Lucrări de Licență pentru domeniul Finanțe

docx

Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova

Introducere Actualitatea temei. Actualitatea prezentei lucrări rezultă din rolul pe care îl indeplinesc creditele investiţionale în dezvoltarea sectorului real al economiei naţionale, în condiţiile unui mediu de afaceri aflat în permanentă schimbare. Astfel în condiţii economice incerte o firmă pentru a exista şi a se dezvolta pe piaţă are nevoie de lichiditaţi. Această necesitate fiind acoperită prin intermediul unui credit bancar. Importanţa activităţii de creditare a investiţiilor este determinată de finanţarea directă a sectoarelor economiei. Importantă este şi perfecţionarea strategi... vezi detalii

doc

Creditul, factor activ în dezvoltarea economică

Introducere Economia de piață presupune în mod necesar existența unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităților monetare ale economiei și orientarea lor temporară în desfășurarea de activități economice eficiente. Prin activitatea desfășurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unitățile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară. În acest sens, creditul devine instrument activ în stimularea dezvoltării economiei, prin intermediul lui încurajându-se acțiune... vezi detalii

docx

Politica de Investiții

Introducere Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă privind politica de investiţii, cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu. Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, necesitând o laborioasă muncă de cercetare şi documentare, de asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei. Proiectele de investiţii au o importanţă deosebită pentru dezvoltarea întreprinderii. Pentru că ele pregătesc capacităţile şi condiţiile de producţie viitoare, aceste proiecte co... vezi detalii

doc

Cardul - Principalul Instrument de Plată

INTRODUCERE Diversitatea şi complexitatea activităţilor bancare, diferenţierea şi specializarea instrumentelor financiare utilizate de către acestea, delimitarile şi complementările instituţionale, şi îndeosebi implicarea masivă a băncilor pe toate segmentele pieţei financiare, în condiţiile unei evoluţii internaţionale şi globale a sistemului bancar au plasat banca, în calitate de instituţie financiară a intermedierii şi transformării, în poziţia de avangardă a proceselor inovatoare şi restructurative specifice sistemului financiar actual. Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colec... vezi detalii

doc

Rolul specialiștilor în relațiile publice în situații de criză

Introducere „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald) Faptul că echilibrul şi buna funcţionare a societăţilor moderne depind de calitatea comunicării nu mai este de mult o noutate. Acest adevăr implică însă asumarea tuturor responsabilităţilor legate de procesele complexe de comunicare atât de către conducătorii diferitelor instituţii, cât şi de cei care au misiunea să medieze între aceste organizaţii şi marele public : jurnaliştii, în lumea de astăzi, fluxurile comunicaţionale circulă cu mare viteză, pe spaţii uriaşe, aducând mereu i... vezi detalii

docx

Acordarea unui Credit la Societatea Financiară Nebancară Provident

Introducere Tema acestei lucrări de licenţă nu a fost aleasă la întâmplare. Am optat pentru ea deoarece lucrez la Provident, care este o Instituţie Financiară Nebancară şi am observat că acestora nu li se acordă atât de multă importanţă ca Instituţiilor Financiare Bancare, deşi ele în ultimul timp sunt într-o continuă dezvoltare, având din ce în ce mai mulţi clienţi. Cunoscând bine domeniul mi-am dorit ca şi ceilalţi să afle cu ce se ocupă o Instituţie Financiară Nebancară şi care sunt avantajele şi dezavantajele acesteia. Tot mai mulţi oameni preferă să ia un împrumut de la o Instituţie ... vezi detalii

doc

Reforma sistemului de impozitare a persoanelor fizice

Capitolul 1. Sistemul de impozitare a veniturilor persoanelor fizice 1.1. Evoluţia impozitării veniturilor persoanelor fizice în România Impozitul pe venit este un impozit direct care se stabileşte asupra veniturilor realizate de persoanele fizice şi totodată este o sursă a bugetului de stat, făcând parte din categoria veniturilor curente fiscale. Impozitele pe venit au apărut pe acea treaptă de dezvoltare a societăţii, când veniturile diferitelor clase sociale erau suficient de diferenţiate. Prin introducerea acestor impozite s-a mărit numărul contribuabililor care nu au proprietăţi pro... vezi detalii

doc

Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii

I N T R O D U C E R E Băncile au evoluat o dată cu societatea umană, din antichitate până în epoca modernă. Răspândirea comerţului a determinat dezvoltarea comerţului de bancă, practicarea împrumutului cu dobânda, folosirea scrisorii de schimb, apariţia Băncilor de stat sau private. Practicarea cămătăriei (împrumutului cu dobânda) s-a dezvoltat mai ales în contactul cu popoarele mediteraneene, deoarece dobânda era limitată la Roma dar liberalizata în provinciile romane (unde era de aproximativ 50%). Apoi în Epoca Modernă apar băncile moderne ca cele de Emisiune, care monopolizează emisiu... vezi detalii

