recente informatii din mediul de afaceri, de un sistem organizational flexibil, care le-ar permite o reactionare rapida la schimbarile din mediu si de un sistem decizional modern si eficient, care ar corespunde la reactii prompte din partea conducerii la schimbarea cerintelor cererii, ofertei si altor factori ai mediului extern. 
Daca ne referim la mediul antreprenorial autohton, conditiile din mediul extern sunt extrem de aspre, comertul fiind domeniul cu cea mai intensa concurenta pe piata. Relativa usurinta de initiere a unei afaceri in comert, in comparatie cu o afacere productiva, a facut ca in Moldova sa apara un numar destul de mare de retele comerciale, supermarketuri, magazine de diferita specializare si nivel. Ca urmare, calitatea managementului intreprinderilor de comert capata o importanta deosebita si imprima temei date de cercetare o actualitate incontestabila. 
Drept baza informationala a cercetarii aspectelor practice ale gestiunii intreprinderilor de comert au fost utilizate materialele intreprinderii SA Fertilitate-Chisinau, Societatea desfasoara urmatoarele genuri de activitate:
-  importul si comercializarea produselor de uz fitosanitar destinate protectiei plantelor de boli si daunatori;
-  prestarea serviciilor de consultare in aplicarea marfurilor de uz fitosanitar.
Scopul tezei este de a analiza specificul managementului intreprinderilor de comert si a modalitatilor de perfectionare a acestuia. 
Sarcinile lucrarii, care decurg din scopul acesteia sunt:
- Analiza conceptului de comert si continutul acestuia, 
- Analiza specificului managementului resurselor umane in cadrul intreprinderilor de comert, 
- Determinarea aspectelor specifice ale managementului logisticii in cadrul intreprinderilor de comert, 
- Analiza activitatii intreprinderii de comert SA Fertilitate-Chisinau, 
- Determinarea cailor de perfectionare a sistemului decizional al intreprinderii analizate.
Suportul teoretico -  stiintific al lucrarii il constituie atat literatura stiintifica din Republica Moldova, Romania si Rusia, cat si legislatia Republicii Moldova si materialele contabile informative ale S. A. ,,Fertilitatea -  Chisinau".
Structura lucrarii: Teza de licenta este formata structural din introducere, trei capitole, concluzii, rezumate in limba romana si engleza, o lista de referinte bibliografice. 
In Introducere este formulata actualitatea temei de cercetare, sunt definite scopul si obiectivele lucrarii, este aratata structura prescurtata a compartimentelor lucrarii. 
In primul capitol ,,Aspectele teoretice de baza ale managementului comertului" este analizat continutul comertului si functiile sale si specificul managementului resurselor umane si motivarii in comert precum si unele aspecte specifice ale gestiunii logisticii si desfacerilor in comert.
In capitolul doi ,,Analiza activitatii firmei de comert S.A. Fertilitatea -  Chisinau" este prezentata caracteristica generala a intreprinderii si realizata analiza indicatorilor economico-financiari ai intreprinderii.
Capitolul trei "Modalitatile de perfectionare a sistemului managerial al SA Fertilitate-Chisinau" contine propuneri de modernizare a subsistemului informational la SA Fertilitate-Chisinau, unele recomandari de perfectionare a subsistemului organizational si subsistemului decizional. 
In Incheiere sunt prezentate concluziile si recomandarile rezultate din cercetarea efectuata.


Fisiere în arhivă (1):

  • Fertilitate-Chisinau SA.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

Legi si acte normative: 
1. Legea Republicii Moldova. Cu privire la antreprenoriat si intreprinderi Nr.845-XII din 03 ianuarie 92/. In: Monitorul Oficial al R.Moldova din 28 februarie 1994. - nr.2/33.
2. Legea Republicii Moldova Privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice si a intreprinzatorilor individuali Nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007. In: Monitorul Oficial, 30 noiembrie 2007, nr.184-187, p. I, art. 711.
3. Legea Republicii Moldova privind societatile pe actiuni Nr. 1134 din 02.04.1997. In: Monitorul Oficial Nr. 38-39 din 12.06.1997. 
Literatura de specialitate:
4. Barbulescu, C. Economia si Gestiunea Intreprinderii. Editia a II-a.- Bucuresti: Economica, 1999.
5. Barbulescu, C. ?conomia si gestiunea intreprinderii.- B.: ?conomica, 2005.
6. Basanu, Gh., Pricop, M. Managementul Aprovizionarii si Desfacerii.- B.: ?ditura ?conomica, 2006.
7. Burda, A., Orheian, O. Logistica si distributia marfurilor.- Bucuresti: Pro Universitaria, 2012. 
8. Cojocaru, S. , s.a. Managementul resurselor umane in AP.- Ch.: AAP, 2011. 
9. Croitoru, G. s.a. Strategii manageriale.- B.: Pro Universitaria, 2014. 
10. Cretu, I. Managementul calitatii. Note de curs.- Chisinau: U.T.M, 2008.
11. Florescu, C. s.a. Marketing.- Bucuresti: Expert, 1992.
12. Hriscev, E. Managementul inovational.-  Ch.: ASEM, 2001.
13. Istocescu, A. Stategii si Managementul Strategic al Firmei.- Bucuresti: ASE, 2003.
14. Levinta-Perciu, E. Motivarea personalului: provocari si solutii.- Ch.: Elan Poligraf, 2012. 
15. Margulescu, D., Stanescu, C., David, I. Analiza Economico-Financiara. Bucuresti: Oscar Print, 1999.
16. Mihailescu, N., Raducan M. Analiza Activitatii Economico-Financiare.- B.: Victor, 2005.
17. Mec?o?, M., A??ep?, M., ?e?oyp? ?. ?c?o?? ?e?e???e??a. -  M.: ?e?o, 1997.
18. Rosca P. Economia intreprinderii. Manual. Chisinau: ULIM, 2004.
19. Patriche, D. Marketing in economia de piata.- Bucuresti: Optimal, 1992. 
Surse internet:
20. Baesu, C. Economia comertului. Note de curs. - Suceava, Universitatea ,,Stefan cel Mare"/ Accesibil la www.seap.usv.ro/~ro/cursuri/ECTS/ECTS_EC.pdf /accesat 12.03.2016/
21. Motivarea fortei de vanzare/www.locomarkid.ro/site/test%202%20-%20vanzari/C%207-vanzari.doc/accesat 20.02.2016/
22. Moga, T. s.a.Management. Curs electronic. Procesul decizional. www.biblioteca-digitala.ase.ro/accesat 22.02.2016/
23. Site-ul companiei SA Fertilitate-Chisinau/www.fertilitatea.md//accesat 12.03.2016/


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!