Funcția și funcționarul public

Cuprins licență

CAPITOLUL 1. CARIERA FUNCTIONARILOR PUBLICI 3
Sectiunea 1. Principiile carierei functionarilor publici 3
Sectiunea 2. Cariera si mobilitatea functionarilor publici. In sistemul comunitar 7
CAPITOLUL 2. AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI 15
Sectiunea 1. Atributiile Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 15
Sectiunea 2. Modificarea raportului juridic de serviciu in functie publica 18
Sectiunea 3. Suspendarea raportului juridic de serviciu in functie publica 22
CAPITOLUL 3. INCETAREA RAPORTULUI JURIDIC DE FUNCTIE PUBLICA IN ROMANIA 27
Sectiunea 1. Clasificarea modalitatilor legale de incetare a serviciului de functie publica 27
Sectiunea 2. Raspunderea juridica a functionarului public in Romania 31
Sectiunea 3. Abaterea disciplinara a functionarului public 39
Sectiunea 4. Sanctiunile disciplinare aplicate functionarilor publici 42
3
CAPITOLUL 4. RASPUNDEREA FUNCTIONARILOR PUBLICI 50
Sectiunea 1. Sanctiunile contraventionale 50
Sectiunea2. Raspunderea civila a functionarilor publici 53
Sectiunea 3. Raspunderea penala a functionarilor publici 55
Sectiunea 4. Suspendarea functionarilor publici 57
CONCLUZII 59
BIBLIOGRAFIE 63


Extras din licență

CAPITOLUL I .
CARIERA FUNCTIONARILOR PUBLICI
Sectiunea 1 . Principiile carierei functionarilor publici 
Reforma in administratie publica reprezinta una dintre prioritatile Guvernului Romaniei, dar si o cerinta esentiala a integrarii tarii noastre in sistemul comunitar, in sistemul Uniunii Europene. 
Unul dintre obiectivele programului de guvernare actuala il reprezinta formarea functionarului public instruit si profesionist, tinand cont de meritele si performantele sale, precum si dezvoltarea capacitatii sale manageriale. 
Functionarii publici sunt cei care se afla in contact direct cu cetatenii si care creeaza imaginea institutiei publice. De aceea este nevoie sa se intretina si sa se completeze permanent competenta lor profesionala, sa se mentina in administratia publica functionari publici de inalta tinuta profesionala si morala. 
Crearea unui sistem de cariera a functionarilor publici (pe orizontala si pe verticala) a unui sistem de salarizare corespunzator, a unui management de calitate in administratia publica, reprezinta cateva din conditiile reformei in administratia publica. 
Sistemul administratiei publice se cere sa fie eficient si de calitate profesionala, fapt ce implica o recrutare corecta si selectiva, precum si o metodologie a planificarii carierei functionarilor publici. 
Cariera functionarului public poate fi definita ca fiind succesiunea realizarilor profesionale ale acestora dar si a functiilor in structura ierarhica a institutiei sau autoritatii publice din care functionarul public face parte. 
Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si mediului de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, modifica si completeaza Statutul functionarilor publici, cu elemente de noutate privind sfera atributiilor ce implica exercitarea prerogativelor de putere publica.
Principiile care guverneaza functia publica (legalitatea, impartialitatea, transparenta, stabilitatea, orientarea catre cetatean etc.) sunt aliniate la principiile ce se apleaca in spatiul comunitar, urmare a corelarii legislatiei in materie. 
Legea sus-mentionata introduce un capitol distinct, cap.6 (art.46-58) privind cariera functionarilor publici (recrutarea, numirea, promovarea si evaluarea performantelor). 
Legea speciala in materie o reprezinta Hotararea de Guvern nr.1209/octombrie 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.30 Art.2 al acestui act normativ defineste cariera in functia publica ca fiind "ansamblul situatiilor juridice si efectelor produse, care intervin de la data nasterii raportului de serviciu pana la momentul incetarii acestui raport, in conditiile legii. Eficienta si profesionalismul Corpului functionarilor publici presupune existenta unor competente responsabile, oneste, corecte si impartiale, dedicate intocmai servirii interesului public. Acest lucru implica o recrutare si o selectie exigenta, o perioada de stagiu necesara si corespunzatoare adaptarii, dar si a cunoasterii functionarului public, "o instruire si o pregatire continua." 
Dupa etapele pe care le parcurge cariera functionarilor publici, distingem:
- intrarea in Corpul functionarilor publici; 
- perioada de stagiu in functia publica; 
- definitivarea in functia publica; 
- promovarea si mobilitatea in functia publica; 
- iesirea din Corpul functionarilor publici .
Principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica sunt: 
- competenta, ce implica detinerea si confirmarea cunostintelor si aptitudinilor necesare exercitarii unei functii publice; 
- competitia, care implica participarea la un concurs sau examen in scopul confirmarii cunostintelor si aptitudinilor necesare in acest scop; 
- egalitatea de sanse, ce presupune faptul ca oricarei persoane care indeplineste conditiile cerute de lege, i se recunoaste vocatia de cariera in functia publica; 
- profesionalismul functionarului public; 
- motivarea morala si materiala a functionarilor publici de catre colectivitatile publice din care fac parte, precum si sprijinirea dezvoltarii lor profesionale; 
- transparenta informatiilor de interes public referitoare la cariera in functia publica;


Fisiere în arhivă (1):

  • Functia si functionarul public.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. E. POPA ,Marile institutii ale dreptului administrativ,Editura ,,Sophia"Arad 2004.
2. E.POPA ,Organizarea si functionarea administratiei publice in Romania. Editura ,,Servo-Sat"Arad,2002.
3.G. BOBOS, Teeoria generala a statului si dreptului, Editura"All" Bucuresti 1998.
4, I. SANTAI, Drept administrativ si stiinta administrativa, Editura ,,Risoprint"Cluj, 2007.
5. A. IORGOVAN, Drept administrativ, Editura ,,All" , Bucuresti, 2005.
6. A.IORGOVAN, Tratat de drept administrativ , Editura ,,Proarcadia",Bucuresti 1998.
7. E.POPA, P.CIOIA, Elemente de drept administrativ, Editura ,,Servo-Sat"Arad 2003.
8. T.DRAGANU, Introducere in teoria si practica statului de drept, Editura ,,Dacia", Cluj 1992.
9. R.N. PETRESCU, Drept administrativ, Editura ,,All Beck", Bucuresti 2008.
10. JEAN CLAUDE NEMERY , Droit Europeen, Paris,2003.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!