Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 5
Capitolul 1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND RISCUL VALUTAR 8
1.1. Aspecte conceptuale privind riscul valutar 8
1.2. Factorii determinanți de risc valutar 12
1.3. Metode de gestiune a riscului valutar la nivel de bancă 16
Capitolul 2. ANALIZA GESTIUNII RISCULUI VALUTAR ÎN SISTEMUL BANCAR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA 26
2.1. Cadrul regulator privind gestiunea riscului valutar în Republica Moldova… 27
2.2. Evaluarea, analiza și gestiunea riscului valutar în BC „Moldindconbank” S.A 30
2.3. Analiza retrospectivă și evaluarea rezultatelor gestiunii riscului valutar
în sistemul bancar 36
Capitolul 3. DIRECŢII DE MINIMIZARE A RISCULUI VALUTAR 
ÎN SISTEMUL BANCAR 47 
3.1. Practici internaţionale privind gestiunea riscului valutar 47 
3.2. Fundamentarea gestiunii riscului valutar în contextul financiar actual 
din Republica Moldova 55
Încheiere 62
Bibliografie 65
Anexe 67


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Sistemul bancar reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale pieței financiare, activitatea acestuia determinând în foarte multe cazuri direcțiile de dezvoltare ale unei economii.
Evenimentele care au avut loc în cadrul economiei mondiale în ultimii 3-4 ani au demonstrat încă o dată rolul băncilor comerciale în economie precum şi influenţa lor în declanşarea crizei economice mondiale, iar gestiunea riscurilor bancare a devenit un subiect de maximă actualitate. 
Actualitatea temei înaintate în prezenta lucrare este motivată de faptul că în condițiile de incertitudine existente pe piața financiar-monetară internațională și națională cauzată de natura și consecințele ratelor fluctuante, gestiunii riscului valutar devine o necesitate. Dimensiunea profitului și respectiv, mărimea riscului valutar pot fi afectate de evoluțiile cursului de schimb. 
Există o mulțime de activități efectuate de către bănci care cer asumarea riscului, dar sunt puține ca rezultat al cărora banca poate la fel de repede să sufere pierderi ca în urma tranzacțiilor valutare. 
În economia națională, în prezent, riscul valutar dobândește o importanță din ce în ce mai mare. Liberalizarea în continuare a contului de capital și intenția Băncii Naționale a Moldovei de a nu mai interveni frecvent pe piața valutară determină un cadru de activitate ce amplifică fluctuațiile cursului de schimb, fluctuații ce afectează în primul rând agenții economici ce realizează activități de import-export, dar și băncile care desfășoară operațiuni în valute.
Managementul acestui risc este amplificat și de volatilitatea ridicată a cotațiilor euro/dolar pe piețele internaționale dar și de disponibilitatea redusă a instrumentelor de hedging pe piața din Republica Moldova. 
Scopul lucrării constă în analiza și stabilirea metodelor manageriale de gestionare eficientă a riscului valutar și a minimizării acestuia. Pentru realizarea acestui scop au fost stabilite următoarele obiective:
- cercetarea aspectelor teoretice privind conceptul de risc valutar;
- prezentarea normelor și indicatorilor de evaluare a riscului valutar stabiliți de legislație;
- stabilirea modalităților de gestiune a riscului valutar în sistemul bancar național, precum și a conformării acestuia limitelor stabilite de BNM privind poziția valutară deschisă;
- determinarea funcțiilor manageriale prin prisma organizării eficiente a direcției valutare din cadrul sistemului bancar național;
- identificarea și argumentarea propunerilor de gestionare și minimizare a riscului valutar în Republica Moldova.
Obiectul cercetării prezentei lucrări îl constituie sistemul bancar din Republica Moldova și în deosebi, mecanismele performanței bancare, planificării, controlului, coordonării, organizării și prognozării – ca factori de succes în managementul riscului valutar.
