Francizarea internationala. Studiu de caz

Cuprins licență

Introducere 1
Capitolul I 3
Noțiuni generale și istoric 3
1.1. Ce este francizarea? 3
1.2. Analiza francizorului 6
1.3. De ce franciză? 7
1.4. Evoluție și istoric 8
1.5. Francizarea in Europa 10
Capitolul II 12
Particularități in francizare 12
2.1. Avantaje și dezavantaje 12
2.1.1. Avantaje și dezavantaje din perspectiva francizorului 12
2.1.2. Avantaje și dezavantaje din perspectiva francizatului 13
2.2. Documentația necesară 14
2.2.1. Documentul de informare 14
2.2.2. Contractul de franciză și reglementări 15
2.2.3. Caracteristici juridice ale contractului de franciză 17
2.2.4. Reglementări în Uniunea Europeană 17
2.3. Tipuri de franciză 21
2.4. Costuri aferente cumpărării unei francize 23
2.5. Pași de urmat în vederea francizării unei afaceri 25
2.6. Conflicte între francizor și francizat, cauze și aplanarea acestora 26
Capitolul III 32
Studiu de caz: McDonald’s, Marriott International 32
3.1. McDonald’s 32
3.2. Marriott International 41
Concluzii 45
Bibliografie 47


Extras din licență

Introducere
Prezenta lucrare de licență are ca scop evidențierea noțiunilor generale și particularităților francizării internaționale precum și analiza elementelor specifice acestui tip de afacere prin realizarea unui studiu de caz. Alegerea temei lucrării a fost făcută din dorința de a aprofunda noțiunile cunoscute despre francizare. Consider tema ca fiind una de interes actual deoarece, considerând particularitățile acesteia, francizarea reprezintă o metodă sigură de a obține profit. De asemenea, fiind într-o continuă dezvoltare și creștere în popularitate pe plan internațional, consider că aprofundarea cunoștințelor ce țin de francizare este benefică oricărui viitor antreprenor. 
În primul capitol al lucrării vor fi abordate noțiuni generale și abordări conceptuale ce țin de francizare, precum prezentarea succintă a acestei forme de afacere și a părților acesteia, respectiv francizorul și francizatul, precum și pilonii în jurul cărora se clădește relația dintre aceștia. Vor fi prezentate și anumite aspecte ce țin de analiză ce un antreprenor ce dorește să investească într-o astfel de afacere ar trebui să o efectueze asupra francizorului și afacerii acestuia. În final vor fi prezentate câteva aspecte ce țin de istoricul francizarii, cum și unde a apărut, cum a evoluat, primele forme ale acesteia, atât în Statele Unite ale Americii cât și în Europa. 
Capitolul al doilea va cuprinde particularități întâlnite în contractul și relația de franciză. Vor fi analizate avantajele și dezavantajele din punctul de vedere al francizorului cât și cel al francizatului, noțiuni ce țin de documentația necesară, și anume documentul de informare și contractul de franciză și clauzele specifice ale acestuia, precum și anumite reglementări ce țin de francizare în România și Europa. În continuare vor fi analizate în detaliu tipurile de franciză, după modul în care francizatul folosește brandul francizorului și după metoda de francizare, cât și costurile și taxele aferente deschiderii unei afaceri sub formă de franciză. De asemenea, vor fi analizați și pașii ce trebuie urmați de către un individ ce conduce o afacere și dorește să o francizeze, ca mai apoi să fie analizate în detaliu conflictele ce pot apărea în relația dintre francizor și francizat, precum și abordarea în vederea aplanării respectivelor conflicte. 
În ultimul capitol al lucrării, și anume capitolul al treilea, va fi prezentat un studiu de caz ce prezintă aspectele contractului și desfășurarea contractului de francizare în cadrul a două companii cu o reputație și un brand cunoscut la nivel internațional, McDonald’s și Marriott International. Sunt urmărite aspecte ce țin de istoria companiilor, numărul de unități și locații deținute în întreaga lume, performanțele acestora, împărțirea pe sectoare regionale, etc. 
De asemenea, sunt prezentați pașii ce trebuie urmați de un potențial francizat în scopul achiziționării unei francize a respectivelor companii și investițiile aferente acestora, precum și strategiile și standardele urmărite de către acestea. În ultima parte a studiului de caz sunt prezentate câteva aspecte ce țin de activitatea companiilor în România și gradul de dezvoltare, respectiv numărul restaurantelor, respectiv hotelurilor acestora pe teritoriul țării noastre.
• Capitolul I. 
Noțiuni generale și istoric
• Ce este francizarea?
Francizarea este o metodă de dezvoltare a unei afaceri, implicit distribuirea bunurilor și serviciilor companiei respective printr-o operațiune similară licențierii. Operațiunea de francizare implică două părți, și anume francizorul și francizatul: 
-francizorul reprezintă o persoană sau o companie care acordă dreptul unei terțe persoane de a conduce o afacere sub numele mărcii proprii; acesta deține compania, marca și produsele, însă oferă dreptul de a le folosi francizatului în schimbul unor taxe prestabilite; 
-francizatul este acea persoană sau companie care va deține dreptul de a se folosi de marca și produsele francizorului; acesta este responsabil pentru anumite decizii și strategii, însă majoritatea, precum designul locației, numele și produsele, sunt prestabilite de către francizor; acesta va plăti francizorului anumite sume, fie o sumă fixă, fie un anumit procent din profit, în schimbul dreptului ce i-a fost oferit.
În francizare, francizorul nu doar specifică produsele și serviciile ce vor fi oferite spre vânzare de către francizat, ci îi oferă acestuia și un sistem operațional, un brand și asistență pe parcusul întregii perioade contractuale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Francizarea internationala. Studiu de caz.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Driga Corina; Driga Eugen, Primii pași în franciză, Editura C.H. Beck,
Bucuresti, 2006;
Illetschko Kurt, Franchising, Editura Hodder Yourself, London, 2006;
Macovei Ioan, Dreptul comerŃului internaŃional, Editura Junimea, Iasi, 1980;
Macovei Ioan; Amititeloaie Alexandru, Contractul de franciză, Editura
Candy, Iasi, 2000;
Matray Christine, Le contract de franchise, Editura Maison Larcier,
Bruxelles, 1992;
Popa Ioan, Tranzacții comerciale internaționale, Editura Economică, București, 1997;
Popa Ioan, Tranzacții de comerț exterior, Editura Economică, București, 2002;
Stoian Ion; Dragne Emilia; Stoian Mihai, Comerț internațional: tehnici și proceduri, vol. II, Editura Caraiman, București, 1997;
Voiculescu Dan, Franchising. Ghid practic pentru afaceri, Editura Intact,
Bucuresti, 1992.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!