Geneza Uniunii Europene

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 
Capitolul I – Uniunea Europeană de la cei 6 la cei 15
1.1. Geneza Uniunii Europene
1.2. Etapele parcurse privind procesul de integrare europeană
1.3. Instituţiile Uniunii Europene
1.4. Obiectivele Uniunii Europene
1.5. Avantaje şi oportunităţi oferite de extinderea Uniunii Europene
Capitolul II – Coordonatele extinderii Uniunii Europene spre Europa Centrală şi de Est
2.1. Ţările asociate, de la cooperare la aderare
2.1.1. Criterii de aderare
2.1.2. Agenda 2000. Avizele Comisiei Europene
2.1.3. Procesul de negociere
2.2. Strategia de preaderare
2.2.1. Acordurile Europene şi Acordurile de Asociere
2.2.2. Parteneriatele pentru aderare
2.2.3. Sprijinul comunitar financiar pentru preaderare 
2.3. Strategiile extinderii
Capitolul III – Ţările Europei Centrale şi de Est în procesul aderării la Uniunea Europeană
3.1. Ţări foarte avansate în procesul de aderare la Uniunea Europeană
3.1.1. Republica Cehă
3.1.2. Ungaria
3.2. Ţări avansate în procesul de aderare la Uniunea Europeană 
3.2.1. Lituania
3.2.2. Slovacia
3.3. Ţări cu evoluţie nesatisfăcătoare în procesul de aderare la Uniunea Europeană 3.3.1. Bulgaria
3.3.2. România
3.4. Stadiul negocierilor
3.5. Concluzii
Capitolul IV – România în procesul de extindere al Uniunii Europene
4.1. Evoluţia României în perspectiva aderării la Uniunea Europeană
4.2. Acordul de asociere dintre România şi Uniunea Europeană
4.2.1. Consiliul de aderare
4.2.2. Comitetul de asociere
4.2.3. Comitetul parlamentar de asociere
4.3. Analiză asupra evoluţiei României în perspectiva aderării la Uniunea Europeană
4.4. Paralelă între România şi Bulgaria în procesul extinderii Uniunii Europene
Concluzii


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Împreună spre o Europă unită!
Procesul de integrare reprezintă una dintre cele mai discutate probleme ale vremii. Pe măsură ce diferenţele între indivizi, grupuri sau state se adâncesc, lumea pare a fi tot mai dornică de integrare.
Extinderea este proiectul cel mai ambiţios întreprins de Uniunea Europeană: el reprezintă, de fapt, reunificarea continentului european, divizat în urma ultimului război mondial. Au existat în trecut şi alte valuri ale extinderii într-o Europă divizată, dar actualul proces de extindere ajută la îndeplinirea visului părinţilor fondatori ai Uniunii Europene: o Europă unită şi liberă.
În prezent, Uniunea Europeană se confruntă cu două provocări majore, şi anume: aprofundarea integrării politice şi extinderea spre Est. Uniunea Europeană este, în primul rând, un element de stabilitate în lume, decizia înfiinţării sale conducând la peste cincizeci de ani de pace pe continent. O realizare majoră a Uniunii Europene este crearea Pieţei Unice, care a contribuit la prosperitatea statelor membre şi a cetăţenilor Uniunii, permiţând astfel Europei să devină o forţă economică într-o lume a concurenţei acerbe şi a globalizării.
Unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene a fost acela că integrarea trebuie deschisă oricărei ţări europene. Pentru ţările din Europa Centrală şi de Est acest lucru a devenit posibil în 1989, odată cu sfârşitul divizării postbelice artificiale a Europei, când ţările din fostul bloc comunist au ales democraţia şi libertatea. Integrarea acestor ţări este acum o prioritate majoră atât a Uniunii Europene, cât şi a ţărilor candidate.
Ceea ce deosebeşte procesul de extindere care are loc în prezent, nu sunt numai provocările „tradiţionale” ale aderărilor succesive din trecut, dar şi abordarea diferită a dosarului extinderii cu un număr de state fără precedent. În plus, ţările candidate doresc să se alăture unei Uniuni puternice şi competitive, care să reprezinte mai mult decât o diversele interese naţionale. 
Pentru ca Europa să devină un model de securitate, libertate şi participare, ţările care doresc să adere la Uniunea Europeană şi care sunt parte a Europei, trebuie să conlucreze la „aprofundarea” Europei, promovând acel tip de solidaritate care va conferi tuturor statutul de cetăţean european, acela care există deja între cetăţenii statelor membre – o solidaritate lipsită de discriminare, bazată pe respectarea prerogativelor naţionale şi a libertăţilor democratice şi pe tratamentul egal al cetăţenilor şi al statelor membre. 
În acelaşi timp, miza declarată a acestui vast exerciţiu de reformare a Uniunii este de a transforma construcţia europeană în una mai democratică, mai aproape de interesele şi necesităţile cetăţenilor europeni, în una a oportunităţilor egale pentru toţi indivizii şi, nu în ultimul rând, într-o structură mai activă şi mai eficientă pe plan extern.
Consiliul European de la Copenhaga (1993) a stabilit criteriile politice şi economice pe care fiecare ţară candidată trebuie să le îndeplinească pentru a putea deveni membră de drept a Uniunii Europene:
- instituţii stabile, care să garanteze democraţia, statul de drept, drepturile omului; 
- respectul şi protecţia minorităţilor; 
- economie de piaţă viabilă, capabilă să facă faţă forţelor concurenţiale şi presiunii din Piaţa Internă a Uniunii Europene; 
- capacitatea de a-şi asuma obligaţiile de membru, adică de a adopta cadrul legislativ şi instituţional al Comunităţii, numit şi acquis comunitar, şi de a subscrie obiectivelor uniunii politice, economice şi monetare. 
Consiliul European de la Madrid (1995), a introdus un criteriu suplimentar, acela al existenţei unei administraţii naţionale capabilă să gestioneze calitatea de membru al Uniunii Europene. 
Extinderea Uniunii Europene este de o complexitate deosebită în acest moment şi datorită problemelor specifice pe care zece dintre aceste state, cele din Europa Centrală şi de Est, le au de rezolvat cu privire la dezvoltarea lor, mai ales economică, în concordanţă cu principiile economiei de piaţă. S-a căzut de acord că acestea au îndeplinit deja criteriile politice. 
Uniunea Europeană îşi propune să-şi asume responsabilităţile impuse de cea mai mare extindere din istoria sa de peste cinci decenii şi să facă faţă provocărilor majore cu care se confruntă în prezent: o piaţă de consumatori de încă 100 milioane de oameni; migraţia forţei de muncă disponibilă în statele candidate către actualele state membre; armonizarea discrepanţelor şi disparităţilor în materie de dezvoltare economică şi socială, între statele membre „vechi” şi cele „noi”, mai ales în funcţionarea unor domenii sensibile cum sunt agricultura, protecţia mediului, afacerile interne, justiţia; şi, în sfârşit, o profundă reformă instituţională, menită să facă faţă provocării extinderii cu încă 12 state (Bulgaria, Republica Cehă, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Cipru şi Malta).