Subiectul prezentei lucrări îl constituie realizarea unei gestiuni eficiente a riscului valutar în sistemul bancar autohton, dificultățile întâmpinate de bănci în acest sens, normele stabilite de autoritatea monetară în scopul reducerii expunerii băncii la riscul valutar precum și practicile internaționale de minimizare a riscului valutar utile pentru Republica Moldova.
Gradul de cunoaștere a subiectului privind gestiune a riscului valutar la nivel mondial este unul avansat în comparație cu nivelul Republicii Moldova care este limitat din cauza condițiilor specifice caracteristice perioadei de tranziție, precum și din cauza lipsei de pregătire și de experiență în acest domeniu. Dintre savanții și economiștii autohtoni și străini care au adus o contribuție importantă în materie de management bancar și riscuri economice, inclusiv riscul valutar îi putem nominaliza pe: I. Verboncu, P. Halpern, J. Fred Weston, E. Mihuleac, O. Nicolescu, N. Dănilă, Aurel Octavia Berea, W. David Rees, A. Olteanu, C.Russu, L.Roxin, Gh.Manolescu, C. Basno, M. Stoica, O. Lavruşin, V.Platonov, L. Georgescu-Galașoiu.
Metodologia cercetării. În cadrul elaborării lucrării au fost aplicate metodele inducției, metoda analitică, deducției, comparativă, statistico-matematice de analiză și sinteză, analiza grafică.
Baza informațională a tezei cuprinde o gamă extinsă de surse: legislaţia Republica Moldova în domeniul valutar, lucrări ale autorilor autohtoni şi ale celor de peste hotare, materialele conferinţelor ştiinţifice internaţionale, privind gestiunea riscului valutar în bănci, impactul ratelor fluctuante asupra stabilităţii bancare din R. Moldova precum şi teza de doctor: „Gestiunea riscului valutar în sistemul bancar din republica Moldova” de Ștefîrță N., rapoartele anuale ale BNM, strategiile de gestiune a riscului valutar a 7 bănci ce activează în Republica Moldova și nu în ultimul rând normele stabilite de către Bank for International Settlements și rapoartele ISDA.
Structura tezei este prezentată în corespundere cu obiectivele propuse spre studiu şi ordinea realizărilor cercetărilor ştiinţifice. Astfel, teza cuprinde: introducere, trei capitole, care constituie conţinutul de bază al cercetării, încheiere, bibliografie şi anexe. 
În Capitolul I „Aspecte teoretice privind riscul valutar”, se relevă conceptul de risc valutar și tipurile de expunere, factorii ce condiționează apariția riscului valutar în bănci, principiile precum și metodele de gestiune a riscului valutar prezentate în literatura de specialitate. Tot aici este evocată motivația gestiunii riscului valutar în condițiile actuale de instabilitate existentă pe piața financiară internațională cauzată de practicarea de către majoritatea statelor a unui curs de schimb flotant precum și datorită impactului crizei economice din 2008.
Capitolul II „Analiza gestiunii riscului valutar în sistemul bancar din Republica Moldova”, se axează pe stabilirea cadrului de reglementare în baza căruia cele 14 bănci licențiate din Republica Moldova desfășoară operațiuni în valută și respectiv gestionează riscul valutar la care se expun. De asemenea, acest capitol redă analiza riscului valutar în BC „Moldindconbank” S.A. prin pozițiile valutare deschise ale principalelor valute și compararea acestora cu limitele stabilite de Banca Națională a Moldovei în acest sens. Totodată se prezintă metodele manageriale utilizate de BC „Moldindconbank” S.A. în scopul reducerii pierderilor cauzate de variația cursului de schimb și asigurării desfășurării unei activități eficiente în condițiile existente pe piața financiară națională. De menționat, în particular, este și expunerea în acest capitol a analizei și aprecierii rezultatelor gestiunii riscului valutar pe sistem bancar, punctele forte dar și dificultățile existente.


Fisiere în arhivă (1):

  • Gestiunea Riscului Valutar in Sistemul Bancar din Republica Moldova.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!