Formarea contractului de comerț internațional

Cuprins licență Cum descarc?

CAP I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 5
SECȚ I.Contractul de comerț internațional –privire de ansamblu 5
Subsecțiunea I Contractul de comerț internațional-concept, caractere 6
Subsecțiunea II Elementele contractului de comerț internețional 8
Subsecțiunea III Forma și limba contractului de comerț internațional 10
SECȚ II. Contractul de comerț internațional-izvor de obligații 11
CAP II. NEGOCIEREA - FAZĂ PRECONTRACTUALĂ ÎN FORMAREA CONTRACTULUI INTERNAȚIONAL 12
SECȚ I.Activități premergătoare formării contractelor externe 12
Subsecțiunea I Studierea pieței externe 12
Subsecțiunea II Publicitatea comercială 16
1.2.Publicitatea comerciala înșelătoare 19
Subsecțiunea III Alegerea partenerului extern 20
Subsecțiuena IV Contactarea partenerului extern 21
SECȚ.II. Elemente cu privire la negocierea contractului de comerț internațional 22
Subsecțiunea I Conceptul de negociere a contractului de comerț 
internațional 22
1.1.Complexitatea negocierii și participarea activă a negociatorilor 23
1.2.Negocierea – arta compromisului 24
Subsecțiunea II Principii ale negocierii contractului de comerț
internețional 25
2.1.Principiul reciprocității 26
2.2.Principiul legalității 26
2.3.Principiul moralității 27
SECȚ III. Etapele procesului de negociere 28
Subsecțiunea I Prenegocierea contractului 29
1.1.Demersuri precontractuale 29
1.2.Scrisori de intenții 30
1.3.Pregătirea dosarelor pentru inițierea dialogului contractual 33
1.4.Promisiunea unilaterala de a contracta 34
Subsecțiunea II Negocierea propriu-zisă 35
2.1.Oferta 35
2.2.Forma, revocabilitatea și retractarea ofertei 40
2.3.Acceptarea ofertei 43
2.4.Acceptarea tardivă 45
2.5.Revocarea acceptării 48
2.6.Efecte ale morții sau incapacității părților survenite înainte de încheierea contractului 49
Subsecțiunea III Utilizarea unor strategii și tactici de negociere 50
3.1.Strategii de negociere comercială 51
3.2.Tactici de negociere comercială. 52
3.3.Tehnicile de negociere comercială 53
Subsecțiunea IV Obiectul negocierii 55
SECȚ IV. Răspunderea părților in perioada negocierilor 56
Subsecțiunea I Răspunderea pentru revocarea intempestivă a ofertei 56
Subsecțiunea II Răspunderea pentru utilizarea de informații in detrimentul partenerului 58
CAP III. MOMENTUL ȘI LOCUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COMERȚ INTERNAȚIONAL 59
SECȚ I. Momentul încheierii contractului de comerț internațional 59 
Subsecțiunea I Încheierea contractului intre prezenți 60
Subsecțiunea II Încheierea contractului prin telefon 60
Subsecțiunea III Încheierea contractului intre absenți 61
Subsecțiunea IV Momentul încheierii contractului în dreptul roman 66 
4.1 Riscurile transmiterii corespondenței la distanță 67
SubsecțiuneaV Momentul încheierii contractului în practica internațională 74
Subsecțiunea VI Importanța momentului încheierii contractului 72
SECȚ.II. Locul încheierii contractelor de comerț internațional 74
Subsecțiunea I Determinarea locului încheierii contractului 74
Subsecțiunea II Locul încheierii contractului în dreptul roman 74
Subsecțiunea III Importanța locului încheierii contractului 75
Subsecțiunea IV Legea locului de încheiere 76
Subsecțiunea V Domeniul legii contractului 77
Subsecțiunea VI Principiul libertății convențiilor în raporturile juridice de comerț internațional 78
SECȚ.III. Determinarea momentului și locului perfectării contractului în cazul mandatarilor 82
SECȚ.IV. Tendințe de simplificare a încheierii contractului în formă scrisă.84
SECȚ.V. Semnarea contractului de comerț internațional 86
CONCLUZII 87


