Fuziunea societăților comerciale

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I : ASPECTE INTRODUCTIVE
Sectiunea I 
Scurte considerente privind societatile comerciale
1.1 Elemente definitorii si notiune 
1.2 Cauze care au determinat crearea societatilor comerciale 
1.3 Originea si evolutia societatilor comerciale 
1.4 Reglementarea societatilor comerciale in legislatia noastra 
CAPITOLUL AL II-LEA : FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERCIALE - INSTITUTIE JURIDICA SI ECONOMICA
Sectiunea I 
Fuziunea- institutie juridica
Sectiunea a II a
Fuziunea- ratiuni de ordin economic care stau la baza acesteia 
CAPITOLUL AL III-LEA :FUZIUNEA IN CADRUL MODALITATILOR DE MODIFICARE A SOCIETATILOR COMERCIALE 
Sectiunea I 
Modificarea societatilor comerciale
3.1.1.Notiune 
3.1.2. Enumerarea principalelor cazuri de modificare
a societatilor comerciale 
3.1.3. Conditiile generale aplicabile tuturor cazurilor de modificare
a societatilor comerciale 
Sectiunea a II-a
Fuziunea societatilor comerciale. Notiuni generale
3.2.1. Notiune si reglementare 
3.2.1.1. Reglementarea institutiei fuziunii societatilor comerciale 
3.21.2.Notiune 
3.2.2.Modalitatilefuziunii 
3.2.3. Procedura fuziunii 
3.2.3.1. Generalitati
3.2.3.2. Intocmirea proiectului de fuziune 
3.2.3.3. Avizarea si publicarea proiectului de fuziune 
3.2.3.4. Opozitia asupra proiectului de fuziune 
3.2.3.5. Informarea asociatilor 
3.2.3.6. Hotararea adunarii generale a asociatilor 
3.2.4. Conditiile financiar - contabile ale fuziunii 
CAPITOLUL AL IV-LEA: FECTELE FUZIUNII SOCIETATILOR COMERCIALE
Sectiunea I
Efectele patrimoniale
4.1.1. Efectele fuziunii fata de societatilor comerciale participante
si fata de asociatii acestora 
4.1.2. Efectele fuziunii fata de creditorii societatilor participante 
Sectiunea a II-a
Efectele nepatrimoniale
4.2.1. Inregistrarea fuziunii la Registrul comertului 
4.2.2. Radierea societatilor absorbite sau contopite din Registrul comertului 
CAPITOLUL AL V-LEA: FUZIUNEA UNOR TIPURI PARTICULARE DE SOCIETATI COMERCIALE 
Sectiunea I
Generalitati
Sectiunea a II-a
Fuziunea societatilor comerciale cu capital de stat si a regiilor autonome
Sectiunea a III-a
Fuziunea societatilor bancare si agricole
5.3.1. Fuziunea societatilor bancare 
5.3.2. Fuziunea societatilor agricole 
CAPITOLUL AL VI-LEA
CONCLUZII
ANEXA 
LISTA DE ABREVIERI
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
ASPECTE INTRODUCTIVE
Sectiunea I
Scurte considerente privind societatile comerciale
1.1. Elemente definitorii si notiune
Elementele care definesc o societate comerciala pot fi grupate in doua categorii: elemente comune oricarei societati comerciale si elemente specifice, dar, indiferent de categorie, numai impreuna pot contura definitia societatii comerciale.
a) Contractul de societate
Orice societate comerciala se constituie in temeiul unui contract de societate, care este actul ei constitutiv .
Pactul social contine m cuprinsul sau, o tripla intelegere a asociatilor:
1. - sa puna in comun anumite bunuri;
2. - sa realizeze impreuna o activitate economica;
3. - sa imparta intre ei beneficiile realizate.
b) Savarsirea unor operatiuni considerate de lege ca fapte de comert .
c) Personalitatea juridica
Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica in urma indeplinirii conditiilor si formalitatilor prevazute de lege, fapt ce-i confera calitatea de subiect de drept de sine-statator.
Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in cadrul careia, asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri pentru exercitarea unor fapte de comert, in scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultate.
