Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice

Cuprins licență Cum descarc?

Preambul 3
Capitolul 1. Repere conceptuale ale competențelor creative la elevii mici 8
1.1. Conceptul de creativitate și delimitările ei esențiale 8
1.2. Creativitatea – dimensiune a personalității elevilor mici 19
1.3. Conceptul de competență, competență școlară, competență creativă 28
Capitolul 2. Strategii de dezvoltare a competențelor creative la elevii claselor primare 34
2.1. Repere psiho-pedagogice ale creativității în dezvoltarea personalității elevilor 34
2.2. Modalități de dezvoltare a competențelor creative 44
2.3. Activitatea de cercetare a creativității elevilor. Conținutul experimentului pedagogic și analiza datelor obținute 58
Concluzie 68
Bibliografie 71
Anexe 76


Extras din licență Cum descarc?

PREAMBUL
Schimbările sociale din Republica Moldova şi în alte ţări sud-est europene au generat noi atitudini în procesul de educaţie şi instruire a personalităţii. Reforma sistemului de învăţământ actual promovează noi strategii didactice în scopul formării personalităţii care asigură o adaptare la cerinţele curente ale realităţii. Actualmente se intenţionează crearea unui nou model de educaţie reieşind din perspectiva teoriilor noilor educaţii dinamic şi adaptabil la condiţiile sociale moderne. Stimularea şi aprofundarea creativităţii, adaptarea la cerinţele teoriilor noilor educaţii devine un imperativ pentru Republica Moldova. Astăzi când se pune problema creării unei şcoli noi, devine tot mai clar, că aceasta trebuiesă fie o şcoală naţională, care poate fi creată numai de o generaţie de psihologi şi pedagogi cunoscători profunzi a istoriei, culturii gândirii pedagogice româneşti. Poporul nostru dispune de o vastă experienţă şi înţelepciune pedagogică, care se cere utilizată cu chibzuinţă, grijă şi eficacitate în activitatea educaţională cotidiană. Asigurarea succesului la învăţătură al copiilor în funcţie de potenţialul lor biologic şi psihic, pe de-o parte şi depăşirea eşecului pe de altă parte, se prezintă ca obiective educaţionale de mare complexitate la etapa actuală de dezvoltare a teoriei şi practicii pedagogice. Eficienţa activităţii elevului depinde nu numai de capacitatea de asimilare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, dar şi de anumite trăsături de personalitate, în particular de imaginaţia şi de creativitatea lui. Fără imaginaţie este imposibilă acumularea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, este cu neputinţă formarea structurii de personalitate în ansamblu a elevului. Până în anii 1980 cercetarea asupra creativităţii a pus foarte mult accentul pe identificarea tipurilor de personalităţi creatoare şi pe organizarea de cursuri care să predea tehnici de gândire creatoare. Unii autori care fac ştiinţă la nivel de popularizare sugerează faptul că-ţi poţi aranja întreaga viaţa astfel încît ea să fie o „colecţie” de creaţii alimentate de pasiune şi conduse de viziune (Fritz, 1989)
Einstein spunea că „educația este ceea ce rămîne după ce ai uitat tot ce ai învățat”, iar „creativitatea este mai importantă decît cunoașterea”, acest considerent, de a educa în spiritul crativității constituie un salt pozitiv în dezvoltarea competențelor cognitive ale copiilor.
Am observat că în învățămîntul tradițional, în școală, nu se pune accent pe procesul de creativitate al școlarului ci pe învățarea și reproducerea celor preadate de învățători, de asemenea nu se folosesc secvențe de trainig suplimentar pentru a ridica și îmbunătăți nivelul de învățare, dar și cel cognitiv al copilului.
De aceea, problema formării competențelor creative la elevii claselor primare rămîne temă deschisă în învățămîntul primar care reflectă atît aspectul teoretic, cît și aspectul metodologic de realizare.
Prin urmare, obiectul cercetării reprezintă procesul de formare la copii a competențelor creative prin intermediul diverselor strategii didactice.
Învățătorii trebuie să aibă răbdare în formarea competențelor creative. Relaţia învățător/copil şi interacţiunea părinţilor favorizează o educaţie eficientă din perspectiva curriculară.
Scopul cercetării reprezintă strategiile didactice ca mijloc de formare a competențelor creative la elevii claselor primare.
În conformitate cu obiectul şi scopul cercetării, au fost stabilite următoarele obiective:
-Studierea lucrărilor ştiinţifico-metodice de specialitate;
-Determinarea reperelor psiho-pedagogice al investigaţiei vizînd formarea competențelor creative la copiii de vîrstă şcolară mică;
-Constatarea nivelului de dezvoltare a competenșelor;
-Diagnosticarea nivelului de dezvoltare a competențelor creative la toate nivele cercetate.
Ipoteza cercetării :
Considerăm că creativitatea copiilor de vîrstă școlară mică va evalua la o nouă treaptă dacă în procesul instructiv-educativ:
-Ne vom baza pe repere teoretice și metodologice cu privire la formarea competențelor creative.
-Vom eșalona cele mai adecvate modalități de formare a comptențelor creative la elevii mici.
Baza metodologică:
Drept punct de reper al cercetării noastre au servit teoriile referitoare la activitate. Au fost consultate sursele următoarelor autori ( I. Nicola, Comarova T.S., I. Bonţaş, Muhina V.S., A. Galperin, Leontiev, Levin, Saculina, J. Piajet, D. Elconin, E. Fleorina, Teplov B. M., Chirev A., Berdiaev N., Rogere C., Guilford J.P., Allport G.W., Gallton F., Cattell J.M., Weisberg R., Rădulescu – Motru, Ralea M., Pavelcu V., Odobleja Ş., Munteanu Anca, Roşca Al., Boden Margaret A., Fuster Michel, Barron F., W. Duff, Teresa Amabile, Vâgotski L.Ş.).
Metodele de cercetare:
-În conformitate cu obiectivele investigaţiei au fost utilizate metode psiho-pedagogice. 
-Metode teoretice – analiza, compararea şi generalizarea datelor din literatura ştiinţifică la problema în speţă; 
-Metode empirice – observarea, probe psiho-diagnostice, experimentul de constatare şi formare;
-Metode statistice – analiza calitativă, cantitativă şi comparativă a datelor obţinute.
Demersul inovativ al cercetării :
În cercetarea noastră am creat un model de forme şi activităţi al învățătorului inovator, dispus de a aplica noi strategii în cadrul activităţilor de predare-învăţare în dezvoltarea capacităţilor la copiii de vîrstă şcolară mică.


Fisiere în arhivă (1):

  • Formarea Competentelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!