Lucrări de Licență pentru domeniul Finanțe

docx

Analiza asigurărilor de locuințe în România - prezent și perspective

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte principalele aspecte teoretice şi practice în legătură cu necesitatea şi formele protecţiei locuinţelor, echilibru şi eficienţă în asigurările de locuinţe, activitatea de asigurări a locuinţelor în România, de ce este important să avem o asigurare a locuinţei şi unde putem găsi cele mai bune oferte de asigurare a locuinţelor, având rolul de a oferi informaţii privind activitatea de asigurare a locuinţelor în prezent, cât şi de identificare a unor direcţii strategice de acţiune în activitatea viitoare, în vederea obţinerii unei ridicate p... vezi detalii

doc

Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova

Actualitatea temei cercetate. În condiţiile actuale, cheltuielile publice nu sunt numai resurse de acoperire a necesităţilor statului, mai mult, ele sunt decizii bugetare de esenţă politică. Acestea ocupă un rol primordial în dezvoltarea şi implementarea economiei naţionale, actualitatea lor, fiind cu siguranţă una dintre cele mai recesive dar şi complexe probleme cu care se confruntă, guvernarea actuală. Cheltuielile publice exprimă în primul rind relaţiile economico-sociale în formă bănească ce se manifestă între stat pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, şi de ... vezi detalii

doc

Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială

INTRODUCERE Societatea românească încă traversează o perioadă de profunde transformări, generate de tranziţia de la un sistem centralizat la un sistem democratic, remodelarea întregii structuri economice moştenite, reaşezarea ei pe criterii moderne, realiste, în favoarea individului şi a nevoilor lui. Trecerea ţării noastre de la economia etatizată la economia de piaţă, în care rolul hotărâtor revine liberei iniţiative, proprietăţii private şi al cărui mecanism presupune colaborarea şi îmbinarea organică a legilor pieţei cu acţiunile statului, se dovedeşte a fi un proces complex, îndelunga... vezi detalii

doc

Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II

Introducere Scopul managementului bancar este acela de a urmări obţinerea de profit, adică o performanţă bancară superioară. Instrumentele de măsurare şi redare a performanţei bancare sunt diferite, dar, în final, unul din cele mai eficiente îl constituie sistemul de indicatori mai mare sau mai mic, utilizat în acest scop, care depinde de fiecare bancă în parte. Indicatorii de performanţă bancară evidenţiază poziţia băncii la un moment dat în cadrul întregului sistem bancar, ceea ce permite ca managerii să ia măsuri în consecinţă, de păstrare a performanţei dacă indicatorii sunt pozitivi... vezi detalii

doc

Riscul Creditării la Persoanele Fizice - pe Exemplul Băncii Comerciale Raiffeisen

Capitolul 1 Activitatea de creditare realizată de băncile comerciale 1.1 Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România În accepţiunea modernă, băncile comerciale au apărut în legătură cu dezvoltarea comerţului şi acumulările de capitaluri băneşti ca expresie a dezvoltării producţiei şi expansiunii economiei. Acestea au fost denumite „bănci comerciale” datorită participării lor la operaţiunile comerciale prin folosirea cambiilor. În procesul de apariţie a băncilor comerciale, un rol aparte l-au avut zarafii şi cămătarii, cei care făceau comerţ cu bani şi erau principalii in... vezi detalii

doc

Impactul Fiscalizării Asupra Pietei de Capital din România

CAPITOLUL I. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIIND FISCALITATEA 1.2. Definire, funcţiile şi rolul fiscalităţi 1.1.1. Sistemul fiscal Sistemul fiscal este în mod normal, expresia voinţei politice a unie comunitaţi umane organizate, fixată pe un teritoriu determinat şi dispunând de o autonomie suficientă pentru a putea, prin intermediul organelor care o reprezintă, să se doteze cu o întreagă serie cu regului juridice şi în special fiscale. În oricie perioadă şi în orice tip de societate fiscalitatea este privită ca o inoportunitate pentru orice contribuabil, oricât cinism fiscal ar dovedi acesat... vezi detalii

docx

Managementul Companiilor Financiar-Bancare

REZUMATUL LUCRĂRII Am optat pentru această temă, deoarece managementul companiilor financiar-bancare reprezintă un segment foarte important din activitatea bancară. Această lucrare este structurată pe trei capitole : Capitolul I – Principiile de bază ale managementului bancar Bilanțul băncilor comerciale poate fi gândit că o listă a surselor și utilizărilor de fonduri bancare. Pasivele băncii sunt sursele de fonduri, care includ depozite, depozite la termen, împrumuturi de la alte bănci și corporații, și capitalul bancar. Activele băncii sunt utilizările sale de fonduri, care includ rez... vezi detalii

doc

Politică de creditare la Banca Volksbank România SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA VOLKSBANK ROMÂNIA SA 1.1. Înfiinţarea băncii, evoluţia ei, organizarea juridică, capitalul social, acţionarii Volksbank România este o bancă comercială care activează pe piaţa românească din luna mai a anului 2000. Este persoană juridică de naţionalitate română care face parte din Grupul bancar Volksbank Internaţional. Österreichische Volksbanken - AG (ÖVAG) a fost înfiinţat în Austria în anul 1922 ca instituţie centrală a mai multor cooperative de credit regionale organizate pe sistemul Schulze-Delitzsch. În 1850 Hermann Schulze-Delitzsch a conceput un sistem ... vezi detalii

