Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați

Cuprins licență

Introducere 3
Capitolul 1 . Particularitati ale operatiunii de leasing . 5
1.1 Istoricul, aparitia si evolutia operatiunii de leasing ... 5
1.2. Avantajele si limitele leasing-ului 8
1.3. Legatura dintre operatiunea de leasing si contractul de leasing .. 12
1.4. Cadrul legislativ in contextul operatiunii de leasing ... 14
1.5. Procesul derularii operatiunilor de leasing in Romania .. 15
1.6. Aria de aplicabilitate a operatiunilor de leasing in Romania ... 19
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA SECTORULUI DE ACTIVITATE 23
SI A FIRMEI ARCELORMITTAL S.A. . 23
2.1. Particularitati ale industriei siderurgice .. 23
2.2. Evolutia sectorului de siderurgie in Romania intre anii 2011-2016 24
2.3. Prezentarea generala a firmei ARCELORMITTAL S.A. ... 27
2.4. Piata, clientii si furnizorii .. 29
2.5. Conducerea firmei si structura actionariatului 31
Capitolul 3. Analiza performantei financiare a firmei ... 35
ARCELORMITTAL S.A. in perioada 2011-2016 35
3.1. Analiza performantei firmei pe baza contului de Profit si Pierdere . 35
3.2. Analiza performantei firmei pe baza ratelor ... 43
Capitolul 4. Finantarea prin leasing la compania .. 55
ARCELOR MITTAL S.A Galati . 55
4.1. Analiza politicii de investitii a S.C. ARCELORMITTAL S.A. in perioada 55
2011-2016 55
4.2. Bugetarea investitiei .. 56
4.3. Analiza de bonitate in vederea obtinerii finantarii prin leasing ... 57
4.4. Derularea operatiunii de leasing 59
4.5. Determinarea costului operatiunii de leasing .. 63
4.6. Efectele operatiunii de leasing asupra Bilantului Contabil . 63
4.7. Efectele operatiunii de leasing asupra Contului de Profit si Pierdere .. 66
Concluzii si propuneri .. 75
Bibliografie . 76
Index tabele si figuri 79
Anexe .. 81


Extras din licență

Introducere
In aceasta lucrare am tratat tema privind Leasing-ul tehnica alternativa de finantare
a investitiilor, realizand un studiu de caz pe baza situatiilor financiare ale firmei ArcelorMittal
Galati care are ca activitate: productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje.
Am ales aceasta tema in urma participarii la Scoala de vara in perioada iulie-septembrie
2017 organizata de compania ArcelorMittal Galati. Fiind in cadrul companiei in postura de
asistent al proiectului: Leasing-ul operational, am analizat eforturile privind atentia si munca
minutioasa pe care o depun angajatii pentru buna desfasurare si organizare a activitatii.
In capitolul 1 intitulat: Particularitati ale operatiunii de leasing sunt prezentate
particularitatile operatiunii de leasing pornind de la istoricul, aparitia si evolutia operatiunii de
leasing urmate de avantajele si dezavantajele pe care le comporta o astfel de operatiune fiind
in stransa legatura cu, contractul de leasing.
Am incheiat apoi cu procesul derularii operatiunilor de leasing in Romania si aria de
aplicabilitate a acestora.
Capitolul 2: Prezentarea sectorului de activitate si a firmei ArcelorMittal S.A prezinta
succint particularitatile industriei siderurgice urmate de evolutia sectorului siderurgic in
Romania in perioada 2011-2016, fiind favorabila trecerea la prezentarea generala a firmei
ArcelorMittal Galati in ceea ce priveste: piata, clientii, furnizorii cat si conducerea firmei
si structura actionariatului aspecte destul de importante pentru analizarea performantelor
firmei.
Capitolul 3, privind Analiza performantei financiare a frimei ArcelorMittal S.A in
perioada 2011-2016 prezinta performantele si riscurile firmei analizate pe baza contului de
profit si pierdere. Notiunile teoretice referitoare la contul de profit si pierdere sunt in stransa
legatura cu soldurile intermediare de gestiune, fapt pentru care am realizat o scurta prezentare
a acestora.
Prezentarea studiului de caz este realizata in capitolul 4:Finantarea prin leasing la
compania ArcelorMittal S.A Galati si cuprinde analiza politicii de investitii a S.C.
ARCELORMITTAL S.A. in perioada 2011-2016. Acesta este format din informatiile legate
de investitiile realizate de firma in ultimii 6 ani. Pentru bugetarea investitiei privind
achizitionarea de masini a fost necesara o evaluare a factorilor cantitativi si calitativi si analiza
scoring prin care firma este incadrata intr-o anumita clasa de risc/performanta. Odata finalizata
evaluarea, a urmat apoi derularea efectiva a contractului de leasing incluzand totodata
prezentarea contractului de leasing a societatii Arval BNP Paribas Group si Arcelor Mittal,
conditiile specifice incheierii contractului de leasing, consecintele si riscurile contractului de
leasing precum si determinarea costului operatiunii de leasing.
Ca urmare a investitiei realizate am analizat efectele operatiunii de leasing asupra
bilantului contabil cat si efectele asupra contului de profit si pierdere facand o previzionare pe
6 ani.
In capitolul 5 sunt prezentate concluziile si propunerile referitoare la tema lucrarii. S-a
constatat faptul ca investitia realizata diminueaza in bilanturile viitoare considerabil atat
resursele din casa si conturile la banci cat si profitul net cu aceeasi suma a redeventei anuale.
In contul de profit si pierdere, ca modificari asistam la cresterea cheltuielilor cu
redevente, locatii de gestiune, chirii din cadrul cheltuielilor de exploatare pe perioada
contractului de leasing, iar dupa achizitia bunului la valoarea reziduala va fi inregistrata
cheltuiala cu amortizarea.


