Lucrări de Licență pentru domeniul Fizică

docx

Panouri Fotovoltaice

REAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS STUDY OF A PHOTOVOLTAIC PANEL ABSTRACT Solar energy is essentially the basis of all different kinds of energy used by man. This study was done on a SCHOTT Solar ASI 95 photovoltaic panel, made of amorphous silicon. The goal of this study is twofold. First it was done to check the physical and electrical quality of the solar cells in the panel, and secondly to build an electrical installation around it that would light the faculty’s building main hall. Both goals were attained. The first goal was achieved firstly by a theoretical study of how solar cells work... vezi detalii

docx

Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar

Introducere Politica monetară este parte componentă a politicii macroeconomice, prin intermediul căreia se atinge obiectivul fundamental al acesteia, respectiv stabilitatea preţurilor implicit limitarea inflaţiei. Semnalele transmise prin deciziile de politică monetară îşi produc efectele asupra economiei în mod indirect, propagându-se prin intermediul sistemului financiar-bancar. Diversitatea mixului de instrumente de politică monetară este dată de conditiile pietei si ale mediului macroeconomic care sunt în continuă mişcare. Mixului de politici macroeconomice încearcă să orienteze econom... vezi detalii

doc

Influența Condițiilor de Sinteză Asupra Proprietăților Structurale și de Transport în Supraconductorul BI 2223

INTRODUCERE Supraconductibilitatea a fost descoperită în anul 1911 dc către Heike Kammerling Onnes şi din acel moment a fost unul din domeniile cele mai studiate în fizică. Onnes descoperă în laboratorul din Leiden, Olanda, supraconductibilitatea, care s-a manifestat prin faptul că mercurul (Hg) prezintă sub 4,2 K rezistenţă electrică zero. A doua proprietate a stării supraconductoare, diamagnetismul perfect, este descoperită de Meissncr şi Ochsenfeld în 1933. Cunoaşterea proprietăţilor stării normale şi explicarea acestora este alternativa de bază în identificarea mecanismelor care intră... vezi detalii

doc

Fluorescență de raze X

INTRODUCERE Excitarea radiaţiilor X cu particule grele încărcate (PIXE – Particle induced X-ray emission”) este o metodă relativ nouă utilizată în cercetări ale compoziţiei de microelemente în probe de diferite matrici. Una din primele încercări de aplicare a metodei a fost făcută de Cristenssen şi constă în măsurarea densităţii superficiale a peliculelor de Al, Cu, Yb prin bombardarea cu protoni, sensibilitatea metodei fiind limitată la densităţi superficiale echivalente cu 1,2Å. O altă aplicaţie, comunicată de Johansson este determinarea urmelor de elemente într-un material de cercetat... vezi detalii

doc

Compunerea Oscilațiilor Armonice Perpendiculare

Cap. 1. INTRODUCERE Oscilaţiile prezintă o importanţă covârşitoare pentru fizică şi tehnică, iar dintre ele cele simple, sinusoidale au rol fundamental, fiindcă orice oscilaţie poate fi obţinută prin suprapunerea unor oscilaţii sinusoidale (teorema Fourier). Cap. 2. OSCILATORUL ARMONIC Oscilatorul armonic este un punct material care execută oscilaţii sinusoidale pe o dreaptă sub acţiunea unei forţe atractive proporţionale cu distanţa până la centrul atractiv (centrul mişcării). a) Reamintim relaţiile stabilite mai înainte: Elongaţia : unde: A este amplitudinea mişcării, - faza mişcăr... vezi detalii

Hopa sus!