Lucrări de Licență pentru domeniul Filologie

doc

Identitatea unei Biblioteci pentru Copii

Introducere Punctul de pornire a acestei lucrării a fost un proiect realizat pentru colocviul „Biblioteci pentru copii”. Acest proiect va fi anexat la lucrarea de diplomă pentru a sublinia ideea de continuitate şi de dezvoltare. Această bibliotecă s-a născut şi am considerat-o ca pe un copil care, la un moment dat, trebuia să îşi evidenţieze calităţile. De aceea momentul examenului de absolvire a reprezentat un prilej pentru a concretiza acest proiect. Motivele pentru care am realizat această lucrare sunt: - am considerat că elaborarea imaginii unei biblioteci pentru copii este un subie... vezi detalii

doc

Romanul de Analiză Psihologică în Perioada Interbelică

CAPITOLUL I ROMANUL ROMÂNESC INTERBELIC Primele romane româneşti au apărut la jumătatea secolului al XIX-lea, în focul luptelor pentru o societate modernă, apropiată marilor cuceriri ale civilizaţiei europene. Biografia romanului românesc a rămas mai mult de un secol ascunsă în paginile unor reviste, unii autori preferând anonimatul în conformitate cu obiceiul romantic al timpului. Primele romane româneşti pot fi clasificate în social-politice, sentimentale şi de moravuri, iar ca structură artistică sunt clasice, de mistere, cu puternice influenţe romantice. O analiză atentă a acestora v... vezi detalii

docx

Stylistic Analysis of Epithets and its Function în The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde

INTRODUCTION The proposed work is an analytical research in stylistic field. It is called ''The Function of the Epithet in the novel “The Picture of Dorian Gray” by ''Oscar Wilde'' The topicality of chosen by us theme lies in the fact that a human being perceives the reality by means of various images. These images exist everywhere: in art, in nature, in thoughts, and in speech in particular. It is a novel about a young man who is in love with his own portrait. The young handsome man admiring the image, cannot get rid of the idea, that the portrait will always possess what he will inevita... vezi detalii

docx

Argoul printre tineri

Introducere Se știe că limba constituie cea mai desăvȃrșită creație a geniului uman. Cu ajutorul acesteia, fiecare individ a reușit să domine întregul regn, să se organizeze mai ușor în grupuri și să întemeieze societatea umană. Limbajul omenesc nu reprezintă altceva decȃt un ansamblu de semne prin intermediul căruia omul își exprimă propriile gȃnduri și emoții (vezi Baciu Got 2006: 10). În felul acesta, prin intermediul limbii, oamenii au reușit să împărtășească experiențe, să conserve și să transmită cunoștințele acumulate de generații de-a lungul anilor. Astfel ,,participȃnd la mutațiil... vezi detalii

doc

Etimologia numelor în perioada interbelică

Introducere Obiectul cercetat. Ne-am propus în următoarele pagini să cercetăm subiectul Etimologia numelor în romanele interbelice. Justificarea alegerii subiectului. Am ales acest subiect, deoarece interesul derivă faţă de importanţa numelor în romanele interbelice ca fundament al prozei româneşti, alături de necesitatea cunoaşterii limbajului literar artistic. Fiindcă considerăm că proza continuă să fie cale de acces spre limbajul literar artistic. De aceea în sfera complexă a limbajului literar se impune mereu o lectură de actualizare a noi şi ineditelor niveluri de receptare, întrucît... vezi detalii

doc

Universul pastelurilor în creația lui Vasile Alecsandri

Introducere Caracteristica generală a lucrării Pastelul este o creaţie lirică descriptivă în versuri în care se înfaţişează un tablou din natură (un peisaj, momente ale zilei, imaginea unor anotimpuri, aspecte din viaţa plantelor sau animalelor) faţă de care autorul îşi exprimă în mod direct şi discret impresiile şi sentimentele. Creatorul pastelului în literatura româna este Vasile Alecsandri, cel care a publicat în revista „Convorbiri Literare” de la Iaşi numeroase poezii inspirate de frumuseţile naturii din zona Mirceştiului. Critica literară apreciază că pastelul reprezintă cea mai iz... vezi detalii

docx

Categoria Comparației în Demersul Didactic Școlar

Comparația este sfîrșitul fericirii și începutul nemulțumirii. (Soren Kierkegaard) Argument Studiul ,,Categoria gramaticală în demersul didactic școlar” este actuală, deoarece e parte integrantă a curricumului școlar disciplinar la Limba și literatura română. Această temă este importantă și necesită o documentare profundă, mai cu seamă în demersul didactic școlar, când elevii fac cunoștință cu noțiunea gramaticală de comparație, prin intermediul profesorului, care aduce în fața elevilor un conținut accesibil pentru asimilare. Este important ca elevii să însușească această noțiune și să o... vezi detalii

