Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE.4
CAPITOLUL I . BAZELE TEORETICE A RISCURILOR BANCARE.7
1.1. Considerații generale privind conceptul de risc.12
1.2. Clasificarea riscurilor bancare .12
1.3. Metode de management a riscurilor bancare.23
CAPITOLUL II. ANALIZA ȘI SPECIFICUL RISCURILOR BANCARE.27
2.1. Analiza riscului de creditare.27
2.2. Analiza riscului de lichiditate.32
2.3. Analiza riscului ratei dobînzii.39
2.4. Analiza riscului valutar.42
2.5. Analiza riscului de solvabilitate.49
CAPITOLUL III. SPECIFICUL GESTIUNII RISCURILOR.,.53
3.1.Gestiune riscului bancar în cadrul B.C.“VICTORIA BANK” S.A.53
3.2.Impactul riscurilor asupra performanțelor bancare.65
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI .70
BIBLIOGRAFIE.73 
ANEXE.75


Extras din licență Cum descarc?

“Riscul este condiţia oricărui succes” 
L. De Broglie.
INTRODUCERE
Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă impune sistemului bancar să se restructureze fundamental, atît din punct de vedere al proprietăţii, cît şi al instrumentariului şi tehnicilor
de lucru. Din punct de vedere al managementului riscului bancar aceste perturbaţii de trecere de la o stare economică la alta impun existenţa unor puternice dezechilibre între ramurile economiei naţionale şi între diferite zone geografice, instabilitatea financiară, distorsiuni monetare,
inflaţie ridicată şi deprecierea monedei naţionale pe piaţa valutară.Dependenţa băncilor faţă de sistemul economic determină că nivelul general al riscului stabilit pentru aceasta să nu poată fi mai mic decît cota de risc a ţării, determinată de performanţele oglindite în indicatorii macroeconomici elaboraţi periodic (PIB, soldul balanţei de plăţi, nivelul rezervelor valutare). Managementul riscului în sistemul bancar naţional are un anumit specific impus de situaţia economiei în tranziţie, dar şi de particularităţile mediului bancar intern.
La momentul actual, problema managementului riscurilor devine din ce în ce mai actuală. În acelaşi timp, însăşi noţiunea risc devine tot mai puţin clară, mai complicată şi discutabilă. În prezent există peste o sută de definiţii ale noţiunii de risc.Unele dintre ele sunt mai generale şi universale, altele sunt mai mult legate de specificul problemelor cercetate.
Dar ele toate sunt unite printr-o trăsătură comună – concentrarea asupra manifestării externe a riscului, ceea ce în final se reduce la teoria probabilităţii. În cazul dat, nu are loc dezvăluirea naturii riscului, surselor sale de provenienţă. Dar numai înţelegerea surselor de provenienţă, a cauzelor de apariţie a unui eveniment ne permite să-l influenţăm sau (în cazul nostru) să administrăm riscul.
Cu toate că noţiunea de risc apare la intersecţia mai multor domenii ştiinţifice, în focusul acestei teze se află riscurile bancare, problema managementului acestora devenind extrem de actuală.
Este necesar de remarcat că pentru băncile comerciale din Republica Moldova riscurile deja nu mai constituie o abstracţie. Pe parcursul ultimilor 15 ani, sistemul bancar naţional nu o dată a trecut prin perioadele de criză, care au demonstrat diferite tipuri de riscuri bancare şi mărimea pierderilor cauzate de ignorarea lor.
Ca rezultat, din punctul de vedere al dirijării riscurilor, piaţa bancară a devenit cea mai ajustată (reglată) din partea organelor de supraveghere. Banca Naţională a Moldovei urmărind cerinţele Comitetului de Supraveghere Bancară de la Basel deja demult a introdus sistemul forţat de control al riscurilor (cu toate că el nu poartă astfel de denumire), care prevede: formarea fondului rezervelor obligatorii pentru depozitele atrase; formarea rezervelor pentru reducerile pentru pierderi la credite; cerinţele faţă de structura portofoliului de credite; cerinţele faţă de mărimea minimă necesară a capitalului normativ total; limitele la poziţia valutară deschisă etc.
Sunt oare toate aceste măsuri, luate de BNM, suficiente pentru dirijarea riscurilor în băncile comerciale din Moldova, sau un spectru complet al riscurilor bancare poate fi evidenţiat numai de o anumită bancă comercială? Din care considerente putem afirma că dirijarea riscurilor bancare este posibilă şi necesară?
În opinia noastră, doar descoperind geneza riscului bancar, putem da răspuns la întrebările privind managementul riscurilor, ceea ce a determinat obiectivele şi scopurile tezei.
Asumă-ţi riscuri. Dacă învingi, vei 
fi fericit; dacă pierzi, vei fi înţelept. 
(Anonim)
CAPITOLUL I . BAZELE TEORETICE A RISCURILOR BANCARE
1.1. Considerații generale privind conceptul de risc
Oamenii, instituţiile, societăţile au fost întotdeauna confruntate cu probleme de risc şi incertitudine. Progresul societăţii contemporane a fost posibil datorită asumării unor riscuri. De aceea, economiile libere contemporane realizează într-o măsură mai mare modele cu condiţii de risc şi incertitudini decît economiile centralizate. 
Astfel, din cele mai vechi timpuri, problematica riscurilor şi incertitudinii a preocupat atât lumea specialiştilor, cît şi lumea practicienilor şi a oamenilor de rînd.
Riscurile sunt inerente în toate tranzacţiile, dar sunt rare cazurile în care acestea sunt complet eliminate. De aceea este important, pe cît posibil , ca riscurile să fie înţelese şi evaluate într-o manieră logică şi explicită. În anumite accepţiuni prin risc se înţelege manifestarea unei instabilităţi ce rezultă din alegerea unui obiectiv greşit. Astfel riscul apare în dependenţă de un obiectiv ales precum şi în legătură cu cauzele concrete ale obiectivului greşit ales. Riscul poate fi privit şi sub aspectul pericolului /pierderii pe care îl / o generează o decizie greşită în opoziţie cu o altă decizie ce ar fi fost mai bună.
Într-o altă accepţiune riscul poate fi privit şi sub aspectul posibilităţii apariţiei unei pierderi dar trebuie abordat în opoziţie cu posibilitatea apariţiei unui câştig. În urma unei decizii financiare rezultatul poate fi sau câştig sau pierdere, în primul caz fiind vorba de “şansă” iar în al doilea caz este vorba de “risc”.
Ca orice activitate, şi cea bancară este supusă riscurilor, dintre cele mai diverse. De aceea, riscul există permanent, el însoţeşte ca o umbră toate afacerile băncii şi se produce sau nu, în funcţie de condiţiile care i se creează.
Orice operaţiune financiară se consideră riscantă, dacă eficienţa ei e incertă, adică nu se cunoaşte în momentul încheierii tranzacţiei. Astfel riscul fiind caracteristic aproape tuturor tranzacţiilor de pe piaţa financiară.


