Gestiunea si contabilitatea remunerarii salariatilor

Cuprins licenta Cum descarc?

1. PIATA MUNCII 	5
1.1. Piata muncii	5
1.1.1. Munca - factor activ si dinamizator 	5
1.1.2. Cererea si oferta de munca 	5
1.1.2.1. Oferta de munca 	7
1.1.2.2. Cererea de munca 	9
1.1.3. Segmentarea pietei muncii 	10
1.2. Salariul - mijloc de remunerare a factorului munca 	11
1.2.1. Salariu. Geneza si semnificatie controversat 	11
1.2.2. Salariu - termeni derivati 	13
1.2.3. Salariul nominal si salariul real 	14
1.2.4. Formele de salarizare 	14
1.2.5. Marimea si dinamica salariului 	17
1.3. Somajul - dezechilibru al pietei muncii 	20
1.3.1. Notiuni generale 	20
1.3.2. Masurarea somajului 	22
1.3.3. Indemnizatia de somaj si folosirea fortei de munca 	23
1.3.4. Masurile de diminuare a somajului si a efectelor sale 	24
2. CONTRACTELE DE MUNCA - CADRU DE REGLEMENTARE A RELATIILOR   DINTRE ANGAJATI SI ANGAJATORI 	25
2.1. Contractul colectiv de munca	25
2.2. Contractul individual de munca	28
3. CONTABILITATEA REMUNERARII PERSONALULUI	30
3.1. Contabilitatea resurselor umane - componenta a gestiunii firmei	30
3.2. Contabilitatea drepturilor cuvenite personalului	32
3.2.1. Aspecte generale	32
3.2.2. Interventia statului in domeniul salariilor	33
4.2.3. Salariul minim - masura de protectie sociala	33
3.2.4. IAS 19 ,,Beneficiile Angajatilor"	34
3.2.5. Componenta salariilor	34
3.2.5.1. Sistemul sporurilor si adaosurile practicate potrivit actualului     contract colectiv de munca incheiat la nivel national	36
3.2.5.2. Alte drepturi ale salariatilor	36
3.2.6. Retinerile din salarii	39
3.2.7. Impozitul pe salarii	40
4.2.7.1. Aspecte generale	40
3.2.7.2. Determinarea venitului din salarii si a impozitului aferent     acestuiuia	41
3.2.7.3. Obligatiile angajatorilor	43
3.2.7.4. Fisele fiscale	44
3.2.8. Organizarea muncii	45
3.2.8.1. Formele de organizare a muncii si de salarizare	45
3.2.8.2. Timpul de munca	46
3.2.8.3. Normarea muncii	47
3.2.8.4. Conditiile de munca si protectia muncii	47
3.2.9. Organizarea documentelor primare	49
3.3. Contabilizarea contributiilor la organismele de asigurari si protectie sociala	53
3.3.1. Contributia la fondul de asigurari sociale de stat	53
3.3.2. Contributia la fondul de somaj	56
3.3.3. Contributia la asigurari sociale de sanatate	56
3.3.4. Fonduri speciale si alte contributii constituite si virate de agentii        economci	57
3.4. Indemnizatii platite din fondul de asigurari sociale de stat	58
3.4.1. Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca	59
3.4.2. Prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de     munca	60
3.4.3. Indemnizatia de maternitate	62
3.4.4. Indemnizatia pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav	62
3.4.5. Ajutorul de deces	63
3.5. Sistemul conturilor utilizate	64
3.6. Inregistrarile care se fac in contabilitate	66
3.6.1. Inregistrarea operatiilor legate de remunerarea salariatilor	66
3.6.2. Inregistrarile legate de remunerarea colaboratorilor	71
3.6.3. Drepturi acordate salariatilor sub foma de avantaje in natura	71

