Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul 1 Organizarea si functionarea primariei Harlau
1.1 Scurt istoric.3
1.2 Obiectul de activitate al primariei Harlau.3
1.3 Organizarea interna (organigrama).5
1.4 Functionalitate .13
1.5 Structura de personal.19
1.6 Relatii cu exteriorul.21
1.7 Structura si evolutia principalelor cheltuieli realizate la primaria Harlau in perioada 2010- 2012 .23
Capitolul 2 Fundamentarea cheltuielilor bugetare
2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare.27
2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare.33
2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare.54
Capitolul 3 Executia si incheierea executiei bugetului local
3.1 Incasarea veniturilor bugetare.60
3.2 Finantarea cheltuielilor din bugetele locale.61
3.3 Lucrari generate de incheierea executiei bugetare.64
3.4 Fluxuri informationale generate de executia bugetului local.66
Concluzii .70
Bibliografie.72


Extras din licență Cum descarc?

Capitolul I
Organizare şi funcţionalitate la Primaria Harlau
1.1.Scurt istoric
Harlau este un oraș din judetul Iasi. Este situat în nord-vestul județului Iași, pe drumul Iași - Botoșani. Are o populație de 11.268 locuitori. 
Prima atestare documentară datează din anul 1384 când mama domnitorului Petru Musat își stabilește curtea aici. În evul mediu aici a funcționat o curte domnească, în careStefan cel Mare a ridicat o biserică, care poate fi văzută și azi. În acelasi oraș se găsește biserica "Sfântul Dumitru/Dimitrie" ridicată de domnitorul Petru Rares. La un moment dat localitatea a îndeplinit statutul de capitală a Moldovei când, datorită incendiului care a ars Curtea Domnească din Iași, domnitorul și Sfatul Țării s-au mutat pentru o scurtă perioadă la Curțile Domnești de aici. Până la instaurarea regimului comunist, Hârlău a făcut parte din judetul Botosani.
In economia localității se remarcă industria textilă, de prelucrare a lemnului și alimentară. În oraș funcționează două școli generale și un liceu. Asistența medicală este asigurată de un spital, o policlinică și cabinete medicale de medicină de familie. La sud de oraș se află cunoscuta regiune viticolă Cotnari. La sud-vest și în zonele limitrofe ale orașului se află domeniile familiei Cavaler Lupu de Totoescu, familie de boieri ce-și are originile în secolul al XII-lea. În anii pre-comuniști domeniile au fost preluate de către regimul comunist, iar conacul preluat de poliția secretă, Securitatea, după alungarea din postul de primar a lui Eugen Nicolae Totoescu, în 1956.
Orașul rămâne cunoscut pentru clădirile de rang istoric înalt, poziționarea în inima Moldovei și potențialul viticol și agricol ce-l poate asigura pentru nord-estul României.
1.2 Obiect de activitate
Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Hirlau a fost elaborat in baza prevederilor Legii nr. 215/2001 republicata, actualizata privind administratia publica locala, a Legii nr. 188/1999, republicata privind Statutul functionarilor publici si al altor acte normative in temeiul carora isi desfasoara activitatea.
Primarul, viceprimarul, secretarul orasului Hirlau, impreuna cu aparatul de specialitate al Primarului orasului Hirlau constituie Primaria orasului Hirlau, o structura functionala cu activitate permanenta care duce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului si care asigura rezolvarea operativa a problemelor orasului, gestionand si raspunzand de treburile publice in intereseul cetatenilor. Domeniul administrat are un potenţial economic ridicat, o capacitate industrială dotată cu utilităţi, zone agricole extinse, iar sectorul terţiar este în plină dezvoltare. Primăria Hîrlău este organizată şi funcţionează pe principiile unei instituţii publice. 
Domeniul în care funcţionează instituţiile de stat producătoare de bunuri publice, a căror sferă este delimitată de dependenţa acesteia de bugetul public, sunt, aşa cum rezultă din legile bugetare, următoarele:
1. Acţiunile social-culturale, care devin preponderente, prin importanţa lor dată de semnificaţie, prin instituţiile mijlocitoare sau producătoare ale acestei acţiuni, prin gradul de modernizare al lor, prin eficienţa şi calitatea acţiunilor finanţate. Principalele categorii de acţiuni (şi de instituţii) sunt:
• acţiuni de învăţământ;
• acţiuni în domeniul sănătăţii;
• acţiuni în domeniul asistenţei sociale;
• acţiuni sportive şi de tineret;
• acordarea de alocaţii, ajutoare pentru copii;
• pensiile, ajutoarele şi indemnizaţiile acordate de la bugetul de stat;
• pensiile, ajutoarele şi indemnizaţiile acordate prin sistemul asigurărilor sociale;
• ajutoarele de şomaj şi alte acţiuni legate de problema şomajului.
2.Apărare naţională, prin unităţile militare, subordonate Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unităţile de învăţământ specializate (nivel mediu şi universitar). Acţiunile cuprind şi participarea armatei române la Programul de Parteneriat pentru Pace.
3.Acţiuni privind ordinea publică, prin unităţile de poliţie, pompieri şi jandarmi, Serviciul român de informaţii.
4.Acţiuni desfăşurate de către autorităţile publice: Preşedenţia, Senatul, Camera Deputaţilor, Guvernul, ministerele şi alte organe centrale ale administraţiei de stat centrale şi la nivel central, consiliile locale, primăriile, prefecturile, organe ale administraţiei de stat pe plan local, autorităţile judecătoreşti, Curtea de Conturi, Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ, Consiliul Concurenţei şi altele.
5.Acţiuni economice desfăşurate prin instituţiile specializate în cercetare ştiinţifică, unităţi de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi, instituţii de protecţie a mediului, de gospodărire a apelor. Primaria orasului Hîrlău contribuie la asigurarea realizarii in judet a strategiei si obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare. Principalele obiective decurg din sarcinile pe care le au departamentele din cadrul institutiei.
În conformitate cu prevederile legii nr.71/1991, primăria are un aparat de specialitate a cărui structură şi atribuţii s-au stabilit prin H.G.nr.269/1997.


Fisiere în arhivă (1):

  • Fundamentarea si Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Gabriel A. Stefura „ Proces bugetar public” Editia a 2-a revazută și adaugată, Ed. Uviversitatea „ Al. I. Cuza”, Iași 2009;
2. Vacarel Iulian , Politici fiscale si bugetare in Romania 1990-2000, ed Expert, Bucuresti 2001;
3. Legea nr 500/2002 a finantelor publice;
4. Ordonanta de urgenta nr. 45/5 iunie 2003 privind finantele publice locale;
5. Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al orasului Harlau pe anii 2010 -2012;
6. Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al orasului Harlau ;
7. http://www.primaria-harlau.ro;
8. www.mfinante.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!