1.2. Cauze care au determinat aparitia societatilor comerciale
Societatea comerciala, ca institutie de drept este rezultatul unor nevoi economice si sociale resimtite de societatea umana pe parcursul dezvoltarii sale continue. Astfel, pe masura ce nevoile lor economice si sociale s-au amplificat, oamenii au constientizat ca energiile lor individuale nu mai sunt suficiente pentru satisfacerea acestor nevoi.
In aceste conditii s-a nascut ideea cooperarii intre mai multi intreprinzatori, idee care, pe planul dreptului s-a cristalizat in conceptul de societate comerciala. Aceasta noua entitate juridica implica si asocierea a doua sau a mai multor persoane, cu punerea in comun a unor resurse, in vederea desfasurarii unei activitati economice si impartirii beneficiilor rezultate.
La inceput au aparut colectivitati restranse, formate din cateva persoane care puneau in comun bunurile si priceperea lor, in scopul realizarii unei afaceri.
Ulterior, concomitent cu perfectionarea tehnicii juridice, colectivitatile au luat o amploare din ce m ce mai mare, atat sub aspectul marimii lor, cat si sub acela al domeniilor de activitate.
Concluzionand, putem afirma ca societatile comerciale au fost si sunt si in prezent cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane si financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, ca si pentru satisfacerea unor interese personale ale intreprinzatorilor .
1.3. Originea si evolutia societatilor comerciale
a) Perioada antica
Institutia juridica a societatii comerciale cunoaste unele forme incipiente inca din antichitate.
Astfel in dreptul roman, societatea era de mai multe feluri:
- societatea tuturor bunurilor prezente si viitoare ale asociatilor (societas omnium bonorum);
-societatea care avea ca obiect un singur lucru (societas unius rei);
- societatea al carei obiect il formau veniturile (societas questus) ;
Indiferent de formele sale, societatile erau in aceasta perioada lipsite de personalitate juridica, iar bunurile care formau fondul social al societatii erau considerate ca apartinand asociatilor in proprietate si nu societatii, ca entitate si ca patrimoniu distinct de persoanele din colectivitate. Pentru putina vreme, societatea publicarilor (societas publicanorum) a constituit o exceptie de la aceasta regula, ea fiind unica cu personalitate juridica si care avea ca obiect de activitate arendarea impozitelor statului .
b) Perioada Evului Mediu
Societatea comerciala, cu principalele ei atribute apare in aceasta perioada. inflorirea comertului maritim si terestru m republicile italiene: Genova, Florenta si Venetia a declansat in acelasi timp si o mare nevoie de redite. Pe acest fond al unei accelerate dezvoltari a comertului, legislatia era deosebit de inelastica si rigida. Clericii, nobilii si militarii, detinatorii marilor rezerve de capital nu puteau sa acorde imprumuturi comerciantiilor, datorita interdictiei impuse de dreptul canonic - incompatibilitatea cu rangul de nobil sau de militar. Pentru a ocoli aceste rigide prevederi legale, comerciantii au folosit contractul de commenda, in temeiul caruia, o persoana numita commendator, incredinta unei alte persoane (comerciant) numita tractor, o suma de bani ori o cantitate de marfuri pentru a face comert in alte tari, urmarind ca beneficiile realizate sa fie impartite intre cele doua parti.
In scopul protejarii intereselor tertilor, evoluand treptat de la forme incipiente si imperfecte de organizare a societatilor comerciale din antichitate, sumele de bani si bunurile puse in comun de catre asociati au inceput sa constituie un patrimoniu distinct al carui titular a devenit persoana juridica, recunoscuta ca atare de catre autoritati.