Fisiere în arhivă (1):

  • Gestiunea Riscurilor in Bancile Comerciale din Republica Moldova.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. E.Prehoveanu - Economie Politica, Ed. Sylvi, 1999 ,
2. D.Ciucur, I.Nastase, C.Popescu -Economie , Ed.Economica 2001,
3. Cezar Basno, Nicolae Dradac, Constantin Floricel - Moneda, Credit,Banci , Ed.Didactica si Pedagogica, 2002,
4. D.Tudorache – Moneda, Banci, Credit , Ed.Sylvi, 1999,
5. C.Floricel – Relatii valutare financiare internationale, Ed Novicel, 2003,
6. Costica Ionela – Politica Monetara,ed.Economică, 2002,
7. Nicolae Dardac, Cezar Basno – Operatiuni bancare, Ed. Didactica și Pedagogica, 1996,
8. Vasile Dedu – Gestiune si audit financiar, Ed. Economica, 1999,
9. Mariana Diaconescu – Banci, sisteme de plati, riscuri, Ed. Economica1999,
10. I.Bogdan – Managementul financiar-bancar, Ed. Economica, 2002,
11. Kiritescu, C.C.Dobrescu, E.M. – Bancile – mica encicolpedie, Ed.Expert, 1998,
12. Eugen Radulescu – Inflatia, marea provocare, Ed. Enciclopedica, 1999,
13. Luminita Roxin – Gestiunea riscurilor bancare, Ed. Didactica si Pedagogica, 1997,
14. Dimitris N. Chorafas, (2004), Economic Capital Allocation with Basel II. Cost and Benefit Analysi, Butterworth-Heinemann, London,
15. Duffie, Darrell & Kenneth J. Singleton (2003), Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management, Princeton University Press, Princeton,
16. Greenbaum, S.I., Thakor, A.V. (1995), Contemporary Financial Intermediation, Dryden Press, Fort Worth,
17. Hans Visser, (2000), A Guide to International Monetary Economics, University Press, Cambridge,
18. Hasan, I. H., William C. (2003), Research in Banking and Finance, Elsevier Science Ltd., Kidlington, Oxford,
19. Ilie Mihai (2003), Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare, Editura Expert, Bucureşti, pag. 478
20. Ionescu, Lucian(1996) Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Economică, Bucureşti, pag.13,
21. Jianu, J. (2007), Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei intreprinderii. O abordarea din prisma Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, Editura CECCAR,
22. Lobez, F. (1997), Banques et marchés du credit, Ed. PUF, Paris,
23. Makin A. J, (2000), Global Finance and the Macroeconomy, Palgrave, New York,
24. Niţu, Ion (2002), Principii ale profitabilităţii bancare, Editura Expert, Bucureşti, pag 17,
25. Opriţescu, Marin (2006), Managementul Riscurilor şi performanţelor bancare, Editura Universitaria Craiova,
26. Predescu, Iuliana (2005), Activitatea bancară între performanţă şi risc, Editura Expert, Bucureşti, pag.73-80,
27. Isaic-Maniu, I.(2006) – Caracterizarea statistică a riscului: concepte, tehnici, aplicaţii, Editura ASE, Bucureşti. 
28. Jarrow, R.A.(2003) – Modern risk management. A history, Risk Books 
29. Jan S. Hogendorn, Economic Development, Third Edition Harper Collins College Publishers, Inc. 1996, p.594. 
30. Jeucken, M.H.A., Sustainable Finance and Banking. The financial sector and the future of the Planet, Earthscan Publishing, London, UK, 2001. 
31. Jeucken, M.H.A.(2004), – Sustainability in Finance. Banking on the planet, Eburon, Delft, The Netherlands. 
32. Matiş, E.A.(2009) – Managementul performanţelor şi riscului în băncile comerciale din România, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 
33. Mutu S.(2012) – Contagiunea pe piața bancară europeană, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă , Cluj-Napoca,
34. Opriţescu, M. (2007) – Managementul riscurilor şi performanţelor bancare, Editura universitaria, Craiova,
35. Rădoi M.A. (2009) – Gestiunea bancară, Editura economică, București, 
36. Dedu V. (2008) – Gestiune și audit bancar, Editura economică, București, 
37. www.bnm.md,
38. www.victoriabank.md ,
39. http://ru.scribd.com/doc/86246960/Modelarea-Deciziilor-Bancare,
40. www.bnm.org/files/index_23181.pdf .


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!