doc

La Questione della Lingua dal Duecento al Cinquecento

PREAMBULO Questa tesi si propone d’esaminare uno dei più eloquenti aspetti dell’italiano letterario usato nei primi secoli di cultura dopo il medio evo: la storia della lingua delle opere letterarie, ossia “la questione della lingua”. Senza poter analizzare il lungo percorso di questa storia, definita nei dizionari e nelle enciclopedie come “dibattito incentrato sulla questione quale lingua usare nelle opere scritte – se il latino (classico o medioevale), se l’italiano (il volgare della Toscana, o di un’altra provincia della penisola), con argomenti presi dalle stesse opere dei più gran l... vezi detalii

doc

Ortografia

Cap. I GRAMATICA LIMBII ROMÂNE – CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII LEXICOLOGIA Lexicologia este disciplina lingvistică care se ocupă cu studiul vocabularului, sub diferite aspecte: organizare, schimbare, îmbogăţire. Vocabularul sau lexicul unei limbi este totalitatea unităţilor lexicale(cuvintelor). Unitatea lexicală este un cuvânt simplu (om, casă, cer, harnic), un cuvânt compus(untdelemn, câine-lup), o locuţiune(de treabă, a băga de seamă). Tot unităţi lexicale, de un tip special, trebuie considerate şi construcţiile mai complexe care funcţionează ca entităţi distincte în vorbire şi a căror s... vezi detalii

docx

Aspectele Stilistice ale Faptelor de Limbă la Nivel Lexical

INTRODUCERE Motto: „Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei. În realizarea acestei teze ne vom opri la studiul limbii în cunoașterea structurii normelor limbii, a însușirii unei atitudini conștiente față de valorile și expresivitatea ei. Ne vom axa asupra analizei morfologice, sintactice și, mai cu seamă, cea stilistică ce se sprijină pe context, adică pe ansamblul de construcții verbale, care pun în lumină sensul cuvintelor, al îmbinării lor în propoziții și fraze. Particularitățile de structură ale limbii române apar în toate sectoarele... vezi detalii

doc

Mihai Eminescu

Introducere Opera eminesciană, cu strălucirea ei hipnotică de frumuseţi întunecate şi tainice, este un mod de a exista, cel mai autentic şi mai dramatic mod al poetului român din toate timpurile de a-şi trăi viaţa în mod absolut, de a se implica definitiv în istoria reală şi mitică, în spiritualitatea poporului său, pentru a cărui identitate, în plan universal, prin cultură şi spirit, creatorul a trudit şi s-a consumat până la ardere totală pentru ceea ce a numit el însuşi “ideea românească”. El a creat, la noi, mitul inconfundabil al poetului romantic naţional, a cărui genialitate creato... vezi detalii

docx

Valoarea istorico-literară a umaniștilor români

Introducere Obiectul cercetat. Ne-am propus în următoarele pagini să cercetăm subiectul Valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce. Justificarea alegerii subiectului. Am ales acest subiect, deoarece am interes faţă de particularităţile umanismului românesc şi reprezentanţii lui, fiindcă trăsătura fundamentală a umanismului românesc constă în redescoperirea rădăcinilor noastre istorice şi în afirmarea originii latine a limbii şi a poporului român, iar umaniştii au fost acei, care au deschis noi orizonturi culturale, s-au opus autorităţii absolute a ... vezi detalii

doc

John Fowles' Novels

Introduction Two of the most serious and exhilarating explorations of the Victorian consciousness in recent years have came not from scholars but from novelists. John Fowles and Vladimir Nabokov have more to say about the problems of the nineteenth-century fiction and the relationship between the Victorian and the modern artistic consciousness than innumerable issues of critical and scholarly journals. The tradition is a venerable one, the novel the first literary form to command from its inception the problems of the form as its subject matter. For the novelists, the most “real” process... vezi detalii

pdf

Literatură comparată Pascal

INTRODUCERE Dualitatea naturii umane, prinsă în mijlocul infinitului mare şi al infinitului mic, între situarea în starea de graţie şi deopotrivă nimicnicie, face posibilă „structura omnicentrată“1 a ordinii spiritului, ordinea de mijloc ca loc de „circulaţie, de întâlnire şi de schimb al datelor experienţei, în care fiecare punct oferă aceleaşi şanse de reacţie, de primire şi de redistribuire a informaţiei“2. Înzestrat cu raţiune, omul realizează „enormitatea“ situaţiei din câmpul gândirii şi încearcă să restituie o totalitate a lumii pe care a pierdut-o din chiar prima clipă a existenţei... vezi detalii

doc

Ion Creangă

Argument In literatura romana Ion Creanga continua in ceea ce priveşte talentul de a povesti - realizând un salt uriaş - pe Neculce (intocmai ca acesta, autorul "Amintirilor din copilărie" "avea"insrise in inima sa "faptele pe care le povestea) precum si pe Anton Pann, cu care se înrudeşte prin oralitatea stilului,cu ajutorul căreia a reuşit sa restituie povestii funcţia ei estetica primitiva. Creanga a creat o opera extrem de unitara sub raportul conţinutului si al mijloacelor artistice, o opera alcătuita din povesti, povestiri si romanul - opera de maturitate - "Amintiri dincopilarie" c... vezi detalii

Hopa sus!