Finanțarea și performanța instituțiilor publice sanitare

Cuprins licență

Introducere.3
1. Mentiuni din literatura de specialitate.6
2. Studiu aplicativ privind eficientizarea activităţii in cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.12
2.1.Descriere.12
2.2. Prezentarea obiectivelor şi activităţilor instituţiei publice.20
2.3. Prezentarea structurii organizatorice şi indicarea fluxului.21
2.4. Analiza nivelului de pregătire profesională în funcţie de studiile avute.25
2.5. Analiza situaţiei financiare.25
2.6. Analiza cadrului reglementativ aplicabil.31
2.7. Analiza relaţiilor de muncă.31
2.8. Analiza capacităţii decizionale.32
2.9.Analiza punctelor forte, a punctelor slabe, oportunităţilor şi amenintărilor în vederea eficientizării activităţii respectivei instituţii publice.32
2.10. Identificarea posibilelor soluţii în vederea eficientizării activităţii instituţiei publice.33
2.11. Eficientizarea comunicării dintre instituţia publică şi cetăţean.33
Concluzie.35
Bibliografie.37


Extras din licență

Introducere
Motivul principal pentru care am decis sa aleg aceasta tema, si anume Finațarea și Performanța Instituțiilor Publice Sanitare, este pentru ca subiectul trateaza o problema cu adevarat esentiala in tara noastra atat din punct de vedere economic, cat si social. Deasemenea, am hotarat sa intreprind un studiu in acest domeniu pentru a-mi aduce un plus de cunostiințe in acesta arie de activitate.
Pentru a întelege mai bine despre ce este vorba, voi incepe prin a definii instituțiile publice: instituție patrimoniala, care desfașoara activitați sociale in folosul comunitații, care nu obțin venituri sau obțin venituri la costul factorilor de producție și pentru a căror funcționare sunt fondurile publice.
Obiectivul lucrarii il constituie gravarea unei opinii personale legat de managementul, performata si ascensiunea unei institutii publice pe profil sanitar din tara noastra.
In ceea ce priveste structura lucrarii, aceasta este una aparent simpla, dar foarte bine documentata, pe alocuri cu un pregnant caracter tehnico-material formata din:
- Partea de introducere (parere personala, unele notiuni introductive)
- Mentiuni din literature de specialitate ( reprezinta partea teoretica a proiectului, in care sunt citati numerosi autori de o mare valoare in acest domeniu)
- Studiul de caz (scurta descriere, analiza, evaluare, concluzii)
- Incheiere (parere personala, solutii, initiative )
Instituțiile publice au un rol important in cadrul statului deoarece prin intermediul acestora, îsi îndeplinește funcțiile sale.Sfera de cuprindere a instituțiilor publice este vasta, statul actionând în toate domeniile vieții economice sau sociale.De asemenea, una din caracteristicile cele mai importante ale economiile secolului XX, care se continua si in secolul XXI, este expansiunea sectorului public.Statul prin finanțarea și performanța instituțiilor de care dispune, a actionat, în funcție de politica urmată în diferite perioade, asupra redistribuirii produsului intern brut in economie, a influențat pozitiv sau negativ desfașurarea anumior activități.
De ce,sunt atât de importante instituțiile publice?
Legea finațelor publice și respectiv, legea finațelor publice locale definesc noțiunea de instituție publica enumerând exemple în acest sens, dupa cum urmeaza. Conform legii finațelor publice, în sfera de cuprindere a instituțiilor publice se cuprind: “Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, ale autoritaților publice, instituțiile publice autonome, precum si instituțiile din subordinea acestora , indiferent de modul de finațare a acestora”. La nivel local, conform reglemantărilor legislative privind finațele publice locale, instituțiile publice reprezinta “denumire generică ce include comunele, orașele, municipile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și seviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finațare a acestora.
Pentru a putea prezenta mai bine tema, Finațarea și Performanța Instituțiilor Publice Sanitare trebuie să mentionam și urmatoarele aspecte : 
Instituțiile publice sanitare sunt spitalele, care sunt finanțate integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestatii efectuate pe bază de contrcat, precum și din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Acest sistem este obligatoriu pentru toți cetățenii români cu domiciliul in țară, precum și cetațenii străini și apatrizii care au solicitate si obținut prelugirea dreptului de ședere temporară sau au domiciliul în România și fac dovada plații contribuției la Fondul Național Unic de Asigurari Sociale de Sănătate.
Sănătatea publică este o componetă a sistemului de sănătate responsabilă de implementarea tuturor măsurilor menite și are ca scop imbunătațirea indicatorilor starii de sănătate și prevenirea imblonăvirii.
Merita mentionate si câteva principii importante de intervenție ale sănătații publice:
Responsabilitatea socitaților pentru sănătatea publică, focalizarea acțiunilor de prevenire pe grupuri populaționale vulnerabile, preocuparea față de determinanții starii de sănătate, abordarea multidisciplinată și intersectorială, decizii bazate pe dovezi științifice, utilizarea unui sistem informațional și informatic integral pentru managementul sănătatii publice, etc.
Rolul și obligațiile furnizorilor de srvicii medicale in cadrul sistemului de sănătate. Aplicarea măsurilor de profilaxie și promovarea sănătații populației, stabilirea primului contact cu pacienții și menținerea unei relații directe cu aceștea, stabilirea diagnosticului și a soluțiilor terapeutice optime, conform competențelor medicilor de familie, inițierii și ținerii evidenței circuitului pacientului și a schimelor terapeutice aplicate atât in asistența medicală primară cât si cea de specialitate etc. Iar obligatiile sunt: obligațiile de etică și dentologie profesională, obligații referitoare la sănătatea publică și la furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea politicii de sănătate, obligații față de sistemul asigurarilor de sănătate, obligații privind relațiile de muncă, obligații față de pacienți etc.
Cât despre masurarea performaței in sectorul public este unul dintre cele mai puternice instrumente utilizate pentru a imbunătații managementul in cadrul acestuia.Exista multe motive pentru care organizațiile publice ar trebuii să măsoare performanța. Dacă acest lucru este bine făcut, măsurarea performanței poate aduce numeroase beneficii de care va beneficia atât organizația cât si cei din afara ei. În ultimii ani s-au făcut diverse incercări de cuantificare a performanței și eficenței cheltuielilor publice prin intermediul indicatorilor compuși. Aceste incercări pot fi imparțite in doua categorii: măsurarea peformanței la nivel macro și măsurarea performanței la nivel micro. Cuantificarea la nivel macro are ca obiectiv estimarea performanței și eficieței cheltuielilor publice totale. Pe de alta parte, la nivel micro aceste au ca obiectiv estimarea performanței și eficenței unei anumite catergorii de cheltuieli publice. Aceste metode indetifică obiective oportune, măsoara efectele activitățlor și le analizeaza pe acestea din urma în comparație cu costurile implicate. 
Un sistem de management al calitații te ajută să obții și să-ți imbunatațești permanent performanța.