4. CONTABILITATEA REMUNERARII SALARIATILOR LA S.C.    ,,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" S.A. TIMISOARA	73
4.1. Prezentarea generala a firmei	73
4.1.1. Denumirea, forma juridica, sediu, durata	73
4.1.2. Istoricul firmei	73
4.1.3. Obiectul de activitate al societatii	74
4.1.4. Evolutia principalilor indicatori de la infiintare pana in prezent	74
4.2. Structura organizatorica a firmei	75
4.3. Structura compartimentului financiar-contabil	76
4.4. Prevederi ale contractului colectiv de munca incheiat la nivelul unitatii	76
4.4.1. Conditii de munca, protectie a muncii si PSI	76
4.4.2. Salarizare si alte drepturi salariale la S.C. ,,A.D.P." S.A.	77
4.4.2.1. Formele de organizare a muncii si de salarizare	77
4.4.2.2. Coeficientii minimi de ierarhizare stabiliti prin contractul colectiv de munca de la nivlul societatii	77
4.4.2.3. Sistemul sporurilor si adaosurilor practicate in cadrul S.C. ,,A.D.P." S.A. Timisoara	78
4.4.2.4. Indexarea salariilor	79
4.4.2.5. Plata salariilor	79
4.4.3. Timpul de munca si timpul de odihna	79
4.5. Modul de calcul al salariuliului net si a retinerilor din acesta	80
4.6. Inregistrarea operatiilor legate de remunerarea salariatilor pe luna mai 2001 la S.C. ,,A.D.P." S.A.Timisoara 	85
ANEXE	90
BIBLIOGRAFIE	99


Extras din licenta Cum descarc?

