Lucrări de Licență pentru domeniul Finanțe

doc

Organizarea și Exercitarea Controlului Fiscal din România

INTRODUCERE Fiscalitatea trebuie privită ca fiind, într-adevăr, un atribut al statului suveran, dar ea trebuie să ia în considerare şi voinţa şi elementul de consimţire la impozit din partea contribuabilului. Numai armonizând aceste două laturi atât în perioada premergătoare instituirii sau măririi unui impozit, cât mai ales în faza de percepere şi gestionare a impozitului se vor crea garanţii pentru un randament ridicat şi de durată al fiscalităţii şi pentru limitarea evaziunii fiscale. Fiscalitatea este indubitabil necesară. Nimeni, până acum nu a putut înlocui, acest mijloc de finanţar... vezi detalii

doc

Situațiile financiare la firma Dimos Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE SC. DIMOS IMPEX S.R.L 1.1 Date generale SC. DIMOS IMPEX S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1992 şi are ca obiect de activitate comercializarea de aparatură profesională pentru Industria Hotelieră şi Alimentaţie Publică şi aparate electronice si electrocasnice. Un alt obiect de activitate constă în servisarea, montarea şi punerea în funcţiune a aparaturii profesionale şi de uz casnic. ). Societatea SC. DIMOS IMPEX S.R.L.are un număr de 65 de angajaţi ( 50 specialişti depanatori produse electronice şi electrocasnice, 15 salariaţi tesa şi ai dep... vezi detalii

doc

Activitatea de Marketing Bancar pe Piața Produselor și Serviciilor din România

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte activitatea de marketing bancar pe piaţa produselor şi serviciilor din România. Pe lângă acestea, lucrarea cuprinde şi un studiu efectuat la nivelul instituţiei bancare BRD Groupe Societe Generale. Sectorul serviciilor a luat amploare din ce în ce mai mare, odată cu dezvoltarea economiilor naţionale. Serviciile financiar-bancare necesită competenţe profesionale la un nivel ridicat. În ultimele decenii, structura operaţiunilor financiar-bancare s-a schimbat considerabil, iar multe dintre barierele competiţionale au dispărut, accesul pe p... vezi detalii

doc

Consecințele Estimate ale Aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Aderarea la Uniunea Europeana schimbă automat în bine statutul regional şi european al Republicii Moldova. Formarea Uniunii Europene (UE) reprezintă, după noi, unul dintre cele mai importante rezultate benefice ale omenirii, în primul rând a popoarelor Europei, din ultimele două milenii. Chiar dacă putem găsi şi anumite similitudini în istorie, totuşi UE este o construcţie unicală şi fără precedent de state, o uniune în care fiecare ţară/popor doreşte să fie şi să aibă parte. Din 2004 UE este cel mai mare pol economic mondial, devansând SUA după mărimea absolută a Produsului Intern Brut (... vezi detalii

doc

Evoluția și Efectele Fiscalității în România

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea „Evoluţia şi efectele fiscalităţii în România” instituţia analizată fiind Consiliul Judeţean Bacău. Aceasta prezintă conceptul de instituţie publică, modul de constituire a resurselor bugetare ale instituţiilor publice şi prezentarea în contabilitate a cheltuielilor şi veniturilor necesare desfăşurării activităţii instituţiilor publice, toate acestea reglementate la cerinţele contabile ale Comunităţii Europene. Instituţiile publice pot fi definite ca entităţi patrimoniale ce desfăşoară activităţi, de regulă sociale, în folosul comunit... vezi detalii

doc

Gestionarea Riscurilor Bancare

Capitolul 1. Băncile in economia de piată 1.1. Conceptul de bancă. În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii, relaţie hotărâtoare în creşterea economică, prin procesul de creditare fiind pusă în valoare o caracteristică semnificativă a acestor intermediari şi anume: transformarea activelor nemonetare (cambii, obligaţiuni, acţiuni) în monedă. Conceptele moderne privind dezvoltarea economică consideră ca un rezultat necesar al evoluţiei societăţii, obţinerea de economii ale agenţilor... vezi detalii

doc

Analiza evoluției bugetului public al României în perioada 2006 - 2016

INTRODUCERE Prezentarea de fata isi propune in linii mari sa realizeze o analiza a bugetului public al Romaniei in perioada cuprinsa intre anii 2006 - 2016. In felul acesta am intocmit o trecere in revista, punand accent pe aspectele esentiale, a urmatoarelor principii financiare: Conceptul de buget, Principiile bugetare, Conceptul de buget public si Continutul bugetului public. Prin fiecare lege bugetara pomenita mai sus s-a incercat o cercetare cat se poate de exhaustiva, urmarind punctele de vedere diverse ale mai multor experti financiari, fara insa a ne dori sa aflam pareri asemanatoa... vezi detalii

doc

Raport de evaluare - verificare în conformitate cu standardele internaționale de evaluare studiu de caz - raportul de evaluare al SC Estico Hotel SA Bușteni