Fisiere în arhivă (2):

  • Finantarea si Performanta Institutiilor Publice Sanitare.docx
  • Finantarea si Performanta Institutiilor Publice Sanitare.pptx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Mura, O. P. , O viziune choice asupra politicii fiscale , Editura Brumar , 2012.
2. Talpoș, I. , Finanțele Romaniei, Editura Sedoana, Timișoara, 1995.
3. Alexandru Gheorghe –Evaluarea eficienţei activităţilor sanitare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004
4. Enăchescu D., Marcu M.G. – Sănătate publică şi management sanitar,Editura All, Bucureşti, 2004
5. Greceanu-Cocoş Virginia –Contabilitatea instituţiilor publice, ediţie comentată şi actualizată, Editura Adevărul, Bucureşti, 2001
6. Ştefura Gabriel – Bugete publice, editura Economica 2003
7. http://www.marketwatch.ro/articol/4990/Managementul_performantei/
8. http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf
9. http://spcaransebes.ucoz.com/_ld/0/36_Plan_de_managem.pdf
10. www.spitalul-municipal-timisoara.ro/‎
11. http://www.doctorbun.ro/u-spitalul-clinic-municipal-timisoara_133.html
12. Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006
13. Legea nr. 82/1991
14. Legea nr. 500/2002


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!