1.1. PIATA MUNCII
1.1.1. MUNCA - FACTOR ACTIV SI DINAMIZATOR
Functionarea oricarui sistem de productie este de neconceput fara prezenta si interventia omului. Omul este nu numai purtator al unor nevoi de consum tot mai complexe, ci si posesorul unor abilitati ce-i permit sa actioneze in scopul satisfaceri acestor nevoi.
Procesele de producere a bunurilor si serviciilor capabile sa satisfaca nevoi umane au in comun faptul ca desfasurarea lor presupune prestarea de munca.
Munca a devenit factor de productie atunci cand, pe baza proprietatii particulare, s-a trecut de la munca in sistem sclavagist si de dependenta feudala la munca mestesugarului liber si a fermierului care avea parcela sa de pamant.
Munca este o activitatea specific umana, fizica si/sau intelectuala prin care oamenii isi formeaza aptitudinile, cunostintele si experienta, ajutandu-se, in acest scop, de instrumente corespunzatoare, mobilul ei fiind asigurarea bunurilor necesare satisfacerii trebuintelor lor imediate si de perspectiva 
Munca este un factor primar, originar de productie. Este un factor de productie originar, pentru ca este asociata personalitatii prestatatorului ei, neputand fi creata sau reprodusa artificial si nici disociata de persoana prestatatorului. Unii economisti sustin ca afirmatia referitoare la faptul munca este un factor primar este valabila doar pentru munca simpla, cea complexa fiind un factor derivat (un capital uman).
Factorul munca este un factor de productie activ si dinamizator deoarece are capacitatea de a pune in functiune ceilalti factori de productie si de a determina transformarea lor in bunuri economice. Munca este aceea care produce factori derivati de productie, antreneaza ceilalti factori si ii combina si utilizeaza eficient. Adam Smith, referitor la acest lucru, remarca faptul ca ,,munca anuala a oricarei natiuni constituie factorul care, dintotdeauna, o aprovizioneaza cu toate bunurile necesare si de inlesnire a traiului".
1.1.2. CEREREA SI OFERTA DE MUNCA
Piata muncii se intemeiaza, ca si celelalte piete, pe intalnirea si confruntarea cererii cu oferta. Ea functioneaza in fiecare tara, pe grupe de tari, si la scara mondiala.
Piata muncii reprezinta spatiul economic in care tranzactioneaza in mod liber utilizatorii de munca in calitate de cumparatori si posesorii resursei de munca, in calitate de vanzatori, in care, prin mecanismul pretului munci, al concurentei libere intre agentii economici, al altor mecanisme specifice, se ajusteaza cererea si oferta de munca 
Orice activitate, care exista sau se initiaza in societate, genereaza nevoia de munca. Aceasta reprezinta volumul total de munca necesar activitatilor dintr-o tara pe o perioada data. Dar ea nu constituie in intregime o cerere care se manifesta pe piata muncii. Conditia generala pentru ca nevoia de munca sa ia forma cererii de munca este remunerarea sa, salarizarea ei. In cererea de munca nu se includ activitatile care se pot realiza de catre femeile casnice, militarii in termen, studenti, alti nesalariati.
Deci, cererea de munca reprezinta nevoia de munca salariata care se formeaza la un moment dat intr-o economie 
Cererea se exprima prin intermediul numarului de locuri de munca.
Satisfacerea nevoii de munca se realizeaza pe seama utilizari disponibilitatilor de munca existente in societate. Aceste disponibilitati de munca existente in societate reprezinta volumul de munca ce poate fi depus de populatia apta de munca a tari respective, in perioada data. Dintre aceste disponibilitati de munca se constituie ca oferta de munca numai acelea care urmeaza sa fie remunerate, salarizate. In oferta de munca nu se includ femeile casnice, studentii, militarii in termen si alti oameni care depun activitati nesalariale.
Oferta de munca este formata din munca pe care o pot depune membrii societatii in conditii salariale.
Cererea si oferta de munca sunt marimi dependente, pe de o parte, de dezvoltarea economico-sociala si, pe de alta parte de fenomenele si procesele social-demografice.
In legatura cu relatiile de interdependenta dintre dezvoltarea economico-sociala si procesele demografice opiniile specialistilor au fost si sunt nu numai diferite, dar chiar si opuse.
Thomas Malthus a fost unul dintre primii specialisti care s-a ocupat de problema populatie-dezvoltare sintetizandu-si concluziile intr-un concept denumit legea populatiei. Potrivit acestei legi, cresterea veniturilor sub incidenta dezvoltarii economice, determina cresterea natalitatii, iar cand aceasta devanseaza dezvoltarea economica va avea ca rezultat scaderea veniturilor. 
Istoria economica si evolutia demografica in tarile dezvoltate evidentiaza situatii mult mai variate, sensuri sinuoase si contradictorii ale dinamicii celor doua procese. De exemplu imbunatatirea conditiilor de viata a influentat comportamentul demografic familial, in sensul scaderii natalitatii. Cu toate acestea, nu se poate concluziona ca pretutindeni si intotdeauna se inregistreaza o tendinta inversa fata de concluziile formulate in legea malthusiana.
Toate acestea ne obliga sa admitem ca in stadiul actual, nivelul cercetarilor nu permite degajarea elementelor necesare pentru formularea unei legi care sa releve pe deplin interactiunea dintre economie si populatie, precum si faptul ca aceasta interactiune ar putea inlocui raportul cerere-oferta de munca in procesul de cunoastere si studiere a mecanismelor pietei.
Caracterul specific al pietei muncii poate fi pus in evidenta prin urmatoarele aspecte:
a)cererea de munca este, pe termen scurt, invariabila, deoarece dezvoltarea unor activitati existente si initierea altora noi, generatoare de locuri de munca, presupun o anumita perioada de timp;
b)oferta de munca se formeaza in decursul unui orizont de timp indelungat, timp in care noua generatie ajunge la varsta legala de munca si se instruieste;
c)oferta de munca este eminamente perisabila si are caracter relativ rigid. Cel ce face oferta trebuie sa traiasca, nu poate astepta oricat angajarea pe un loc de munca;
d)cererea si oferta de munca nu sunt omogene, ci se compun din segmente si grupuri neconcurentiale sau putin concurentiale, neputandu-se substitui decat in anumite limite sau deloc;
e)mobilitatea relativ redusa a ofertei de munca, a posesorului acesteia; oamenii nu se deplaseaza cu usurinta dintr-o localitate intr-alta si nu-si schimba cu usurinta munca, ci sunt atasati mediului economico-social in care traiesc, chiar daca nu au avantaje economice;
f)oferta de munca depinde si de alti factori decat cei economici (varsta, sex, starea sanatatii, psihologie);
g)generatiile de tineri nu sunt crescute de parintii lor ca niste marfuri sau numai pentru a deveni salariati, ci ca oameni. Paul Samuelson, in celebrul sau " Economics", atrage atentia ca "omul este mai mult decat o marfa"
Piata muncii se desfasoara in doua trepte sau faze :
In prima faza se formeaza conditiile generale de angajare a salariatilor, se contureaza principiile care stau la baza stabilirii salariilor. Aceasta faza se manifesta pe ansamblul unei economii sau pe segmente mari de cerere si oferta, determinate de particularitatile tehnico economice ale activitatilor. Aici exista o anumita tendinta de stabilire a salariilor la nivel inalt sau scazut. 
In cea de-a doua faza, care reprezinta o continuare a celei dintai, are loc intalnirea cererii cu oferta de munca in termeni reali, in functie de conditiile concrete ale firmelor si salariatilor.
Pe piata muncii se intalnesc si se confrunta doua forte, se manifesta doua comportamente: 
-vanzatorul de munca, ofertantul acestui articol specific (cel care solicita locuri de munca), care asteapta maximum de avantaj net de pe urma vanzarii, a inchirierii muncii sale (maximum de utilitati si minimum de dezutilitati);
-cumparatorul de forta de munca, utilizatorul (cel ce ofera locuri de munca), care, la randul lui, asteapta maximum de profit;