Activitatea de evaluare este o profesiune caracterizată prin faptul că experienţa şi cunoştinţele sunt însuşite şi transmise din generaţie în generaţie şi că se respectă standardele profesionale. Această activitate este o profesiune specifică economiei de piaţă, a cărei utilitate publică este impusă de interesele investitorilor de a face tranzacţii cu diferite tipuri de proprietate. Necesitatea evaluării derivă din necesităţile utilizatorilor acestui serviciu de consultanţă, respectiv investitorii actuali şi potenţiali, personalul angajat, creditorii, instituţiile specializate ale statului... vezi detalii

docx

Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice

CAPITOLUL 1 FORMELE IMPOZITELOR INDIRECTE ȘI TRĂSĂTURILE ACESTORA 1.1 Trăsăturile distinctive ale impozitelor indirecte Principala sursă de venituri a statului o constituie atât impozitele directe cât și impozitele indirecte. Apariția și evoluția impozitelor indirecte evidențiază anumite tendințe, legate fie de posibilitățile de satisfacere a nevoilor de resurse financiare ale statului, fie de preocupările pentru îmbunătățirea sistemelor de impozite, în raport cu mutațiile survenite în mediul social-economic. Impozitele indirecte sunt stabilite de stat pentru vânzările de mărfuri dar și... vezi detalii

doc

Țintirea inflației - concept, premise și mod de aplicare

Capitolul 1 : Politica monetară – componenta mixului de politici economice 1.1 Conţinutul si rolul politicii monetare Politica economică reprezintă ansamblul deciziilor adoptate de către autorităţile publice, în vederea orientării activităţii economice într-un sens considerat rezonabil pe teritoriul naţional. Politica economică a fost, în timp, percepută diferit în funcţie de perioada istorică, de condiţiile economice, curentele de gândire economică, etc. Fiind un arbitraj între diferite tipuri de obiective şi instrumente, politica economică exprimă ansamblul alegerilor economice al autor... vezi detalii

doc

Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii

INTRODUCERE Intreprinderea - una din verigile importante ale economiei nationale, avand un rol important in buna functionare a intregului sistem economico-social, a fost afectata de profundele schimbari petrecute in viata economica, sociala si politica din ultimii ani. Au aparut elemente tipice economiei de piata, s-a modificat modul de acces la resurse, structurile ierarhice au disparut sau au fost reorganizate, relatiile cu sistemul bancar, total reorganizat si el, si-au schimbat continutul, legaturile cu bugetul de stat s-au modificat. In acest cadru intreprinderea intampina dificultati... vezi detalii

doc

Serviciile Publice Finanțate de la Buget

INTRODUCERE Încă de la apariţia primelor comunităţi umane, oamenii au avut nevoi dintre cele mai diversificate. Recunoscute de colectivitate ca fiind de interes general, satisfacerea acestora a făcut obiectul serviciilor publice, sarcina înfiinţării şi organizării acestora revenind statului. Deşi statul este principalul responsabil de funcţionarea acestora, gestionarea în mod direct a serviciilor publice este practic imposibilă. Pentru aceasta, statul a transferat competenţa soluţionării diferitelor probleme la nivel local. Această opţiune s-a dovedit a fi mai eficientă, întrucât structur... vezi detalii

doc

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor publice Nevoile oamenilor nu se limitează la nevoile lor individuale, care pot fi satisfăcute pe seama bunurilor private, procurate prin mecanismul pieţei. Pe lângă acestea oamenii mai au multiple alte nevoi sociale. Astfel ei au nevoie să fie apăraţi împotriva eventualelor agresiuni militare externe, ca şi a atacurilor săvârşite de persoane sau organizaţii teroriste; să fie protejaţi împotriva indivizilor care, nesocotind legea şi regulile de convi... vezi detalii

doc

Asigurarea Bunurilor în România

Introducere Trăim zi de zi, procurându-ne bunuri şi servicii sau suntem angrenaţi în cadrul societăţilor, a organizaţiilor care furnizează aceste lucruri. Aşa cum afirmă Mintzerg, trăim ”într-o lume de organizaţii”, unde ne naştem, învăţăm, ne câştigăm existenţa. Organizaţiile au un rol important în viaţa noastră zilnică şi reprezintă o parte din existenţa noastră cotidiană. Existenţa individuală şi socio-umană se grevează pe necesităţi şi trebuinţe, a căror satisfacere justifică şi orientează activitatea omului. Unele trebuinţe pot fi satisfacute imediat sau într-un orizont de timp apro... vezi detalii

docx

Impozitele indirecte și rolul lor în cadrul societății

Capitolul 1:Continutul impozitelor indirecte si functiile acestora in cadrul societatii 1.1.Continutul impozitelor indirecte si elementele tehnice ale acestora Impozitele reprezinta cele mai vechi resurse financiare ale statului, necesare acoperiri cheltuielilor publice. Cea mai ampla definitie a impozitului este data de catre prof. Bistriceanu, care defineste impozitul ca fiind ,, contributia baneasca obligatorie, generala si nerambursabila, directa sau indirecta, efectuata de persoane fizice si juridice din veniturile si averea lor la bugetul statului sau la bugetele locale, in cuantumul ... vezi detalii

Hopa sus!