Pentru prima data, aceasta institutie a fost reglementata prin Ordonanta lui Ludovic al XIV-lea in anul 1673, sub denumirea de societate in comandita. Tot in secolul al XVII-lea apar si primele societati pe actiuni a caror infintare este legata de expansiunile coloniale ale unor puteri maritime ca: Olanda, Anglia si Franta. Aceste state au constituit niste asa-zise ,,companii", care reprezentau instrumentele necesare desfasurarii procesului de colonizare a teritoriilor cucerite. Aceste companii erau constituite pe baza unor patente regale sau a unor concesiuni si cu participarea unui mare numar de posesori de fonduri. Contributiile asociatilor formau un patrimoniu distinct de cel propriu al asociatilor si avea ca titular compania in calitate de persoana juridica. Mai mult, asociatii suportau riscurile rezultate in urma functionarii companiei, in limita contributiei fiecaruia la formarea patrimoniului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Fuziunea societatilor comerciale.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Bacanu, I. - Modificarea capitalului social al societatilor comerciale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996
2. Barbulescu, C-tin. - Sistemele strategice ale intreprinderii, Editura Economica, Bucuresti, 1999
3. Barbulescu, C-tin. - Pilotajul intreprinderii, Editura Economica, Bucuresti, 2000
4. Barsan, C, Dobrinoiu,V., Ticlea,A., Toma,M., Tufan,C. - Societatile comerciale, Casa de editura si presa "Sansa" S.R.L, Bucuresti, 1995
5. Capatana, O. - Societatile comerciale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996
6. Carpenaru, S.D. - Drept comercial roman, Editura ALL Education, Bucuresti, 1998
7. Darie,V., Drehuta,E., Gorbanescu,C-tin., Patrut,V., Rotila,A. -Manualul expertului contabil si al contabilului autorizat, Editura Agora, Bacau, 1998
8. Dragan,C.N. - Contabilitatea societatilor comerciale, Editura Hercules, Bucuresti, 1991
9. GeorgescuJ.L. - Drept comercial roman, vol.II, Societatile comerciale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1994
10.Niculescu,M. - Strategii de crestere, Editura Economica, Bucuresti, 2000 1 l.Patulea,V. ,Turianu,C. - Elemente de drept comercial, Editura Sansa, Bucuresti, 1993 12.PatuIea,V. ,Turianu,C. -Dreptul afacerilor, Editura Scripta, Bucuresti, 1994
13.Patulea,V. ,Turianu,C. - Institutii de drept economic si comercial. Practicajurisdictionala, Editura Continent XXI &Universul, Bucuresti, 1994
14.Pop,L. - Dreptul de proprietate si dezmembramintele sale, Editura Lumina lex, Bucuresti, 1996
15.Popescu,D.A. - Contractul de societate, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996 16.Schiau,L - Curs de drept comercial roman, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998
17.Tomulescu,C. - Drept privat roman, Tipografia Universitatii Bucuresti, 1972
18.Turcu,I. - Teoria si practica dreptului comercial roman, Editura Lumina Lex,Bucuresti,1998
19.Turcu,I. - Dreptul afacerilor (Partea generala), Editura Fundatiei Chemarea, lasi, 1992
20.Turcu,I. - Operatiuni si contracte bancare, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1995
21. Revista de drept comercial 1994 - 2000
22. Revista "Dreptul" 1996 - 2000
23. Buletmul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anii 1996 - 2000
24. ACTE NORMATIVE :
- Codul comercial
- Legea nr.26/1990 privind redistrul comertului, modificata si completata prin Legea nr. 12/1998
- Normele privind registrul comertului
- Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile facute pana in present
- Legea nr.36/1991 a societatilor agricole
- Legea nr.58/1991 a privatizarii societatilor comerciale
- Legeanr. 82/1991 a contabilitatii
- Ordonanta de Guvern nr.49/1994, modificata si completata prin
Legeanr. 19/1995
- Legea nr.58/1998 - legea bancara
25. PRACTICA JUDICIARA :
- Trib. mun. Brasov, sent. civ. nr.29/2001, nepublicata
- Jud. mun. Brasov, sent. civ. nr. 121/2001, nepublicata
- Jud. mun. Brasov, sent. civ. nr.4003/2000, nepublicata
- Jud. mun. Brasov, sent. civ. nr.2707/2000, nepublicata
- Jud. mun. Brasov, sent. civ. nr. 1968/2000, nepublicata
- Jud. mun. Brasov, sent. civ. nr. 1817/2000, nepublicata
- Jud. mun. Brasov, sent. civ. nr. 1705/2000, nepublicata
- Jud. mun. Brasov, sent. civ. nr.701/2000, nepublicata
- Jud. Zamesti, sent. civ. nr.315/2000, nepublicata.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!