Fisiere in arhiva (7):

 • radu_diploma.doc
 • PRIMA.DOC
 • Cuprins.doc
 • Bibliografie.doc
 • Anexa3.doc
 • Anexa2.doc
 • Anexa1.doc

Bibliografie

1.Babaita, I. Duta, Alexandrina - Introducere in Microeconomie, Timisoara, Editura de Vest, 1996. 
2.Dobrota, Nita; - Economie Politica, Bucuresti, Editura Politica, 1997.
3.Epuran, M. Babaita, V. - Bazele contabilitatii, Timisoara, Editura de Vest, 1995.
4.Epuran, M. Babaita, V. Grosu, C. - Contabilitatea financiara in noul sistem contabil, Vol. I, Timisoara, Editura de Vest, 1995.
5.Epuran, M. Cotlet, D. Ienovan, F. Peres, I - Contabilitatea financiara in noul sistem contabil, Vol. II, Timisoara, Editura de Vest, 1996.
6.Feleaga, N. Ionascu, I. - Tratat de contabilitate financiara, Vol.II - Ingineria contabilitatii financiare, Bucuresti, Editura Economica, 1998.
7.Negescu, I - Bazele contabilitatii, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1998.
8.Nicolescu, O. Verboncu, I. - Management, Bucuresti, Editura Economica, 1996.
9.Perochon, C. - Comptabilite generale, Le Editions Foucher, Paris, 1991.
10.*** Contabilitatea financiara a agentilor economici din Romania , Manualul catedrei de contabilitate de la FSE din cadrul universitatii ,,Babes-Bolyoi" Cluj Napoca, Deva, Editura Intel Credo, 1995.
11.*** Economie Politica, Manualul catedrei de economie politica a Academiei de Stiinte Economice din Bucuresti, Bucuresti, Editura Economica, 1995.
12.*** Standarde Internationale de Contabilitate, Bucuresti, Editura Economica, 2000.
13.*** Ziarul Capital, 1999 - 2000.
14.*** Contract colectiv de munca unic la nivel national, pe anul 2000-2001, Monitorul Oficial, nr. 7 din 3 iulie 2000.
15.*** Hotararea Guvernului nr. 1.379/20 decembrie 2000 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii si a actualizarii sumelor fixe prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, pentru semestrul I al anului 2001, Monitorul Oficial nr. 711 din 30 decembrie 2000.
16.*** Hotararea Guvernului nr. 403/19 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte depturi de asigurari sociale, Monitorul Oficial nr. 209 din 25 aprilie 2001.
17.*** Legea nr. 31/16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, Monitorul Oficial nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990.
18.*** Legea nr. 1/1991, republicata in 1994 privind protectia sociala.
19.*** Legea nr. 14/8 februarie 1991 Legea salarizarii , Monitorul Oficial nr. 32 din 9 februarie 1991. 
20.*** Legea nr. 82/ 24 decembrie 1991 Legea contabilitatii, Monitorul Oficial nr. 265 din 27 decembrie 1991.
21.*** Legea nr. 130/16 octombrie 1996 privind contractul colectiv de munca republicata, in Monitorul Oficial nr. 184 din 19 mai 1998.
22.*** Legea nr. 145/1997 legea asigurarilor sociale de sanatate, Monitorul Oficial nr.178 din 31 iulie 1997.
23.*** Legea nr. 19 /17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, Monitorul Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000.
24.*** Ordinului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 74/ iunie 2000.
25.*** Ordonantei de Urgenta nr. 102/29 iunie 1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, Monitorul Oficial nr. 310 din 30 iunie 1999.
26.*** Ordonanta de Urgenta nr. 46/23 martie 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, Monitorul Oficial nr. 157 din 29 martie 2001.
27.*** Ordonanta Guvernului nr. 73/27 august 1999 privind impozitul pe venit, Monitorul Oficial nr 419 din 31 august 1999.
28.*** Ordonanta Guvernului nr. 75/30 august 1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat, Monitorul Oficial nr. 420 din 31 august1999.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!