doc

Politica monetară a băncii în perioada de tranziție

Bazându-ne în rolul important pe care-l are politica monetarã în teoriile economice, şi în special în actualitatea pe care o reprezintã aceastã problematicã în perioada de tranziţie, am ales ca temã pentru aceastã lucrare de diplomã “Politica Monetarã a Bãncii Naţionale a Albaniei în Perioada de Tranziţie”. În primul capitol se trateazã teoretic corelarea politicii monetare cu celelalte politici macroeconomice, obiective, scopuri şi strategii ale bãncii centrale în utilizarea obiectivelor politicii monetare. În capitolul doi se pune accent pe rolul important pe care-l are Banca Centralã î... vezi detalii

doc

Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă

ADNOTARE la teza de licenta in ştiinţe economice cu tema: “Fundamentarea deciziilor de investitii in baza criteriului de risc si eficienta” Teza de licenta este dedicată studierii factorilor determinanţi asupra deciziei de investire in scopul elaborării eficiente a proiectelor de investiţii. Teza conţine o analiză amplă a criteriilor determinante de fundamentare a deciziilor de investitii in baza unei sistematizări a factorilor importanţi ce o influenţează. In lucrare, pe langă, definirea conceptului de investiţie este argumentată necesitatea şi descries principalele criterii de cla... vezi detalii

doc

Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea

INTRODUCERE În ansamblul relaţiilor economice internaţionale un loc aparte îl deţin tehnicile moderne de finanţare, destinate promovării schimburilor cu străinătatea. Finanţarea relaţiilor economice internaţionale prin comerţul exterior cu ajutorul tehnicilor moderne de finanţare constituie un segment deosebit de important în cadrul afacerilor societăţilor bancare şi extrem de profitabil în acelaşi timp, prin efectul de antrenare major pe care îl are derularea unei tranzacţii de comerţ exterior. Lucrarea de licenţă „Tehnici Moderne de Finanţare: Creditul Consorţial, Creditul Revolving, C... vezi detalii

docx

Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic

Impozitele pe avere și rolul lor socio – economic Capitolul 1. Caracterizarea generală a impozitelor pe avere 1.1.Particularitățile impozitelor pe avere ca formă a impozitelor directe În condițiile organizării comunităților umane în forme de tip statal, efectuarea cheltuielilor pentru crearea și funcționarea instituțiilor de stat a făcut și face necesară redistribuirea produsului creat (în sfera activităților materiale private) și procurarea de resurse financiare publice acoperitoare, între care impozitele constituie, prin proporții, arie de manifestare și vechime, forma principală a ace... vezi detalii

doc

Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA 1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa În decursul timpului informaţiile provenind din cele mai diverse domenii ale cunoaşterii au început să fie organizate, structurate şi cercetate într-o concepţie sistemică, contribuind la evoluţia acestui concept. Biologului german L. von Bertalanffy îi revine meritul de a pune în secolul al XX-lea bazele unei teorii generale a sistemelor. Specific naturii umane în general şi cercetării în special, este de a cunoaşte, transforma şi conduce realitatea obiectivă. În acest scop obiecte, fenomene şi procese... vezi detalii

doc

Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale

Capitolul 1. Delimitari conceptuale vizând conţnutul şi semnificaţiile sistemului bugetar public 1.1 Definirea sistemului bugetar public Sistemul bugetar public reprezintǎ un complex de bugete autonome şi independente, constituite conform legislaţiei economico-financiare, care dau expresia procesului de constituire, la dispoziţia statului, a fondurilor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor de politicǎ economicǎ şi socialǎ. O altǎ abordare în definirea sistemului bugetar public, este exprimatǎ de Gabriel Ştefura, în lucrarea "Procesul bugetar public" , acesta reprezentând an... vezi detalii

doc

Finanțarea prin îndatorare a cheltuielilor din bugetele locale

CAP 1. CADRUL CONCEPTUAL AL FINANŢÃRII PRIN ÎMPRUMUTURI A CHELTUIELILOR DIN BUGETELE LOCALE 1.1. Conţinutul şi specificitatea cheltuielilor publice locale 1.1.1. Finanţele publice locale în contextul descentralizǎrii şi autonomiei locale Finanţele locale ocupǎ astǎzi un loc esenţial în procesul transformǎrii societǎţilor moderne care sunt angajate în realizarea descentralizǎrii colectivitǎţilor teritoriale. Parte integrantǎ a finanţelor publice, finanţele locale au fost o lungǎ perioadǎ de timp considerate ceva secundar. Relativ recent s-a recunoscut locul pe care îl ocupa ele in cadru... vezi detalii

Hopa sus!