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
NOŢIUNI INTRODUCTIVE
SECŢIUNEA I
CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – PRIVIRE DE ANSAMBLU
Indiscutabil contractul de comerţ intenaţional este cea mai importantă, cea mai complexă şi cea mai relevantă din totalitatea realităţiilor juridice ale comerţului internaţional. Acest fapt este atestat prin aceea că el reprezintă principalul instrument juridic de înfăptuire a circulaţiei valorilor şi cunoştinţelor la scară planetară. Acest tip de contract formează instituţia juridică cea mai importantă a dreptului comerţului internaţional care polarizează şi prin care se exprimă întregul specific al acestui segment cu totul aparte, al dreptului privat. Complexitatea sa decurge din aceea că în problematica lui se regăseşte cvasitotalitatea multitudinii aspectelor juridice specifice raporturilor dintre participanţii la comerţul internaţional inerente desfăşurării acestuia.
CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL LA INCEPUT DE SECOL ŞI MILENIU
În ultimele doua decenii, schimburile comerciale internaţionale au cunoscut o traiectorie aparte. Comercinaţii, persoane fiyice şi societaţiile comerciale şi+au intensificat relaţiile lor comerciale in cele mai diferite domenii de activitate.
Procesele de integrare s-au adancit în Europa, devenind printre cele mai puternice pieţe comerciale din lume, de aici rezultâmd şi faptul că rolul contractelor de comerţ internaţional a devenit din ce în ce mai important. De aceea, cunoaşterea clauzelor acestor contracte, a particularităţii formării, interpretării şi executării lor în comerţul internaţional se impune cu necesitate pentru cei angajaţi în tranzacţii comerciale internaţionale, dar şi pentru cei care studiază problemele comerţului internaţional.
Oraganismele internaţionale specializate şi, în mod special Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comenrcial Internaţional, acordă o atenţie deosebită elaborării unor reguli uniforme cu privire la încheierea si derularea diferitelor tipuri de contracte comerciale internaţionale datorita faptului ca aceste contracte de comerţ internaţional au un rol din ce în ce mai important.
SUBSECŢIUNEA I: CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – CONCEPT, CARACTERE
1.1 Contractul de comerţ internaţional constituie una din cele mai importante instituţii juridice ale dreptului comercial internaţional, îndeplinind rolul de instrument juridic primordial de înfăptuire a schimburilor economice şi comerciale internaţionale.
Aşadar, contractul de comerţ internaţional este acordul de voinţă realizat între doi sau mai mulţi participanţi la comerţul internaţional din state diferite în scopul de a crea, modifica ori stinge raporturi juridice de comerţ internaţional.
Deosebirea dintre contractul de comerţ internaţional şi contractele încheiate între participanţii la comerţul intern o reprezintă elementul de internaţionalitate, care, alături de atributul de comercialitate, îi definesc specificul şi îl delimitează de celelalte contracte reglementate prin normele dreptului comun general.
Sfera contractului de comerţ internaţional cuprinde orice contract comercial convenit în raporturile cu străinătatea sau cu pieţele externe. Notele de specificitate ale contractului de comerţ internaţional, comercialitatea şi internaţionalitatea, trebuie să existe cumulativ deoarece absenţa uneia dintre ele face ca acel contract să se situeze fie în domeniul contractelor civile, fie în acel al contractelor comerciale ale dreptului naţional. 
Elementul de internaţionalitate într-un contract comercial determină scoaterea acelui contract de sub incidenţa exclusivă a sistemului de drept material al forului creându-i vocaţie pentru a suporta incidenţa concomitentă a mai multor sisteme de drept.
Pe plan terminologic, legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa utilizează diferite expresii pentru desemnarea conceptului în discuţie, precum: contracte externe, contracte comerciale internaţionale, contracte de comerţ internaţional. Toate aceste expresii au aceeasi semnificaţie juridică, deoarece, conceptul la care ne referim are un caracter unitar, de aici şi o unică semnificaţie juridică.


Fisiere în arhivă (1):

  • Formarea Contractului de Comert International.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!