Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I - NOTIUNI GENERALE PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN 3
1.1. Fundamentarea noţiunilor 3
1.2. Noţiunea de statut 6
1.3. Definiţia funcţionarului Comunităţilor Europene şi trăsăturile acestuia 10
1.3.1. Trăsăturile funcţionarului public european 11
1.3.2. Situaţia juridică a contractualilor din cadrul organismelor 
comunitare 12
1.4. Regimul juridic al actului de numire într-o funcţie publică europeană 14
1.5. Categorii de funcţionari publici europeni 15
1.5.1. Interimatul în funcţia publică europeană 18
CAPITOLUL II - FUNCŢIA PUBLICĂ ÎN SPAŢIUL COMUNITAR 20
1.1. Reglementări ale statului funcţionarilor publici 20
1.2. Serviciul public şi organizarea sa în ţările Uniunii Europene 21
1.3. Recrutarea funcţionarilor publici 24
1.4. Dezvoltarea carierei şi metode de mobilitate 28
1.5. Instruirea funcţionarilor publici 34
1.6. Sistemul de salarizare al funcţionarilor publici 35
1.7. Sancţionarea disciplinară şi răspunderea funcţionarilor publici 39
1.7.1. Sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici 39
1.7.2. Răspunderea funcţionarilor publici 43
1.8. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu 45
1.8.1. Modificarea raportului de serviciu 45
1.8.2. Suspendarea raporturilor de serviciu 47
1.8.3. Încetarea raporturilor de serviciu 49
CAPITOLUL III –INCOMPATIBILITĂŢILE, PRIVILEGIILE ŞI IMUNITĂŢILE FUNCŢIONARULUI PUBLIC EUROPEAN 55
3.1. Elemente comune în determinarea conţinutului regimului juridic al incompatibilităţilor 55
3.2. Elemente specifice unor reglementări statutare în determinarea conţinutului incompatibilităţilor în fun cţia publică 57
3.3. Incompatibilităţi privind funcţiile publice din administraţia publică centrală şi locală 65
3.3.1. Principii de aplicare a privilegiilor şi imunităţilor 69
3.3.2. Conţinutul şi regimul juridic al privilegiilor şi imunităţilor 70
CAPITOLUL IV – CONCLUZII 73
BIBLIOGRAFIE 77


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN
1.1 Fundamentarea noţiunilor
În cadrul organismelor Comunităţii Europene, îşi desfăşoară activitatea agenţi supuşi unor norme speciale, care reprezintă dreptul funcţiei publice europene.
Reglementările statutare privind funcţionarii publici europeni au suferit o evoluţie în timp.
Într-o primă etapă a reglementării, regăsim statutul funcţionarilor şi regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţii Economice Europene şi ai Comunităţii Economice a Energiei Atomice, edictat de Consiliu în baza art. 212 C.E.E. şi 186 C.E.E.A. (J.O.C.E. din 14.06.1962), care conţinea prevederi derogatorii faţă de Statutul personalului C.E.C.A- din 28.01.1956. 
Diferenţa de regim dintre funcţionarii celor trei Comunităţi viza în esenţă următoarele aspecte :
- ierarhia diferită a gradelor;
- nivelul de ansamblul al remuneraţiilor, care era mai mic cu 3%;
- regimul pensiilor care era mai puţin liberal; 
Înaintea Tratatului de fuziune, personalul instituţiilor comunitare a fost supus, pe de o parte, unor protocoale cu privire la privilegiile şi imunităţile care li se aplicau, pe de altă parte, unui regim mai întâi convenţional, apoi statutar, propriu fiecărei Comunităţi. Instituţiile care formează Uniunea Europeană nu au fost create în acelaşi timp.
Datorită acestui fapt, s-a ajuns într-o primă fază , la o juxtapunere a trei corpuri de agenţi supuşi unor regimuri diferite.
Astfel, C.E.C.A. a cunoscut, până la data de 01.07.1956 când a fost adoptat un statut al funcţionarilor publici din cadrul acestui organism, o perioadă în care funcţionarii erau recrutaţi pe bază de contract de drept public. Acelaşi sistem a fost folosit şi de C.E.E. şi EURATOM în perioada prestatutară (1958-1962).
Fuzionarea Comunităţilor avea să antreneze unificarea, în egală măsură, a statutului ca şi regim de privilegii şi imunităţi.
În 08.04.1965, prin art.24 din Tratatul de fuziune a fost impusă stabilirea unui regulament al personalului unic şi comun tuturor instituţiilor comunitare.
O a doua etapă s-a concretizat prin unificarea normelor statutare existente, realizată prin Regulamentul C.E.E., C.E.C.A., C.E.E.A., nr.259/68/29.02.1968, publicat în J.O.C.E. nr. L 56/04.03.1968 modificat de mai multe ori între anii 1969 şi 1996.
Acest regulament supus mai multor modificări, împreună cu alte texte, este reunit într-un document intern al Comunităţilor intitulat „STATUT”, care are ca subtitlu „Regulamente şi reglementări aplicabile funcţionarilor şi altor agenţi ai Comunităţilor Europene”.
O a treia etapă este reprezentată de actuala reglementare, Statutul Funcţionarilor Comunităţilor Europene, adoptat prin Regulamentul (CE, EURATOM) nr.723/2004 al Consiliului din 22.03.2004 de modificare a Statutului Funcţionarilor Comunităţilor Europene ca şi regimul aplicabil altor categorii de agenţi ai Comunităţii.
În preambulul acestui document sunt prezentate motivele de fapt şi de drept care au determinat necesitatea adoptării unei noi reglementări statutare la nivel comunitar.


