Lucrări de Licență pentru domeniul Finanțe

doc

Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor

INTRODUCERE Termenului sau mai bine spus procesului de a investi i s-au atribuit pana in acest moment o multitudine de definitii. Spre exemplu, una dintre definitii, prezinta investitiile drept achizitionarea unui activ in vederea producerii unui castig de capital la momentul vanzarii acestuia sau obtinerea unui venit constant, putand fi si o combinatie a acestora. Investitiile presupun totodata alocarea de fonduri banesti sau capital unei intreprinderi, avand drept scop obtinerea de profit. Utilizarea banilor sau a capitalului prin intermediul unor vehicule, sau alocarea de timp si de efor... vezi detalii

doc

Cercetare de marketing - studiu de piață cardul ca mijloc de plată

Lucrarea in cauza se va fundamenta pe situatia actuala de pe piata produselor bancare romanesti, tratand modalitatile, canalele si gradele de promovare a cardurilor in randul clientilor si de acceptare a acestora de catre comercianti. Lucrarea va avea la baza doua chestionare a caror forma va facilita intelegerea acestora de catre subiecti; primul se va adresa unui esantion de 100 de persoane, ales aleator, si va interoga aspecte calitative si informatii privind exclusiv cardurile si utilizatorii acestora (existenti deja sau potentiali); cel de-al doilea chestionar se va aplica unui esanti... vezi detalii

doc

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicata de bancile comerciale este o tema care fascineaza de multe decenii si starneste interesul, atat al specialistilor din domeniul economic, cat si al conducerilor organismelor financiar bancare din intreaga lume, intrucat dobandirea bunastarii prin dezvoltare economica, presupune acumularea de capital. Daca la aceasta adaugam si problematica entitatilor economice, in special a IMM - urilor, tema aleasa ca subiect al cercetarii devine extrem de interesanta, largindu-si totodata sfera de interes. Aceste aspecte rezulta din importanta detinuta atat de ... vezi detalii

doc

Sistemul Fiscal în Brazilia

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licenţă se intituleaza “Sistemul fiscal în Brazilia”. Am ales această temă deoarece am vrut să-mi însuşesc mai multe cunoştinţe în domeniul fiscal în special cu privire la impozite într-o federaţie (impozite la nivel federal, statal şi local). Fiscalitatea, în mod special, elaborarea politicii fiscale a unui stat este un act de decizie deosebit de complex care trebuie să aibă la bază criteriul eficienţei pentru că se urmăreşte reducerea fluctuaţiilor, a instabilităţii economice, protejarea veniturilor consumatorilor şi stimularea dezvoltării. Impozitele ş... vezi detalii

doc

Finantarea Investitiilor Publice prin Emisiunea de Obligațiuni

INTRODUCERE In orice domeniu: economic, social, cultural – investitiile sunt asociate ideii de dezvoltare. In mod logic, la nivelul economiei nationale, dezvoltarea aparatului de productie si largirea suportului material al activitatilor social-culturale sunt in dependenta directa de fondurile de investitii pe care societatea isi permite sa le aloce intr-o anumita perioada. Dar cresterea economica nu este in functie numai de volumul investitiilor. Ea este si urmarea modului in care fondurile banesti disponibile sunt repartizate pe obiecte concrete, a manierei in care aceste fonduri sunt ... vezi detalii

doc, ppt

Analiza taxei pe valoare adăugată în cadrul SC Agatia SRL

INTRODUCERE Termenul de impozit provine din latinescul “imponere” (a stabili cu forţa). În pre capitalism cu termenul de impozit erau denumite tot felul de obligaţii către stat, biserică, nobilime, în natură, în muncă şi uneori sub formă bănească. În capitalism s-a pus în evidenţă faptul că impozitele sunt numai acele dări facute în bani pentru acoperirea anumitor nevoi ale statului. Modelul a fost introdus în Franţa în aprilie 1954, prin instituirea taxei pe valoarea adaugată care înlocuia taxa asupra producţiei şi taxa asupra tranzacţiilor, părintele ei fiind Maurice Laure. Ideea de la ... vezi detalii

doc

Evoluția și aplicarea taxei pe valoarea adăugată și a accizelor studiu de caz la SC Aegissus SA Tulcea