docx

Competiția dolar-euro - Consecințe Economice și Politice

Introducere După aproape un secol de dominație a dolarului in cadrul sistemului monetar internațional se pare că dolarul american și-a găsit un oponent pe măsură – moneda euro, sau poate nu. Este oare posibil ca euro să-l poată detrona? Ce a reușit să facă acesta în primii 10 ani de la apariție? Care au fost aspirațiile sale și care sunt rezultatele obținute în acești ani? În comerțul internațional și pe piețele financiare internaționale euro este acum a doua cea mai utilizată monedă, și în unele zone, rolul său continue să crească. Atunci când a fost lansată aceasta în 1999, existau mult... vezi detalii

doc

Fundamentarea unui Proiect de Investiții în Mediul Rural

1 Dezvoltarea rurală prin adaptarea proiectelor de investiţii 1.1 Rolul şi importanţa investiţiilor în dezvoltarea economică socială Noţiunea de investiţie (investissement – franceză, investment – engleză; inversion – spaniolă;investion – germană) este sinonimă, din punct de vedere lingvistic cu; alocare, plasare,dotare şi prin extensie ajungem la eforturi făcute acum în speranţa unor recompense viitoare. Prin eforturi nu se înţeleg numai eforturi financiare. Datorita faptului ca notiunea de investitie pune accentul pe domeniul de aplicatie, pe continutul sau, aceasta poate fi abordata d... vezi detalii

doc

Impactul politicii fiscale a statului asupra activității întreprinderii

CAPITOLUL 1. POLITICA FISCALĂ – COMPONENTA PRINCIPALĂ A POLITICII FINANCIARE A STATULUI. 1.1 Conţinutul politicii fiscale a statului. Una din componentele principale a politicii financiare o reprezintă politica fiscală, ce poate fi promovată numai de către stat sau autorităţi publice şi care cuprinde, atât deciziile privind stabilirea şi perceperea impozitelor şi taxelor, concretizând opţiunile în materie de impozite şi taxe, cât şi pe cele referitoare la cheltuielile publice ce se finanţează. Componentele sale trebuie stabilite cu cele de politică bugetară sau monetară, respectiv cu pol... vezi detalii

doc

Practică de producție la Titan-Exim SRL

INTRODUCERE Activitatea unei întreprinderi nu poate fi concepută în afara mediului în care ea funcţionează şi evoluează. Din acest mediu ea îşi procură mijloacele de care are nevoie, îşi valorifică produsele şi serviciile, efectuează încasări şi plăţi etc. Sub acest aspect, informaţia cuprinsă în rapoartele financiare nu este suficientă, de aceea este necesar de cunoscut întregul complex de cauze şi factori care determină mărimea profitului. Aceasta se poate realiza numai prin intermediul analizei financiare, care va fi realizată pe parcursul acestei lucrări la întreprinderea “Titan Exim”... vezi detalii

docx

Auditul intern al unei instituții publice

Introducere Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã schimbare pe care le au organizaţiile. Auditul intern, axat la inceputurile sale pe problemele contabile, a devenit astãzi un instrument puternic de depistare a principalelor riscuri ale organizaţiilor. Foarte aproape, pana acum câţiva ani, de funcţia contabilã şi financiarã, aceasta este in prezent subordonat conducatorilor organizaţiilor si intreţine o relaţie strânsã şi continuã cu comitetul de audit. şi unul şi celãlalt sunt de altfel perfec... vezi detalii

doc

Creditarea unei Societăți Comerciale

INTRODUCERE Liberalizarea vieţii economice în România remarcată cu pregnanţă după anul 1997, a deschis calea unor fundamentări riguroase, pe principii economice noi, preluate de la statele cu o democraţie sănătoasă şi a schimbat substanţial deciziile de investire a capitalului. Legea cererii şi ofertei pe o piaţă concurenţială creează premise pentru stabilirea unor preţuri juste, de echilibru ale activelor deţinute în portofoliu. Aceste preţuri oferă marje de rentabilitate suficient de remuneratorii pentru investitorii de capital fie autohtoni,fie străini. Rentabilitatea astfel obţinută as... vezi detalii

docx

Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională

1. INTRODUCERE Prin această lucrare am încercat să surprind unele aspecte generale şi particulare ale ajutoarelor de stat, precum şi legaturile dintre acestea si mediul concurenţial, economic şi social. În al doilea capitol al lucrării am expus reglementările legale care stau la baza concurenţei şi a ajutoarelor de stat, acestea reprezentând punctul de plecare al oricărei activităţi în acest sens. Al treilea capitol surprinde iniţial politica în domeniul concurenţei a Uniunii Europene, apoi a României ca stat membru, evidenţiindu-se existenţa unor regulamente la nivel comunitar. Am cons... vezi detalii

Hopa sus!