Fisiere în arhivă (10):

 • Geneza Uniunii Europene
  • Bibliografie.doc
  • Capitolul I.doc
  • Capitolul II.doc
  • Capitolul III.doc
  • Capitolul IV.doc
  • Concluzii.doc
  • Cuprins.doc
  • Introducere.doc
  • ~$pitolul II.doc
  • ~WRL3493.tmp

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Arsene Mihaela „Ţările din Europa Centrală şi de Est în drum spre Uniunea Europeană”- traducere de pe www.europa.eu.int.- Rapoartele Comisiei Europene pe anul 2003 
Bărbulescu Iordan Gheorghe „UE – Apofundare şi extindere. De la comunităţile europene la UE ”, Ed. Trei, Bucureşti, 2001.
Bibere Octavian, „Uniunea Europeană între Real şi Virtual”, Ed. All Educatinal, Bucureşti, 1999.
Bidilean Vidu, „Uniunea Europeană. Instituţii, Politici, Activităţi”, Ed Agroprint, Timişoara, 2000.
Dăianu Daniel, Vrânceanu Radu, „România şi Uniunea Europeană. Inflaţie, balanţă de plăţi, creştere economică ”, Ed. Polirom, Bucureşti, 2002
Dobrescu Emilian M, „Integrarea economică”, ed a II-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001
Domokos Erna, Katana Levente, „Paşi către integrarea europeană”, Ed „Expert”, Bucureşti, 2002.
Fuerea Augustin, „Manualul Uniunii Europene”, Ed. Actami, Bucureşti, 2001.
Ignat Ion, „Uniunea Economică şi Monetară”, Ed Synposion, 1994
Işan Vasile, „Tranziţie şi integrare europeană”, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2002
Vasile C. Nichita, „Integrarea Europeană”, Ed Deşteptarea, Bacău, 1996
Miron Dumitru, Drăgan Gabriela, Păun Laura, Ilie Florin, Cibian Mihaela, „Economia Integrării Europene”- Ed. ASE, Bucureşti, 2002,
Mocanu Oana, Voicu Alina , „Ananliză comparativă a stadiului negocierilor în vederea aderării la Uniunea Europeană a statelor din Europa Centrălă şi de Est”, Ed. Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice a Academiei Române, Bucureşti, 2001
Neculau Adrian , „Noi şi Europa”, Editura Polirom, Iaşi, 2002
Pascariu Carmen Gabriela , „Uniunea Europeană. Politici şi pieţe agricole”, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
Pascariu Carmen Gabriela Cursul de Integrare Economică Europeană „Jean Monnet” – Curs al Centrului de Studii Europene – Iaşi.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!