CUVÂNT ÎNAINTE Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face în mod obligatoriu ,cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie directa din partea statului. Dupa trasaturile de fond si forma, impozitele se grupeaza, asa cum se regasesc de altfel si în clasificatia bugetara, în impozite directe si impozite indirecte. Initial, impozitele directe reprezentau temelia sistemului financiar. Treptat, prin extinderea impozitelor indirecte... vezi detalii

doc

Activitatea de creditare - posibilități de perfecționare la MISR Romanian Bank

INTRODUCERE Creditul este operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse, in schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, in mod normal insotite de plata unei dobanzi ce remunereaza pe imprumutator. Operatiunea priveste doua parti: o parte acorda creditul, cealalta parte il primeste, sau altfel spus se indatoreaza. Relatiile de credit au existat si in economiile premonetare. Deci creditul poate exista si in economiile fara moneda. Evident ca in ansamblul lor, relatiile de credit, astazi, se poate emancipa de haina monetara. Operatiunile de credit pot interveni intr o gam... vezi detalii

doc

Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL

Introducere Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe, in vedrea formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia economico-financiara a unei firme, identificarea factorilor, cauzelor si conditiilor care au determinat-o, precum si a rezervelor interne de imbunatatire a acesteia, din punctul de vedere al utilizarii eficiente a resurselor umane, materiale si financiare. Analiza studiaza mecanismul de formare si modificare a fenomenelor economice prin descompuner... vezi detalii

doc

Rolul Impozitelor Indirecte în Etapa Actuală de Dezvoltare a României

Capitolul 1 Caracterizarea generala a impozitelor indirecte, evolutie, rolul acestora în tarile cu economie de piata. Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul impozitus si din limba franceza de la cuvântul impôt. Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie cu titlu nerambursabil datorata potrivit legii bugetului de stat de catre persoanele fizice sau juridice pentru veniturile pe care le obtin sau bunurile pe care le poseda. Impozitul are caracter universal ca o consecinta a suveranitatii statului si el este o institutie de drept publica fara de care n... vezi detalii

docx

Analiza stării de performanță a întreprinderii și impactul său

“Сontabilitatea este sursa privilegiată de informaţii, pentru oriсe analiză stategiсă şi finanсiară”. N. Feleaga I. Rolul analizei finanсiare in apreсierea сonditiilor de eсhilibru finanсiar al intreprinderii 1.1 Сonсeptul de eсhilibru finanсiar şi modalităţi de exprimare “Aсtivitatea unei întreprinderi trebuie să fie generatoare de efeсte positive сe сonduс la susţinerea prinсipiului сontinuităţii aсtivităţii, deсi trebuie sa fie eсhilibrată.Pe toata durata ei de aсtivitate însa aсeasta se сonfruntă сu anumite probleme privind eсhilibrul. Daсă tratam întreprinderea сa sistem eсonomiсo... vezi detalii

doc

Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII S.C.SANTIERUL NAVAL DAMEN.S.A GALATI Grupul de Şantiere Damen a luat fiinţa dintr-o singura companie mamă, Şantierul Damen, în 1927. În 1969, au fost introduse principiile de construcţie modulară pe bază de proiect a remorcherelor, bărcilor de lucru şi alte ambarcaţiuni comerciale. S.C. Şantierul Naval Damen S.A Galaţi se afla situat în România, pe malul stâng al fluviului Dunărea, la 80 de km de Marea Neagra. Facilităţile şi canalul de navigaţie îi permit construirea de vase de mărime Panama. Compania este un leader al construcţiilor naval... vezi detalii

doc

Impozitul pe Venit

Introducere “Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact prin reglementările legale privind dreptul de a încasa aceste plăţi” A.Muller Actualitatea temei investigate rezidă în importanţa pe care o are impozitul pe venit şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat. Pentru UE, ca un conglomerat de state şi ca exponent al globalizării economice, impozitul pe venit are o puternică influenţă asupra multiplelor procese economice ce au loc în cadrul acestei structuri, precum şi în cadrul fiecărui stat-membru. Indiscu... vezi detalii

doc

Produse și Servicii Bancare Destinate Sectorului Corporate

Introducere. Motivația alegerii temei și directivele urmărite În contextul unei activităţi economice complexe, firmele ca şi principale jucătoare ale pieţei, au nevoie de lichidităţi care să le satisfacă cerinţele pe termen scurt, mai ales atunci când situaţia financiară nu le permite acest lucru. Metoda cea mai des utilizată pentru procurarea acestor necesităţi este contractarea de credite bancare sub forma unor linii de credit revolving, care oferă posibilitatea utilizării curente a acestor fonduri de către firme, pentru că rambursările efectuate, reducând nivelul creditului, permite (î... vezi detalii

doc

Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei

INTRODUCERE Analiza diagnostic reprezintă mijlocul prin care o firmă poate să-şi identifice propriile-i puteri şi slăbiciuni, în raport cu mijloacele de care dispune, precum şi cu oportunităţile ivite şi ameninţările la adresa ei. Astfel, conducerea firmei dobândeşte posibilitatea de a găsi soluţii de rezolvare a problemelor sau optimizare a dezvoltării activităţii. Analiza economico-financiară prin abordarea sistemică a fenomenelor şi proceselor economice urmăreşte stabilirea legăturilor cauzale dintre factori şi constituie instrumentul de bază în procesul de diagnoză şi reglare a funcţ... vezi detalii

Hopa sus!