Fisiere în arhivă (1):

 • Finantarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galati.pdf

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Achim, M. V. - Leasing: o afacere de succes - concept, derulare, contabilitate,
eficienta, Editura Economica, Bucuresti, 2005.
2. Andreica, M. - Leasing - cale de finantare a investitiilor pentru IMM, Editura
CRIMM, Bucuresti, 1997.
3. Aristotel, Retorica, Cartea I/Cap.V, citat dupa D.Clocotici, Gh.Gheorghiu,
Operatiuni de leasing,Ed,Lumina Lex, 1998.
4. Ariton, D. - Finantele intreprinderii, Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de
Jos", Galati, 2002
5. Barbuta-Misu, N. - Finantele intreprinderii, Editura Didactica si Pedagogica, R.A.,
Bucuresti, 2009.
6. Constantinescu, C. C. - Leasing financiar. Realitate si perspectiva, Editura
Economica, Bucuresti, 2006.
7. D. Clocotici, G. Gheorghiu, Operatiunile de leasing, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,
2000; G. Tita-Nicolescu, Regimul juridic al operatiunilor de leasing, Ed. All Beck,
Bucuresti, 2003.
8. M. Negrus, Finantarea schimburilor internationale, Politici.Tehnici, Ed.
Humanitas, Bucuresti, 1991.
9. Puiu, Al., Valentele leasingului in Romania , Revista " Tribuna Economica ", nr
42/1996.
10. Puiu, Al., Management in afacerile economice internationale , Ed. Independenta
Economica, Bucuresti , 1992.
11. Traian Hasnas, Operatiunile de leasing si contabilizarea lor ,Revista "Tribuna
Economica ", nr.35/1998.
12. Tulvinschi, M. - Leasingul - tehnica de finantare pe termen lung, Revista finante
publice si contabilitate, v. 17, nr. 4, 2006;
13. Turcu, E. - Contractul de leasing, Editura Hamangiu, 2008.
14. Voiculescu, D. , M. Coras , Leasing, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti ,
1985.
15. Voiculescu, D. , Din experienta mondiala in privatizarea intreprinderilor de stat,
Ed.Tehnica, Bucuresti , 1990.
Webografie
16. www.unslr.ro
17. www.scribd.com
18. www.leasing.ro
19. www.alb-romania.ro
20. www.publications.europa.eu
21. www.cdep.ro
22. www.minind.ro
23. www.insse.ro
24. www.galati.arcelormittal.com


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!