Fisiere în arhivă (1):

  • Functia si Functionarul Public din Perspectiva Europeana.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Constituţia României
Legea nr. 188/1999 – privind Statutul Funcţionarilor Publici – modificată şi completată prin Legea nr.442/2006, republicată în Monitorul Oficial nr. 365/29.05.2007
Legea nr. 7/2004 – Codul de Conduită al funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 157/23.02.2004
Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale – publicată în Monitorul Oficial nr. 204/23.04.2001
Hotărârea Guvernului nr.1209/14.10.2003 – privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici - publicată în Monitorul Oficial nr. 757/29.10.2003
Hotărârea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici – publicată în Monitorul Oficial nr.397/13.06.2004

2. Tratate, cursuri, monografii

Andrè de Laubadère, Jean-Claude Venezia, Yves Gaudemet – Traitè de Droit Administratif – LGDJ, Paris 1995
Alexandru Ioan – Administraţia Publică, Teorii, Realităţi, Perspective – Editura Lumina Lex, Bucureşti 1999
Boulois Jan – Droit Institutionel de L'Union Europèene – Ed. 6, Montchrestien, 1997
Cartou Louis - L'Union Europèenne, Traitès de Paris-Rome – Ed. Dalloz – Maastricht 1996
Filipescu P. Ion, Fuerea Augustin – Drept Instituţional Comunitar European – Editura Actami, Bucureşti 1997
Fuerea Augustin – Manualul Uniunii Europene – Editura Universul Juridic, Bucureşti 2006
Issac Guy – Droit Communautaire Gènèral – 5 èdition, Armand Colin 1997 
Iorgovan Antonie – Tratat de Drept Administrativ – Editura All Beck, Bucureşti 2006
K. König, H.Y. Oertzen, F. Vagener - L'administration Publique en Republique Fèdèrale D'Allemagne – Paris 1983
Manolescu A. – Managementul Resurselor Umane – Editura Imprimeria Coresi, Bucureşti 1998
Nicolescu O., Verboncu I. – Management – Editura Economică, Bucureşti 1999
Predescu Bianca – Drept Instituţional Comunitar – Editura Cardinal, Craiova 1995
Plumb I. şi colaboratorii – Managementul Serviciilor Publice – Editura ASE, Bucureşti 2000
Plantey Alain, Loriot François – Fonction Publique Internationale – CNRS Editions, Paris 2005
Postenicu Romeo Paul – Statutul Funcţionarilor Publici – Editura Universitară Carol Davilla, Bucureşti 2006
Rideau Joel – Droit Institutionel de L'Union et des Communautès – Ed. III, LGDJ, 1996
Verdinaş Verginia, Călinoiu Constanţa – Statutul Funcţionarului Public European – Editura Universul Juridic, Bucureşti 2007


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!