Filiația Față de Mamă

Cuprins licență Cum descarc?

Declaraţia privind proprie răspundere 2
Lista abrevierilor 3
ÎNTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. GENERALITĂŢI PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI 8
1. 1. Evoluţia instituţiei familiei 8
1.2. Conceptul familiei şi clasificarea tipurilor de familie 16
1.3. Reglementarea juridică a relaţiilor de familie şi filiaţie 22
CAPITOLUL II. STABILIREA ŞI RECUNOAŞTEREA FILIAŢIEI FAŢĂ DE MAMĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 26
2.1. Atestarea provenienţei copilului 26
2.2. Contestarea maternităţii pe cale judecătorească 36
CAPITOLUL III. ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND FILIAŢIA FAŢĂ DE MAMĂ ALE STATELOR UE 41
3.1. Filiaţia faţă de mamă în România 41
3.2. Maternitatea în cadrul legislativ al unor state membre ale UE 48
3.3. Analiza comparativă a filiaţiei prin prizma legislaţiei altor ţări 55
ÎNCHEIERE 66
BIBLIOGRAFIE 69


Extras din licență Cum descarc?

ÎNTRODUCERE
Actualitatea problemei abordate. Familia este un subiect principal al proceselor demografice şi joacă un rol important în dezvoltarea lor, reproducerea populaţiei fiind determinată de situaţia din familie şi căsătorie. În epoca modernă familia se consideră instrumentul principal al statului în vederea educaţiei populaţiei. 
Transformările aferente perioadei de tranziţie din Moldova au marcat o criză social-economică de lungă durată. Lipsa unui progres real în promovarea reformelor, inclusiv în domeniul protecţiei familiei, au generat probleme grave ce ţin de nivelul de trai al populaţiei, de protecţia şi asistenţa socială a acesteia. 
Actualitatea temei investigate rezultă şi din faptul că problemna dată (stabilirea maternităţii) la momentul actual este mai puţin abordată. Actualitatea temei de cercetare se manifestă şi prin faptul că problema abordată, deşi a constituit obiect al cercetării în diverse studii ştiinţifice din alte tăţi, totuşi, din punctul de vedere al aplicării ei şi în privinţa principiilor şi condiţiilor în contextul reglementărilor de dreptul familiei al Republicii Moldova, obţine caractere specifice, dictate de particularităţile domeniului respectivei ramuri de drept.
Faptul naşterii din care rezultă maternitatea se dovedeşte în majoritatea cazurilor, prin certificatul constatator al naşterii, care constituie proba pe care legea o statorniceşte drept regulă generală pentru dovedirea acestui fapt. Numai în situaţii anume prevăzute de lege se îngăduie abateri de la această regulă.
Potrivit regulilor de drept comun, dovada acestor elemente ale filiaţiei faţă de mamă ar urma să se facă prin orice mijloc de probă, deoarece este vorba de fapte materiale. 
Cu toate acestea legislaţia familiei prevede că dovada filiaţiei faţă de mamă se face prin certificatul constatator al naşteri.
Lucrarea dată abordează următoarele întrebări: 
a) Importanţa stabilirii şi recunoaşterii maternităţii, reglementate de legislaţia Republicii Moldova;
b) reglementarea juridică a relaţiilor de familie şi filiaţia reglementate atît de legislaţia Republicii Moldova, cît şi de cea internaţională;
c) Efectele contestării maternităţii pe cale judecătorească;
La elaborarea prezenţei lucrări au fost lecturate acte normative şi monografice atît din Republica Moldova, cît şi din România, Rusia în baza cărora a fost întocmite lucrarea. La realizarea prezentei lucrări ne-am bazat pe studierea materialului doctrinar, teoretic, normativ-legislativ şi practic (care este foarte puţin în Republica Moldova), cu aplicarea metodelor: istorică, sistemică, analitică, juridico-comparativă şi logico-juridică, obţinând astfel, unele rezultate ştiinţifice al căror conţinut nu epuizează problema în cauză, dar prin care se pretinde crearea unei viziuni noi asupra acesteia.
Baza teoretică, metodologică şi impirică a tezei o constituie: legislaţia Republicii Moldova, literatura juridică autohtonă de specialitate şi lucrările unor savanţi din Rusia, România şi Franţa.
La baza elaborării tezei stau lucrările şi abordările doctrinale ale savanţilor consacraţi în domeniu: L.Chirtoacă „Tratat de dreptul familiei”, L.Mărgineanu, G.Mărgineanu, „Dreptul familiei”, Adriana Corhan, “Dreptul familiei”, Cristina Mihaela Crăciunescu, “Regimuri matrimoniale”, I.Filipescu, „Trarat de dreptul familiei”, ş.a. 
Scopul şi obiectivele tezei
În lucrarea de faţă ne-am propus să analizăm raporturile juridice de filiaţie, precum şi a altor raporturi juridice care, conţin trăsături asemănătoare instituţiei filiaţiei. 
Scopul urmărit prin această lucrare constituie studierea concepţiilor doctrinare ce ţin de atestarea provenienţei copilului, analiza legislaţiei în contextul evoluţiei rapide a unor reglementări juridice necunoscute regimului sovietic, şi, respectiv, apariţia unor noi categorii de principii şi reguli deschise spre cercetare, dezvăluite şi incluse în circulaţia ştiinţei juridice naţionale, precum şi studierea profundă a concepţiilor doctrinare privind esenţa filiaţiei faţă de mamă.
Sarcinile trasate în atingerea acestui scop au fost de natură:
- a stabili evoluţia instituţiei familiei;
- a identifica conceptul familiei şi clasificarea tipurilor familiei;
- a face o analiză ştiinţifică şi a aprecia specificul şi particularităţile contării maternităţii pe cale judexcătorească;
- a evidenţia efectele filiaţiei în convenţiile intenaţionale.
Domeniul de studiu: analiza complexă, multiaspectuală a instituţiei filiaţiei, atît din punct de vedere a doctrinei naţionale cît şi internaţionale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Filiatia Fata de Mama.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!